סֵמֶל
יוניונפדיה
תִקשׁוֹרֶת
 Google Play כעת ב-
חָדָשׁ! הורד יוניונפדיה במכשיר אנדרואיד שלך!
להתקין
גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
 

מצווה

מַדָד מצווה

ביהדות, מצווה היא ציווי מחייב המופנה כלפי האדם. [1]

676 יחסים: JLI, ממצוא חפצך, מא כ'בר, מאמר תאולוגי-מדיני, מאיר בן אורי, מם, מנחם מנדל שניאורסון, מנחם נחום פרידמן (השני), מנחם נחום קפלן, מנחם רקנאטי, מנחת חינוך (ספר), מנחת העומר, מנהג (יהדות), מנהיגים ותארים באסלאם, מנורת הכנסת, מניעת הריון בהלכה, מניין, מסורת, מסורתיים, מסכת אבות, מסכת פאה, מסירות נפש, מעמד האישה ביהדות, מעמד הר סיני, מעשר, מעשר עני, מעשר שני, מעשר בהמה, מעבר יבוק (ספר), מפד"ל, מפה, מצה, מצוות ערבה במקדש, מצוות עשה, מצוות עונה, מצוות צריכות כוונה, מצוות תוכחה, מצוות לא תעשה, מצוות זכירת מעשי עמלק, מצוות הענקה, מצוות התלויות בארץ, מצוות הלוואה, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצווה (פירושונים), מצווה לשמוע דברי חכמים, מצווה הבאה בעבירה, מקס נורדאו, מקהלות עם, מקווה (מחזה), מר בריה דרבנא, ..., מרד החשמונאים, מרדכי קרשנר, מרדכי יוסף ליינר, משלוח מנות, משה מנדלסון, משה מקוצי, משה נרבוני, משה דריהם, משומד לדבר אחד, מת מצווה, מתנות לאביונים, מתעסק, מתתיהו הכהן, מתווה הכותל, מלאך המות והשוחט, מלאכת חורש, מלאכי, מלחמת חפירות, מלחמת היצר, מליקה, מטופל, מזרחים, מזוזה, מחזיר גרושתו, מחוסר כיפורים, מחיר יין, מגזרת נייר יהודית, מגילת אסתר, מגיד (מאגיה), מדרשת יעוד, מדרון חלקלק, מהר"ל מפראג, מועצת הרבנים המתקדמים בישראל, מועצה דתית, מורא אב ואם, מורה נבוכים, מוישה רוזן, מכללה ירושלים, מי, מה, למי, מתי, איה, איך ולמה, מימוש נישואים, מינות (יהדות), מיניות ביהדות, מיסטיקה יהודית, מילה, מילה (ניתוח), מיהו יהודי, א-דהריה, אמנון יצחק, אמונה באלוהים (יהדות), אמירה לנוכרי, אנוסים, אפרים אשרי, ארץ ישראל, ארתור קרלוש דה בארוש באשטו, ארז לב ארי, ארבע ערי הקודש, ארבע כוסות, ארבעת המינים, ארבעת המינים (פירושונים), ארבעה בנים, ארי אלון, אשרה (אלה), אתקינו סעודתא, אתרוג, אל תפתח פה לשטן, אל תהי צדיק הרבה, אלעזר מגרמייזא, אלעזר הזקן, אלוהים, אלכסאים, אליעזר מלמד, אליעזר בן-יהודה, אלישע בעל כנפיים, אליהו אהרון כהנא, אליהו רחמים זייני, אבן משכית, אבר מן החי, אברהם פוקס, אברהם זאב ליפקיס, אברהם ברוך ארטן, אברהם יהושע השל, אבהות, אביונים, אגרות קודש (מנחם מנדל שניאורסון), אגרות בית דין, אגדה (יהדות), אגודת אחוה, אגודת ישראל, אהרן פרננדו, אהרן חורין, אהרן האלה-וולפסון, אהרן הראל (רב), אהבת ה', אונאת הגר, אונס (הלכה), אורות (ספר), אורות הקודש, אוריינות, אולפנת צפירה, אוגוסטינוס, אכילת בשר ביהדות, אין מעבירין על המצוות, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אין עונשין אלא אם כן מזהירין, אימוץ, איסור אכילת חלב, איסור עשיית פסל, איסור ריבית בדת, איסור גניבת אדם, איסור הלבנת פנים, איקא ישראלי, אילן אבישר, איחוז, איגרת מרד, איגרת שנה טובה, איגרות צפון, איילונית, נאום השפנים והחזירים, נסים וידאל, נעם דמסקי, נפש החיים, נפתלי הרץ וייזל, נקבת השילוח, נשמה, נשים יהודיות באירופה של ימי הביניים, נתן דוד רבינוביץ מפארציווא, נתנאל בירב פיומי, נטילת ידיים, נזיר (יהדות), נחמן קרוכמל, נבל ברשות התורה, נגע הצרעת, נגישות בשבת, נדר, נדבנות, נהמא דכיסופא, נוסח לא-אורתודוקסי, ניסוך המים, ניקו (עיר), נידוי (הלכה), סנפורד (זלמן) ברנסטין, סעודת מצווה, סעודת פורים, ספק (הלכה), ספר מצוות קטן, ספר אהבה, ספר תורה, ספר תולדות ישו, ספר חרדים, ספר דניאל, ספר התניא, ספר החינוך, ספרות ההיכלות והמרכבה, ספרייה, ספרייה תורנית, ספירת העומר, סרבנות, סדר זרעים, סוריא, סוכה, סוכות, סיפור יציאת מצרים, סיום מסכת, עקיבא ארנסט סימון, ערב פסח, ערב יום הכיפורים, ערבות (משפט עברי), ערבות הדדית, עשרת הרוגי מלכות, עשרת הדיברות, עשה דוחה לא תעשה, עלילת החמור, עליונים ששו, עלייה לרגל, עזאזל (פירושונים), עזרא שיינברג, עבודת ה', עבודת האל לשמה, עבודה זרה, עבירה (יהדות), עבירה לשמה, עומר (חקלאות), עונג שבת, עונג שבת (פירושונים), עוני, עוסק במצווה פטור מן המצווה, עוללות, עובדיה ספורנו, עירוב תחומין, פאולוס, פנאי (זלדה), פסח, פסח פרוסקין, פסיכולוגיה, פרנץ רוזנצווייג, פרסום הנס, פרשת משפטים, פרשת אמור, פרשת ניצבים, פרשת עקב, פרשת קדושים, פרשת ראה, פרשת שופטים, פרשת בחוקותי, פרשת ואתחנן, פרשת כי תצא, פרשת כי תבוא, פרה אדומה, פרוטה (מטבע עתיק), פרוזבול, פריקה (פירושונים), פרייה ורבייה, פת שלימה, פטר חמור, פטריארך אנטיוכיה, פבלו כריסטיאני, פדיון שבויים, פדיון הבן, פורים, פיקוח נפש, פיתוי (הלכה), פילוסופיה של החינוך, פילוסופיה יהודית, פילוג, צמצום (הלכה), צמחונות, צמחונות וטבעונות ביהדות, צניעות (יהדות), צער בעלי חיים, צבאות השם, צדקה, צדקה (יהדות), צדיק, ציצית, ציווי (פירושונים), קאדי, קנסו של עזרא, קרן (זואולוגיה), קריאת שמע, קריאת ההלל, קל וחומר, קלונימוס קלמיש שפירא, קטן (הלכה), קבלה, קבורה (יהדות), קוממיות (תנועה), קורח, קורבן (יהדות), קורבן פסח, קודש וחול ביהדות, קווינטוס טיניאוס רופוס, קידוש, קידוש החודש, קידוש ידיים ורגליים, ר"ן, רמב"ן, רמב"ם, ראש השנה, ראשית הגז, רפואה מונעת, רצה (ברכת המזון), רשע (הלכה), רב פפא, רב יחזקאל, רבי מתיא בן חרש, רבי אושעיא איש טריא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי טרפון, רבי ירמיה, רבי ישמעאל, רבי יוחנן, רוע, רודף, שמעון בן צמח דוראן, שמעון בר אבא, שמחת בית השואבה, שמחת הרגלים, שמחה, שמואל יוסף עגנון, שמות, שמוליק בן שלום, שמירת שבת, שמיטת קרקעות, שמיטת כספים, שמיטה, שאילתא (דרשה), שאילתות דרב אחא, שנאת ישראל בעולם היווני-רומי, שניאור זלמן פוגצ'וב, שניאור זלמן שכטר, שערי תשובה, שערי חסד, שעות זמניות, שעיר, שעיר לעזאזל, שעיר לעזאזל (מצווה), שרגא פייבל מנדלוביץ', שריעה, שש מצוות תמידיות, שלמה מימון, שלמה פורמשטכר, שלמה זלמן אהרנרייך, שלמה חראזי, שלמי חגיגה, שלשלת הקבלה, שלום מוסקוביץ', שלום דובער שניאורסון, שלוש רגלים, שלושת האבות, שלוחי חב"ד, שלילת הגשמות, שליח (הלכה), שחור כחול-לבן, שחיטה, שחיטה (הלכה), שבע מצוות בני נח, שבע מצוות דרבנן, שבת, שבת הגדול, שבתאות, שבועה (יהדות), שומע כעונה, שואבה (פירושונים), שורשי החילון, שולמית שחר, שוחט, שכונת אחווה (תל אביב), שינוי (הלכה), שיר השירים רבה, שילוח הקן, שילוב הלכה ואגדה, שיטת הממשל ביהדות, תמורה (קורבנות), תנ"ך, תנועת המזרחי, תפארת ישראל (מהר"ל), תפילת שחרית של שבת, תפילה (יהדות), תפילין, תרומת מעשר, תרומת הדשן, תרומות ומעשרות, תרי"ג מצוות, תשמיש קדושה ותשמיש מצווה, תשר, תשובה (יהדות), תלמוד תורה, תלמוד תורה (מצווה), תלמוד תורה (פירושונים), תחיית המתים, תדיר ושאינו תדיר, תורה, תורה (פירושונים), תורה לשמה, תכריכים, תכשיט (שבת), למהלך האידיאות בישראל, לא תעמוד על דם רעך, לא תתגודדו, לא תחסום שור בדישו, לא תחרוש בשור ובחמור יחדו, לא בשמים היא, לאה שקדיאל, לשם ייחוד, לוט ובנותיו, לוגותרפיה, לכתחילה ובדיעבד, ליאו שטראוס, ליקוי ירח, ליל הסדר, לילה, ט"ו בשבט (מועד), ט' בתשרי, טבילה (יהדות), טומאה וטהרה, טומטום ואנדרוגינוס, טיבור רובין, זמן יהודי חדש, זאכו, זנגביל - מרכז קהילתי לצמחונות, זרוע, לחיים וקיבה, זלמן אפשטיין, זלמן ברוך מלמד, זבד הבת, זהות נוצרית, זכויות האישה, חמץ, חמש מגילות, חמור (פירושונים), חנוכה, חנוכייה, חסד אלוהים, חסיד שוטה, חסידות בוסטון, חסידי מצרים, חפץ חיים (ספר), חרם (מתנות כהונה), חרם חברתי, חרוסת, חשבון נפש, חלה, חלה (מתנות כהונה), חלה (פירושונים), חלומו של הכוזרי, חלוקת הפרקים בתנ"ך, חליצה (פירושונים), חטאת נעורים, חזקיה בן רבי חייא, חזון אחרית הימים (ישעיהו), חזיר הבית, חברים מקשיבים, חג המים, חגי עמיר, חגי לונדין, חגי ישראל ומועדיו, חוקי התורה, חורבן ותלישות, חווקה פולמן רבן, חינוך (הלכה), חיבת ציון (כתב עת), חידוש, חידוש מצוות התכלת, חיים לאחר המוות, חיים יצחק חייקין, בן, בן סורר ומורה, בן ציון ליכטמן, בעז, בעיר ההרגה, בר מצווה, ברוך פפירמייסטר, ברכת סליחה, ברכת שהחיינו, ברכת המזון, ברכת השחיטה, ברכה, ברכה אחרונה, ברכות המצוות, ברית מילה, ברית המילה (אירוע מקראי), בשר (פירושונים), בשר חזיר, בת מצווה, בתולה (הלכה), בלבב ימים, בדיקת חמץ, בכורות, ביקור חולים, בית קברות, בית תפילה לזכר יהודי סלוניקי, בית לאברהם, בית המקדש (פירושונים), בית הלל ובית שמאי, בית הכנסת של עולי חידאן, ביטול חמץ, בייתוסים, ג'ק לו, ג'רבה, גמ"ח הלוואות, גמילות חסדים, גאומטריה ספירית, גאולת קרקע, גשמיות, גטאות בשואה, גבריאל חזות, גדול דעה, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, גונתר פלאוט, גיס (משפחה), גירושים, דמאי, דמוקרטיה, דאורייתא ודרבנן, דרך מצותיך, דרך ארץ קדמה לתורה, דרוזים, דרישה וחקירה, דלת, דב יפה, דבקות, דבקות בתלמידי חכמים, דברי תורה, דברים, דברים שבלב אינם דברים, דורנו מול שאלות הנצח, דוד פרידלנדר, דוד צבי הופמן, דיאלוג עם טריפון היהודי, המאבק על השחיטה הכשרה, המצב השלישי, המקושש, המרת דת, המרד הגדול, המרוץ לחלל, המוות בשפה העברית, האנשה של המוות, האר"י, האל האב, האדונית והרוכל, הנאום האחרון של משה, הנחת תפילין, הנבואה במסורת ישראל, הספירה, הסכם יששכר וזבולון, העבריים השחורים, העיטור, הפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות (2014), הפועל המזרחי, הפולמוס היהודי-נוצרי, הקהילה היהודית במרגיטה, הרמת כוסית, הרץ הומברג, השסע העדתי בישראל, השערת התעודות, השועל והכרם, התנגדות למילה, התנגדות לזכויות להט"ב, התרת נדרים, התחיה (ספר), התכוונות (פילוסופיה), הלא הר הלא אש, הלל לומד תורה, הלל ויס, הלכה, הלכות צבא, הלכות ליל הסדר, הבריגדה היהודית, הבדלה, הגריזם: היווצרות העולם האסלאמי, הגשה, הגדה קיבוצית לפסח, הגדה של פסח, הדלקת נרות חנוכה, הדלקת הנרות במקדש, הו"ד - הומוסקסואלים דתיים, הורקנוס לבית טוביה, הורות, הושענא, הושענות, הוכחה בדרך השלילה, הכנסת אורחים, הכנסת כלה, הכשר מצווה, הינוקא מכפר סכנין, היזק שאינו ניכר, הידור מצווה, היכל שלמה, ויקרא, וידוי (יהדות), ויואל משה, ויכוח פדובה, ויכוח טורטוסה, כניסת שבת, כניסה להר הבית (הלכה), כפייה אנטי-דתית בישראל, כפייה דתית בישראל, כתובת תאודוטוס בן וטנוס, כל נדרי, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, כל ישראל ערבים זה בזה, כבוד המת, כביצה, כהן מוחזק, כוחם של חז"ל להחיות ולהמית בדיבורם, כוונה (יהדות), כיסוי הדם, כיבוד אב ואם, ימות המשיח, ימימה אביטל, יעקב רוזנהיים, יעקב הקרקסאני, יצחק אבוהב (מנורת המאור), יצחק נחמן שטיינברג, יצחק סטנוב, יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, יצחק זלר, יצחק דב גילת, יצחק יעקב ריינס, יציאת מצרים, יציאה בשאלה, יראת השם, ירושלים, ירושלים בתקופת בית שני, ירושלים בהלכה, ירוחם ליבוביץ, ישנה בחיק ילדות, ישעיה אשר זליג מרגליות, ישעיהו ליבוביץ, ישראל מאיר הכהן, ישראל אנקווה, ישראל אריאל, ישראל לוי, ישיבת הר ברכה, ישיבת הדר, יחסי מין, יחסי אישות (הלכה), יחיאל יעקבסון, יחיד ורבים הלכה כרבים, יבנה (רשת חינוך), יהדות, יהדות מרוקו, יהדות ארצות הברית, יהדות צ'ילה, יהדות קראית, יהדות חרדית, יהדות ג'רבה, יהדות ישראל, יהושע רפאל בנבנישתי, יהודה רוזאניס, יהודה ושומרון וחבל עזה, יהודי סן ניקנדרו, יהודים-נוצרים, יום טוב ראשון (סוכות), יום זה לישראל, יום הולדת, יום הכיפורים, יונה חיה בנדיקט, יוסף מדמוני, יוסף שלמה דיין, יוסף בכור שור, יוחנן הורקנוס הראשון, ייאוש (משפט עברי), יישר כוח, ייחוד (פירושונים), ייחוד השם, ייבום וחליצה. להרחיב מדד (626 יותר) »

JLI

ממוזער מכון רוהר ללימודי יהדות (שמו העברי של (The Rohr Jewish Learning Institute (JLI) הוא סַפַּק של קורסים ולימודי תוכן יהודיים בנושאים שונים בתולדות ישראל, משפט עברי, אתיקה, פילוסופיה וספרות תורנית. הארגון מפתח תוכניות לימודים לגברים, לנשים, סטודנטים, בני נוער וקשישים. בשנת 2014 היו 117,500 אנשים רשומים ב- JLI, מה שהופך אותה לרשת החינוך היהודית הגדולה ביותר בעולם. על פי הצהרתה, משימתה היא להפוך את תורתו, ערכיו ומסורתו של העם היהודי לנגישים ומשמעותיים ליהודים, ללא קשר לרקע שלהם או להשתייכותם הדתית. חומרי הלימודים של JLI בנויים על בסיס מודל של הוראת תורת ישראל המסורתית במסגרת אקדמית עכשווית. מטה הארגון ממוקם באזור קראון הייטס בברוקלין, ניו יורק.

חָדָשׁ!!: מצווה וJLI · ראה עוד »

ממצוא חפצך

רהאיסור ממצוא חפצך הוא איסור הלכתי בהלכות שבת האוסר לעשות ביום השבת מעשים כהכנה לדברים האסורים בשבת, גם אם המעשים האסורים עצמם יַעָשוּ בחול בלבד.

חָדָשׁ!!: מצווה וממצוא חפצך · ראה עוד »

מא כ'בר

מא כ'בר (תרגום: מה עניין, כלומר מה שונה) הוא קטע בהגדה של פסח הנאמר בקרב יהודי תימן על ידי ילד צעיר.

חָדָשׁ!!: מצווה ומא כ'בר · ראה עוד »

מאמר תאולוגי-מדיני

500 בגרסה שונה של ספרות רומיות CLXX דיוקנו של ברוך שפינוזה מאמר תאולוגי-מדיני (בלטינית: Tractatus Theologico-Politicus) מאת הפילוסוף היהודי-הולנדי ברוך שפינוזה הוא מאמר המציג בצורה שיטתית את עיקרי תפיסותיו של שפינוזה לגבי נושאי דת ומדינה, והיווה מבחינתו של שפינוזה הכנה למגנום אופוס שלו, "תורת המידות" (Ethica).

חָדָשׁ!!: מצווה ומאמר תאולוגי-מדיני · ראה עוד »

מאיר בן אורי

מאיר בן אוּרי (ח' באדר ב' תרס"ח, 21 במרץ 1908–כ"ב באייר תשמ"ג, 5 במאי 1983) היה אדריכל, במאי, צייר, מאייר, מוזיקאי, מנצח ומלחין ישראלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומאיר בן אורי · ראה עוד »

מם

מֶם (מלועזית: Meme) הוא כל מאפיין תרבותי שאינו חומרי שמשתכפל ומתפשט ממוח למוח.

חָדָשׁ!!: מצווה ומם · ראה עוד »

מנחם מנדל שניאורסון

רבי מנחם מנדל שניאורסון (בכתיב יידי: מנחם מענדל שניאורסאהן; י"א בניסן תרס"ב, 18 באפריל 1902 – ג' בתמוז תשנ"ד, 12 ביוני 1994) כיהן כאדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד משבט ה'תשי"א (1951) ועד פטירתו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנחם מנדל שניאורסון · ראה עוד »

מנחם נחום פרידמן (השני)

מנחם נחום פרידמן (ח' בחשוון ה'תר"ם, 25 בנובמבר 1879 - כ"א בסיוון ה'תרצ"ג, 1933) רבה של קהילת איצקן.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנחם נחום פרידמן (השני) · ראה עוד »

מנחם נחום קפלן

הרב מנחם נחום קפלן מהורודנה (תקע"ב, 1811-ח' בחשוון תר"ם, 1879, נודע בכינוי רבי נחומ'קה מהורודנה) התפרסם כצדיק וגבאי צדקה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנחם נחום קפלן · ראה עוד »

מנחם רקנאטי

ר' מנחם בן בנימין רקנאטי (או ריקנאטי; 1310-1250) היה מקובל ופוסק שחי בעיירה רקנאטי שבאיטליה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנחם רקנאטי · ראה עוד »

מנחת חינוך (ספר)

מהדורת מכון ירושלים מנחת חינוך הוא ספר המציע פירוש למדני לספר החינוך.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנחת חינוך (ספר) · ראה עוד »

מנחת העומר

קציר תבואה בחג העומר מִנְחָת הַעֹמֶר או עֹמֶר הַתְּנוּפָה הוא קורבן מנחת ציבור שמביאים מראשית הקציר, למחרת יום טוב ראשון של חג הפסח.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנחת העומר · ראה עוד »

מנהג (יהדות)

‏‏בהלכה, מִנְהָג (או מִנְהַג יִשְֹרָאֵל) הוא שם כולל להנהגות נפוצות בין היהודים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנהג (יהדות) · ראה עוד »

מנהיגים ותארים באסלאם

מנהיגים דתיים באסלאם שירתו את המאמינים במסגד ובשלטון (בייחוד במערכת המשפט), חלקם עסקו בפרשנות לקוראן ולחדית' וזכו למקום כבוד בקהילתם.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנהיגים ותארים באסלאם · ראה עוד »

מנורת הכנסת

מנורת הכנסת תבליטי המנורה בנו אלקן בסטודיו בלונדון במהלך עבודתו, 1953 ההזמנה לטקס חנוכת מנורת הכנסת, 1956 טקס חנוכת המנורה, 1956. משמאל - יו"ר הכנסת, יוסף שפרינצק המנורה ב'גן המנורה', 1957 המנורה בגבעת רם, 1966 הסקיצה שצירף אלקן לתדפיס שמסר לכנסת, המתאר את החלל שבתוכו על המנורה להיות מוצגת מנורת הכנסת היא אנדרטת ברונזה בגובה כחמישה מטרים, הניצבת בקצה גן הוורדים, מול משכן הכנסת בירושלים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומנורת הכנסת · ראה עוד »

מניעת הריון בהלכה

ההלכה מתמודדת עם רצונם של זוגות יהודים במניעת הריון באמצעות הגבלות חלקיות, במטרה לשמור על רוח המצוות הנוגעות להעמדת צאצאים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומניעת הריון בהלכה · ראה עוד »

מניין

מניין בבית מדרש של חסידות סאטמר שוק הפשפשים ביפו בהלכה, מניין הוא קבוצה של לפחות עשרה יהודים בוגרים שהתקבצו יחדיו לשם קיום מצוות מסוימות שחובה לקיימן בנוכחות עשרה אנשים לפחות.

חָדָשׁ!!: מצווה ומניין · ראה עוד »

מסורת

מסורת היא מערכת של תרבות – מנהגים, טקסים, דעות ואמונות, ערכים וכללי התנהגות – הנמסרת מדור לדור בקבוצה או בחברה מסוימת.

חָדָשׁ!!: מצווה ומסורת · ראה עוד »

מסורתיים

כיפות תואמות בטקס חתונה. באירועים מסוג זה מחולקות לעיתים קרובות כיפות, עבור אלו שאינם נוהגים לחבוש כיפה כדרך קבע.מסורתיים או שומרי מסורת הוא כינוי לקבוצה גדולה של יהודים בישראל ובארצות אחרות שאינם מגדירים את עצמם כדתיים אך גם לא כחילונים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומסורתיים · ראה עוד »

מסכת אבות

ו. כתב-היד, שנחשב לאחד מכתבי-היד החשובים ביותר של המשנה, מתוארך לסביבות המאה ה-12. מַסֶּכֶת אָבוֹת (ידועה גם בשם פִּרְקֵי אָבוֹת) הוא שמה של המסכת התשיעית בסדר נזיקין במשנה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומסכת אבות · ראה עוד »

מסכת פאה

מסכת פֵּאָה היא המסכת השנייה בסדר זרעים לאחר מסכת ברכות.

