סֵמֶל
יוניונפדיה
תִקשׁוֹרֶת
 Google Play כעת ב-
חָדָשׁ! הורד יוניונפדיה במכשיר אנדרואיד שלך!
להתקין
גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
 

מוסד ללא כוונת רווח

מַדָד מוסד ללא כוונת רווח

מוסד ללא כוונת רווח (מוכר גם בראשי התיבות - מלכ"ר) הוא ארגון שמטרתו איננה צבירת רווחים לבעליו, אלא קידום מטרות שונות שאינן עסקיות. [1]

43 יחסים: מאזן, מס, מס ערך מוסף, מס שכר, מס הכנסה, משרד המשפטים, משרד האוצר, משטרה, מחקר, אמנות, ארגון, איגוד ערים, ספורט, עמותה, עוסק, פקודת מס הכנסה, פוליטיקה, צבא, צדקה, קופת גמל, רשם העמותות, רשות מקומית, רווח (כלכלה), שותפות, תאגיד, תקן חשבונאות מספר 5, תקציב המדינה (ישראל), חברה (תאגיד), חברה לתועלת הציבור, חוק מס ערך מוסף, גיידסטאר, דת, דוח על תזרימי המזומנים, דוח על השינויים בהון, דוח רווח והפסד, דין, המגזר השלישי, הקדש ציבורי, התנדבות, התרמה, החשב הכללי, ישראל, 2004.

מאזן

מאזן (לפי ה-IFRS: דוח על המצב הכספי) הוא דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית ליום מסוים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומאזן · ראה עוד »

מס

מס הוא תשלום לשלטונות הנגבה בכפייה מתושבים ומאזרחים, לצורך מימון הפעולות של השלטון.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומס · ראה עוד »

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (בראשי תיבות: מע"ם; הכתיב הרווח מע"מ), הוא מס המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומס ערך מוסף · ראה עוד »

מס שכר

בישראל, מס שכר הוא מס המוטל במסגרת חוק מס ערך מוסף על שני סוגים של מעסיקים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומס שכר · ראה עוד »

מס הכנסה

מס הכנסה הוא מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד ושל יחיד.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומס הכנסה · ראה עוד »

משרד המשפטים

משרד המשפטים הוא המשרד הממשלתי האמון על עשיית צדק ושירות הציבור בתחומי המשפט של מדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומשרד המשפטים · ראה עוד »

משרד האוצר

משרד האוצר, ירושלים משרד האוצר הוא המשרד הממשלתי האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומשרד האוצר · ראה עוד »

משטרה

אוסטרלית שוטרת אוקראינית בתפקיד שוטרים של משטרת הגבולות והמכס של ארצות הברית שוטרת המשטרה הרכובה המלכותית של קנדה משטרה היא ארגון, שכפוף לרשות המבצעת, האחראי על אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומשטרה · ראה עוד »

מחקר

מחקר הוא פעילות שיטתית לאיסוף ידע וניתוחו.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ומחקר · ראה עוד »

אמנות

המונה ליזה, אחת מיצירות האמנות המפורסמות בעולם אָמָּנוּת או אֳמָנוּת (יש לקרוא: אוֹמָנוּת, להבדיל מאֻמָּנוּת) הוא שם כולל לפעילויות האנושיות שאינן נעשות על פי תבנית פעולה קבועה, מחייבת ומוגדרת מראש, אלא נתונה לשיקול דעתו, פרשנותו ויצירתיותו של האָמָּן (או אֳמָן, יש לקרוא: אוֹמָן), ומתבססת על כשרונו המיוחד.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ואמנות · ראה עוד »

ארגון

ארגון הוא תת-חברה אנושית הפועלת לשם הגשמת מטרה משותפת.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וארגון · ראה עוד »

איגוד ערים

איגוד ערים היא התאגדות של רשויות מקומיות מכוח חוק איגודי ערים התשט"ו-1955 ותיקוניו.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ואיגוד ערים · ראה עוד »

