סֵמֶל
יוניונפדיה
תִקשׁוֹרֶת
 Google Play כעת ב-
חָדָשׁ! הורד יוניונפדיה במכשיר אנדרואיד שלך!
חופשי
גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
 

מלאכת מחשבת

מַדָד מלאכת מחשבת

מלאכת מחשבת הוא שם כולל לַתְנָאִים בהם ל"ט אבות מלאכה ותולדותיהם אסורים להיעשות מדאורייתא בשבת ויום טוב. [1]

32 יחסים: מראית עין, מתעסק, מלאכת טוחן, מלאכת דש, מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלקות (הלכה), אמירה לנוכרי, אסיף (כתב עת), ארבע מיתות בית דין, נפקא מינה, סמיכות פרשיות, ספק (הלכה), עדות (הלכה), קורבן חטאת, קובץ יסודות וחקירות, רפואה בשבת, שבת, שבות, שוגג ומזיד, שינוי (הלכה), תנאים, תקנת חכמים, תולדות מלאכות שבת, ל"ט אבות מלאכה, דאורייתא ודרבנן, דבר שאינו מתכוון, התראה (הלכה), הכנה משבת לחול, כרת, כביסה, יום טוב, 1999.

מראית עין

מראית עין הוא דין הלכתי המסתעף מהכלל והייתם נקיים מה' ומישראל, האוסר לעשות פעולות מסוימות שבהן כשלעצמן אין כל חטא, אך הן עלולות להיראות כאילו יש בהן חטא, או ליצור את הרושם שפעולות אחרות, שיש בהן איסור, הן מותרות.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ומראית עין · ראה עוד »

מתעסק

מתעסק הוא מושג הלכתי המתייחס לאדם העושה מעשה בלי כוונה לעשותו.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ומתעסק · ראה עוד »

מלאכת טוחן

מטחנות תבלינים ביתיות מטחנת יד לקפה ולגרעינים קטנים כגון פלפל שחור או שומשום מְלֶאכֶת הַטּוֹחֵן היא אחת מל"ט המלאכות האסורות בשבת.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ומלאכת טוחן · ראה עוד »

מלאכת דש

איכר מכה אלומות על מנת להפריד את גרעיני התבואה מהפסולת. חקלאי דש בעזרת סוס מְלֶאכֶת הַדָּשׁ היא אחת מהל"ט מלאכות האסורות בשבת, שמהותה פירוק תבואה מקליפתה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ומלאכת דש · ראה עוד »

מלאכה שאינה צריכה לגופה

בהלכות שבת ויום טוב מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא כינוי לעשיית אחת מל"ט מלאכות שבת ותולדותיהן שלא לצורך גוף המלאכה אלא לצורך אחר.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ומלאכה שאינה צריכה לגופה · ראה עוד »

מלקות (הלכה)

מלקות הן עונש שנקבע על פי ההלכה היהודית, כענישה במקרה של עבירה במזיד על מצוות לא תעשה ('לאו').

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ומלקות (הלכה) · ראה עוד »

אמירה לנוכרי

אמירה לנכרי - שבות הוא מונח בהלכות שבת שפירושו: אסור מדרבנן לבקש מגוי שיעשה בשביל היהודי איסורי שבת האיסור אינו רק באמירה מפורשת או ברמיזה, אלא אף אם לא אמר לגוי דבר, והגוי עשה מעצמו מלאכה עבור ישראל, אסור שכן חכמים אסרו כל הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשביל יהודי.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ואמירה לנוכרי · ראה עוד »

אסיף (כתב עת)

עטיפת כרך תנ"ך ומחשבה בגיליון ב של אסיף אסיף - שנתון איגוד ישיבות ההסדר, הוא כתב עת תורני שיוצא לאור על ידי איגוד ישיבות ההסדר, וייעודו "להיות בית ועד המביא לידי ביטוי את היצירה התורנית הענפה של ישיבות הציונות הדתית, בימה מזמינה ופתוחה לדיונים ומחקרים משמעותיים ויסודיים".

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ואסיף (כתב עת) · ראה עוד »

ארבע מיתות בית דין

ארבע מיתות בית דין הן שיטות ההוצאה להורג שבאמצעותן, על פי ההלכה, מתבצע עונש מוות, כחלק ממערכת דיני הנפשות במסגרת הענישה בהלכה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וארבע מיתות בית דין · ראה עוד »

נפקא מינה

נַפְקָא מִנַּהּ (בארמית: יוצא ממנה) הוא מונח למדני שגור בתלמוד שמשמעותו היא הפקת השלכה מעשית מדיון רעיוני.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ונפקא מינה · ראה עוד »

סמיכות פרשיות

סמיכות פרשיות היא אחת הדרכים שבהן התורה נדרשת, ועל פיה יש להסיק על תוכנה של פרשיה מסוימת בתורה מן הפרשה הסמוכה לה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וסמיכות פרשיות · ראה עוד »

ספק (הלכה)

ספק הוא מצב של אי ודאות.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וספק (הלכה) · ראה עוד »

עדות (הלכה)

בהלכה, עדות היא הכלי הראייתי החזק ביותר, וכאשר שני עדים מעידים על בית-הדין לקבל את דבריהם, ובלשון התורה: "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר".