חָדָשׁ!!: מצווה ומסכת פאה · ראה עוד »

מסירות נפש

עקדת יצחק נחשבת במסורת היהודית למופת של מסירות נפש. ציור נוצרי משנת 1650 ביהדות, מסירות נפש היא הנכונות להקרבת החיים למען קיום מצוות התורה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומסירות נפש · ראה עוד »

מעמד האישה ביהדות

מרים הנביאה, מאת אנסלם פוירבאך, 1862. יפיפיות. מעמד האישה ביהדות עבר תמורות ושינויים במהלך הדורות, והושפע הן מתהליכים פנימיים ביהדות והן מתהליכים חיצוניים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומעמד האישה ביהדות · ראה עוד »

מעמד הר סיני

מעמד הר סיני, תחריט מ-1723. מַעֲמַד הַר סִינָי הוא אירוע מקראי מכונן, בו אלוהים התגלה לבני ישראל בהר סיני וכרת עימם ברית על בחירתו בהם לעמו, ונתינת ארצו להם.

חָדָשׁ!!: מצווה ומעמד הר סיני · ראה עוד »

מעשר

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ומעשר · ראה עוד »

מעשר עני

מעשר עני היא מצווה מהתורה, להפריש עשירית מיבול התבואה השנתי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומעשר עני · ראה עוד »

מעשר שני

מעשר שני היא מצווה מהתורה להפריש עשירית מיבול התבואה השנתי (בנוסף על המעשר הראשון).

חָדָשׁ!!: מצווה ומעשר שני · ראה עוד »

מעשר בהמה

מצוות מעשר בהמה היא להקריב עשירית מכל הבהמות הטהורות שנולדות לאדם בכל שנה לבית המקדש ולאכול את בשרן בירושלים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומעשר בהמה · ראה עוד »

מעבר יבוק (ספר)

מעבר יבוק, מנטובה ה'שפ"ו מַעֲבַר יַבֹּק הוא ספר שחיבר אהרן ברכיה מודינא והודפס לראשונה במנטובה בשנת 1626.

חָדָשׁ!!: מצווה ומעבר יבוק (ספר) · ראה עוד »

מפד"ל

מפד"ל - המפלגה הדתית-לאומית הייתה מפלגה ישראלית ציונית דתית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומפד"ל · ראה עוד »

מפה

מפה של העולם שהכין יוהנס קפלר מפה פיזית ומדינית של העולם מפה החלה כעצם דו-ממדי, שהיה לרוב מישורי, שייעודו העיקרי היה ייצוג של עצמים תלת-ממדיים על פני המרחב האוקלידי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומפה · ראה עוד »

מצה

אפיית מצות מכונה, ארץ ישראל 1947 עבודת מכונה מַצָּה היא מאפה העשוי מבצק של אחד או יותר מחמשת מיני דגן שלא החמיץ.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצה · ראה עוד »

מצוות ערבה במקדש

מצוות ערבה במקדש היא מצווה להביא ענפי ערבה לבית המקדש בכל יום מימי חול המועד של סוכות (מלבד שבת), להציב אותם בפינות המזבח ולהקיף אותו תוך אמירת הושענות.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות ערבה במקדש · ראה עוד »

מצוות עשה

מִצְווֹת עֲשֵׂה היא הגדרה למכלול המצוות בתורה שציוויין 'קום ועשה'.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות עשה · ראה עוד »

מצוות עונה

בהלכה, מצוות עונה היא מצווה המוטלת על הגבר שלא למנוע מאשתו את קיום יחסי האישות עימה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות עונה · ראה עוד »

מצוות צריכות כוונה

מצוות צריכות כוונה הוא כלל הלכתי שמשמעו שיש להתכוון בעת עשיית המצווה לשם קיום אותה המצווה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות צריכות כוונה · ראה עוד »

מצוות תוכחה

מצוות תוכחה היא מצוות עשה הנמנית מתרי"ג מצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות תוכחה · ראה עוד »

מצוות לא תעשה

מצוות לא תעשה או לאווים הן מצוות התורה שבהן נוסח הציווי המקראי הוא שלילי, כמו: "לא תרצח", "לא תגנוב" וכדומה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות לא תעשה · ראה עוד »

מצוות זכירת מעשי עמלק

בית הכנסת התוניסאי בעכו מצוות זכירת מעשי עמלק היא מצווה המתייחסת לחובה לזכור את אשר עשה עמלק לבני ישראל בצאתם ממצרים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות זכירת מעשי עמלק · ראה עוד »

מצוות הענקה

מצוות הענקה היא מצווה המחייבת את האדון להעניק לעבדו העברי מרכושו כאשר העבד משתחרר.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות הענקה · ראה עוד »

מצוות התלויות בארץ

מצוות התלויות בארץ – כמקביל למצוות שהן מסוג חובת הגוף, הן שורה של מצוות הקשורות לעבודת הקרקע.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות התלויות בארץ · ראה עוד »

מצוות הלוואה

מצוות הלוואה, או מצוות הלוואה לעני, היא מצווה שמהותה להלוות כסף לעני לפי צורכו ולפי יכולתו של המלווה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות הלוואה · ראה עוד »

מצוות יישוב ארץ ישראל

ביהדות, מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה ליישב את ארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצוות יישוב ארץ ישראל · ראה עוד »

מצווה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצווה (פירושונים) · ראה עוד »

מצווה לשמוע דברי חכמים

מצווה לשמוע דברי חכמים (לעיתים: מצוות "ועשית ככל אשר יורוך" או "לא תסור מכל אשר יורוך") היא מצוות עשה ומצוות לא תעשה בתורה המחייבת לציית לחכמים בנושאים הלכתיים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצווה לשמוע דברי חכמים · ראה עוד »

מצווה הבאה בעבירה

אחת הדוגמאות המובאות בתלמוד למצווה הבאה בעבירה היא קיום מצוות ארבעת המינים באמצעות לולב גזול. מצווה הבאה בעבירה הוא מונח תלמודי המתייחס לקיום מעשה מצווה המבוסס על עבירה או גורר בהכרח לעבירה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומצווה הבאה בעבירה · ראה עוד »

מקס נורדאו

מקס נוֹרְדַאוּ (Max Nordau, לעיתים על דרך היידיש: נוֹרְדוֹי (נאָרדוי); 29 ביולי 1849, בודפשט - 23 בינואר 1923, פריז) היה הוגה דעות, נואם וסופר, רופא, יהודי יליד הונגריה, ממייסדי התנועה הציונית, הוגה חזון "יהדות השרירים".

חָדָשׁ!!: מצווה ומקס נורדאו · ראה עוד »

מקהלות עם

מקהלות עם/מַקְהֵלוֹת עַם הוא פיוט אשר חובר על ידי הרב מרדכי עבאדי, מגדולי רבני יהדות חלב.

חָדָשׁ!!: מצווה ומקהלות עם · ראה עוד »

מקווה (מחזה)

עטיפת תוכניית ההצגה "מקווה" מִקְוֶוה הוא מחזה ישראלי מאת הדר גלרון.

חָדָשׁ!!: מצווה ומקווה (מחזה) · ראה עוד »

מר בריה דרבנא

מר בריה דרבנא, ולפי נוסח הדפוסים מר בריה דרבינא, הוא אמורא בבלי בדור הרביעי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומר בריה דרבנא · ראה עוד »

מרד החשמונאים

מרד החשמונאים היה מרד של יהודים בשלטון הממלכה הסלאוקית בארץ ישראל, ובתומכיה המתייוונים, שהתחולל בין השנים 167 ל-160 לפנה"ס.

חָדָשׁ!!: מצווה ומרד החשמונאים · ראה עוד »

מרדכי קרשנר

מרדכי (מורדי) קרשנר (נולד ב-1966) הוא יוצר ומפיק סרטים תיעודיים ישראלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומרדכי קרשנר · ראה עוד »

מרדכי יוסף ליינר

רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה (ה'תק"ס - ז' בטבת ה'תרי"ד; 1800–1854), מחבר ספר "מי השילוח", היה מייסד חסידות איזביצה ראדזין, עמד בראשה משנת 1839 לאחר פרישתו מרבי מנחם מנדל מקוצק ועד לפטירתו בשנת 1854.

חָדָשׁ!!: מצווה ומרדכי יוסף ליינר · ראה עוד »

משלוח מנות

משלוחי מנות ילדים נושאים משלוח מנות ילד מחופש בדרכו למסור משלוח מנות מִשְׁלֹחַ מָנוֹת היא אחת מן המצוות הנוהגות בחג פורים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומשלוח מנות · ראה עוד »

משה מנדלסון

חתימתו של משה מנדלסון משה מנדלסון (או מנדלסזון; מכונה גם: ר' משה בן מנחם, (ובקיצור: רמבמ"ן), או רבי משה דסאו, משה דעסוי, (ובקיצור: רמ"ד); בגרמנית: Moses Mendelssohn; י"ב באלול ה'תפ"ט, 6 בספטמבר 1729 – ה' בשבט ה'תקמ"ו, 4 בינואר 1786) היה פילוסוף והוגה דעות יהודי-גרמני, מאבות תנועת ההשכלה היהודית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומשה מנדלסון · ראה עוד »

משה מקוצי

רבי משה בן יעקב מקוּצִי (קוסי) (Coucy) שבחבל פיקרדי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומשה מקוצי · ראה עוד »

משה נרבוני

ר' משה בן מאיר או בן יהושע, מכונה "הנרבוני" ע"ש מושבו בעיר נרבון.

חָדָשׁ!!: מצווה ומשה נרבוני · ראה עוד »

משה דריהם

הרב משה הכהן דריהם (12 בספטמבר 1906 (כ"ב באלול ה'תרס"ו) – 31 במרץ 1966 (י' בניסן ה'תשכ"ו)) היה דיין ופוסק, הרב הראשי של רובע דיג'ת - ה"חארה צגירה" באי ג'רבה שבתוניסיה, מגדולי רבני ג’רבה בדורו, חבר בית הדין הרבני האזורי בטבריה ומחבר ספרים רבים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומשה דריהם · ראה עוד »

משומד לדבר אחד

משומד לדבר אחד (בעקבות הצנזורה הנוצרית נקרא גם מומר לדבר אחד) הוא מונח הלכתי תלמודי, המתאר יהודי אשר הוחזק כמשומד, למצווה מסוימת.

חָדָשׁ!!: מצווה ומשומד לדבר אחד · ראה עוד »

מת מצווה

מת מצווה על פי ההלכה הוא אדם שמת ואין מי שמופקד על קבורתו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומת מצווה · ראה עוד »

מתנות לאביונים

קופות צדקה עבור מתנות לאביונים חיילי צה"ל מחלקים מתנות לילדים בסיכון ועוזרים להם להתכונן לחג. מתנות לאביונים היא אחת מהמצוות הנוהגות בחג פורים, והיא חלה על גברים ונשים כאחד.

חָדָשׁ!!: מצווה ומתנות לאביונים · ראה עוד »

מתעסק

מתעסק הוא מושג הלכתי המתייחס לאדם העושה מעשה בלי כוונה לעשותו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומתעסק · ראה עוד »

מתתיהו הכהן

שמאל מתתיהו הכהן (נפטר ב-165 לפנה"ס) (מכונה גם מתתיהו החשמונאי או "מתתיהו בן יוחנן כהן גדול") היה כהן ממשפחת חשמונאי, מנהיג ומצביא.

חָדָשׁ!!: מצווה ומתתיהו הכהן · ראה עוד »

מתווה הכותל

רחבת הכותל המערבי עזרת ישראל שאמורה על פי המתווה להתרחב מתווה הכותל הוא הסדר שלפיו הייתה אמורה להתרחב רחבת התפילה השוויונית בחלקו הדרומי של כותל המערבי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומתווה הכותל · ראה עוד »

מלאך המות והשוחט

"מלאך המות והשוחט" הוא סיפור קצר מאת ש"י עגנון, המספר על שוחט זקן שמלאך המוות בא לקחתו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומלאך המות והשוחט · ראה עוד »

מלאכת חורש

חרישת קרקע חרישה באמצעות כלי רכב מְלֶאכֶת הַחוֹרֵשׁ היא אחת מל"ט מלאכות שבת, הנחשבות למלאכה מכיוון ששימשו למלאכת המשכן.

חָדָשׁ!!: מצווה ומלאכת חורש · ראה עוד »

מלאכי

מַלְאָכִי הוא הספר האחרון בקובץ תרי עשר ובכל חלק הנביאים של התנ"ך, והוא נקרא כשמו או ככינויו של הנביא המוסר את הנבואות בו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומלאכי · ראה עוד »

מלחמת חפירות

קרב על הסום, יולי 1916 מלחמת חפירות היא סוג של לוחמה שבה ניצבים שני כוחות זה מול זה משני צדדיו של קו חזית, כאשר כל צד מחזיק קו מגננה ארוך מול יריבו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומלחמת חפירות · ראה עוד »

מלחמת היצר

מלחמת היצר הוא מונח בהגות היהודית, המתאר את המאבק התמידי בין היצר הטוב ובין היצר הרע, הנתפס כאויב מסוכן שיש להילחם עמו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומלחמת היצר · ראה עוד »

מליקה

הדגמה של מליקה מליקה בהלכה היא חיתוך צוואר העוף מצד עורפו באמצעות ציפורן האגודל של כהן.

חָדָשׁ!!: מצווה ומליקה · ראה עוד »

מטופל

רופאה מודדת לחץ דם לחולה מטופל או חולה (בלעז: פציינט) הוא אדם הסובל ממחלה או מטראומה (פציעה, כווייה, חנק וכדומה) ונזקק בשל כך לטיפול רפואי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומטופל · ראה עוד »

מזרחים

תימנים במטוס בדרכם לישראל במבצע מרבד הקסמים, 1949-50 מעברת כפר חסידים, 1952 מזרחים הוא כינוי בחברה הישראלית לחלק גדול מהעולים והפליטים היהודים מארצות המזרח התיכון וצאצאיהם.

חָדָשׁ!!: מצווה ומזרחים · ראה עוד »

מזוזה

בתי מזוזה מעץ טבעי בתי-מזוזות צבעונים ביריד האמנים בנחלת בנימין מזוזה קבועה בפתח הדלת ביהדות, מְזוּזָה היא תשמיש קדושה הנקבע בצד הכניסה לבית מגורים ובחדרי הבית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומזוזה · ראה עוד »

מחזיר גרושתו

ביהדות, מחזיר גרושתו הוא מי שגירש את אשתו במתן גט ולאחר מכן נושא אותה בשנית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומחזיר גרושתו · ראה עוד »

מחוסר כיפורים

מחוסר כיפורים הוא סטטוס בהלכות טומאה, המסמל טומאה קלה, בדומה לטבול יום.

חָדָשׁ!!: מצווה ומחוסר כיפורים · ראה עוד »

מחיר יין

מחיר יין הוא ספר הביכורים של הרמ"א.

חָדָשׁ!!: מצווה ומחיר יין · ראה עוד »

מגזרת נייר יהודית

מגזרת נייר יהודית, המציגה מגן דוד מוקף בגלגל המזלות מגזרות נייר יהודיות הן פריטי אמנות עממית שהיו נפוצים בקהילות יהודיות שונות עד מלחמת העולם השנייה, ובולטים בהם מגוון מאפיינים סגנוניים שהושאלו מאמנות גבוהה וכן ומאמנות עממית מקומית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומגזרת נייר יהודית · ראה עוד »

מגילת אסתר

מְגִלַּת אֶסְתֵּר היא אחת מחמש המגילות שבחלק ה"כתובים" שבמקרא.

חָדָשׁ!!: מצווה ומגילת אסתר · ראה עוד »

מגיד (מאגיה)

מַגִּיד הוא מונח בקבלה היהודית המתאר כוח עליון, מלאך או נשמה של צדיק שנפטר, המתגלים לצדיק חי בחוויה מיסטית, בחלום או בהקיץ, לרוב כפועל יוצא של הרמה הרוחנית של הצדיק החי, ופעמים כתוצאה משימוש באמצעים מאגיים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומגיד (מאגיה) · ראה עוד »

מדרשת יעוד

מדרשת יעוד הייתה מדרשה תורנית לנשים שהייתה ממוקמת בשכונת קריית יובל בירושלים ופעלה בשנים 1996-2017.

חָדָשׁ!!: מצווה ומדרשת יעוד · ראה עוד »

מדרון חלקלק

מדרון חלקלק הוא מטאפורה, לפיה על אף שצעד מסוים יכול להיות ראוי מצד עצמו, הוא עלול להביא לשורה של השלכות שבסופן תהיה השלכה שלילית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומדרון חלקלק · ראה עוד »

מהר"ל מפראג

רבי יהודה ליווא בן בצלאל (נולד בסביבות 1520, ה'ר"פ - 1609, י"ח באלול ה'שס"ט), המוכר בכינויו מהר"ל (מורנו הגדול רבי ליווא) מפראג (בספרות הגרמנית כונה "רבי לעוו הגבוה") היה רב, פוסק הלכה, מקובל והוגה דעות דתי יהודי, מגדולי ישראל הבולטים בתחילת העת החדשה (בחלוקת התקופות המקובלת בספרות הרבנית, המהר"ל משתייך לתחילת תקופת האחרונים).

חָדָשׁ!!: מצווה ומהר"ל מפראג · ראה עוד »

מועצת הרבנים המתקדמים בישראל

מועצת הרבנים המתקדמים בישראל (מר"ם) מאגדת את הרבות והרבנים הרפורמים בישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ומועצת הרבנים המתקדמים בישראל · ראה עוד »

מועצה דתית

בניין בית הדין האזורי והמועצה הדתית בשדרות דוד המלך בתל אביב בית המועצה הדתית בגבעתיים מועצה דתית היא רשות ממלכתית, אשר תפקידה לספק את שירותי הדת לתושבים היהודים ברשות המקומית.

חָדָשׁ!!: מצווה ומועצה דתית · ראה עוד »

מורא אב ואם

מורא אב ואם היא מצווה בתורה, שמחייבת התנהגות של יראת כבוד כלפי האב והאם ולא לעבור על דבריהם.

חָדָשׁ!!: מצווה ומורא אב ואם · ראה עוד »

מורה נבוכים

הספר "מורה הנבוכים" (מכונה בדרך כלל "מורה נבוכים") (בערבית יהודית: דלאלה אלחאירין, בערבית: دلالة الحائرين; מכונה בקיצור גם "המורה") הוא ספר פילוסופיה שחיבר הרמב"ם בערבית יהודית במאה ה-12.

חָדָשׁ!!: מצווה ומורה נבוכים · ראה עוד »

מוישה רוזן

הפסטור מוישה רוזן משה (מוישה) רוזן (Moishe Rosen; 12 באפריל 1932 - 19 במאי 2010) היה כומר בפטיסטי אמריקאי ממוצא יהודי, מייסד התנועה יהודים למען ישוע ומנהלה במשך עשרות שנים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומוישה רוזן · ראה עוד »

מכללה ירושלים

מכללה ירושלים היא מכללה אקדמית תורנית, שממוקמת בשכונת בית וגן בירושלים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומכללה ירושלים · ראה עוד »

מי, מה, למי, מתי, איה, איך ולמה

מי, מה, למי, מתי, איה, איך ולמה הוא כלל הגיוני שעל פיו אדם יכול לבאר ולהקיף נושא.

חָדָשׁ!!: מצווה ומי, מה, למי, מתי, איה, איך ולמה · ראה עוד »

מימוש נישואים

איור מתוך ''טאקואינום סניטאטיס'', בימי הביניים מדריך על הבריאות. מימוש נישואים (באנגלית: Consummation) הוא מושג בעל משמעות תרבותית וחוקית המתייחס אל הפעם הראשונה בה בני זוג מקיימים יחסי מין, בין אם לאחר נישואיהם או לאחר מערכת יחסים ממושכת.

חָדָשׁ!!: מצווה ומימוש נישואים · ראה עוד »

מינות (יהדות)

ביהדות, מינות (מהמילה מין במובן סוג) היא כינוי שניתן לכל מי שסטה מדרך הישר או הדעה הישרה ("האורתודוקסיה") שהייתה נהוגה באותה תקופה.

חָדָשׁ!!: מצווה ומינות (יהדות) · ראה עוד »

מיניות ביהדות

"ואת ערום ועריה", פרט מתוך הגדת רוטשילד. איור המציג דמות אישה בעירום חלקי, המלמד על גישה מתירנית לעירום נשי ביהדות איטליה של המאה ה-15, ועל לגיטימיות של הופעה כזו אף בתוך טקסים ליטורגיים. יהדות, כדת העוסקת במכלול חייו של האדם, מקדישה מקום לא מבוטל לנושאי מיניות.

חָדָשׁ!!: מצווה ומיניות ביהדות · ראה עוד »

מיסטיקה יהודית

מיסטיקה יהודית היא שם כולל לביטויי המיסטיקה והמאגיה בדת היהודית, כפי שהם מופיעים בהגות, בהלכה, במיתוסים ובפולקלור של העם היהודי מתקופת בית המקדש השני ועד ימינו.

חָדָשׁ!!: מצווה ומיסטיקה יהודית · ראה עוד »

מילה

קטגוריה:שמות משפחה קטגוריה:שמות פרטיים.

חָדָשׁ!!: מצווה ומילה · ראה עוד »

מילה (ניתוח)

במדינות כחולות יותר אחוז גבוה יותר של נימולים (זכרים). מילה היא ניתוח לחיתוך וסילוק העורלה, שהיא העור העוטף ומכסה את קצה איבר המין של הזכר הערל.

חָדָשׁ!!: מצווה ומילה (ניתוח) · ראה עוד »

מיהו יהודי

סוגיית מיהו יהודי היא נושא שנוי במחלוקת בשיח הפוליטי, הדתי, המשפטי והחברתי.

חָדָשׁ!!: מצווה ומיהו יהודי · ראה עוד »

א-דהריה

אַ-דַּהְרִיַּה (בערבית: الدهرية) היא אחת האסכולות הקדומות באסלאם שדחתה את הקיום הנצחי ואת העונש או הגמול בעולם הבא.

חָדָשׁ!!: מצווה וא-דהריה · ראה עוד »

אמנון יצחק

הרב אמנון יצחק (נולד ב-8 בנובמבר 1953, א' בכסלו ה'תשי"ד) מהבולטים בין המחזירים בתשובה בישראל, חוזר בתשובה בעצמו וראש ארגון "שופר" הפועל להחזרה בתשובה בישראל ובריכוזי יהודים נוספים בעולם.

חָדָשׁ!!: מצווה ואמנון יצחק · ראה עוד »

אמונה באלוהים (יהדות)

"אנוכי ה' אלוהיך אשר" בספר דברים, מגילה 4Q41 ממגילות ים המלח, המאה הראשונה לפני הספירה. ביהדות, אמונה באלוהים או אמונה במציאות השם היא מצווה להאמין באלוהים.

חָדָשׁ!!: מצווה ואמונה באלוהים (יהדות) · ראה עוד »

אמירה לנוכרי

אמירה לנכרי - שבות הוא מונח בהלכות שבת שפירושו: אסור מדרבנן לבקש מגוי שיעשה בשביל היהודי איסורי שבת האיסור אינו רק באמירה מפורשת או ברמיזה, אלא אף אם לא אמר לגוי דבר, והגוי עשה מעצמו מלאכה עבור ישראל, אסור שכן חכמים אסרו כל הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשביל יהודי.

חָדָשׁ!!: מצווה ואמירה לנוכרי · ראה עוד »

אנוסים

"מראנוס", צילום שחור-לבן של ציור מאת משה מימון, 1898. האנוסים היו יהודים שאולצו להמיר את דתם ולקבל על עצמם את דת המדינה השולטת.

חָדָשׁ!!: מצווה ואנוסים · ראה עוד »

אפרים אשרי

הרב אפרים אשרי (מבוטא, ולעיתים אף נכתב כאושרי; ה'תרע"ד, 1914 - 28 בספטמבר 2003) היה תלמיד חכם, פוסק וראש ישיבה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואפרים אשרי · ראה עוד »

ארץ ישראל

תצלום לוויין של '''ארץ ישראל''', משנת 2003, הכולל את מדינת ישראל, שטחי הרשות הפלסטינית, וחלקים מירדן, לבנון, סוריה ומצרים ארץ ישראל היא חבל ארץ הנמצא בדרום-מערב יבשת אסיה, בחלק של המזרח התיכון המכונה לבנט.