ספורט

ילדים משחקים כדורגל נשים משחקות כדורסל ספורט הוא פעילות גופנית שבה מאמנים או משפרים מיומנויות או כישורים גופניים, ושמטרתה השתתפות בתחרות, בבידור עצמי או בהנאה ודרכים אחרות.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וספורט · ראה עוד »

עמותה

בישראל, עמותה היא סוג של תאגיד המורכב מקבוצה של בני-אדם או תאגידים אחרים אשר חברו יחד למען מטרה מסוימת (לרוב מטרה ציבורית), ונרשמו בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שבמשרד המשפטים שמפקח על פעילותן.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ועמותה · ראה עוד »

עוסק

לפי חוק מס ערך מוסף, עוסק הוא חוק מס ערך מוסף מחייב כל עוסק להירשם במשרדי רשות המסים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ועוסק · ראה עוד »

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא החוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ופקודת מס הכנסה · ראה עוד »

פוליטיקה

מדיניות (פּוֹלִיטִיקָה) היא תחום הפעילות האנושית העוסק בכוחות הפועלים בחברה או במדינה, בשימוש הנעשה בהם ובחלוקתם.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ופוליטיקה · ראה עוד »

צבא

תאריך_וידוא.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וצבא · ראה עוד »

צדקה

עניים במנזר בצרפת, ציור מאת Louise-Magdeleine Horthemels מסביבות 1710צדקה היא עזרה התנדבותית - חומרית לנזקקים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וצדקה · ראה עוד »

קופת גמל

קופת גמל היא הסדר השקעה, המשמש לרוב למטרות חיסכון.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וקופת גמל · ראה עוד »

רשם העמותות

רשם העמותות הוא יחידה ברשות התאגידים שתפקידה לפקח ולהסדיר את רישומן ופעולתן של עמותות במדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ורשם העמותות · ראה עוד »

רשות מקומית

בניין העירייה והמשטרה המקומית של וולפרסו, שבפלורידה רשות מקומית היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של יישוב או קבוצת יישובים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ורשות מקומית · ראה עוד »

רווח (כלכלה)

רווח (עשוי להיקרא גם רווח לטווח קצר או עודף יצרן) הוא מונח בכלכלה, בחשבונאות ובעסקים המתאר את התוספת לערך של יחיד או חברה הנובעת מפעילות כלכלית בתקופה מסוימת.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ורווח (כלכלה) · ראה עוד »

שותפות

שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר ישויות משפטיות (כגון מספר בני אדם, מספר חברות וכיוצא בזה) המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ושותפות · ראה עוד »

תאגיד

תאגיד הוא התאגדות של אדם אחד או יותר לכלל אישיות משפטית בעלת מטרות, הפועלת בנפרד מבחינה משפטית מבעליה, מעובדיה או חבריה (תופעה המכונה "תכונת האישיות המשפטית הנפרדת").

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ותאגיד · ראה עוד »

תקן חשבונאות מספר 5

תקן חשבונאות מספר 5 הוא תקן חשבונאי ישראלי העוסק בטיפול החשבונאי במלכ"רים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ותקן חשבונאות מספר 5 · ראה עוד »

תקציב המדינה (ישראל)

תקציב המדינה הוא הכלי המרכזי המשמש את ממשלת ישראל ליישום סדרי העדיפויות שלה ולקביעת רמת ההוצאה הממשלתית.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ותקציב המדינה (ישראל) · ראה עוד »

חברה (תאגיד)

חברה (בריבוי: חֲבָרוֹת, בסמיכות: חֶבְרוֹת-) היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וחברה (תאגיד) · ראה עוד »

חברה לתועלת הציבור

חברה לתועלת הציבור (בראשי תיבות: חל"צ) היא חברה אשר תקנונה ומטרותיה עונים על שני התנאים הנקובים ב.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וחברה לתועלת הציבור · ראה עוד »

חוק מס ערך מוסף

מס ערך מוסף הוטל בישראל לראשונה ב-1 ביולי 1976, מכוח חוק מס ערך מוסף, בעקבות המלצותיה של "ועדת אשר", שעסקה בעניין זה.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וחוק מס ערך מוסף · ראה עוד »