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ועדות (הלכה) · ראה עוד »

קורבן חטאת

כבשה, כשירה לקרבן חטאת קורבן חטאת הוא אחד מסוגי הקורבנות שהוקרבו בבית המקדש.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וקורבן חטאת · ראה עוד »

קובץ יסודות וחקירות

קובץ יסודות וחקירות השלם הוא ספר המכיל ליקוט מקיף של יסודות וחקירות תורניים המבוססים על ספרי הראשונים והאחרונים.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וקובץ יסודות וחקירות · ראה עוד »

רפואה בשבת

בהלכות שבת, ישנם דינים מיוחדים הנוגעים לרפואה בשבת.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ורפואה בשבת · ראה עוד »

שבת

נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש. שתי חלות מכוסות שבר מחורבת עוצה של כן לנר שבת שעליו חרותה המילה "שבת" נמצא בשכבה 8, מתוארך לשנים 340–410 לספירה הַשַׁבָּת היא יום מנוחה וקדושה שבועי לעם ישראל, המועד הראשון במועדים הקבועים מהתורה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ושבת · ראה עוד »

שבות

"שבות" הוא עקרון הלכתי הידוע בהקשר של שבת, הכולל פעולות שנאסרו על ידי חכמים לבצע בשבת, ושאינן חלק מל"ט מלאכות שבת או מתולדות ל"ט המלאכות.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ושבות · ראה עוד »

שוגג ומזיד

בהלכה, שוגג הוא מי שעבר על מצוות לא תעשה משום שלא ידע שהיא אסורה, או שלא ידע שמתקיימים התנאים לאיסור; למשל, מי שכתב בשבת משום שלא ידע ששבת היום, או שלא ידע שכתיבה אסורה בשבת.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ושוגג ומזיד · ראה עוד »

שינוי (הלכה)

המוציא כלאחר ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפקו, באזנו, ובשערו, ובפונדתו ופיה למטה, בין פונדתו לחלוקו, ובשפת חלוקו, במנעלו, בסנדלו - פטור, שלא הוציא כדרך המוציאין עשיית פעולה שלא כדרכה נקראת בהלכה "שינוי".

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ושינוי (הלכה) · ראה עוד »

תנאים

תַּנָּאִים - כינוי לחכמים בתקופה שמימות אנשי כנסת הגדולה והזוגות ועד לחתימת המשנה, כלומר במאה ה-1 וה־2 במשך כ-160 שנה החל מתלמידי הלל ושמאי ועד לרבי יהודה הנשיא.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ותנאים · ראה עוד »

תקנת חכמים

תקנת חכמים או תקנה דרבנן ביהדות, היא שם כולל לחקיקה הלכתית שנעשתה על ידי חכמי ישראל במהלך הדורות מתקופת בית המקדש, המוסיפה על דיני התורה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ותקנת חכמים · ראה עוד »

תולדות מלאכות שבת

תולדות מלאכות שבת הן אוסף של פעולות פרטיות האסורות לביצוע בשבת, שנגזרות מהעקרונות הכלליים הבאים לידי ביטוי באבות המלאכה השונים.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ותולדות מלאכות שבת · ראה עוד »

ל"ט אבות מלאכה

ל"ט אֲבוֹת מְלָאכָה (גם אֲבוֹת מְלָאכוֹת) הן סוגי המלאכות האסורות בשבת לפי ההלכה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ול"ט אבות מלאכה · ראה עוד »

דאורייתא ודרבנן

דְּאוֹרָיְתָא (או: מִדְּאוֹרָיְתָא; בעברית: "של התורה") וּדְרַבָּנָן (או: מִדְּרַבָּנָן; בעברית: "של רבותינו") הן שתי הגדרות של שני מקורות אפשריים להוראות הלכתיות ביהדות.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ודאורייתא ודרבנן · ראה עוד »

דבר שאינו מתכוון

דבר שאינו מתכוון הוא מונח הלכתי המתייחס לעבירה הנגרמת כתוצר לוואי של פעולה מותרת, ושלא הייתה בכוונת האדם בעת שחשב לעשות את המעשה.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ודבר שאינו מתכוון · ראה עוד »

התראה (הלכה)

התראה הוא מונח הלכתי המתאר מצב בו חוטא העומד לבצע עבירה מוזהר על ידי אחרים (יש שטוענים כי אלו העדים) כי הדבר אסור, עליו לחדול ממנו וכי הוא עלול להיענש.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת והתראה (הלכה) · ראה עוד »

הכנה משבת לחול

הכנה משבת לחול הוא איסור עשיית מעשים משבת לצורך ימי החול שלאחריה, אף באופן שאין בעשייתם משום איסור מלאכת שבת.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת והכנה משבת לחול · ראה עוד »

כרת

כָּרֵת הוא עונש שמופיע בתורה, ונזכר כעונש ההלכתי על 36 חטאים.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וכרת · ראה עוד »

כביסה

כביסה היא פעולה של ניקוי בגדים כובסות בנחל, בציור מאת אוגוסט רנואר, מסביבות 1912 כביסה היא הפעולה של ניקוי בגדים ומוצרי טקסטיל והיא גם השם הקיבוצי לבגדים מלוכלכים בטרם כביסתם או לבגדים שכובסו לא מכבר והם רטובים, בשלבי ייבוש שונים או לאחר הייבוש ובטרם גיהוץ או קיפול.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת וכביסה · ראה עוד »

יום טוב

שולחן חגיגי ערוך לקראת ליל הסדר, החל בליל יום טוב ראשון של פסח יוֹם טוֹב הוא כינוי לתאריך קבוע בלוח השנה היהודי, בו קבעה התורה חג.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ויום טוב · ראה עוד »

1999

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מלאכת מחשבת ו1999 · ראה עוד »

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/מלאכת_מחשבת

יוֹצֵאנִכנָס
היי! אנחנו בפייסבוק עכשיו! »