חָדָשׁ!!: מצווה וארץ ישראל · ראה עוד »

ארתור קרלוש דה בארוש באשטו

ארתור קרלוש דה בארוש באשטו - אברהם ישראל בן-ראש ארתור קרלוש דה בארוש באשטו (בפורטוגזית: Artur Carlos de Barros Basto) ובשמו העברי אברהם ישראל בן-ראש Abraham Israel Ben-Rosh (18 בדצמבר 1887 - 8 במרץ 1961) היה קצין בדרגת קפיטאו (מקביל לסרן) בצבא פורטוגל, ממוצא של יהודים אנוסים, גיבור מהפכת 1910 ומלחמת העולם הראשונה, ומנהיג של צאצאי אנוסים שחזרו ליהדותם.

חָדָשׁ!!: מצווה וארתור קרלוש דה בארוש באשטו · ראה עוד »

ארז לב ארי

ארז לב-ארי בהופעה, 2009 ארז לב ארי (נולד ב-16 באוגוסט 1970) הוא זמר-יוצר ישראלי.

חָדָשׁ!!: מצווה וארז לב ארי · ראה עוד »

ארבע ערי הקודש

ציור ארבע ערי הקודש במפת ארץ ישראל, המאה ה-19 ירושלים, מבט מהר הזיתים אל העיר העתיקה, 1900 בערך מערת המכפלה בחברון, 1906 טבריה, 1900 בערך הרובע הספרדי בצפת, 1895 ארבע ערי הקודש (נקראו גם ארבע ארצות) הוא כינוין של ארבע ערי קודש בארץ ישראל: הערים ירושלים, חברון, טבריה וצפת.

חָדָשׁ!!: מצווה וארבע ערי הקודש · ראה עוד »

ארבע כוסות

תירוש ארבע כוסות הוא הכינוי למצוות שתיית ארבע כוסות יין בלילה הראשון של חג הפסח (ליל ט"ו בניסן), הוא ליל הסדר.

חָדָשׁ!!: מצווה וארבע כוסות · ראה עוד »

ארבעת המינים

כותל המערביארבעת המינים הם אתרוג, לולב, הדס וערבה, שנטילתם היא אחת ממצוות חג הסוכות.

חָדָשׁ!!: מצווה וארבעת המינים · ראה עוד »

ארבעת המינים (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וארבעת המינים (פירושונים) · ראה עוד »

ארבעה בנים

עיבוד מודרני מתוך הגדת שיק מאת ארתור שיק לדמויות ארבעת הבנים, לודז', 1934 "ארבעה בנים" הוא מדרש המופיע בכמה מקומות בספרות חז"ל ונקבע בהגדה של פסח.

חָדָשׁ!!: מצווה וארבעה בנים · ראה עוד »

ארי אלון

ארי אלון ארי אֵלון (נולד ב-1950) הוא סופר, מחנך ומרצה לפילוסופיה יהודית.

חָדָשׁ!!: מצווה וארי אלון · ראה עוד »

אשרה (אלה)

אֲשרָה היא אלת הבית של ארץ כנען, שהגיעה כנראה מצור וצידון, אשתו של אל אבי האלים, אלת האדמה, הנישואין והפריון שאחראית לגידול ולצמחיה – "אמא אדמה".

חָדָשׁ!!: מצווה ואשרה (אלה) · ראה עוד »

אתקינו סעודתא

אתקינו סעודתא (בארמית: "הכינו סעודה") היא פתיחה לסעודות השבת המובאת בספר הזוהר: על בסיס נוסח זה חיבר האר"י שלושה פיוטים, אחד לכל אחת משלוש סעודות השבת: "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא" ו"בני היכלא".

חָדָשׁ!!: מצווה ואתקינו סעודתא · ראה עוד »

אתרוג

אתרוג (שם מדעי: Citrus medica) הוא מין של עץ ירוק-עד מסוג פרי הדר ושמו של פרי העץ.

חָדָשׁ!!: מצווה ואתרוג · ראה עוד »

אל תפתח פה לשטן

"אל תפתח פה לשטן" הוא ניב עברי המשמש כמשפט אזהרה, לשמור על לשון נקייה ולא לומר דבר רע על מנת שלא יתרחש.

חָדָשׁ!!: מצווה ואל תפתח פה לשטן · ראה עוד »

אל תהי צדיק הרבה

"אַל תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה" היא עצה המופיעה ב; הפסוק השלם הוא.

חָדָשׁ!!: מצווה ואל תהי צדיק הרבה · ראה עוד »

אלעזר מגרמייזא

רבי אלעזר מגרמייזא (גם "וורמייזא"; הכוונה לעיר וורמס) (ד'תתקכ"ה, 1165 - ה' אלפים, 1240 לערך) היה מקובל ופוסק, מגדולי רבניהם של חסידי אשכנז ותלמידו של רבי יהודה החסיד.

חָדָשׁ!!: מצווה ואלעזר מגרמייזא · ראה עוד »

אלעזר הזקן

על פי ספר מקבים ב', בתחילת חורף שנת 167 לפנה"ס פרסם אנטיוכוס הרביעי שורה ארוכה של גזרות (גזירות השמד) שכוונו נגד הדת היהודית: הן נועדו למנוע את קיום המצוות, ולהכריח יהודים לעבוד עבודה זרה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואלעזר הזקן · ראה עוד »

אלוהים

אלוהים, על פי אמונות שונות, הוא ישות עליונה שבראה את העולם ולפי חלקן גם מנהיגה אותו.

חָדָשׁ!!: מצווה ואלוהים · ראה עוד »

אלכסאים

האלכסאים (ביוונית: ῾Ελκεσαιταί) היו כת יהודית-נוצרית שפעלה בארץ ישראל ובעבר הירדן מסוף המאה הראשונה עד תחילת המאה הרביעית לספירה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואלכסאים · ראה עוד »

אליעזר מלמד

הרב אליעזר מלמד (נולד בי"ד בתמוז תשכ"א, 28 ביוני 1961) הוא רב היישוב הר ברכה, מחבר סדרת ספרי ההלכה פניני הלכה, ובעל טור קבוע בשם 'רביבים' בעיתון בשבע.

חָדָשׁ!!: מצווה ואליעזר מלמד · ראה עוד »

אליעזר בן-יהודה

אליעזר בן-יהודה (כ"א בטבת תרי"ח, 7 בינואר 1858 – כ"ו בכסלו תרפ"ג, 16 בדצמבר 1922) היה מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, והדמות המזוהה ביותר עם תהליך זה; מייסד ועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון "הצבי" וכתב העת השקפה, ומחבר מילון בן-יהודה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואליעזר בן-יהודה · ראה עוד »

אלישע בעל כנפיים

אלישע בעל כנפיים הוא דמות המוזכרת בתלמוד הבבלי (מסכת שבת) בתקופת גזירות השמד של אדריאנוס.

חָדָשׁ!!: מצווה ואלישע בעל כנפיים · ראה עוד »

אליהו אהרון כהנא

אליהו אהרון כהנא אליהו אהרון כהנא (4 באוגוסט 1875, מערב האימפריה הרוסית (פולין) – 26 בפברואר 1957, כ"ה באדר א' תשי"ז, תל אביב) היה סוחר, פעיל ציבור, מראשי אגודת אחווה וממייסדי תל אביב.

חָדָשׁ!!: מצווה ואליהו אהרון כהנא · ראה עוד »

אליהו רחמים זייני

הרב ד"ר אליהו רחמים זייני (נולד בי"ד באב ה'תש"ו, 11 באוגוסט 1946) הוא ראש ישיבת "אור וישועה" שהוקמה על ידו בחיפה ב-2001.

חָדָשׁ!!: מצווה ואליהו רחמים זייני · ראה עוד »

אבן משכית

אֶבֶן מַשְׂכִּית היא כינויה של מצווה ביהדות האוסרת להשתחוות על אבן, ואפילו לעבודת ה'.

חָדָשׁ!!: מצווה ואבן משכית · ראה עוד »

אבר מן החי

הפרה כשרה למאכל רק לאחר המתתה בשחיטה. אכילת אבר שניטל ממנה בעודה חיה – אסורה. אבר מן החי הוא שמו של ציווי הלכתי האוסר לאכול אבר שניטל מבעל חיים בעודו חי.

חָדָשׁ!!: מצווה ואבר מן החי · ראה עוד »

אברהם פוקס

אברהם פוּקס (תרפ"ה, 1925 – תשס"ג, 2003) היה חוקר והיסטוריון ישראלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ואברהם פוקס · ראה עוד »

אברהם זאב ליפקיס

אברהם זאב ליפקיס היה מחלוצי היישוב ומראשוני מתיישבי פתח תקווה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואברהם זאב ליפקיס · ראה עוד »

אברהם ברוך ארטן

אברהם ברוך ארטן (1889, תר"ן, קרקוב, פולין – 1977, תשל"ח, ירושלים, ישראל) היה עסקן ציבור חרדי, וקודם לכן איש עסקים ופעיל ציוני-דתי.

חָדָשׁ!!: מצווה ואברהם ברוך ארטן · ראה עוד »

אברהם יהושע השל

אברהם יהושע הֶשל (ביידיש: העשל; ובאנגלית: Abraham Joshua Heschel) (כ"ה בטבת תרס"ז, 11 בינואר 1907 – י"ח בטבת תשל"ג, 23 בדצמבר 1972) היה מההוגים החשובים של יהדות ארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-20, מרצה בבית המדרש לרבנים של התנועה הקונסרבטיבית, חוקר מחשבת ישראל ופילוסוף.

חָדָשׁ!!: מצווה ואברהם יהושע השל · ראה עוד »

אבהות

אב ובנו אב ובתו אב ובנו, בישראל אבהות היא הורות ביולוגית, חברתית, או סוציולוגית, להורה ממין זכר של ילד.

חָדָשׁ!!: מצווה ואבהות · ראה עוד »

אביונים

האביונים (ביוונית: Ἐβιωναῖοι, נקראים גם אביוניטים (Ebionites) היו חברי כת יהודית-נוצרית קדומה שפעלה בארץ ישראל ובארצות השכנות מן המאה ה-1 עד המאה ה-4 לספירה לפי המדווח אודותם, ראו בישו משיח בלבד ולא את בן האלוהים ודרשו לשמור את חוקי תורת משה. המידע על האביונים אינו רב ונובע ברובו מביקורת חריפה שמתחו עליהם אבות הכנסייה שראו בהם כופרים ממש. חלק מן החוקרים סבורים שכת זו התפצלה מתוך הזרם המרכזי של הנצרות ונטתה לשוב אל המקורות היהודיים, בעוד שאחרים סבורים כי הקבוצה הייתה המשך ישיר לכנסייה הקדומה אך נדחקה והוצאה מחוץ לתחום על ידי ממשיכי פאולוס, שדגלו בביטול תוקפה של התורה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואביונים · ראה עוד »

אגרות קודש (מנחם מנדל שניאורסון)

אגרות קודש היא סדרת ספרים בת שלושים ושניים כרכים ובהם מכתבים נבחרים מתוך מכתביו של האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון לכלל ולפרט.

חָדָשׁ!!: מצווה ואגרות קודש (מנחם מנדל שניאורסון) · ראה עוד »

אגרות בית דין

בהלכה, אגרות בית דין הם אגרות ושטרות שבית הדין כותב על מנת לפרסם לציבור או לבתי דינים אחרים פסקי דין בענייני אישות או בדיני ממונות.

חָדָשׁ!!: מצווה ואגרות בית דין · ראה עוד »

אגדה (יהדות)

אגדה או אגדתא היא מילה כוללת למאמר חז"ל שאינו עוסק בהלכה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואגדה (יהדות) · ראה עוד »

אגודת אחוה

אגודת אחוה העולמית היא אגודת סתרים דתית שנוסדה בשנת תרנ"ה (1895) ומטרתה עזרה הדדית וקיום ממשי של מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

חָדָשׁ!!: מצווה ואגודת אחוה · ראה עוד »

אגודת ישראל

אגודת ישראל (אגו"י) היא ארגון יהודי אורתודוקסי שנוסד בקטוביץ שבפולין בי"א בסיוון תרע"ב (1912).

חָדָשׁ!!: מצווה ואגודת ישראל · ראה עוד »

אהרן פרננדו

אהרן פרננדו (באיטלקית: Aron Fernando, כפי שהוא חותם על כתביו; או פרננדס, או פרננדז, על פי כמה מקורות) ליבורנו (1761-1830) היה מורה, מחבר ומתרגם יהודי איטלקי של תקופת ההשכלה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואהרן פרננדו · ראה עוד »

אהרן חורין

הרב אהרן חורין (בכתיב מיושן: "חארין" וגם "חארינער"; כ"ח באב ה'תקכ"ו, 3 באוגוסט 1766 – ט' באלול ה'תר"ד, 24 באוגוסט 1844) היה רבה של אראד.

חָדָשׁ!!: מצווה ואהרן חורין · ראה עוד »

אהרן האלה-וולפסון

אהרן בן וולף מהאלה (בכתיב שנהג בזמנו: אהרן בן וואָלף מהאללי, מאוחר יותר גורמן לאהרן האללי וואָלפסזאָהן, בגרמנית: Aaron Halle-Wolfssohn; תקט"ו, 1756? – י"ט באדר ה'תקצ"ה, 20 במרץ 1835) היה סופר, מתרגם הוגה ומחזאי יהודי יליד פרוסיה, מחשובי משכילי ברלין בדור שאחרי משה מנדלסון.

חָדָשׁ!!: מצווה ואהרן האלה-וולפסון · ראה עוד »

אהרן הראל (רב)

הרב אהרן (ארל'ה) הראל (נולד ה' באייר תשל"ד, 27 באפריל 1974) הוא ראש הישיבה התיכונית לב חדש בשילה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואהרן הראל (רב) · ראה עוד »

אהבת ה'

ביהדות, אהבת ה' היא מצווה לאהוב את האל.

חָדָשׁ!!: מצווה ואהבת ה' · ראה עוד »

אונאת הגר

איסור אונאת הגר הוא מצווה ביהדות האוסרת פגיעה מילולית או כספית בגר.

חָדָשׁ!!: מצווה ואונאת הגר · ראה עוד »

אונס (הלכה)

בהלכה, אונס הוא עשיית מעשה איסור או אי-עשיית מעשה מצווה עקב תנאי כפייה, כך שניטלה מהאדם בחירתו החופשית.

חָדָשׁ!!: מצווה ואונס (הלכה) · ראה עוד »

אורות (ספר)

אורות הוא ספר שכתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

חָדָשׁ!!: מצווה ואורות (ספר) · ראה עוד »

אורות הקודש

אורות הקודש הוא כותר אחד מספריו העיקריים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ובו מרוכז חלק ניכר ממשנתו הרוחנית של הרב.

חָדָשׁ!!: מצווה ואורות הקודש · ראה עוד »

אוריינות

שיעורי אוריינות בעולם לפי מדינות האוריינות כוללת בין היתר את יכולת הקריאה והבנת הנקרא. חייל קורא ספר אוֹריינות, במשמעותה הבסיסית, היא היכולת לקרוא ולכתוב.

חָדָשׁ!!: מצווה ואוריינות · ראה עוד »

אולפנת צפירה

אולפנת בני עקיבא צפירה היא אולפנא אזורית שש-שנתית השוכנת במושב צפריה ומסונפת למרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

חָדָשׁ!!: מצווה ואולפנת צפירה · ראה עוד »

אוגוסטינוס

אורליוס אוגוסטינוס (לטינית: Aurelius Augustinus; 13 בנובמבר 354 - 28 באוגוסט 430) היה פילוסוף ותאולוג נוצרי, מאבות הכנסייה הלטיניים ואחד האישים המשפיעים ביותר על הנצרות לדורותיה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואוגוסטינוס · ראה עוד »

אכילת בשר ביהדות

אודות אכילת בשר ביהדות קיימות הלכות שונות ביניהן לאיסור, להיתר, ואף למצווה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואכילת בשר ביהדות · ראה עוד »

אין מעבירין על המצוות

אין מעבירין על המצוות הוא כלל הלכתי המצוטט בתלמוד בשם ריש לקיש, באשר לקדימות בעשיית מצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ואין מעבירין על המצוות · ראה עוד »

אין מוקדם ומאוחר בתורה

"אין מוקדם ומאוחר בתורה", ביטוי אשר משמש פרשני מקרא רבים כאשר הם נתקלים במאורע המופיע במקרא לאחר מאורע אחר שלפי ההיגיון והסדר הכרונולוגי היה אמור להופיע לפניו.

חָדָשׁ!!: מצווה ואין מוקדם ומאוחר בתורה · ראה עוד »

אין עונשין אלא אם כן מזהירין

אין עונשין אלא אם כן מזהירין הוא כלל הלכתי־תלמודי, לפיו לא ייתכן עונש על עבירה כל שהיא מהתורה, בלי שיצויין במפורש בתורה אזהרה שלא לעבור על עבירה זו.

חָדָשׁ!!: מצווה ואין עונשין אלא אם כן מזהירין · ראה עוד »

אימוץ

אב ובניו המאומצים אימוץ הוא הליך המקנה לאדם מעמד חוקי של הורה על ילד שנולד לאנשים אחרים.

חָדָשׁ!!: מצווה ואימוץ · ראה עוד »

איסור אכילת חלב

איסור אכילת חֵלֶב הוא מצווה ביהדות אשר אוסרת אכילה של חלקים שומניים מוגדרים של בהמה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיסור אכילת חלב · ראה עוד »

איסור עשיית פסל

איסור עשיית פסל הוא הדיבר השני בעשרת הדיברות, מצווה האוסרת על אדם לעשות פסל, גם אם אין בכוונתו לעובדו.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיסור עשיית פסל · ראה עוד »

איסור ריבית בדת

איסור ריבית הוא איסור שהתקבל בדתות שונות ביחס למתן או קבלת תמורה על הלוואה, האוסר השתתפות בעסקאות ריבית, למעט באופנים מסוימים.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיסור ריבית בדת · ראה עוד »

איסור גניבת אדם

אחד מעשרת הדיברות, ציווי לא תגנוב, מתפרש על ידי חז"ל כאיסור על חטיפת אדם.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיסור גניבת אדם · ראה עוד »

איסור הלבנת פנים

איסור הלבנת פנים הוא מצוות לא תעשה האוסר על האדם להכלים פני אדם מישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיסור הלבנת פנים · ראה עוד »

איקא ישראלי

איקא ישראלי (29 באוגוסט 1931 - 30 באוגוסט 2009) היה צייר, איש ספר ורוח שחזר בתשובה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיקא ישראלי · ראה עוד »

אילן אבישר

אילן אבישר אילן אבישר (נולד ב-1951) הוא יושב ראש מועצת הרשות השנייה, חוקר קולנוע ישראלי ופרופסור חבר בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב.

חָדָשׁ!!: מצווה ואילן אבישר · ראה עוד »

איחוז

ממוזער איחוז הוא מושג המתייחס לאפשרות שכוחות חיצוניים יחדרו לגופו של אדם ויקנו להם בו שליטה, בדוחקם באופן זמני את זהותו הרגילה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיחוז · ראה עוד »

איגרת מרד

במשפט העברי, איגרת מרד הוא שטר שנכתב על ידי בית הדין כאשר הבעל או האשה נמנעים מקיום יחסי אישות.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיגרת מרד · ראה עוד »

איגרת שנה טובה

דוכן לממכר "שנות טובות" בתל אביב (1955) גלוית שנה טובה מתחילת המאה ה-20: דימויי מהגרים יהודים מרוסיה בלבוש מסורתי עם מטלטליהם מן העבר האחד, ומן העבר האחר אזרחי ארצות הברית בלבוש מהודר הקוראים להם להגיע לארצות הברית איגרת שנה טובה (גם: "שנה טובה" או "שנות טובות") היא כרטיס ברכה שנהוג לשלוח ערב ראש השנה. במקרים רבים מופיע על גביו הכיתוב: "לשנה טובה תִּכָּתֵבוּ וְתֵחָתֵמו" (ויש המוסיפים "לאלתר לחיים טובים"). מאות בשנים שאגרות "שנה טובה" בעלות נוסח זה או דומה לזה, נשלחו על ידי היהודים בקהילות היהודיות בכל רחבי תבל בסמוך למועד ראש השנה. המנהג היהודי היה במשך שנים חלק ממנגנון שימור הזיקה לאורחות השנה היהודית, למסורות השונות ולקשר עם ארץ ישראל. המנהג החל בימי הביניים. מסוף המאה ה-19, לאחר המצאת גלויות הדואר, נפוץ מאוד מנהג שליחת כרטיסי ברכה שהוכנו עבור החג. מסוף המאה ה-20 פחת השימוש בכרטיסי נייר, ורבים העדיפו למסור ברכות בטלפון ולימים במשלוח ברכות בדואר אלקטרוני ובמסרונים.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיגרת שנה טובה · ראה עוד »

איגרות צפון

איגרות צפון (בגרמנית: Neunzehn Briefe über Judenthum, בתרגום מילולי: תשעה עשר מכתבים על היהדות) הוא ספר הגות יהודית של הרש"ר הירש שיצא לאור בשנת 1836 ה'תקצ"ו באלטונה (כיום בגרמניה).

חָדָשׁ!!: מצווה ואיגרות צפון · ראה עוד »

איילונית

איילונית הוא השם שנתנו חז"ל לאישה שאין ביכולתה להרות, עקב פגם מולד הקיים במערכת הרבייה שלה, עוד מיום לידתה.

חָדָשׁ!!: מצווה ואיילונית · ראה עוד »

נאום השפנים והחזירים

נאום השפנים והחזירים או נאום השפנים הוא כינויו של נאום שנשא הרב אלעזר מנחם שך, מנהיג החרדים הליטאים, בא' בניסן התש"ן - 26 במרץ 1990 בכנס תנועת דגל התורה בהיכל יד אליהו בתל אביב.

חָדָשׁ!!: מצווה ונאום השפנים והחזירים · ראה עוד »

נסים וידאל

נסים וידאל (נולד ב-30 ביולי 1939) הוא אסטרופיזיקאי ישראלי שעוסק בהבנת האסטרונומיה שעמדה לנגד עיני הרמב"ם ושאר חכמי ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ונסים וידאל · ראה עוד »

נעם דמסקי

מתוך הסרט "הכוח לספר" (2012) מתוך הסרט "האחיות ולדרמה" (2009) מתוך הסרט "האוסף של ידידיה" (2006) מתוך סדרת הטלוויזיה "הישיבה" (2004) מתוך סדרת הטלוויזיה "בשביל ישראל" (2013) מתוך סדרת הטלוויזיה "בגלל הרוח" (2013) תירא-אל כהן בסרט "מקום משלהן" (2014) מתוך הסרט "חבורת היתומים" (2015) נעם דמסקי (נולד ב-1966) הוא יוצר ומפיק סרטים תיעודיים ישראלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ונעם דמסקי · ראה עוד »

נפש החיים

נפש החיים הוא ספר קבלי למחצה שנכתב בידי הרב חיים מוולוז'ין, גדול תלמידיו של הגאון מווילנא, אב"ד העיר וולוז'ין ומייסד ישיבת וולוז'ין.

חָדָשׁ!!: מצווה ונפש החיים · ראה עוד »

נפתלי הרץ וייזל

נפתלי הרץ וייזל נפתלי הֶרְץ וַייזֶל (לעיתים ויזל; שמו הלועזי: הארטוויג וסלי, Hartwig Wessely; בראשי תיבות: נה"ו או רנה"ו; ה' בטבת ה'תפ"ו – אור לא' באדר ב' ה'תקס"ה, 9 בדצמבר 1725 – 28 בפברואר 1805) היה בלשן ומשורר עברי, מאבות תנועת ההשכלה היהודית.

חָדָשׁ!!: מצווה ונפתלי הרץ וייזל · ראה עוד »

נקבת השילוח

תוואי נקבת השילוח ביחס לעיר דוד המחשה טופוגרפית של עיר דוד וסביבתה בימי חזקיהו הנקבה בשנת 1900 נִקְבַּת הַשִּׁלֹחַ, הידועה גם כנִקְבַּת חזקיהו, היא מנהרה בירושלים, שדרכה הועברו מי מעיין הגיחון תחת בתי עיר דוד ממזרח למערב, לאורך יותר מחצי קילומטר.

חָדָשׁ!!: מצווה ונקבת השילוח · ראה עוד »

נשמה

הנשמה היא החלק הרוחני שבאדם על פי תפיסות דתיות או רוחניות.

