סֵמֶל
יוניונפדיה
תִקשׁוֹרֶת
 Google Play כעת ב-
חָדָשׁ! הורד יוניונפדיה במכשיר אנדרואיד שלך!
חופשי
גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
 

רווח (כלכלה)

מַדָד רווח (כלכלה)

רווח (עשוי להיקרא גם רווח לטווח קצר או עודף יצרן) הוא מונח בכלכלה, בחשבונאות ובעסקים המתאר את התוספת לערך של יחיד או חברה הנובעת מפעילות כלכלית בתקופה מסוימת. [1]

10 יחסים: מס, ניתוח מידע, עסק, עלות המכר, פדיון, רווח גולמי, חשבונאות, חברה (תאגיד), דוח רווח והפסד, כלכלה.

מס

מס הוא תשלום לשלטונות הנגבה בכפייה מתושבים ומאזרחים, לצורך מימון הפעולות של השלטון.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) ומס · ראה עוד »

ניתוח מידע

תהליך ניתוח מידע ניתוח מידע הוא תהליך שבו מבצעים ניקוי, טיוב, עיבוד ומידול של נתונים מסוגים שונים לצורך גילוי מידע חשוב או גיבוש מסקנה המאפשרת קבלת החלטות.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) וניתוח מידע · ראה עוד »

עסק

עסק הוא ארגון הפועל לשם השגת רווח לבעליו.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) ועסק · ראה עוד »

עלות המכר

בחשבונאות, עלות המכר או עלות המכירות מייצג את סך כל העלויות הישירות (והעקיפות שהועמסו) שבהן כרוך ייצור המוצרים הנמכרים במסגרת סעיף "מכירות".

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) ועלות המכר · ראה עוד »

פדיון

פדיון הוא מונח בכלכלה המתאר את ההכנסה הגולמית של חברה כתוצאה מפעילותה העסקית הרגילה לאורך תקופה מוגדרת, הנמדדת על פי רוב בשנים, רבעונים או חודשים, ללא ניכוי העלויות שנדרשו לשם יצירת הכנסה זו.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) ופדיון · ראה עוד »

רווח גולמי

רווח גולמי של חברה יצרנית או מסחרית הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) ורווח גולמי · ראה עוד »

חשבונאות

חשבונאות פיננסית היא תחום העוסק ברישום וניתוח האירועים הפיננסיים במערכת כלכלית.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) וחשבונאות · ראה עוד »

חברה (תאגיד)

חברה (בריבוי: חֲבָרוֹת, בסמיכות: חֶבְרוֹת-) היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) וחברה (תאגיד) · ראה עוד »

דוח רווח והפסד

בחשבונאות, דוח רווח והפסד (ר"ת: דוח רוו"ה) הוא דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון (בדרך כלל שנה או רבעון).

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) ודוח רווח והפסד · ראה עוד »

כלכלה

כלכלה היא מכלול הפעילות האנושית, המכוונת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו.

חָדָשׁ!!: רווח (כלכלה) וכלכלה · ראה עוד »

מפנה מחדש כאן:

עודף יצרן.

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/רווח_(כלכלה)

יוֹצֵאנִכנָס
היי! אנחנו בפייסבוק עכשיו! »