גיידסטאר

סמליל האתר גיידסטאר (באנגלית: GuideStar; כוכב מנחה) הוא מיזם אינטרנטי שמטרתו לאפשר לציבור הרחב גישה למידע על עמותות וארגונים ללא כוונת רווח.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וגיידסטאר · ראה עוד »

דת

דת היא התארגנות חברתית או תרבותית הכוללת מערכת של אמונות או השקפות עולם המקשרות את האנושות לרוחניות או לעקרונות מוסריים מחייבים.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ודת · ראה עוד »

דוח על תזרימי המזומנים

בחשבונאות, דוח על תזרימי המזומנים (בקיצור דוח תזמ"ז) הוא דוח כספי המציג את המקורות לכספים שנתקבלו על ידי החברה והשימוש שנעשה בהם.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ודוח על תזרימי המזומנים · ראה עוד »

דוח על השינויים בהון

דוח על השינויים בהון או דוח על השינויים בהון העצמי (באנגלית: Statement of changes in equity או Statement of changes in shareholders’ equity) הוא אחד מארבעת הדוחות הבסיסיים בתחום החשבונאות אשר חברות פרטיות וציבוריות נדרשות לפרסמו.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ודוח על השינויים בהון · ראה עוד »

דוח רווח והפסד

בחשבונאות, דוח רווח והפסד (ר"ת: דוח רוו"ה) הוא דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון (בדרך כלל שנה או רבעון).

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ודוח רווח והפסד · ראה עוד »

דין

דין הוא כינוי לכלל הנורמות המשפטיות החלות במערכת משפטית מסוימת, או לגבי שאלה משפטית מסוימת.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ודין · ראה עוד »

המגזר השלישי

המגזר השלישי הוא מגזר הפעילות במשק הכולל את הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח ואינם חלק ממוסדות המדינה והשלטון המקומי.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח והמגזר השלישי · ראה עוד »

הקדש ציבורי

הקדש ציבורי הוא מוסד משפטי, חוקי, המסדיר נכסים המיועדים למימוש למטרות ציבוריות, בעלות אופי הומניטרי, בתחום החינוך, התרבות, המדע, הבריאות, הדת, הצדקה, הביטחון והספורט.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח והקדש ציבורי · ראה עוד »

התנדבות

מתנדבים במסע הבחירות של ג'ון קרי, 2004 התנדבות בתיכון רוטברג התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, והמונע על ידי רעיון או מטרה מסוימת.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח והתנדבות · ראה עוד »

התרמה

לפרקונים" מתרימים את הקהל במהלך תהלוכה לאיסוף כספים לטובת מיזמי מאבק בעוני בסיאטל התרמה היא פעולה לשם איסוף תרומות, כלומר בקשת כסף, מזון או ציוד מאדם או מארגון.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח והתרמה · ראה עוד »

החשב הכללי

אגף החשב הכללי (חשכ"ל) במשרד האוצר, שהעומד בראשו קרוי אף הוא החשב הכללי, אחראי על ביצועו הלכה למעשה של תקציב המדינה.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח והחשב הכללי · ראה עוד »

ישראל

סרטונים מדינת ישראל - וידאו מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (בערבית: دولة إسرائيل, דַולַת אִסְרַאאִיל), הנקראת לרוב יִשְׂרָאֵל, היא מדינה במזרח התיכון, השוכנת על החוף הדרום-מזרחי של הים התיכון.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח וישראל · ראה עוד »

2004

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מוסד ללא כוונת רווח ו2004 · ראה עוד »

מפנה מחדש כאן:

NPO, ארגון ללא מטרת רווח, ארגון ללא מטרות רווח, ארגון ללא כוונת רווח, אלכ"ר, מלכ"ר, מוסד ללא כוונות רווח.

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/מוסד_ללא_כוונת_רווח

יוֹצֵאנִכנָס
היי! אנחנו בפייסבוק עכשיו! »