חָדָשׁ!!: מצווה ונשמה · ראה עוד »

נשים יהודיות באירופה של ימי הביניים

מעמד האישה ביהדות עבר שינויים ותמורות במהלך הדורות, והושפע הן מתהליכים פנימיים ביהדות והן מתהליכים חיצוניים.

חָדָשׁ!!: מצווה ונשים יהודיות באירופה של ימי הביניים · ראה עוד »

נתן דוד רבינוביץ מפארציווא

האדמו"ר מפארציווה רבי נתן דוד רבינוביץ מפארציווא (ה'תרכ"ו, 1866 - ז' בשבט ה'תר"צ, 1930) היה אדמו"ר של חצר חסידית בעיר פרצ'ב, שהייתה ענף מחסידות ביאלא, דור חמישי, בן אחר בן, ליהודי הקדוש מפשיסחה.

חָדָשׁ!!: מצווה ונתן דוד רבינוביץ מפארציווא · ראה עוד »

נתנאל בירב פיומי

רבי נתנאל בירב פיומי (חי במחצית הראשונה של המאה ה-12, נפטר בשנת ד'תתקכ"ה, 1165, לערך) נגיד וראש רבני תימן בראשית המאה ה-12, פילוסוף, מחבר הספר "גן השכלים".

חָדָשׁ!!: מצווה ונתנאל בירב פיומי · ראה עוד »

נטילת ידיים

ישיבת בית אל בירושלים נטילת ידיים היא מצוות טיהור הידיים באמצעות רחיצה במים.

חָדָשׁ!!: מצווה ונטילת ידיים · ראה עוד »

נזיר (יהדות)

ביהדות, נזיר הוא איש או אישה שקיבלו על עצמו כנדר איסורי נזירות.

חָדָשׁ!!: מצווה ונזיר (יהדות) · ראה עוד »

נחמן קרוכמל

"מורה נבוכי הזמן", מהדורה שנייה, למברג 1863 ר' נחמן קְרוֹכְמַל (רנ"ק; נכתב גם קרוכמאל; ז' באדר ה'תקמ"ה, 17 בפברואר 1785 – א' באב ה'ת"ר, 31 ביולי 1840), היה הוגה דעות והיסטוריון יהודי, מהבולטים שבאנשי תנועת ההשכלה בגליציה וממייסדי תנועת חכמת ישראל; "פילוסוף היהדות השיטתי המסכם והמשפיע ביותר של ההשכלה".

חָדָשׁ!!: מצווה ונחמן קרוכמל · ראה עוד »

נבל ברשות התורה

ביהדות, נבל ברשות התורה הוא ביטוי המתאר אדם המקפיד על קיום מצוות התורה מבחינה פורמלית, אך התנהלותו סותרת את רוח התורה וזרה לכוונתהּ; אדם שעושה מעשי נבלה, ולשון החוק משמשת לו כעלה תאנה מוסרי.

חָדָשׁ!!: מצווה ונבל ברשות התורה · ראה עוד »

נגע הצרעת

נגועה בצרעת ציור מעשה ידי ג'יימס טיסו משנת 1896 לערך. נגע הצרעת ביהדות הוא כתם שמופיע על עור האדם, על קירות הבית או על בגדי עור, צמר או פשתים.

חָדָשׁ!!: מצווה ונגע הצרעת · ראה עוד »

נגישות בשבת

נגישות היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר.

חָדָשׁ!!: מצווה ונגישות בשבת · ראה עוד »

נדר

נֶדֶר הוא הבטחה או שבועה חגיגית וולונטרית של אדם לאלוהים, לעצמו או לאדם אחר לשמור על כלל מסוים או לעשות מעשה כלשהו או להימנע ממנו, לעיתים במסגרת חליפין דתי.

חָדָשׁ!!: מצווה ונדר · ראה עוד »

נדבנות

נדבנות (בלעז: פילנתרופיה) היא הפעולה של תרומת שירותים, מוצרים, זמן או כסף ללא תמורה, וזאת על מנת לקדם עולם טוב יותר, לשפר את איכות החיים האנושית ולתמוך במטרות טובות.

חָדָשׁ!!: מצווה ונדבנות · ראה עוד »

נהמא דכיסופא

נהמא דכיסופא (ארמית: "לחם של בושה") הוא משל המבטא רעיון מרכזי בהגות היהודית שנועד להסביר את מטרת בריאת העולם וקיום המצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ונהמא דכיסופא · ראה עוד »

נוסח לא-אורתודוקסי

"ומפני חטאינו גלינו מארצנו" בסידור ההיכל בהמבורג, 1818, הרפורמי המובהק הראשון. בזרמים הלא-אורתודוקסיים ("מתקדמים") ביהדות, ובכלל זה בתנועות הרפורמית, הקונסרבטיבית, הרקונסטרוקטיבית, ובקהילות עצמאיות, מתפללים בדרך-כלל בנוסחי תפילה שונים מהנוסחים המסורתיים, המקובלים בבתי הכנסת האורתודוקסיים.

חָדָשׁ!!: מצווה ונוסח לא-אורתודוקסי · ראה עוד »

ניסוך המים

שמחת בית השואבה. ציור של דפנה לבנון. ניסוך המים היא מצווה שהתקיימה בתקופת בית המקדש בימי חג הסוכות בבוקרו של כל יום מימי החג.

חָדָשׁ!!: מצווה וניסוך המים · ראה עוד »

ניקו (עיר)

ניקו היא עיר הנמצאת בהרים של מחוז טוצ'יגי בחבל קאנטו ביפן.

חָדָשׁ!!: מצווה וניקו (עיר) · ראה עוד »

נידוי (הלכה)

בהלכה, נידוי הוא אחד מהעונשים שיש בסמכות בית דין לגזור במקרים מסוימים.

חָדָשׁ!!: מצווה ונידוי (הלכה) · ראה עוד »

סנפורד (זלמן) ברנסטין

סנפורד צ'ארלס (זלמן חיים) ברנסטין (Sanford C. (Zalman) Bernstein; 1926 – 6 בינואר 1999) היה איש עסקים ופילנתרופ יהודי-אמריקאי, שתרם לארגונים יהודיים ברחבי העולם, והקים בין היתר את ארגון קרן תקווה, צו פיוס וקרן אבי חי.

חָדָשׁ!!: מצווה וסנפורד (זלמן) ברנסטין · ראה עוד »

סעודת מצווה

ביהדות סעודת מצווה היא סעודה שמצווה לאכול בה כזית לחם.

חָדָשׁ!!: מצווה וסעודת מצווה · ראה עוד »

סעודת פורים

צפת, המאה ה-19 סעודת פורים היא אחת ממצוות פורים.

חָדָשׁ!!: מצווה וסעודת פורים · ראה עוד »

ספק (הלכה)

ספק הוא מצב של אי ודאות.

חָדָשׁ!!: מצווה וספק (הלכה) · ראה עוד »

ספר מצוות קטן

ספר מצוות קטן (סמ"ק) הוא ספר הלכה.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר מצוות קטן · ראה עוד »

ספר אהבה

ספר אהבה הוא הספר השני מתוך ארבעה עשר הספרים הכלולים במשנה תורה, שהוא הקודקס ההלכתי שכתב הרמב"ם.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר אהבה · ראה עוד »

ספר תורה

יד מצביעה על פסוקי חג הסוכות. ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר תורה · ראה עוד »

ספר תולדות ישו

ספר תולדות ישו הוא ספר עברי שנפוץ בימי הביניים וסיפר את קורותיו של ישו בצורה לעגנית.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר תולדות ישו · ראה עוד »

ספר חרדים

ספר חרדים נכתב על ידי רבי אלעזר אזכרי בצפת במאה ה-16.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר חרדים · ראה עוד »

ספר דניאל

ספר דָּנִיֵּאל הוא אחד מהספרים בסדר כתובים בתנ"ך.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר דניאל · ראה עוד »

ספר התניא

ספר התניא שנקרא גם לקוטי אמרים או ספר של בינונים על שם חלקו הראשון, הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד ואחד מספרי היסוד של תנועת החסידות בכלל.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר התניא · ראה עוד »

ספר החינוך

ספר החינוך הוא ספר המתאר את כל תרי"ג (613) המצוות שמופיעות בתורה לפי ספירתו של המחבר.

חָדָשׁ!!: מצווה וספר החינוך · ראה עוד »

ספרות ההיכלות והמרכבה

ספרות ההיכלות והמרכבה הוא שם כולל לכ־25 חיבורים מיסטיים שחוברו כנראה בין המאה השנייה למאה החמישית לספירה בארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה וספרות ההיכלות והמרכבה · ראה עוד »

ספרייה

ספרייה היא מקום בו נאספים בצורה מסודרת ספרים ומקורות מידע נוספים (כגון כתבי עת, עיתונים, והקלטות אודיו ווידאו), במטרה לשמר אותם ולאפשר שימוש יעיל בהם.

חָדָשׁ!!: מצווה וספרייה · ראה עוד »

ספרייה תורנית

ספרייה תורנית (הקרויה לעיתים קרובות "אוצר הספרים") היא ספרייה המכילה ספרי קודש יהודיים וספרי עזר אשר נוצרה כדי לאפשר לימוד תורה כמצווה דתית.

חָדָשׁ!!: מצווה וספרייה תורנית · ראה עוד »

ספירת העומר

לוח ספירת העומר המציג את הספירה: '''עשרה''' ימים לעומר ("ע"), שהם שבוע ("ש") '''אחד''' ו'''שלושה''' ימים ("י") לעומר. לוח ספירת העומר בבית הכנסת אליהו הנביא (אלכסנדריה) סְפִירַת הָעֹמֶר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה לספור כל יום במשך 49 ימים החל מהקרבת קורבן העומר.

חָדָשׁ!!: מצווה וספירת העומר · ראה עוד »

סרבנות

סרבנות, או אי-ציות, היא פעולה הננקטת על ידי אדם הנתון למרותו של מישהו אחר, ומסרב בכוונה, לפקודה או לצו חוקי.

חָדָשׁ!!: מצווה וסרבנות · ראה עוד »

סדר זרעים

בול של רשות הדואר המוקדש לסדר זרעים. מעצבת הבול: דנה זדה. סֵדֶר זְרָעִים הוא הראשון שבסדרי המשנה, ונכללות בו ההלכות הקשורות בעבודת אדמה וכן הלכות של ברכות ותפילות, הנמצאות במסכת ברכות.

חָדָשׁ!!: מצווה וסדר זרעים · ראה עוד »

סוריא

סוריא (שטח ארם נהריים וארם צובא) הוא שמו ההלכתי של שטח בגבול ארץ ישראל, שנכבש על ידי דוד המלך וסופח על ידו לארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה וסוריא · ראה עוד »

סוכה

סוכה בירושלים, בעלת דפנות עץ להגנה מפני הקור ולהגברת יציבות הסוכה, לשם הידור המצווה. סוכת בד. ניתן להבחין בתחתית הדפנות ברצועות הלבוד. ביהדות, סוכה היא מבנה ארעי הבנוי על פי כללים הלכתיים מוגדרים, אליו מועברות פעולות המגורים העיקריות, בעיקר האכילה והשינה, למשך שבעת ימי חג הסוכות.

חָדָשׁ!!: מצווה וסוכה · ראה עוד »

סוכות

יהודים מתפללים בחג הסוכות עם ארבעת המינים. ציור של ליאופולד פיליצ'ובסקי, 1894 סֻכּוֹת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, בין ט"ו לכ"א בתשרי, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה.

חָדָשׁ!!: מצווה וסוכות · ראה עוד »

סיפור יציאת מצרים

הסיפור הידוע מתוך ההגדה על רבני בני ברק שקיימו את מצוות סיפור יציאת מצרים עד אור הבוקר. סיפור יציאת מצרים הוא מצווה, שלפיה חובה על כל אדם מישראל (גברים, ולפי רוב השיטות בפוסקים אף נשים) לספר בכל שנה בליל ט"ו בניסן (הוא ליל הסדר), את הסיפורים המופיעים במקרא בעניין יציאת מצרים וכן עשר המכות שקדמו ושגרמו לה.

חָדָשׁ!!: מצווה וסיפור יציאת מצרים · ראה עוד »

סיום מסכת

נוסח ה"הדרן" ותפילה לעילוי נשמה, בסדר משניות מהמאה ה-19 העתק כתב יד מספריית יוהנס רויכלין סיום מסכת הוא טקס חגיגי הנערך לרוב בציבור, המציין סיום שלב משמעותי של תלמוד תורה, לרוב סיום מסכת גמרא או סדר משניות.

חָדָשׁ!!: מצווה וסיום מסכת · ראה עוד »

עקיבא ארנסט סימון

פרופ' עקיבא ארנסט סימון (Ernst Simon; 15 במרץ 1899, יד באדר ב תר"ס ברלין – 18 באוגוסט 1988, ירושלים), פילוסוף וחוקר חינוך, מרצה לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.

חָדָשׁ!!: מצווה ועקיבא ארנסט סימון · ראה עוד »

ערב פסח

ביעור כל החמץ הנותר לפני כניסת החג קורבן הפסח - מוקד ערב החג לפני חורבן בית המקדש ערב פסח הוא היום שבא לפני חג הפסח - י"ד בניסן.

חָדָשׁ!!: מצווה וערב פסח · ראה עוד »

ערב יום הכיפורים

רחבת הכותל המערבי מלאה במעמד אמירת סליחות בערב יום הכיפורים תשע"א 2010 ערב יום הכיפורים, חל בט' בתשרי, ונהוגים בו מנהגים אחדים הקשורים בחג שבא מיד אחריו, יום הכיפורים.

חָדָשׁ!!: מצווה וערב יום הכיפורים · ראה עוד »

ערבות (משפט עברי)

ערבות היא סוג של שעבוד הנגרם על ידי שאדם משעבד את עצמו לשלם התחייבות כספית של חברו.

חָדָשׁ!!: מצווה וערבות (משפט עברי) · ראה עוד »

ערבות הדדית

ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל.

חָדָשׁ!!: מצווה וערבות הדדית · ראה עוד »

עשרת הרוגי מלכות

עשרת הרוגי מלכות הוא כינוי לעשרה תנאים שהוצאו להורג באכזריות על ידי השלטון הרומאי בארץ ישראל באשר לא סרו למשמעתם, והמשיכו ללא מורא לקיים את מצוות התורה וללמד אותה.

חָדָשׁ!!: מצווה ועשרת הרוגי מלכות · ראה עוד »

עשרת הדיברות

עשרת הדיברות בחלק השני של ספר דברים, במגילה עתיקה מהמאה הראשונה לפני הספירה, שנמצאה במערות קומראן בשנת 1952 ומהווה אחד מהעותקים העתיקים ביותר של עשרת הדיברות עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת הם רשימה של עשרה ציוויים דתיים ומוסריים, שעל פי המקרא נאמרו על ידי אלוהים לעם ישראל במעמד הר סיני, ונמסרו למשה על ידי אלוהים כשהם כתובים על לוחות הברית.

חָדָשׁ!!: מצווה ועשרת הדיברות · ראה עוד »

עשה דוחה לא תעשה

פתיל התכלת, מותר ללבוש בגד פשתן שהוטלה בו ציצית העשויה צמר, אף שהדבר מהווה שעטנז, וזאת מכיוון שעשה דוחה לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה הוא כלל פסיקה הלכתי שקובע שכאשר חל חיוב אקטיבי לקיים מצווה, אך הוא כרוך בביצוע עבירה שאיסורה נובע ממצוות לא תעשה, יש לקיים את המצווה מכיוון שמצוות עשה גוברת על מצוות לא תעשה.

חָדָשׁ!!: מצווה ועשה דוחה לא תעשה · ראה עוד »

עלילת החמור

האל המצרי סת, שאחד מייצוגיו היה חמור. תבליט מקיר מקדש אדפו במצרים. עלילת החמור הייתה עלילה שהופצה נגד היהודים בעת העתיקה לפיה אלוהי היהודים זוהה עם החמור.

חָדָשׁ!!: מצווה ועלילת החמור · ראה עוד »

עליונים ששו

הפיוט עליונים ששו הוא חלקו האחרון של הפיוט הקדום "אז שש מאות", חתימת-פיוט בעלת שני בתים המצויה בסוף האזהרות לחג השבועות הידועות בשם "אתה הנחלת", הנקשרת לתורה, קבלתה ולומדיה.

חָדָשׁ!!: מצווה ועליונים ששו · ראה עוד »

עלייה לרגל

עלייה לרגל או צליינות (בארמית צלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ועלייה לרגל · ראה עוד »

עזאזל (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ועזאזל (פירושונים) · ראה עוד »

עזרא שיינברג

עזרא שיינברג (נולד בי"א באב תשכ"ח אוגוסט 1968) הוא המייסד של הישיבה הגבוהה "אורות האר"י" בצפת, ולשעבר ראש הישיבה, רב הקהילה שסביבה ומקובל.

חָדָשׁ!!: מצווה ועזרא שיינברג · ראה עוד »

עבודת ה'

המונח עבודת ה' (נקרא: עבודת השם) מתאר את מכלול הפעולות הדתיות של היהודי, שנעשות בהתאם למצוות היהדות.

חָדָשׁ!!: מצווה ועבודת ה' · ראה עוד »

עבודת האל לשמה

עבודת האל לשמה הוא ביטוי יהודי-דתי המבדיל בין סוגים שונים של עבודת האל.

חָדָשׁ!!: מצווה ועבודת האל לשמה · ראה עוד »

עבודה זרה

עבודה זרה, עבודת אלילים, עבודת גילולים או עבודת כוכבים ומזלות (בראשי תיבות: ע"ז, עכו"ם או עכומ"ז), הם מונחים המתארים את יחסה של היהדות כלפי הפגניות, שהיא פולחן דתי המופנה לישויות חומריות כגון פסלים וחפצים.

חָדָשׁ!!: מצווה ועבודה זרה · ראה עוד »

עבירה (יהדות)

ביהדות עבירה היא הפרה של אחת מתרי"ג מצוות או המצוות דרבנן, ובמשמעות רחבה יותר כל מה שמוגדר כעשייה נגד רצון ה'.

חָדָשׁ!!: מצווה ועבירה (יהדות) · ראה עוד »

עבירה לשמה

חצור, אויב ישראל, כדי להורגו ולהציל את ישראל. עֲבֵרָה לִשְׁמָהּ הוא מונח תלמודי, הקובע שעבירה שנעשתה ממניעים ולמטרה טובה, חשובה יותר ממצווה שנעשתה מתוך מניעים זרים.

חָדָשׁ!!: מצווה ועבירה לשמה · ראה עוד »

עומר (חקלאות)

אלומת שיבולים נאספת בשדה עומר (אפשר גם לקרוא בשם: עמר) הוא קבוצת שיבולים המאוגדות יחדיו, אלומה.

חָדָשׁ!!: מצווה ועומר (חקלאות) · ראה עוד »

עונג שבת

עונג שבת הוא מצווה מדברי נביאים להתענג בשבת.

חָדָשׁ!!: מצווה ועונג שבת · ראה עוד »

עונג שבת (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ועונג שבת (פירושונים) · ראה עוד »

עוני

יתומים – תומאס קנינגטון עוני הוא מצב שבו אין לאדם, למשפחה או לקבוצת בני אדם המהווים יחידה כלכלית אחת די אמצעים לקיים את עצמם, או לחלופין, מצב שבו אדם, משפחה או קבוצה נאלצים להסתפק ברמת חיים נמוכה במידה רבה מזו של יתר האנשים בסביבתם הקרובה.

חָדָשׁ!!: מצווה ועוני · ראה עוד »

עוסק במצווה פטור מן המצווה

העוסק במצווה פטור מן המצווה הוא כלל הלכתי ביהדות, הקובע פטור מביצוע מצוות, עקב היות האדם טרוד בביצוע מצווה אחרת.

חָדָשׁ!!: מצווה ועוסק במצווה פטור מן המצווה · ראה עוד »

עוללות

מצוות עוללות היא מצווה מהתורה החלה על אדם העוסק בבצירת כרמו.

חָדָשׁ!!: מצווה ועוללות · ראה עוד »

עובדיה ספורנו

רבי עובדיה סְפוֹרְנוֹ (נקרא גם הספורנו; איטלקית: Sforno) נולד בין השנים 1468 (ה'רל"ח)-1473 (ה'רמ"ג) - נפטר לאחר 1550 (ה'ש"י) היה פרשן מקרא יהודי-איטלקי, רב, רופא ואחד מראשי קהילת יהודי רומא וקהילת בולוניה.

חָדָשׁ!!: מצווה ועובדיה ספורנו · ראה עוד »

עירוב תחומין

עירוב תחומין הוא תקנת חכמים המאפשרת לשנות את מיקומו של תחום שבת, וכתוצאה מכך את מרחק ההליכה האפשרי לפי ההלכה מחוץ ליישוב בשבת, יום טוב, ויום הכיפורים, מ-2,000 אמות מחוץ ליישוב (כ-960 מטרים, מרחק ההליכה המותר הרגיל של תחום שבת), עד למרחק כפול של 4,000 אמות.

חָדָשׁ!!: מצווה ועירוב תחומין · ראה עוד »

פאולוס

פאולוס מתרסוס (במקור: שאול התרסי) או פאולוס השליח (10-5? – 67-64?) היה, לפי האמונה הנוצרית והמתואר בברית החדשה, אחד מהחשובים בשליחי ישו (למרות שלא היה שייך ל-12 השליחים המקוריים), כותב רוב האגרות בברית החדשה ואחת הדמויות המרכזיות בהפצת וביסוס הנצרות.

חָדָשׁ!!: מצווה ופאולוס · ראה עוד »

פנאי (זלדה)

פנאי הוא כותר ספר אוסף שיריה הראשון של המשוררת הישראלית זלדה, אשר ראה אור בתשכ"ז 1967 בהוצאת הקיבוץ המאוחד בתל אביב.

חָדָשׁ!!: מצווה ופנאי (זלדה) · ראה עוד »

פסח

חג הפֶּסַח (או בשמו המקראי: חַג הַמַּצּוֹת) הוא חג יהודי מקראי, הראשון מבין שלושת הרגלים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופסח · ראה עוד »

פסח פרוסקין

הרב פסח פרוסקין (תרל"ט, 1879 - י"א בחשוון ת"ש, אוקטובר 1939) היה רבה של קוברין (כיום ברוסיה הלבנה ואז בפולין), ומייסדה של "ישיבת קוברין".

חָדָשׁ!!: מצווה ופסח פרוסקין · ראה עוד »

פסיכולוגיה

פְּסִיכוֹלוֹגְיָה היא תחום דעת במדעי החברה החוקר את התנהגותם של בני אדם יחידים ואת התהליכים המנטליים העוברים עליהם.

חָדָשׁ!!: מצווה ופסיכולוגיה · ראה עוד »

פרנץ רוזנצווייג

לוחית זיכרון על הבית שבו גר רוזנצווייג פְרַנְץ רוֹזֶנצְוַויְיג (בגרמנית: Franz Rosenzweig; 25 בדצמבר 1886, קאסל, הקיסרות הגרמנית – 10 בדצמבר 1929, פרנקפורט, גרמניה של ויימאר) היה פילוסוף יהודי-גרמני, מחנך ומתרגם.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרנץ רוזנצווייג · ראה עוד »

פרסום הנס

רשות הרבים כדי לפרסם את הנס פִּרְסוּם הַנֵּס, או בשמו התלמודי פִּרְסוּמֵי נִיסָּא, הוא מושג הלכתי המאפיין מצוות שנתקנו לשם פרסום נסים היסטוריים שאירעו לעם ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרסום הנס · ראה עוד »

פרשת משפטים

פרשת מִשְׁפָּטִים היא פרשת השבוע השישית בספר שמות.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת משפטים · ראה עוד »

פרשת אמור

פָּרָשַׁת אֱמֹר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת אמור · ראה עוד »

פרשת ניצבים

פָּרָשַׁת נִצָּבִים היא פרשת השבוע השמינית בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת ניצבים · ראה עוד »

פרשת עקב

פָּרָשַׁת עֵקֶב היא פרשת השבוע השלישית בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת עקב · ראה עוד »

פרשת קדושים

בול ישראלי לכבוד חגיגות העשור להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. על הבול מופיע הציווי "ואהבת לרעך כמוך" בשפות שונות. פָּרָשַׁת קְדֹשִׁים היא פרשת השבוע השביעית בספר ויקרא.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת קדושים · ראה עוד »

פרשת ראה

שחזור של בית המקדש המופיע במוזיאון מגדל דוד פָּרָשַׁת רְאֵה היא פרשת השבוע הרביעית בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת ראה · ראה עוד »

פרשת שופטים

חכמי הסנהדרין יישובים בלשכת הגזית, מתוך מודל בית המקדש הראשון מהמאה ה-17 פָּרָשַׁת שֹׁפְטִים היא פרשת השבוע החמישית בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת שופטים · ראה עוד »

פרשת בחוקותי

מתנות כהונה פרשת בחֻקֹתַי היא הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת בחוקותי · ראה עוד »

פרשת ואתחנן

שמע ישראל, תחילת קריאת שמע, מתוך הסידור פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת ואתחנן · ראה עוד »

פרשת כי תצא

פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת כי תצא · ראה עוד »

פרשת כי תבוא

נקודת תצפית אל הר עיבל פָּרָשַׁת כִּי תָבוֹא היא פרשת השבוע השביעית בספר דברים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרשת כי תבוא · ראה עוד »

פרה אדומה

פרות אדומות בהלכה היהודית, פרה אדומה היא פרה שצבע שערה חום אדמדם, ומשתמשים בה לטיהור אנשים שנטמאו בטומאת מת, לאחר תהליך המתואר במקרא, בתחילת פרשת חוקת, הכולל בין היתר: שחיטתה, שריפתה, עירוב אפרה עם מים, והזאה על ידי איש טהור ממי הנידה על הטמא שנהפך בסיום התהליך לטהור.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרה אדומה · ראה עוד »

פרוטה (מטבע עתיק)

פרוטה מתקופת חז"ל של המלך אגריפס הראשון פְּרוּטָה הייתה המטבע המזערי בזמן המשנה.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרוטה (מטבע עתיק) · ראה עוד »

פרוזבול

דיינים) פרוזבול (נכתב גם פרוסבול) הוא תקנה הלכתית שנועדה לאפשר לגבות חובות של הלוואות שעבר זמן גבייתם ולא ניגבו, מבלי שמצוות שמיטת הכספים, הנוהגת בסוף שנת השמיטה, תגרום לביטול החוב.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרוזבול · ראה עוד »

פריקה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ופריקה (פירושונים) · ראה עוד »

פרייה ורבייה

בהלכה היהודית, מצוות פרייה ורבייה מגדירה מצוות חובה על גבר, ומצוות רשות על אישה, לקיום יחסי אישות במסגרת נישואין כדי להוליד ילדים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופרייה ורבייה · ראה עוד »

פת שלימה

פת שלימה הוא סיפור קצר, בן עשרה פרקים, מאת ש"י עגנון.

חָדָשׁ!!: מצווה ופת שלימה · ראה עוד »

פטר חמור

ביהדות, פטר חמור הוא שמה של מצווה לפיה יש לפדות את הבכור (פטר) שנולד מחמור בשה צאן.

חָדָשׁ!!: מצווה ופטר חמור · ראה עוד »

פטריארך אנטיוכיה

מאר נסראללה בוטרוס ספיר, אחד הפטריארכים הנוכחיים של אנטיוכיה פטריארך אנטיוכיה הוא תוארו של הבישוף המכהן אנטיוכיה, אחת מחמש הכסים המקוריים של הנצרות.

חָדָשׁ!!: מצווה ופטריארך אנטיוכיה · ראה עוד »

פבלו כריסטיאני

פבלו כריסטיאני (Pablo Christiani או בפי הרמב"ן: פראי פול) היה יהודי בן המאה ה-13 בשם שאול, שהמיר את דתו לנצרות והפך לנזיר דומיניקני.

חָדָשׁ!!: מצווה ופבלו כריסטיאני · ראה עוד »

פדיון שבויים

מצוות פדיון שבויים, היא הצלתם ושחרורם של בני עם ישראל הנתונים בשבי.

חָדָשׁ!!: מצווה ופדיון שבויים · ראה עוד »

פדיון הבן

במהלך טקס הפדיון נהוג שהנשים באירוע יקיפו את הילד בתכשיטיהן. פדיון הבן (או פדיון בכורות) היא מצוות עשה מתרי"ג המצוות, לפיה חייב האב לפדות את בנו הבכור.

חָדָשׁ!!: מצווה ופדיון הבן · ראה עוד »

פורים

אוזני המן, המאכל המסורתי בפורים חג פּוּרִים הוא אחד מחגי ישראל שנחוג בי"ד באדר ("פורים דפרזים") או בט"ו באדר (בירושלים וביתר הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון; "פורים דמוקפים" או "שושן פורים").

חָדָשׁ!!: מצווה ופורים · ראה עוד »

פיקוח נפש

פיקוח נפש הוא מושג הלכתי, המתיר לעבור על מצוות לא תעשה של התורה למען הציל חיי אדם.

חָדָשׁ!!: מצווה ופיקוח נפש · ראה עוד »

פיתוי (הלכה)

בהלכה, אדם שפיתה נערה בתולה פנויה לקיים אתו יחסי מין, חייב לשלם לאבי הנערה קנס של חמישים שקל (מידת משקל מקראית) כסף (במערכת המידות של התלמוד - סלע), או לשאת אותה לאישה, בכפוף להסכמתה ולהסכמת אביה.

חָדָשׁ!!: מצווה ופיתוי (הלכה) · ראה עוד »

פילוסופיה של החינוך

כיתה בטייוואן בעת בוחן באנגלית. הפילוסופיה של החינוך עוסקת בשאלות כגון "מה היא מטרת החינוך?" ו"באילו דרכים ראוי לחנך?" רפאל, "אסכולת אתונה", מתאר את עולם ההשכלה היווני. פילוסופיה של החינוך היא תחום בפילוסופיה, העוסק בחינוך, מטרותיו ודרכי הפעולה שלו.

חָדָשׁ!!: מצווה ופילוסופיה של החינוך · ראה עוד »

פילוסופיה יהודית

פילוסופיה יהודית, בהגדרה רחבה, היא הגות הקשורה לדת ולמסורת היהודית, וכן כזו הקשורה למחשבה הפילוסופית של יהודים לאורך השנים.

חָדָשׁ!!: מצווה ופילוסופיה יהודית · ראה עוד »

פילוג

פילוג, קרע, פיצול, שסע, סכיזמה, היפרדות, חלוקה (ומילים נרדפות נוספות) בא לתאר מקרה בו אנשים כבודדים או כקבוצות נפרדים האחד מהשני.

חָדָשׁ!!: מצווה ופילוג · ראה עוד »

צמצום (הלכה)

בהלכה, צמצום הוא מונח המתייחס לדיוק האנושי ולמגבלותיו.

חָדָשׁ!!: מצווה וצמצום (הלכה) · ראה עוד »

צמחונות

מזון מן הצומח ומוצרי חלב כרזה ברחוב בסטוקהולם האומרת: "לבשר יש שתי עיניים. אכלו צמחוני!" מאכלים צמחוניים וטבעוניים המוגשים במעדניה. צמחונות הוא אורח חיים תזונתי המתאפיין בהימנעות מאכילת בשר בעלי חיים (כולל דגים).

חָדָשׁ!!: מצווה וצמחונות · ראה עוד »

צמחונות וטבעונות ביהדות

1.

חָדָשׁ!!: מצווה וצמחונות וטבעונות ביהדות · ראה עוד »

צניעות (יהדות)

צניעות במשמעה הרחב מייצגת אופן התנהגות מוסרית שעיקרה הימנעות מהתנהגות מוחצנת האמורה להעיד על תכונותיו של האדם.

חָדָשׁ!!: מצווה וצניעות (יהדות) · ראה עוד »

צער בעלי חיים

צער בעלי חיים (כלומר, מניעת התעללות בבעלי חיים) הוא מושג מתחום המוסר, הקורא להימנע מלפגוע בבעלי חיים בגלל יכולתם לחוש צער וכאב.

חָדָשׁ!!: מצווה וצער בעלי חיים · ראה עוד »

צבאות השם

לא ממוסגר צבאות השם או צבאות ה' הוא שמו של ארגון ילדים שנוסד בי"ט בתשרי תשמ"א (28 בספטמבר 1980) על ידי הרבי מנחם מנדל שניאורסון מחסידות חב"ד.

חָדָשׁ!!: מצווה וצבאות השם · ראה עוד »

צדקה

עניים במנזר בצרפת, ציור מאת Louise-Magdeleine Horthemels מסביבות 1710צדקה היא עזרה התנדבותית - חומרית לנזקקים.

חָדָשׁ!!: מצווה וצדקה · ראה עוד »

צדקה (יהדות)

צאנז בצפת צְדָקָה היא מתן עזרה חומרית או מנטלית לנזקק אשר חלקה מוטלת כחובה הלכתית וחלקה ניתנת על בסיס התנדבותי.

חָדָשׁ!!: מצווה וצדקה (יהדות) · ראה עוד »

צדיק

צדיק הוא אדם המתנהג על פי הצדק והמוסר.

חָדָשׁ!!: מצווה וצדיק · ראה עוד »

ציצית

גבר עוטה "טלית קטן" עם ציצית מתחת לחולצתו. ביהדות, ציצית היא מצווה מהתורה לקשור לכל בגד בן ארבע פינות ('כנפות') ארבע קבוצות פתילים, אחת בכל פינה.

חָדָשׁ!!: מצווה וציצית · ראה עוד »

ציווי (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וציווי (פירושונים) · ראה עוד »

קאדי

קאדי (قَاضِي (قَاضٍ), תעתיק מדויק: קאצ'י) הוא שופט מוסלמי הפוסק לפי חוקי השריעה, מקבץ החוקים הדתיים של האסלאם.

חָדָשׁ!!: מצווה וקאדי · ראה עוד »

קנסו של עזרא

קנסו של עזרא הוא קנס שהטיל עזרא הסופר ובית דינו על הלויים למנוע מהם מתנת מעשר ראשון ולתתו לכהנים.

חָדָשׁ!!: מצווה וקנסו של עזרא · ראה עוד »

קרן (זואולוגיה)

יעל זכר. גודלן משמש לקביעת מעמדו בעדר. הקרניים הארוכות והמסולסלות של קודו גמלוני. קרניו של טריצרטופס היו ארוכות וחזקות, והתאימו גם ללחימה בטורפים ובטריצרטופסים אחרים. דישון ארוכות ומסולסלות קרן היא איבר מחודד (לרוב חלול) היוצא מעבר לעור של בעלי חיים שונים.

חָדָשׁ!!: מצווה וקרן (זואולוגיה) · ראה עוד »

קריאת שמע

מזוזה - חלק מקריאת שמע קריאת שמע (במקורות עתיקים: 'קריית שמע') היא מצווה מהתורה המהווה אחת מהמצוות המרכזיות בחיי השגרה היהודיים.

חָדָשׁ!!: מצווה וקריאת שמע · ראה עוד »

קריאת ההלל

מתפללים בבית הכנסת מחזיקים את ארבעת המינים במהלך קריאת הלל בחג הסוכות, גלויה מתחילת המאה ה-20. ההלל הוא חלק בתפילה היהודית הנקרא (לרוב בשירה) בימי חג ומועד לאחר תפילת עמידה, כדי להודות לאל ולשבח אותו.

חָדָשׁ!!: מצווה וקריאת ההלל · ראה עוד »

קל וחומר

קַל וָחוֹמֶר (ק"ו) היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן לשם פרשנות התורה והסקת הלכות.

חָדָשׁ!!: מצווה וקל וחומר · ראה עוד »

קלונימוס קלמיש שפירא

רבי קלונימוס קלמיש שפירא - האדמו"ר מפיאסצנה (י"ד בתמוז ה'תרמ"ט - ד' בחשוון ה'תש"ד; 13 ביולי 1889 - 2 בנובמבר 1943) היה אדמו"ר שפעל בפולין בין שתי מלחמות העולם.

חָדָשׁ!!: מצווה וקלונימוס קלמיש שפירא · ראה עוד »

קטן (הלכה)

קטן הוא אדם שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים שבו נעשה מבחינה הלכתית כגדול.

חָדָשׁ!!: מצווה וקטן (הלכה) · ראה עוד »

קבלה

הקַבָּלָה היא תורת הסוד והמיסטיקה היהודית.

חָדָשׁ!!: מצווה וקבלה · ראה עוד »

קבורה (יהדות)

מצבה בבית הקברות היהודי בפודו אילואיי שברומניה, משנת תקפ"ה (1825) ביהדות, קבורת המת היא מצווה שעל פיה חובה לקבור מתים בקרקע.

חָדָשׁ!!: מצווה וקבורה (יהדות) · ראה עוד »

קוממיות (תנועה)

250px תנועת קוממיות היא תנועה דתית וחרדים לאומיים, המונהגת בידי רבני מפלגת תקומה.

חָדָשׁ!!: מצווה וקוממיות (תנועה) · ראה עוד »

קורח

קֹרַח הוא דמות מקראית, שחלק על דרך הנהגתם של משה ואהרון, ולבסוף נבלע באדמה.

חָדָשׁ!!: מצווה וקורח · ראה עוד »

קורבן (יהדות)

קורבנו של הבל, ציור משנת 1878 מאת רודולפו אמואדו. משכן, תחריט משנת 1670, מאת ג'ראר ז'ולה (Gerard Jollain). ביהדות, קורבנות הם בעלי חיים או מינים מן הצומח, אותם מביא האדם לבית המקדש, ושם הם מונחים על אש המזבח או נאכלים על ידי הכהנים.

חָדָשׁ!!: מצווה וקורבן (יהדות) · ראה עוד »

קורבן פסח

קורבן פֶּסַח ביהדות הוא קורבן של טלה או גדי שהוקרב לראשונה בליל מכת בכורות - המכה האחרונה מעשר המכות, ערב יציאת בני ישראל ממצרים, ובעקבות זאת נקבע כקרבן הקרב בכל שנה, מעת הכניסה לארץ ישראל, בי"ד בניסן (חג הפסח במשמעותו המקורית) אחר הצהריים, ונאכל בליל ט"ו בניסן - חג המצות, או חג הפסח במשמעותו כיום.

חָדָשׁ!!: מצווה וקורבן פסח · ראה עוד »

קודש וחול ביהדות

ביהדות, התואר קדוש (מילה נרדפת למובדל), הוא הבחנה של דבר הנבדל מענייני החומר והשלילה.

חָדָשׁ!!: מצווה וקודש וחול ביהדות · ראה עוד »

קווינטוס טיניאוס רופוס

קווינטוס טיניאוס רופוס (בלטינית: Quintus Tineius Rufus; ? - 134), מכונה בתלמוד טורנוסרופוס הרשע) היה נציב רומא ביהודה בשנים 130-134. רופוס היה בונה העיר האלילית איליה קפיטולינה ובתקופתו פרץ מרד בר כוכבא.

חָדָשׁ!!: מצווה וקווינטוס טיניאוס רופוס · ראה עוד »

קידוש

קידוש על היין בערב שבת. איור מתוך הספר The spirit of the Ghetto משנת 1902 על חיי היהודים בארצות הברית קידוש ביהדות הוא אִזכור קדושת היום (שבת או חג) בטקס קצר.

חָדָשׁ!!: מצווה וקידוש · ראה עוד »

קידוש החודש

אנימציה של מצבי הירח במהלך החודש. כשנראה הירח לאחר היעלמותו, מוכרז על קידוש החודש. מצוות קידוש החודש היא מצווה בתורה על בית הדין הגדול לקבוע, מדי חודש בחודשו, את יום ראש החודש, על פי עדותם של אנשים שראו את הירח בחידושו.

חָדָשׁ!!: מצווה וקידוש החודש · ראה עוד »

קידוש ידיים ורגליים

כיור קידוש ידיים ורגליים זו מצווה שהייתה מוטלת על הכהנים קודם תחילת עבודתם היומיומית בבית המקדש.

חָדָשׁ!!: מצווה וקידוש ידיים ורגליים · ראה עוד »

ר"ן

רבי נסים בן ר' ראובן גִירוֹנְדִי (הר"ן או הרנב"ר) (ה'ע"ה, 1315 בערך - ט' בשבט ה'קל"ו, 1 בינואר 1376), מן הראשונים.

חָדָשׁ!!: מצווה ור"ן · ראה עוד »

רמב"ן

רבי משה בן נחמן (ידוע בראשי התיבות רמב"ן; ד'תתקנ"ד, 1194 - י"א בניסן ה'ל', 4 באפריל 1270) היה מגדולי חכמי ספרד, פוסק, פרשן, הוגה, מקובל ורופא.

חָדָשׁ!!: מצווה ורמב"ן · ראה עוד »

רמב"ם

רבי משה בן מימוּן (נולד: י"ד בניסן ד'תתצ"ה או ד'תתצ"ח, 1135 או 1138, נפטר: כ' בטבת ד'תתקס"ה, 13 בדצמבר 1204; מכונה גם בראשי תיבות רמב"ם, בערבית מוכר כמוסא בן מימון, ובלשונות אירופה כמיימונידס) היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש אשכולות, מדען, רופא, חוקר ומנהיג.

חָדָשׁ!!: מצווה ורמב"ם · ראה עוד »

ראש השנה

ראש השנה החל בחודש תשרי הוא חג מהתורה ואחד מראשי השנה העבריים.

חָדָשׁ!!: מצווה וראש השנה · ראה עוד »

ראשית הגז

ראשית הגז היא מצווה לתת את הצמר שהופק מראשית גז הצאן לכהן.

חָדָשׁ!!: מצווה וראשית הגז · ראה עוד »

רפואה מונעת

חיסון נגד שפעת כדוגמה למניעה ראשונית רפואה מונעת היא ענף רפואי שמטרתו מניעת מחלות, קידום הבריאות והארכת תוחלת החיים, יותר מאשר טיפול במחלה עצמה או בתסמיניה.

חָדָשׁ!!: מצווה ורפואה מונעת · ראה עוד »

רצה (ברכת המזון)

רצה היא תוספת לברכת המזון הנאמרת בשבת.

חָדָשׁ!!: מצווה ורצה (ברכת המזון) · ראה עוד »

רשע (הלכה)

בהלכה, רשע הוא תואר שעשוי להינתן לאדם שעובר על ההלכה במזיד.

חָדָשׁ!!: מצווה ורשע (הלכה) · ראה עוד »

רב פפא

מערת רב פפא בהר שנאן - פנים המערה (תשע"ב 2011) רב פָּפָּא (ד'נ"ו (296) - 370 או ד'קל"ו 376) נמנה עם הדור החמישי של אמוראי בבל במאה ה-4.

חָדָשׁ!!: מצווה ורב פפא · ראה עוד »

רב יחזקאל

רב יחזקאל היה אמורא בדור הראשון לאמוראי בבל, המוזכר לעיתים נדירות בתלמוד הבבלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ורב יחזקאל · ראה עוד »

רבי מתיא בן חרש

ציון קברו של רבי מתיא בן חרש בעילבון, 2011 רבי מתיא בן חרש, חי במאה ה-2, היה תנא בדור השלישי.

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי מתיא בן חרש · ראה עוד »

רבי אושעיא איש טריא

קבר רבי אושעיא איש טיריא ליד פקיעין רבי הושעיא איש טריא (לעיתים קרוי: אבא אושעיא איש טיריא) היה אמורא ארץ ישראלי שחי בדור הרביעי.

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי אושעיא איש טריא · ראה עוד »

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי (או בן יוֹחַי, מכונה בקיצור רשב"י) (ג'תת"ל ≈ 67 לספירה בערך - ג'תתקכ"ג ≈ 160 לספירה בערך) היה תנא בן הדור הרביעי ותלמידו של רבי עקיבא.

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי שמעון בר יוחאי · ראה עוד »

רבי טרפון

רבי טרפון הוא תנא, ממשפחת כהנים המיוחסים לעזרא הסופר שחי בדור שאחרי המרד הגדול (הדור השני).

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי טרפון · ראה עוד »

רבי ירמיה

רבי ירמיה היה מגדולי האמוראים בארץ־ישראל בדור הרביעי.

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי ירמיה · ראה עוד »

רבי ישמעאל

קבר התנא רבי ישמעאל בעל הברייתות רבי ישמעאל בן אלישע, מגדולי הדור השלישי של התנאים.

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי ישמעאל · ראה עוד »

רבי יוחנן

רבי יוחנן (מכונה גם בר נפחא; 180 - שנת 280) היה גדול אמוראי ארץ ישראל בדור השני.

חָדָשׁ!!: מצווה ורבי יוחנן · ראה עוד »

רוע

בדת ובאתיקה, המונח רוע מתייחס להיבטים שליליים של חשיבה והתנהגות של בני אדם, ומתייחסת לאלו שבכוונה כופרים במצפונם ומראים תשוקה להרס.

חָדָשׁ!!: מצווה ורוע · ראה עוד »

רודף

בהלכה, רודף הוא אדם המסכן את חיי חברו, בכוונה ושלא בכוונה.

חָדָשׁ!!: מצווה ורודף · ראה עוד »

שמעון בן צמח דוראן

רבי שמעון בן צמח דוּרָאן (הרשב"ץ; 1361–1444), היה מגדולי רבני אלג'יריה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמעון בן צמח דוראן · ראה עוד »

שמעון בר אבא

רבי שמעון בר אבא (או רבי שמעון בר בא או בר ווא) הכהן היה תלמיד-חבר של רבי יוחנן.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמעון בר אבא · ראה עוד »

שמחת בית השואבה

שמחת בית השואבה. ציור של האמנית דפנה לבנון שמחת בית השוֹאֵבָה היא מנהג יהודי עתיק, הקשור למצוות "ניסוך המים" שהונהגה בבית המקדש בחג הסוכות לאחר הבאת מי מעיין השילוח לבית המקדש.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמחת בית השואבה · ראה עוד »

שמחת הרגלים

שמחת הרגלים היא אחת מתרי"ג מצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמחת הרגלים · ראה עוד »

שמחה

ילדה מביעה שמחה באמצעות חיוך נזיר בודהיסטי שמח. שִׂמְחָה היא רגש חיובי שבו האדם נתון במצב רוח מרומם, לרוב בעקבות התרחשות וחוויה שהוא מפרש אותה כחיובית מבחינתו באחד מהיבטי חייו.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמחה · ראה עוד »

שמואל יוסף עגנון

שְׁמוּאֵל יוֹסֵף עַגְנוֹן (י"ח באב ה'תרמ"ז, 8 באוגוסט 1887 – י"א באדר א' ה'תש"ל, 17 בפברואר 1970), מוכר גם בשם המקוצר שַׁ"י עַגְנוֹן, מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמואל יוסף עגנון · ראה עוד »

שמות

ספר שְׁמוֹת הוא הספר השני בתורה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמות · ראה עוד »

שמוליק בן שלום

שמוליק בן שלום (נולד באפריל 1956) מנהל את עמותות 'מדרשת ביחד - ירוחם' ו'מגשימים ביחד בנתיבות' ואת ישיבת ההסדר בירוחם.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמוליק בן שלום · ראה עוד »

שמירת שבת

שמירת שבת היא קיום מצוות השבת המתבטאת בעיקר על ידי הימנעות מעשיית פעולות ומלאכות האסורות בשבת.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמירת שבת · ראה עוד »

שמיטת קרקעות

שמיטת קרקעות היא הענף העיקרי של מצוות השמיטה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמיטת קרקעות · ראה עוד »

שמיטת כספים

שמיטת כספים היא מצווה מהתורה שמשמעה הפטר בסוף שנת השמיטה מהחזר הלוואות שהגיע מועד פירעונן אך עדיין לא נפרעו.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמיטת כספים · ראה עוד »

שמיטה

תושב חולון מודיע כי הפירות על העצים בחצרו הם הפקר לרגל שנת השמיטה. שמיטה היא אוסף מצוות המתקיימות ביהדות מדי שנה שביעית, הנקראת שנת שמיטה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושמיטה · ראה עוד »

שאילתא (דרשה)

שאילתא היא סוג של דרשה שהייתה קיימת בזמן התלמוד ולאחריו בתקופת הסבוראים והגאונים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושאילתא (דרשה) · ראה עוד »

שאילתות דרב אחא

השאילתות הוא ספר הלכתי מאת רב אחא משבחא גאון, מראשית תקופת הגאונים, והוא כנראה הספר הראשון המצוי בידינו שנתחבר אחרי תקופת התלמוד.

חָדָשׁ!!: מצווה ושאילתות דרב אחא · ראה עוד »

שנאת ישראל בעולם היווני-רומי

הפילוסוף הרומי סנקה כינה את היהודים "שבט נפשע" שנאת ישראל בעולם היווני-רומי היא שנאת ישראל שהייתה קיימת בעת העתיקה בשטחי הרפובליקה והאימפריה הרומית, ובשטחי העולם ההלניסטי בקרב הפגנים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושנאת ישראל בעולם היווני-רומי · ראה עוד »

שניאור זלמן פוגצ'וב

שניאור זלמן פּוּגָצ'וֹב (שם משפחתו המעוברת: עמיאב; ביידיש: פּוגאטשאָוו; בפולנית: Sz. Pugaczow) תרל"ט, 1878 / 1879 – 19 בינואר או ה' בשבט תרצ"ד, 21 בינואר 1934.

חָדָשׁ!!: מצווה ושניאור זלמן פוגצ'וב · ראה עוד »

שניאור זלמן שכטר

250px שניאור זלמן הכהן שכטר, שנודע גם בשם סולומון שכטר (Solomon Schechter; 7 בדצמבר 1847, פוקשאן, נסיכות מולדובה – 19 בנובמבר 1915, ניו יורק), היה רב אמריקאי, יליד מולדובה, חוקר חשוב במדעי היהדות ובמיוחד של גניזת קהיר, מייסד ונשיא איחוד בתי הכנסת של אמריקה (United Synagogue of America), מנהלו של בית המדרש לרבנים באמריקה (ה-JTS) בניו יורק ומורה דרכה של התנועה הקונסרבטיבית ביהדות.

חָדָשׁ!!: מצווה ושניאור זלמן שכטר · ראה עוד »

שערי תשובה

שערי תשובה הוא ספרו של רבנו יונה גירונדי.

חָדָשׁ!!: מצווה ושערי תשובה · ראה עוד »

שערי חסד

תוכנית השכונה תוכנית השכונה, כפי שהציג גמ"ח הכללי ב-1909 שער תקנות חברת שערי חסד 1908 הכיתוב מעל השער - לזכר אחד התורמים לשכונה בית כנסת הגר"א ובור המים המרכזי רחוב ישעיהו בר זכאי במרכז שכונת שערי חסד. משמאל - בית המדרש קהל חסידים. בהמשך - בית כנסת הגר"א אחת מסמטאות הירק בשכונה בתי וולפסון חוסמים את שערי חסד שכונת שערי חסד היא שכונה ותיקה במערבה של ירושלים, בין השכונות נחלאות, רחביה וקריית וולפסון.

חָדָשׁ!!: מצווה ושערי חסד · ראה עוד »

שעות זמניות

השעון בשער יפו מורה שעות זמניות: השעה היא ארבע, אך הצללים מלמדים כי זוהי שעת צהריים מוקדמת שעות זמניות הן מושג המתייחס לשעות יחסיות, המשתנות מתקופה לתקופה, בהתאם להשתנות אורך היום.

חָדָשׁ!!: מצווה ושעות זמניות · ראה עוד »

שעיר

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ושעיר · ראה עוד »

שעיר לעזאזל

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ושעיר לעזאזל · ראה עוד »

שעיר לעזאזל (מצווה)

שילוח השעיר לעזאזל, ציור של ויליאם ג'יימס ווב שִׁילּוּחַ שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל הוא מצווה שהייתה מקוימת ביום הכיפורים בתקופת בית המקדש.

חָדָשׁ!!: מצווה ושעיר לעזאזל (מצווה) · ראה עוד »

שרגא פייבל מנדלוביץ'

מצבת קברו של הרב שרגא פייבל מנדלוביץ' בבית הקברות שומרי שבת בזיכרון מאיר, בני ברק הרב שרגא פייבל מנדלוביץ' (ה'תרמ"ו, 1886 - ג' באלול תש"ח, 7 בספטמבר 1948) היה רב ותלמיד חכם אמריקני, מהראשונים והבולטים במנהיגי היהדות החרדית בארצות הברית במאה העשרים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושרגא פייבל מנדלוביץ' · ראה עוד »

שריעה

השריעה (בערבית: الشريعة) הוא הדין האסלאמי, המסדיר את כל תחומי החיים והחברה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושריעה · ראה עוד »

שש מצוות תמידיות

שש מצוות תמידיות הן מצוות בתורה שניתן לקיימן בכל זמן ובכל רגע והן אינן דורשות עשיית מעשה בפועל, אלא מספיקה לקיומן רק מחשבתו של האדם.

חָדָשׁ!!: מצווה ושש מצוות תמידיות · ראה עוד »

שלמה מימון

שלמה בן יהושע, שנודע כשלמה מימון (בגרמנית: Salomon Maimon; 1753 – 22 בנובמבר 1800) היה פילוסוף יהודי בן תנועת ההשכלה, שהשפעתו הייתה גדולה גם בחוגי הפילוסופיה הכללית.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלמה מימון · ראה עוד »

שלמה פורמשטכר

הרב שלמה (סלומון) פוֹרמשטֶכֶר (בגרמנית: Salomon Formstecher; 26 ביולי 1808 – 24 באפריל 1889) היה פילוסוף ותאולוג יהודי גרמני, מחשובי ההוגים היהודיים במאה ה-19 וממייסדי היהדות הרפורמית.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלמה פורמשטכר · ראה עוד »

שלמה זלמן אהרנרייך

הרב שלמה זלמן אהרנרייך (ט' בתמוז ה'תרכ"ג–י"א בסיוון ה'תש"ד) היה אב"ד שימלוי במחוז סילאג' בחבל טרנסילבניה, מחבר "שאלות ותשובות לחם שלמה" ועוד כארבעים חיבורים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלמה זלמן אהרנרייך · ראה עוד »

שלמה חראזי

הרב שלמה בן סעדיה בירב מימון בירב אפרים אלחראזי היה מגדולי חכמי תימן בסוף המאה ה-17.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלמה חראזי · ראה עוד »

שלמי חגיגה

קורבן שלמי חגיגה הוא אחד משלושת הקורבנות שמתחייב בהם כל אדם מישראל בעלייתו לרגל לבית המקדש בשלושת הרגלים - פסח, שבועות וסוכות.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלמי חגיגה · ראה עוד »

שלשלת הקבלה

שלשלת הקבלה הוא מונח תורני שמתייחס לחכמי הדורות שקיבלו והעבירו את התורה שבעל-פה, בעיקר החלק שבה שמפרש ומבאר את הדברים שבמקרא וההלכות הרבות שנוגעים לעיקרי המצוות שמבוארים בתורה בקיצור ולפעמים ברמז בלבד, מדור לדור.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלשלת הקבלה · ראה עוד »

שלום מוסקוביץ'

הרב שלום מוסקוביץ' (י"ז בכסלו תרל"ח, 1877 - כ"ב בטבת תשי"ח, 1958) היה האדמו"ר משאץ ורב העיר.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלום מוסקוביץ' · ראה עוד »

שלום דובער שניאורסון

מכתב שכתב הרש"ב בעת ששהה בווינה ובו הוא מתאר את תוצאות התייעצותו עם פרויד רבי שלום דובער שניאורסון (כ' בחשוון ה'תרכ"א, 5 בנובמבר 1860 - ב' בניסן ה'תר"פ, 21 במרץ 1920), המכונה "האדמו"ר הרש"ב", היה האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד־ליובאוויטש (בדורו התקיימו ענפים נוספים של החסידות מלבד ליובאוויטש), שעמד בראשה משנת ה'תרמ"ג (1882) ועד לפטירתו בשנת ה'תר"פ (1920).

חָדָשׁ!!: מצווה ושלום דובער שניאורסון · ראה עוד »

שלוש רגלים

שָׁלשׁ רְגָלִים הן שלושה חגים מקראיים, פסח, שבועות וסוכות, בשלוש רגלים אלו נצטווה עם ישראל, בתורה, בשלוש מצוות, הראשונה היא להקריב קרבן ראייה, מצווה שנייה להקריב קרבן חגיגה, ומצוה נוספת היא המצווה לשמוח ברגל.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלוש רגלים · ראה עוד »

שלושת האבות

ביהדות, שלושת האבות הם שלוש דמויות מקראיות מספר בראשית: אברהם, בנו יצחק ובנו שלו - יעקב.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלושת האבות · ראה עוד »

שלוחי חב"ד

התמונה המשותפת של שליחי חב"ד בחזית מרכז חב"ד העולמי - 770, כינוס השלוחים העולמי תשע"ו-2015 שלוחי חב"ד (ההגייה היא "שלוּחים", במלעיל) הם שליחים מחסידות חב"ד שנשלחו לאלפי נקודות ברחבי העולם, כדי לחזק את היהדות והאמונה אצל יהודים הנמצאים במקום ולעודד את לימוד התורה וקיום המצוות, כל אלו מכוונים לזירוז ביאת המשיח ולהכנת העולם לקראת הגאולה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלוחי חב"ד · ראה עוד »

שלילת הגשמות

שלילת הגשמות היא עיקרון תאולוגי של כמה דתות מונותאיסטיות באופן תפיסתן את מהותו של האלהים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושלילת הגשמות · ראה עוד »

שליח (הלכה)

בהלכה, שליח הוא אדם המבצע פעולה עבור אדם אחר ובשליחותו, כאשר תוצאת המעשה נזקפת רק לזכותו של המשלח ולא לזכותו של השליח.

חָדָשׁ!!: מצווה ושליח (הלכה) · ראה עוד »

שחור כחול-לבן

"שחור כחול-לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל" הוא ספר עיון מאת ד"ר חיים זיכרמן העוסק בחברה החרדית בישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ושחור כחול-לבן · ראה עוד »

שחיטה

שחיטת עוף בסופר מרקט באינדונזיה שחיטה היא פעולה להמתת בעל חיים במטרה להכינו כבשר למאכל אדם.

חָדָשׁ!!: מצווה ושחיטה · ראה עוד »

שחיטה (הלכה)

שוחט בשעת השחיטה שחיטה כשרה בציור מן המאה ה-15 שחיטה ביהדות היא מצווה המכשירה את בעל החיים - בהמה, חיה או עוף טהורים - לאכילה או לקורבן, על ידי נטילת חייהם, באמצעות חיתוך צווארם בסכין על פי הלכות שחיטה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושחיטה (הלכה) · ראה עוד »

שבע מצוות בני נח

שבע מצוות בני נח הן מצוות שעל פי מסורת חז"ל, נצטוו עליהן הגויים, להבדיל מתרי"ג המצוות שנצטוו עליהן בני ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ושבע מצוות בני נח · ראה עוד »

שבע מצוות דרבנן

שבע מצוות דרבנן הן שבע מצוות עשה שנקבעו על ידי חז"ל.

חָדָשׁ!!: מצווה ושבע מצוות דרבנן · ראה עוד »

שבת

נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש. שתי חלות מכוסות שבר מחורבת עוצה של כן לנר שבת שעליו חרותה המילה "שבת" נמצא בשכבה 8, מתוארך לשנים 340–410 לספירה הַשַׁבָּת היא יום מנוחה וקדושה שבועי לעם ישראל, המועד הראשון במועדים הקבועים מהתורה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושבת · ראה עוד »

שבת הגדול

שַׁבַּת הַגָּדוֹל היא השבת שלפני חג הפסח.

חָדָשׁ!!: מצווה ושבת הגדול · ראה עוד »

שבתאות

תיקון עם דמות ש"צ כמשיח, אמסטרדם שנת ה'תכ"ו. תנועת השבתאות היא תנועה משיחית-קבלית שקמה באמצע המאה ה-17 סביב שבתי צבי, שהכריז על עצמו כמשיח, ועוזרו נתן העזתי שסיפק את הגושפנקא הנבואית למשיחותו של צבי.

חָדָשׁ!!: מצווה ושבתאות · ראה עוד »

שבועה (יהדות)

שבועה היא התחייבות טקסית של אדם או אישור ואימות של דבריו.

חָדָשׁ!!: מצווה ושבועה (יהדות) · ראה עוד »

שומע כעונה

שוֹמֵע כְּעוֹנֶה (יש המבטאים שוֹמֵע כָּעוֹנֶה - בכ"ף קמוצה) הוא מושג הלכתי שפירושו הוא, לצאת ידי חובת מצווה שבדיבור, על ידי שמיעתה מאחר.

חָדָשׁ!!: מצווה ושומע כעונה · ראה עוד »

שואבה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ושואבה (פירושונים) · ראה עוד »

שורשי החילון

250 פיקסלים שורשי החילון, מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה-18 הוא ספרו של פרופ' שמואל פיינר מאוניברסיטת בר-אילן.

חָדָשׁ!!: מצווה ושורשי החילון · ראה עוד »

שולמית שחר

שולמית שחר שולמית שחר (נולדה ב-1928) היא פרופסור אמריטה בחוג להיסטוריה כללית שבאוניברסיטת תל אביב וכלת פרס ישראל להיסטוריה לשנת תשס"ג.

חָדָשׁ!!: מצווה ושולמית שחר · ראה עוד »

שוחט

שוחט בעבודתו שוחט ובודק (בקיצור שו"ב) הוא מקצוע מהמקצועות המסורתיים בקהילה היהודית והיה נחשב אחד מכלי הקודש.

חָדָשׁ!!: מצווה ושוחט · ראה עוד »

שכונת אחווה (תל אביב)

שכונת אחווה הייתה שכונה יהודית שקמה צפונית-מזרחית ליפו בשנת 1899 בשטח בו עובר כיום חלקו הדרומי של רחוב אחווה בתל אביב-יפו, בסמוך למרכז סוזן דלל בנווה צדק.

חָדָשׁ!!: מצווה ושכונת אחווה (תל אביב) · ראה עוד »

שינוי (הלכה)

המוציא כלאחר ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפקו, באזנו, ובשערו, ובפונדתו ופיה למטה, בין פונדתו לחלוקו, ובשפת חלוקו, במנעלו, בסנדלו - פטור, שלא הוציא כדרך המוציאין עשיית פעולה שלא כדרכה נקראת בהלכה "שינוי".

חָדָשׁ!!: מצווה ושינוי (הלכה) · ראה עוד »

שיר השירים רבה

מדרש שיר השירים רבה (ידוע גם בשם: מדרש חזיתָ על שם הפסוק הפותח: 'חזיתָ איש מהיר במלאכתו') הוא מדרש ארץ ישראלי קדום על מגילת שיר השירים, ומשתייך לקבוצת מדרשי האגדה המכונים גם מדרשי אמוראים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושיר השירים רבה · ראה עוד »

שילוח הקן

ברבור עם ביצים בקן ביהדות, שילוח הקן היא מצווה מן התורה, הנוגעת לדרך בה יש לנהוג כאשר נתקלים בקן ציפורים.

חָדָשׁ!!: מצווה ושילוח הקן · ראה עוד »

שילוב הלכה ואגדה

ההלכה והאגדה מהוות לרוב ביטויים לשני סוגים שונים בספרות התלמודית, אך הוגים שונים שואפים ליצור שילוב בין ההלכה לאגדה.

חָדָשׁ!!: מצווה ושילוב הלכה ואגדה · ראה עוד »

שיטת הממשל ביהדות

ממשל ביהדות הוא בחינה וסקירה של צורת הממשל האידיאלי על פי החוק העברי, האם הוא שלטון מלוכני או אחר.

חָדָשׁ!!: מצווה ושיטת הממשל ביהדות · ראה עוד »

תמורה (קורבנות)

מצוות היהדות שלא להמיר בהמה שהוקדשה לקורבן בבהמה אחרת.

חָדָשׁ!!: מצווה ותמורה (קורבנות) · ראה עוד »

תנ"ך

שמאל הַתַּנַ"ךְ (ראשי תיבות של '''ת'''ורה, '''נ'''ביאים ו'''כ'''תובים) או הַמִּקְרָא, הוא קובץ הספרים שהם כתבי הקודש היסודיים של היהדות.

חָדָשׁ!!: מצווה ותנ"ך · ראה עוד »

תנועת המזרחי

הסתדרות המזרחי היא תנועה פוליטית ציונית דתית, שקמה בשנת 1902.

חָדָשׁ!!: מצווה ותנועת המזרחי · ראה עוד »

תפארת ישראל (מהר"ל)

תפארת ישראל הוא ספר מחשבה של המהר"ל מפראג.

חָדָשׁ!!: מצווה ותפארת ישראל (מהר"ל) · ראה עוד »

תפילת שחרית של שבת

תפילת שחרית של שבת היא תפילת הבוקר הנהוגה ביהדות בבוקר יום השבת וחובה לקיימה.

חָדָשׁ!!: מצווה ותפילת שחרית של שבת · ראה עוד »

תפילה (יהדות)

קבוצת צעירים דתיים מתפללים תפילת שחרית, חיפה 1939 נשים מתפללות בכותל המערבי. קטעי וידאו של יהודים מתפללים מארכיון חברת החדשות התפילה מהווה ביהדות חלק מרכזי בעבודת ה', ומלווה את היהודי בכל מעשיו.

חָדָשׁ!!: מצווה ותפילה (יהדות) · ראה עוד »

תפילין

תפילין של ראש (מימין) ושל יד (משמאל) תיק לתפילין תפילין הן תשמיש קדושה יהודי העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה, ומשמש לקיומה של מצוות הנחת תפילין.

חָדָשׁ!!: מצווה ותפילין · ראה עוד »

תרומת מעשר

תרומת מעשר היא מצווה מהתורה, שנדרש הלוי להרים עשירית ממעשר ראשון שהם מקבלים חלק לכהן.

חָדָשׁ!!: מצווה ותרומת מעשר · ראה עוד »

תרומת הדשן

תרומת הדשן היא מצווה שמתבצעת על ידי סילוק כמות קטנה של אפר, שנוצר על מזבח העולה משריפת הקרבנות.

חָדָשׁ!!: מצווה ותרומת הדשן · ראה עוד »

תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות הם קבוצת מצוות הנמנות בתרי"ג מצוות, המצריכות להפריש חלקים מתוך היבול החקלאי של ארץ ישראל לטובת הכהנים, הלוויים, העניים ואף לצורך אכילה עצמית בירושלים.

חָדָשׁ!!: מצווה ותרומות ומעשרות · ראה עוד »

תרי"ג מצוות

ממוזער תרי"ג מצוות, הוא כינוי למניין כל המצוות המוזכרות בספרי המקרא, שעל פי חז"ל מניינם הוא 613 (ובגימטריה: תרי"ג).

חָדָשׁ!!: מצווה ותרי"ג מצוות · ראה עוד »

תשמיש קדושה ותשמיש מצווה

בתי מזוזה תפילין של ראש (מימין) ושל יד (משמאל) למעלה - ציצית בקשירה אשכנזית, למטה - ציצית עם פתיל תכלת בקשירה ספרדית תשמיש קדושה או תשמיש מצווה הוא חפץ המשמש ביהדות, לשם קיום מצווה.

חָדָשׁ!!: מצווה ותשמיש קדושה ותשמיש מצווה · ראה עוד »

תשר

תשר שהושאר במסעדה בארצות הברית תֶּשֶׁר (טיפ או דמי שתייה) הוא סכום כסף אותו נותן לקוח לעובד שממנו קיבל שירות, בנוסף על החשבון הקבוע, כאות הוקרה על השירות.

חָדָשׁ!!: מצווה ותשר · ראה עוד »

תשובה (יהדות)

שנה. ביהדות, תְּשׁוּבָה היא תהליך של תיקון פנימי של האדם, עילוי מוסרי והטבתו, בכל מדרגה בה הוא נמצא, צדיק כרשע.

חָדָשׁ!!: מצווה ותשובה (יהדות) · ראה עוד »

תלמוד תורה

ת"ת באוויר הפתוח בסמרקנד, בערך 1910. תלמוד תורה (ביהדות ארצות האסלאם כונה "כותאב". אצל יהודי תימן "מדרש" או "כניס". בקרב יהודי הבלקן "מלדארי" וביהדות אשכנז מכונה לפעמים "חדר"), הוא כינוי למוסד החינוך היסודי היהודי-מסורתי לילדים.

חָדָשׁ!!: מצווה ותלמוד תורה · ראה עוד »

תלמוד תורה (מצווה)

אדוארד פרנקפורט, ויכוח בלימוד מצוות תלמוד תורה היא מצוות עשה המשמעותית ביותר הנמנית בתרי"ג מצוות, המצווה את האדם ללמוד תורה (שבכתב ושבעל פה) וללמדה לאחרים.

חָדָשׁ!!: מצווה ותלמוד תורה (מצווה) · ראה עוד »

תלמוד תורה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ותלמוד תורה (פירושונים) · ראה עוד »

תחיית המתים

הציור "תחיית המתים" (1499) מאת לוקה סיניורלי תחיית המתים הוא מושג הקיים בדתות ובאמונות שונות, ומבטא אמונה בכך שבעתיד יקומו בני האדם המתים לתחייה.

חָדָשׁ!!: מצווה ותחיית המתים · ראה עוד »

תדיר ושאינו תדיר

תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם (או כל התדיר מחבירו קודם את חבירו) הוא כלל בהלכה הקובע כי קיום מצווה שכיחה יותר, קודם לקיום מצווה שכיחה פחות.

חָדָשׁ!!: מצווה ותדיר ושאינו תדיר · ראה עוד »

תורה

הַתּוֹרָה (או על פי היהדות הרבנית: תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב) היא השם שניתן לחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך, הקרויים גם חֲמִשָּׁה חֻמְּשֵׁי תּוֹרָה.

חָדָשׁ!!: מצווה ותורה · ראה עוד »

תורה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ותורה (פירושונים) · ראה עוד »

תורה לשמה

לימוד לִשְמָהּ או לימוד תורה לִשמה הוא ביטוי מעולם בית המדרש היהודי, המתייחס ללימוד ללא אינטרסים זרים ללימוד.

חָדָשׁ!!: מצווה ותורה לשמה · ראה עוד »

תכריכים

תכריכים הם הלבוש שבו מלבישים את המת כשמכינים אותו לקבורה.

חָדָשׁ!!: מצווה ותכריכים · ראה עוד »

תכשיט (שבת)

בהלכות שבת, תכשיט הוא מונח המשמש כסימן הלכתי וככלל מוביל לעניין הוצאה לרשות הרבים.

חָדָשׁ!!: מצווה ותכשיט (שבת) · ראה עוד »

למהלך האידיאות בישראל

המאמר "למהלך האידיאות בישראל" הוא מאמר שפורסם על ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בשנת ה'תרע"ב (1912) בעיתון העברי שעורכו היה הרב מאיר בר-אילן, ושובץ לאחר מכן בספר אורות במהדורתו המורחבת, על פי הצעת הרב יהושע הוטנר.

חָדָשׁ!!: מצווה ולמהלך האידיאות בישראל · ראה עוד »

לא תעמוד על דם רעך

לא תעמוד על דם רעך היא מצווה המופיעה בתורה, ועיקרה עזרה לזולת, בעיקר כאשר הוא נתון בסכנת חיים.

חָדָשׁ!!: מצווה ולא תעמוד על דם רעך · ראה עוד »

לא תתגודדו

לא תתגודדו היא מצוות לא תעשה המופיעה בתורה ועיקרה שלא לפצוע את הגוף בשריטה או חבורה לאות אבל על המת.

חָדָשׁ!!: מצווה ולא תתגודדו · ראה עוד »

לא תחסום שור בדישו

ביהדות, הוא איסור למנוע מבהמה לאכול את המאכל עליו היא עושה את מלאכתה.

חָדָשׁ!!: מצווה ולא תחסום שור בדישו · ראה עוד »

לא תחרוש בשור ובחמור יחדו

פלאח ערבי חורש בשור וחמור (המאה ה-19) לא תחרוש בשור ובחמור יחדו הוא איסור בתורה, שלא לחרוש בעזרת שור וחמור הקשורים יחד למחרשה.

חָדָשׁ!!: מצווה ולא תחרוש בשור ובחמור יחדו · ראה עוד »

לא בשמים היא

ביהדות, לֹא בַשָּׁמַיִם הִיא הוא ביטוי המבטא את התפיסה כי התורה, על אף שניתנה משמים, היא אינה מעבר להשגת בני-אנוש, ונתונה לפירושי החכמים המתעמקים בה.

חָדָשׁ!!: מצווה ולא בשמים היא · ראה עוד »

לאה שקדיאל

לאה שקדיאל (נולדה ב-1951) היא אשת חינוך ופעילה חברתית.

חָדָשׁ!!: מצווה ולאה שקדיאל · ראה עוד »

לשם ייחוד

ביהדות, לשם ייחוד היא תפילה קצרה שיש נוהגים לאומרה לפני קיום מצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ולשם ייחוד · ראה עוד »

לוט ובנותיו

לוט ובנותיו נמלטים אל המערה בה אירע המעשה. בריחתו של לוט: לוט ומשפחתו נמלטים מסדום. ציור מאת פטר פאול רובנס, 1625 מעשה לוט ובנותיו הוא סיפור מקראי המסופר בפרשת וירא שבספר בראשית, שהתרחש לאחר מהפכת סדום ועמורה שבמהלכה מילטו מלאכי האלוהים את לוט ומשפחתו לצוֹעַר, לבקשת לוט.

חָדָשׁ!!: מצווה ולוט ובנותיו · ראה עוד »

לוגותרפיה

לוגותרפיה היא גישת האסכולה הווינאית השלישית לפסיכותרפיה, שפותחה על ידי הנוירולוג והפסיכיאטר ויקטור פראנקל.

חָדָשׁ!!: מצווה ולוגותרפיה · ראה עוד »

לכתחילה ובדיעבד

לכתחילה ובדיעבד הם מונחים הלכתיים המתארים שתי התייחסויות: שלפני מעשה ושלאחר מעשה.

חָדָשׁ!!: מצווה ולכתחילה ובדיעבד · ראה עוד »

ליאו שטראוס

ליאו שטראוס (בגרמנית: Leo Strauss, שמו העברי לוי שטראוס, 20 בספטמבר 1899 – 18 באוקטובר 1973) היה פילוסוף ותאולוג יהודי אמריקאי יליד גרמניה, אשר התמחה בחקר הפילוסופיה הפוליטית, הפילוסופיה היוונית ופילוסופיית ימי הביניים.

חָדָשׁ!!: מצווה וליאו שטראוס · ראה עוד »

ליקוי ירח

צילום של ליקוי ירח לִיקּוּי יָרֵחַ (גם לִיקּוּי לְבָנָה או ירח דם) הוא תופעה אסטרונומית שבה הירח מוחשך ומוצלל, כאשר הירח, כדור הארץ והשמש נמצאים בקו אחד (בקירוב), והירח נכנס לקונוס הצל של כדור הארץ.

חָדָשׁ!!: מצווה וליקוי ירח · ראה עוד »

ליל הסדר

שולחן הסדר סדר פסח ראשון במחנה העולים - ילדים קוראים בהגדה ליל הסדר או סדר פסח הוא טקס יהודי וסעודת חג שחל בלילה הראשון של חג הפסח.

חָדָשׁ!!: מצווה וליל הסדר · ראה עוד »

לילה

קו הרקיע של מלבורן בעת לילה חיפאי. לילה הוא שעות היממה החשוכות, שבהן אין אור שמש, מלאחר שקיעת השמש ועד זריחתה, להבדיל מיום.

חָדָשׁ!!: מצווה ולילה · ראה עוד »

ט"ו בשבט (מועד)

עץ שקד בסמיכות לחג מסמלת את בואו בשירי הילדים ט"ו בשבט הוא תאריך וחג חקלאי-הלכתי בארץ ישראל, המצוין בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות.

חָדָשׁ!!: מצווה וט"ו בשבט (מועד) · ראה עוד »

ט' בתשרי

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וט' בתשרי · ראה עוד »

טבילה (יהדות)

אישה טובלת במקווה לפני מגע מחודש עם בעלה. גרמניה, 1427. ביהדות, טבילה במים היא הליך מחייב (הכשר מצווה), חלק מתהליך הטהרה המוטל על יהודים, כלים ובגדים השרויים במצב טומאה ומעוניינים להטהר.

חָדָשׁ!!: מצווה וטבילה (יהדות) · ראה עוד »

טומאה וטהרה

טוּמאה היא הגדרה למצב שבו נמצא אדם או חפץ בעקבות התרחשות מסוימת, שבגללו נאסר על פי ההלכה על אותו פרט טמא להתקרב לכל דבר קודש.

חָדָשׁ!!: מצווה וטומאה וטהרה · ראה עוד »

טומטום ואנדרוגינוס

טֻמְטוּם ואַנְדְּרוֹגִינוֹס הם מונחים המשמשים בהלכה לתיאור אדם בעל זוויג שאינו ברור, מה שמכונה כיום "אינטרסקס".

חָדָשׁ!!: מצווה וטומטום ואנדרוגינוס · ראה עוד »

טיבור רובין

טיבור "טד" רובין (באנגלית: Tibor "Ted" Rubin; 18 ביוני 1929 - 5 בדצמבר 2015) היה ניצול שואה ממוצא הונגרי וגיבור מלחמה אמריקאי שעוטר במדליית הכבוד על פעולותיו במלחמת קוריאה.

חָדָשׁ!!: מצווה וטיבור רובין · ראה עוד »

זמן יהודי חדש

זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי היא אנציקלופדיה ב-5 כרכים, שיצאה לאור בהוצאת כתר בשנת 2007.

חָדָשׁ!!: מצווה וזמן יהודי חדש · ראה עוד »

זאכו

זאכו (בערבית: زاخو; בכורדית: Zaxo, زاخو; בארמית חדשה: זאכו, ܙܟܼܘ), היא עיר במחוז דהוכ שבכורדיסטן, בצפון עיראק.

חָדָשׁ!!: מצווה וזאכו · ראה עוד »

זנגביל - מרכז קהילתי לצמחונות

לוגו של זנגביל זנגביל (הנקרא באנגלית: Ginger) הוא מרכז קהילתי ירושלמי המופעל על ידי האיגוד היהודי הבינלאומי לצמחונות ועוסק בנושאים הקשורים לצמחונות, טבעונות, זכויות בעלי-חיים ואיכות הסביבה.

חָדָשׁ!!: מצווה וזנגביל - מרכז קהילתי לצמחונות · ראה עוד »

זרוע, לחיים וקיבה

זרוע של בהמה טהורה שנשחטה כהלכה לשון (לחי) ספל מלא קיבות מצוות זְרוֹעַ לְחָיַיִם וְקֵיבָה היא מצוות עשה מדאורייתא המחייבת את השוחט לתת לכהן חלקים מסוימים מכל בהמה טהורה שנשחטה.

חָדָשׁ!!: מצווה וזרוע, לחיים וקיבה · ראה עוד »

זלמן אפשטיין

זלמן אפשטיין (בכתיב היידי, שנהג בזמנו: עפשטיין; כ"ט באלול תר"כ, 16 בספטמבר 1860, ליובאן, פלך מינסק, רוסיה (רוסיה הלבנה) – ז' בכסלו תרצ"ז, 21 בנובמבר 1936, רמת גן, ישראל) היה סופר עברי משכיל ופעיל ציוני.

חָדָשׁ!!: מצווה וזלמן אפשטיין · ראה עוד »

זלמן ברוך מלמד

הרב זלמן ברוך מלמד (נולד בי"ב באב ה'תרצ"ז - 20 ביולי 1937) הוא ראש ישיבת בית אל ורב דתי לאומי בולט.

חָדָשׁ!!: מצווה וזלמן ברוך מלמד · ראה עוד »

זבד הבת

זבד הבת (הידוע גם כ"שמחת הבת") הוא טקס יהודי הנהוג בעדות שונות, בו נערכת סעודת הודיה על הולדת בת במשפחה.

חָדָשׁ!!: מצווה וזבד הבת · ראה עוד »

זהות נוצרית

זהות נוצרית (Christian Identity) היא קבוצה נוצרית דתית גזענית המאמינה בעליונות הגזע הלבן.

חָדָשׁ!!: מצווה וזהות נוצרית · ראה עוד »

זכויות האישה

ניו-יורק, 1912. צעדה למען זכות בחירה לנשים. סופרג'יסטיות אמריקאיות בצעדה חגיגית לכבוד יום פטריק הקדוש, 1921. מעליהן שלט עליו כתוב: "נשיות ללא מורא ועשויה לבלי חת. גזע ללא מורא ועשוי לבלי חת." "הגנה על זכויות האישה", מאת מרי וולסטונקראפט זכויות האישה הוא מונח המתייחס לתביעה של נשים לזכויות אזרחיות וחרויות בסיסיות אשר נשללו מהן בעבר, או נשללות מהן בהווה, על ידי החברה הפטריארכלית במהותה.

חָדָשׁ!!: מצווה וזכויות האישה · ראה עוד »

חמץ

עוגיות וכו' בירה עשויה לרוב מחיטה או שעורה ולכן היא חמץ גמור חמץ הוא קמח של אחד או יותר מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת-שועל ושיפון) שבא במגע עם מים, וכתוצאה מכך תפח.

חָדָשׁ!!: מצווה וחמץ · ראה עוד »

חמש מגילות

ארון ובו המגילות בבית הכנסת ביקיר חמש מגילות הוא הכינוי לחטיבה של חמישה ספרים המופיעים, על פי נוסח המסורה, בחלק הכתובים של התנ"ך.

חָדָשׁ!!: מצווה וחמש מגילות · ראה עוד »

חמור (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וחמור (פירושונים) · ראה עוד »

חנוכה

תווים לשיר מעוז צור- אחד מסממני החג.מסימני החנוכה- סביבונים, סופגניות, נרות. חג החנוכה (הַחֲנֻכָּה) או חג האורים הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים.

חָדָשׁ!!: מצווה וחנוכה · ראה עוד »

חנוכייה

חנוכייה מצופה בכסף חנוכייה היא תשמיש מצווה יהודי שבו נוהגים להדליק את הנרות בחג החנוכה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחנוכייה · ראה עוד »

חסד אלוהים

חסד אלוהים (באנגלית God's Grace) הוא רומן בדיוני פרי עטו של ברנרד מלמוד.

חָדָשׁ!!: מצווה וחסד אלוהים · ראה עוד »

חסיד שוטה

חסיד שוטה הוא כינוי גנאי שנתנו חז"ל לאדם שמנסה להחמיר בקיום מצוות, אך למעשה הוא נוהג כשוטה; כלומר, רצונו להתנהג כחסיד מוביל אותו לחטוא או לנהוג באופן מטופש.

חָדָשׁ!!: מצווה וחסיד שוטה · ראה עוד »

חסידות בוסטון

חסידות בוסטון (באסטאן) היא חצר חסידית הנקראת על שם העיר בוסטון בארצות הברית, שבה התגורר מייסד השושלת.

חָדָשׁ!!: מצווה וחסידות בוסטון · ראה עוד »

חסידי מצרים

חסידי מצרים היו יהודים שהשתייכו לתנועה רוחנית במצרים שבין המאות השתים-עשרה והארבע-עשרה, אשר חרתה על דגלה אורח-חיים של מצוינות דתית ומוסרית שתכליתו חידוש הנבואה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחסידי מצרים · ראה עוד »

חפץ חיים (ספר)

חפץ חיים הוא החיבור הרבני הראשון המקיף את כל הלכות לשון הרע בהלכה היהודית.

חָדָשׁ!!: מצווה וחפץ חיים (ספר) · ראה עוד »

חרם (מתנות כהונה)

במסגרת הכ"ד מתנות כהונה, חרם הנהו אחת ממתנות כהונה הניתנות לכהנים אפילו בחוצה לארץ.

חָדָשׁ!!: מצווה וחרם (מתנות כהונה) · ראה עוד »

חרם חברתי

בחרם חברתי מנדה חברה כלשהי אדם מסוים אל מחוץ לחברה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחרם חברתי · ראה עוד »

חרוסת

תאנים, מיץ תפוז, יין אדום, צנוברים וקינמון אשכנזית, והחומרים מהם היא עשויה, משמאל לימין: אגוזים, יין, קינמון, דבש ותפוחים חֲרוֹסֶת, הנמצאת בקערת ליל הסדר, היא מטבל מתוק שבו מטבילים את המרור הנאכל בליל הסדר לזכר הטיט.

חָדָשׁ!!: מצווה וחרוסת · ראה עוד »

חשבון נפש

יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים (1878), ציור של מאוריצי גוטליב חֶשְׁבּוֹן נֶפֶשׁ הוא רעיון וכלי-עזר בפילוסופיה של המוסר שמשמעותו העיקרית היא בתחום האתיקה היישומית.

חָדָשׁ!!: מצווה וחשבון נפש · ראה עוד »

חלה

חלה עם שומשום פרג ארגזי חלות קטנות בבני ברק חַלָּה היא לחם קלוע שאוכלים יהודים באופן מסורתי בשבת וחג (חוץ מפסח, בו לא אוכלים חמץ).

חָדָשׁ!!: מצווה וחלה · ראה עוד »

חלה (מתנות כהונה)

שריפת בצק שהופרש לחלה תרומת חלה (או ראשית עריסותיכם או נתינת חלה או הפרשת חלה) היא מצווה מהתורה להקדיש לה' את עריכת הבצק הראשונה שנוטלים מעיסת הבצק, ממנה מכינים מאפים מחמשת מיני דגן.

חָדָשׁ!!: מצווה וחלה (מתנות כהונה) · ראה עוד »

חלה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וחלה (פירושונים) · ראה עוד »

חלומו של הכוזרי

חלומו של הכוזרי הוא ספר עיון לקהל הרחב מאת מיכה גודמן, שיצא בהוצאת כנרת זמורה-ביתן דביר ב-2012.

חָדָשׁ!!: מצווה וחלומו של הכוזרי · ראה עוד »

חלוקת הפרקים בתנ"ך

ללא.

חָדָשׁ!!: מצווה וחלוקת הפרקים בתנ"ך · ראה עוד »

חליצה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וחליצה (פירושונים) · ראה עוד »

חטאת נעורים

חטאֹת נעורים הוא ספרו האוטוביוגרפי של משה לייב לילינבלום (1843–1910), מחשובי ההוגים היהודים בני הדור השני להשכלה באימפריה הרוסית במחצית השנייה של המאה ה-19, ולימים אחד מראשי חובבי ציון.

חָדָשׁ!!: מצווה וחטאת נעורים · ראה עוד »

חזקיה בן רבי חייא

חזקיה היה אמורא בדור השני לאמוראי ארץ ישראל, בנו של רבי חייא ורבו של רבי יוחנן, והוא אותו "חזקיה" המוזכר בתלמוד פעמים רבות.

חָדָשׁ!!: מצווה וחזקיה בן רבי חייא · ראה עוד »

חזון אחרית הימים (ישעיהו)

חזון אחרית הימים מופיע ב וכולל נבואה לפיה באחרית הימים יכירו עמים רבים באלוהי ישראל, ושבעולם ישרור שלום כללי, שיהפוך את כלי הנשק למיותרים.

חָדָשׁ!!: מצווה וחזון אחרית הימים (ישעיהו) · ראה עוד »

חזיר הבית

1.

חָדָשׁ!!: מצווה וחזיר הבית · ראה עוד »

חברים מקשיבים

חברים מקשיבים היא עמותה דתית שהוקמה בשנת 2001 כדי לענות בעיקר לשאלות של נוער ציוני דתי בנושאי אמונה, צניעות, תפילה, ארץ ישראל, גאולה והלכה, ולצורך כך היא מפעילה מוקד טלפוני ואתר אינטרנט.

חָדָשׁ!!: מצווה וחברים מקשיבים · ראה עוד »

חג המים

חג המים הוא מנהג של הקהילה היהודית בצפון אפריקה שמתקיים בחג השבועות, ובמסגרתו שופכים מים על מתפללים ועל עוברים ושבים.

חָדָשׁ!!: מצווה וחג המים · ראה עוד »

חגי עמיר

חגי עמיר (נולד ב-7 בדצמבר 1968) הוא אחיו של יגאל עמיר ושותפו להתנקשות ביצחק רבין בשנת 1995.

חָדָשׁ!!: מצווה וחגי עמיר · ראה עוד »

חגי לונדין

הרב חגי לוּנדין (נולד בי"ב באלול תשל"ה, 19 באוגוסט 1975) הוא ר"מ בישיבת אפיקי דעת בשדרות, מנהל התוכן של ערוץ מאיר, מחבר סדרות ביאורים לכתבי הראי"ה קוק, ראש בית המדרש בקריה האקדמית אונו ומרצה לענייני יהדות במקומות נוספים.

חָדָשׁ!!: מצווה וחגי לונדין · ראה עוד »

חגי ישראל ומועדיו

סרטונים מעגל החגים הישראלי בסדר כרונולוגי (החל מתשרי) - וידאו כרטיס ברכה לראש השנה. ביום זה מתחילים עשרת ימי תשובה, לכן מאחלים "לשנה טובה תכתבו". הפסוק בתחתית מתייחס לארבעת המינים, אותם אוחזים בחג הסוכות (ראו תמונה). חגי ישראל ומועדיו הוא כינוי לכלל החגים והמועדים היהודיים הקיימים.

חָדָשׁ!!: מצווה וחגי ישראל ומועדיו · ראה עוד »

חוקי התורה

החוק המקראי הוא מערכת החוקים המורכבת ממכלול הציוויים המופיעים בחמשת חומשי התורה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחוקי התורה · ראה עוד »

חורבן ותלישות

חורבן ותלישות הוא מאמר מאת ברל כצנלסון שפורסם בעיתון "דבר" ב-26 ביולי 1934.

חָדָשׁ!!: מצווה וחורבן ותלישות · ראה עוד »

חווקה פולמן רבן

חווקה פולמן רבן חווקה (חווה) פוֹלמן רַבָּן (בפולנית: Ewa (Chawka) Folman-Raban; 19 באפריל 1924, קיילצה– 9 בינואר 2014, קיבוץ לוחמי הגטאות) הייתה חברה בתנועת "דרור" בפולין ומחברי הארגון היהודי הלוחם בו שימשה כקשרית.

חָדָשׁ!!: מצווה וחווקה פולמן רבן · ראה עוד »

חינוך (הלכה)

מצוות חינוך (או דין חינוך) היא מצווה מדרבנן המחייבת את האב לחנך את בנו הקטן לקיים את המצוות, על מנת להרגילו לקיימם אף לכשיגדיל ויתחייב במצוות מהתורה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחינוך (הלכה) · ראה עוד »

חיבת ציון (כתב עת)

חיבת ציון הוא כתב עת אשר נוסד במאה ה-19 ופעילותו העיקרית התקיימה בדרום רוסיה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחיבת ציון (כתב עת) · ראה עוד »

חידוש

חידוש הוא מצווה או הלכה בתורה, שחלק מכלליהן ויסודותיהן אינו לפי הכללים ההלכתיים הרגילים, ולכן לא ניתן לקבוע את כלליהן האחרים לפי הכללים הסטנדרטיים הרגילים, ואף לא ניתן להסיק מכלליהן והלכותיהן למצוות אחרות.

חָדָשׁ!!: מצווה וחידוש · ראה עוד »

חידוש מצוות התכלת

220px התכלת היא חלק מהותי בקיום מצוות ציצית אשר נזנח לאורך הדורות מסיבות היסטוריות.

חָדָשׁ!!: מצווה וחידוש מצוות התכלת · ראה עוד »

חיים לאחר המוות

חיים לאחר המוות הוא מונח כללי המתייחס להמשכיות או קיום, בדרך-כלל באופן רוחני, מעבר לעולם הקיים והמוכר, או לאחר המוות.

חָדָשׁ!!: מצווה וחיים לאחר המוות · ראה עוד »

חיים יצחק חייקין

הרב חיים יצחק חייקין (1907 - 15 באפריל 1993) היה ראש ישיבת חכמי צרפת באקס לה בן במשך כחמישים שנה.

חָדָשׁ!!: מצווה וחיים יצחק חייקין · ראה עוד »

בן

ג'ורג' הרברט ווקר בוש ובנו ג'ורג' ווקר בוש פקיסטני ובנו במשפחה, בן הוא יחס שארות הקושר (זכר) אל הוריו (המושג המקביל לנקבה הוא בת).

חָדָשׁ!!: מצווה ובן · ראה עוד »

בן סורר ומורה

בן סורר ומורה הוא מקרה המוזכר בתורה, שבו נער בן 13 מתנהג בדפוס קבוע גם לאחר שהוזהר, בהתנהגות של נהנתנות מופרזת, תוך זלזול בהוריו וגניבה מהם.

חָדָשׁ!!: מצווה ובן סורר ומורה · ראה עוד »

בן ציון ליכטמן

הרב בן ציון הלוי לִיכטמן (ה'תרנ"ב, 1892 - י"ב באדר ה'תשכ"ד, 25 בפברואר 1964), היה רבה הראשי של הקהילה היהודית בביירות בירת לבנון, ואב בית הדין.

חָדָשׁ!!: מצווה ובן ציון ליכטמן · ראה עוד »

בעז

שמן על מהגוני, 1643 בֹּעַז (נהגה במלעיל) הוא דמות מקראית מתקופת השופטים, מגיבורי מגילת רות.

חָדָשׁ!!: מצווה ובעז · ראה עוד »

בעיר ההרגה

בְּעִיר הַהֲרֵגָה היא פואמה שכתב חיים נחמן ביאליק בשנת 1903 (תמוז תרס"ג – תשרי תרס"ד) בעקבות ביקורו בקישינב עם משלחת שיצאה ביוזמתו של ההיסטוריון שמעון דובנוב במטרה לחקור את הפרעות שנערכו בקהילה היהודית באביב 1903.

חָדָשׁ!!: מצווה ובעיר ההרגה · ראה עוד »

בר מצווה

250px כותל המערבי בר מצווה בתרגום מארמית הוא בן מצווה והוא כינוי ליום ההולדת ה-13 של נער יהודי, משום שמגיל זה הנער מחויב במצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ובר מצווה · ראה עוד »

ברוך פפירמייסטר

ברוך פפירמייסטר (1842, תר"ב, טוקום שבלטביה - 26 באוקטובר 1925, תרפ"ו, שיקגו, ארצות הברית) מהנדס ואדריכל, ממתיישביה הראשונים של המושבה ראשון לציון.

חָדָשׁ!!: מצווה וברוך פפירמייסטר · ראה עוד »

ברכת סליחה

ברכת סליחה או סלח לנו היא הברכה השישית בתפילת שמונה עשרה, לאחר ברכת תשובה ולפני ברכת גאולה.

חָדָשׁ!!: מצווה וברכת סליחה · ראה עוד »

ברכת שהחיינו

ביהדות, בִּרְכַּת שֶׁהֶחֱיָנוּ (נקראת גם ברכת הזמן) היא ברכת שבח שתיקנו חכמים לברך בשני סוגי מצבים: בשעה שזוכים להגיע לחג או מועד, או בזמן קיום מצווה שקבוע לה זמן כמו תקיעת שופר, נטילת לולב והדלקת נרות חנוכה.

חָדָשׁ!!: מצווה וברכת שהחיינו · ראה עוד »

ברכת המזון

פיוטים הפותחים את סדר ברכת המזון בשבת ויום טוב בִּרְכַּת הַמָּזוֹן היא ברכה אחרונה הנאמרת על פי ההלכה בסיום כל סעודה בה נאכל לחם בכמות של לפחות כזית (מדברי חכמים).

חָדָשׁ!!: מצווה וברכת המזון · ראה עוד »

ברכת השחיטה

ברכת השחיטה היא אחת מברכות המצוות שתיקנו חז"ל על השוחט לברך קודם שמקיים מצוות השחיטה.

חָדָשׁ!!: מצווה וברכת השחיטה · ראה עוד »

ברכה

ברכת התורה מוצגת על שלט בבית-כנסת. בְּרָכָה היא תפילה קצרה שנאמרת בזמן קיום מצווה, מועד או חוויה יוצאת-דופן בחייו של אדם.

חָדָשׁ!!: מצווה וברכה · ראה עוד »

ברכה אחרונה

ברכה אחרונה היא כינוי לאחת משלוש הברכות שתיקנו חז"ל לברך לאחר אכילה או שתייה.

חָדָשׁ!!: מצווה וברכה אחרונה · ראה עוד »

ברכות המצוות

ברכות המצוות הן ברכות שעל פי ההלכה נאמרות על עשיית המצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה וברכות המצוות · ראה עוד »

ברית מילה

ברית מילה תינוק לאחר ברית מילה בְּרִית מִילָה, או בקיצור בְּרִית, היא מצווה ביהדות לפיה חובה למול כל זכר יהודי ביום השמיני ללידתו, על ידי חיתוך וסילוק העורלה.

חָדָשׁ!!: מצווה וברית מילה · ראה עוד »

ברית המילה (אירוע מקראי)

מילת יצחק על ידי אברהם, ספר תורה מרגנסבורג, שנת 1300 לערך. ברית המילה היא אירוע מקראי המופיע בסוף פרשת לך לך שבספר בראשית, במהלכו כרת אברהם ברית עם ה' כאשר חלקו של אברהם בברית הוא מילת כל צאצאיו הזכרים, ואף מילת עבדיו וצאצאי עבדיו.

חָדָשׁ!!: מצווה וברית המילה (אירוע מקראי) · ראה עוד »

בשר (פירושונים)

__ללא_תוכן_עניינים__.

חָדָשׁ!!: מצווה ובשר (פירושונים) · ראה עוד »

בשר חזיר

חלקי החזיר לפי החיתוך הנהוג בארצות הברית בשר חזיר הוא בשר לאכילה שהוכן מחזיר.

חָדָשׁ!!: מצווה ובשר חזיר · ראה עוד »

בת מצווה

alt.

חָדָשׁ!!: מצווה ובת מצווה · ראה עוד »

בתולה (הלכה)

כא בתולה לפי הגדרת ההלכה היא אשה שמעולם לא קיימה יחסי מין עם גבר ובתוליה (קרום הבתולים שלה) עדיין קיימים.

חָדָשׁ!!: מצווה ובתולה (הלכה) · ראה עוד »

בלבב ימים

"בִּלְבַב יַמִּים" הוא סיפור מאת ש"י עגנון המתאר את מסעה של קבוצת חסידים מגליציה לארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ובלבב ימים · ראה עוד »

בדיקת חמץ

בדיקת חמץ בדיקת חמץ היא המצווה לחפש את החמץ בערב חג הפסח כדי לבערו מהבית, כפי שנאמר במשנה:.

חָדָשׁ!!: מצווה ובדיקת חמץ · ראה עוד »

בכורות

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ובכורות · ראה עוד »

ביקור חולים

מרכז הרפואי שיבא זרי פרחים בחדרו של חולה ביקור חולים היא מצווה הנכללת בגמילות חסדים ועניינה לבקר אצל החולה, להשתתף בצערו, לעודד אותו מורלית ולראות אם יש צורך שהוא נזקק לו.

חָדָשׁ!!: מצווה וביקור חולים · ראה עוד »

בית קברות

מצבות בבית העלמין ירקון בית העלמין הנוצרי במקסיקו בית קברות בדואי בבאר שבע בית קברות צבאי בריטי בית קברות יהודי עתיק בפודו אילואיי, רומניה טוקאי בהונגריה בית קברות יהודי מודרני בית הקברות היהודי העתיק בפראג קבורה בקומות בבית העלמין ירקון בית קברות או בית עלמין, הוא שטח אדמה ייעודי, שבו נטמנות גופות אנשים לאחר מותם.

חָדָשׁ!!: מצווה ובית קברות · ראה עוד »

בית תפילה לזכר יהודי סלוניקי

ממוזער בית תפילה לזכר יהודי סלוניקי הוא בית כנסת של יוצאי סלוניקי אשר הוקם, בשכונת שפירא, תל אביב, בשנת 1937.

חָדָשׁ!!: מצווה ובית תפילה לזכר יהודי סלוניקי · ראה עוד »

בית לאברהם

בית לאברהם הוא כינויו של מנהג הכנסת אורחים בקהילת ביתא ישראל, מנהג זה הוא למעשה מצווה ומנהג חשוב בקהילה.

חָדָשׁ!!: מצווה ובית לאברהם · ראה עוד »

בית המקדש (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה ובית המקדש (פירושונים) · ראה עוד »

בית הלל ובית שמאי

"בית הלל" הוא כינוי לקבוצת תלמידיו של הלל הזקן ו"בית שמאי" הוא כינוי לקבוצת תלמידיו של שמאי הזקן.

חָדָשׁ!!: מצווה ובית הלל ובית שמאי · ראה עוד »

בית הכנסת של עולי חידאן

הכותל המזרחי של בית הכנסת בית הכנסת של עולי חַיְדַאן הוא בית כנסת ישן של עולי תימן שנבנה ב-1909 בעת העלייה השנייה והוא שוכן בשכונת שעריים ברחובות.

חָדָשׁ!!: מצווה ובית הכנסת של עולי חידאן · ראה עוד »

ביטול חמץ

בדיקת חמץ ביטול חמץ היא מצווה המבוצעת טרם חג הפסח, וכניסתם לתוקף של איסורי התורה הנוגעים לעניין החמץ והחזקתו במשך שבעת ימי החג.

חָדָשׁ!!: מצווה וביטול חמץ · ראה עוד »

בייתוסים

הבייתוסים היו כת דתית ביהדות בימי בית שני.

חָדָשׁ!!: מצווה ובייתוסים · ראה עוד »

ג'ק לו

ג'ייקוב ג'וזף "ג'ק" לו (באנגלית: Jacob Joseph "Jack" Lew; נולד ב-29 באוגוסט 1955) הוא איש ממשל יהודי אמריקאי שכיהן כמזכיר האוצר של ארצות הברית.

חָדָשׁ!!: מצווה וג'ק לו · ראה עוד »

ג'רבה

ג'רבה או ז'רבה (בערבית: جربة) הוא אי בים התיכון ליד חופי צפון אפריקה, המשתייך לתוניסיה.

חָדָשׁ!!: מצווה וג'רבה · ראה עוד »

גמ"ח הלוואות

גמ"ח הלוואות (מכונה בקיצור גמ"ח, ראשי תיבות של גמילות חסדים, או קופת גמ"ח) הוא מוסד פיננסי חוץ-בנקאי יהודי-מסורתי שייעודו מתן הלוואות ללא ריבית לנצרכים.

חָדָשׁ!!: מצווה וגמ"ח הלוואות · ראה עוד »

גמילות חסדים

רכב ונגרר לאיסוף מוצרים לגמילות חסדים ביהדות גְּמִילוּת חֲסָדִים הוא כינוי לכמה מצוות המחייבות עזרה לזולת בגופו ובממונו, והתחשבות באחר.

חָדָשׁ!!: מצווה וגמילות חסדים · ראה עוד »

גאומטריה ספירית

משולש בגאומטריה ספירית גאומטריה ספֵירִית היא ענף בגאומטריה לא אוקלידית, העוסק בתכונות של ישרים על ספירה, היינו מעטפת של כדור.

חָדָשׁ!!: מצווה וגאומטריה ספירית · ראה עוד »

גאולת קרקע

גאולת הקרקע הוא מושג בהלכה היהודית המדבר על השבת קרקע לידי בעליה המקוריים, שנאלץ למכור את נחלתו (שדה או בית שאינו בעיר מוקפת חומה) מפאת קשיים כלכליים, אפשרות אחת היא שהאדם עצמו יגאל את הקרקע על ידי החזרת החוב, אפשרות שנייה היא מצווה לפיה על קרובי משפחתו של האדם לקנות את הנכס בחזרה והאפשרות השילישית היא השבת הקרקע לאדם בשנת היובל.

חָדָשׁ!!: מצווה וגאולת קרקע · ראה עוד »

גשמיות

גֵּשְמיוּת, או גַּשְמוּת, בספרות העברית לדורותיה היא חומריות או גופניות.

חָדָשׁ!!: מצווה וגשמיות · ראה עוד »

גטאות בשואה

(להגדלה אנא לחצו על התמונה) הכניסה לגטו ורשה מבט מהצד "הארי". צולם על ידי חייל גרמני בסביבות השנים 1942–1943 מפת גטו ורשה בזמן המרד. הקו האדום מציין את גבולותיו המקוריים של הגטו; הצבע הצהוב הוא המתחם הראשי של הגטו. לפירוט נוסף לחצו על התמונה בתקופת השואה בשטחי הכיבוש הנאציים במזרח אירופה במלחמת העולם השנייה, רוכזו היהודים במתחמים שנקראו "גטו".

חָדָשׁ!!: מצווה וגטאות בשואה · ראה עוד »

גבריאל חזות

ד"ר גבריאל חזות גבריאל (גבי) חזות (נולד ב-13 במרץ 1953, כ"ו באדר תשי"ג) הוא דוקטור לתלמוד, מהנדס תעשייה וניהול ואיש היי טק.

חָדָשׁ!!: מצווה וגבריאל חזות · ראה עוד »

גדול דעה

רבי דוד בוזגלו, מחבר הפיוט גְּדוֹל דֵּעָה הוא פיוט לבר מצווה שכתב רבי דוד בוזגלו, ומתמקד בתפילין - המצווה המזוהה עם שלב הכניסה לעול תורה ומצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה וגדול דעה · ראה עוד »

גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה

גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה הוא כלל הלכתי המופיע ארבע פעמים, בתלמוד, בשם רבי חנינא, ומשמעותו היא שמי שמקיים מצווה שהוא חייב בה גדול ממי שמקיים מצווה זו אף שהוא פטור ממנה.

חָדָשׁ!!: מצווה וגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה · ראה עוד »

גונתר פלאוט

ממוזער הרב זאב משה (וולף גונתר) פלאוט (Wolf Gunther Plaut; 1 בנובמבר 1912 - 8 בפברואר 2012) היה ממנהיגי היהדות הרפורמית בצפון אמריקה.

חָדָשׁ!!: מצווה וגונתר פלאוט · ראה עוד »

גיס (משפחה)

גיס הוא יחס שארות הנוצר בעקבות נישואים.

חָדָשׁ!!: מצווה וגיס (משפחה) · ראה עוד »

גירושים

טקס גירושין יהודי. נירנברג, 1724 גירושים (מקובלת גם הצורה "גירושין") הם הסיום הפורמלי של קשר נישואים בין שני בני זוג.

חָדָשׁ!!: מצווה וגירושים · ראה עוד »

דמאי

דְמאי הוא כינוי לתבואה או פירות שנלקחו מעם הארץ שאין ודאות שהקפיד להפריש מעשרות מתבואתו ומפירותיו.

חָדָשׁ!!: מצווה ודמאי · ראה עוד »

דמוקרטיה

דֵּמוֹקְרַטְיָה (ביוונית: Δημοκρατία שלטון העם) היא שיטת ממשל בה יש לאזרחים יכולת וזכות להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם, באופן חוקי וממוסד.

חָדָשׁ!!: מצווה ודמוקרטיה · ראה עוד »

דאורייתא ודרבנן

דְּאוֹרָיְתָא (או: מִדְּאוֹרָיְתָא; בעברית: "של התורה") וּדְרַבָּנָן (או: מִדְּרַבָּנָן; בעברית: "של רבותינו") הן שתי הגדרות של שני מקורות אפשריים להוראות הלכתיות ביהדות.

חָדָשׁ!!: מצווה ודאורייתא ודרבנן · ראה עוד »

דרך מצותיך

דרך מצְוֹתיך הוא ספר העוסק בטעמי המצוות שכתב האדמו"ר השלישי לשושלת אדמו"רי חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון (ה"צמח צדק"), בשנים תקע"ד - תקפ"ח, המבאר את טעמי המצוות לפי תורת החסידות.

חָדָשׁ!!: מצווה ודרך מצותיך · ראה עוד »

דרך ארץ קדמה לתורה

דרך ארץ קדמה לתורה היא אמרה שאינה מופיעה במקורות אך התפתחה מדברי חז"ל.

חָדָשׁ!!: מצווה ודרך ארץ קדמה לתורה · ראה עוד »

דרוזים

דרוזים (בערבית: دُرُوز, דֻרוּז; צורת היחיד: دُرْزِيّ, דֻרְזִיּ) הם בני עדה דוברת ערבית במזרח התיכון המקיימים דת ייחודית שהתפצלה מהאסלאם השיעי-איסמאעילי במאה ה-11.

חָדָשׁ!!: מצווה ודרוזים · ראה עוד »

דרישה וחקירה

דרישה וחקירה הוא הכינוי בהלכה לחקירת העדים על ידי הדיינים בבית הדין, והן מהוות תנאי הכרחי לקבלת העדות בכל הנוגע לדיונים שאינם דיני ממונות.

חָדָשׁ!!: מצווה ודרישה וחקירה · ראה עוד »

דלת

דלת כניסה דלת יציאה למרפסת דלת מתייחסת בדרך כלל לפתח בקיר, שעל צירו מורכב לוח עץ או מתכת נייד, המשמש לפתיחת ולחסימת המעבר והגישה.

חָדָשׁ!!: מצווה ודלת · ראה עוד »

דב יפה

הרב דב יפה (ט"ו בסיוון ה'תרפ"ח, 3 ביוני 1928 - י"ט בחשוון ה'תשע"ח, 8 בנובמבר 2017) היה מן הבולטים בקרב אישי תנועת המוסר במאה ה-21, מנהל רוחני בישיבת כנסת חזקיהו שברכסים.

חָדָשׁ!!: מצווה ודב יפה · ראה עוד »

דבקות

דבקות, וגם התדבקות, היא הצמדות לרעיון או ליעד עקרוני שיש להשיגו.

חָדָשׁ!!: מצווה ודבקות · ראה עוד »

דבקות בתלמידי חכמים

דבקות בתלמידי חכמים היא מצווה בהלכה היהודית שעל פיה נצטווה היהודי להתקרב בכל נוהגיו אל תלמידי חכמים הבקיאים בתורה, ואשר מנוהגיהם יוכל ללמוד.

חָדָשׁ!!: מצווה ודבקות בתלמידי חכמים · ראה עוד »

דברי תורה

דברי תורה, הם כינוי לדרשה תורנית (כלומר דרשה על נושאים מארון הספרים היהודי ובפרט התורה), לעיתים דרשות אלה קצרות.

חָדָשׁ!!: מצווה ודברי תורה · ראה עוד »

דברים

סֵפֶר דְּבָרִים הוא הספר החמישי מבין חמשת ספרי התורה, המכונים גם חומשים.

חָדָשׁ!!: מצווה ודברים · ראה עוד »

דברים שבלב אינם דברים

בהלכה ובמשפט, דברים שבלב אינם דברים הוא עיקרון הקובע שאין כל תוקף לכוונה שלא בוטאה בפירוש או על ידי מעשה.

חָדָשׁ!!: מצווה ודברים שבלב אינם דברים · ראה עוד »

דורנו מול שאלות הנצח

"דורנו מול שאלות הנצח" הוא ספר פילוסופיה קיומית-פופולרית, שתורגם מעברית לכעשר שפות.

חָדָשׁ!!: מצווה ודורנו מול שאלות הנצח · ראה עוד »

דוד פרידלנדר

דוד פרידלנדר בציור מאת יוליוס היבנר (Hübner),כ 1834 דוד פְרִידְלֶנְדֶר (בתעתיק שנהג בזמנו: פרידלענדר, לעיתים נכתב פרידלענדער; Friedländer; 6 בדצמבר 1750, קניגסברג – 25 בדצמבר 1834, ברלין) היה מהרדיקליים באנשי תנועת ההשכלה היהודית וממנהיגי הקהילה היהודית בברלין.

חָדָשׁ!!: מצווה ודוד פרידלנדר · ראה עוד »

דוד צבי הופמן

ר' דוד צבי (רד"צ) הופמן (David Zvi Hoffmann; א' בכסלו ה'תר"ד, 24 בנובמבר 1843 – י"ט בחשוון ה'תרפ"ב, 20 בנובמבר 1921) היה ממנהיגי יהדות גרמניה בסוף המאה ה-19 וממנהיגיה של אסכולת "תורה עם דרך ארץ", או "נאו-אורתודוקסיה".

חָדָשׁ!!: מצווה ודוד צבי הופמן · ראה עוד »

דיאלוג עם טריפון היהודי

דיאלוג עם טריפון היהודי הוא חיבורו הגדול והחשוב ביותר של יוסטינוס מרטיר, וידוע גם כוויכוח הקדום ביותר בין הנצרות והיהדות.

חָדָשׁ!!: מצווה ודיאלוג עם טריפון היהודי · ראה עוד »

המאבק על השחיטה הכשרה

המאבק על השחיטה הכשרה הוא מאבק הנמשך מאז אמצע המאה ה-19 נגד הניסיון או הכוונה למנוע את השחיטה הכשרה, היהודית והמוסלמית.

חָדָשׁ!!: מצווה והמאבק על השחיטה הכשרה · ראה עוד »

המצב השלישי

המצב השלישי הוא רומן מאת עמוס עוז העוסק בעיקר בשאלת המשיחיות, על צדדיה השליליים והחיוביים.

חָדָשׁ!!: מצווה והמצב השלישי · ראה עוד »

המקושש

הַמְּקוֹשֵׁשׁ הוא דמות מקראית שבתקופת נדודי בני ישראל במדבר עבר עבירה חמורה של חילול שבת.

חָדָשׁ!!: מצווה והמקושש · ראה עוד »

המרת דת

המרת דת היא מעבר של אדם מדת אחת לאחרת, וקבלת כללי הדת החדשה, פולחניה ועיקרי אמונתה.

חָדָשׁ!!: מצווה והמרת דת · ראה עוד »

המרד הגדול

המרד הגדול, בשנים 66 – 73/74, היה הראשון מבין שלוש מרידות גדולות שמרד העם היהודי נגד האימפריה הרומית (המרידה השנייה הייתה מרד התפוצות, והשלישית הייתה מרד בר כוכבא).

חָדָשׁ!!: מצווה והמרד הגדול · ראה עוד »

המרוץ לחלל

ג'מיני אמריקניות בשנות השישים. המרוץ לחלל, או "המאבק על כיבוש החלל", הוא כינויה של התחרות בין ארצות הברית לבין ברית המועצות על שיגור חלליות אל מחוץ לאטמוספירת כדור הארץ.

חָדָשׁ!!: מצווה והמרוץ לחלל · ראה עוד »

המוות בשפה העברית

בשפה העברית (כבשפות אחרות) זכה המוות למגוון רחב של ביטויים העוסקים בו, בהקשרים אחדים.

חָדָשׁ!!: מצווה והמוות בשפה העברית · ראה עוד »

האנשה של המוות

מלאך המוות, או The Grim Reaper, מתואר כשלד נושא חרמש הלבוש בגלימה שחורה. בתרבויות וביצירות ספרותיות לא מעטות, התופעה והמושג של המוות מתוארים או מיוצגים על ידי דמות אנושית או דמוית-אדם המבצעת את עבודת ההפרדה בין הנשמה לגוף, דמות המכונה על פי רוב מלאך המוות, "The Grim Reaper" או פשוט המוות.

חָדָשׁ!!: מצווה והאנשה של המוות · ראה עוד »

האר"י

רבי יצחק בן שלמה לוריא (1534, ה'רצ"ד - 25 ביולי 1572, ה' באב ה'של"ב) מכונה האר"י הקדוש הוא גדול מקובלי צפת במאה ה־16 והוגה שיטה חדשה בקבלה הנקראת על שמו "קבלת האר"י".

חָדָשׁ!!: מצווה והאר"י · ראה עוד »

האל האב

אדם - מיכלאנג'לו, הקפלה הסיסטינית, תחילת המאה ה-16 בדתות רבות, אחד מהתארים המוענקים לאלוהים הוא אב.

חָדָשׁ!!: מצווה והאל האב · ראה עוד »

האדונית והרוכל

האדונית והרוכל הוא סיפור קצר עברי מאת ש"י עגנון.

חָדָשׁ!!: מצווה והאדונית והרוכל · ראה עוד »

הנאום האחרון של משה

הנאום האחרון של משה הוא ספר עיון לקהל הרחב מאת מיכה גודמן, שיצא בהוצאת כנרת זמורה-ביתן דביר ב-2014, שעוסק בחומש דברים, שאותו הכתיב אלוהים למשה, על פי המסורת.

חָדָשׁ!!: מצווה והנאום האחרון של משה · ראה עוד »

הנחת תפילין

קצין צה"ל מתפלל עם תפילין במלחמת לבנון השנייה. ביהדות, הנחת תפילין היא מצווה המחייבת גברים בני-מצווה להניח תפילין על גופם מדי יום, למעט ימים מיוחדים.

חָדָשׁ!!: מצווה והנחת תפילין · ראה עוד »

הנבואה במסורת ישראל

הנבואה, לפי המסורת הדתית, היא אחת הדרכים שבהן יוצר האל קשר עם בני האדם.

חָדָשׁ!!: מצווה והנבואה במסורת ישראל · ראה עוד »

הספירה

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה והספירה · ראה עוד »

הסכם יששכר וזבולון

הסכם יששכר וזבולון הוא הסכם בין אדם בעל יכולת כלכלית לתלמיד חכם עני.

חָדָשׁ!!: מצווה והסכם יששכר וזבולון · ראה עוד »

העבריים השחורים

לא להתבלבל עם הערך על העבריים מדימונה פוסטר של העבריים השחורים, עם שמותיהם של 12 שבטי ישראל (משמאל) וצאצאיהם (מימין), לטענתם העבריים השחורים, או בני ישראל העבריים השחורים (באנגלית: Black Hebrew Israelites) היא קבוצה ממוצא אפריקאי, המתגוררת ברובה בארצות הברית, אשר מאמינה בשורשיה היהודיים.

חָדָשׁ!!: מצווה והעבריים השחורים · ראה עוד »

העיטור

שער ספר העיטור, ויניציאה שס"ח, 1608 העיטור (בשמו המלא: עיטור סופרים), הוא ספר הלכה שחובר במאה ה-12 על ידי רבי יצחק בן אבא מרי ממרסילייא שבחבל פרובנס שבצרפת (ד'תתפ"ב-ד'תתקנ"ג, 1122-1193 בערך).

חָדָשׁ!!: מצווה והעיטור · ראה עוד »

הפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות (2014)

הפגנת החרדים נשים מתפללות בעצרת הפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות הייתה הפגנת מחאה ועצרת תפילה שהשתתפו בה מאות אלפי חרדים, בראשות מנהיגי היהדות החרדית בישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה והפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות (2014) · ראה עוד »

הפועל המזרחי

הפועל המזרחי (או בראשי תיבות: הפועמ"ז; "המזרחי" פירושו "מרכז רוחני") היא תנועה פוליטית שהתקיימה החל מ-1922, עשרים שנה אחרי ייסוד המזרחי, ועד התאחדותה עם תנועת המזרחי ב-1956 לשם הקמת המפד"ל.

חָדָשׁ!!: מצווה והפועל המזרחי · ראה עוד »

הפולמוס היהודי-נוצרי

הפולמוס היהודי-נוצרי הוא פולמוס דתי רב-שנים בין היהדות לנצרות.

חָדָשׁ!!: מצווה והפולמוס היהודי-נוצרי · ראה עוד »

הקהילה היהודית במרגיטה

מתועדים מעל 220 שנים של חיי יהודים במרגיטה (מרגרטן, מארגארעטן) עד השואה.

חָדָשׁ!!: מצווה והקהילה היהודית במרגיטה · ראה עוד »

הרמת כוסית

דנים, ציור מאת Peder Severin Krøyer משנת 1888 הרמת כוסית (או שתיית "לחיים!") היא טקס בו מברכים את כלל הנוכחים או חלקם, תוך כדי שתיית משקה חריף המלווה בברכה מילולית.

חָדָשׁ!!: מצווה והרמת כוסית · ראה עוד »

הרץ הומברג

250px נפתלי הרץ הומברג (בגרמנית: Herz Homberg; בכתיב אשכנזי: הערץ האָמבערג; ספטמבר 1749 – 24 באוגוסט 1841) היה איש תנועת ההשכלה, שפעל בהוראת השלטונות האוסטריים לכפות חינוך מודרני על יהודי גליציה.

חָדָשׁ!!: מצווה והרץ הומברג · ראה עוד »

השסע העדתי בישראל

השסע העדתי, המכונה גם "השֵד העדתי", משמש כינוי לפערים בין יהודים שמוצאם הגלותי בעיקר בצפון אפריקה, בתימן ובאסיה (המכונים לעיתים "מזרחים"), לבין יהודים שמוצאם הגלותי בעיקר במרכז, במזרח ובצפון אירופה ("אשכנזים"), בתחומי החינוך, התעסוקה, הכלכלה, החברה והפוליטיקה בחברה הישראלית.

חָדָשׁ!!: מצווה והשסע העדתי בישראל · ראה עוד »

השערת התעודות

השערת התעודות, או תורת המקורות, או השערת ולהאוזן (על שם יוליוס ולהאוזן, שהציע אותה לראשונה), היא ההשערה כי חמשת חומשי תורה נערכו על ידי איחוד של מספר תעודות קדומות יותר המהוות נרטיבים עצמאיים, מקבילים ושלמים של אותם מיתוסים.

חָדָשׁ!!: מצווה והשערת התעודות · ראה עוד »

השועל והכרם

השועל והכרם הוא משל המופיע בשני מקורות שונים.

חָדָשׁ!!: מצווה והשועל והכרם · ראה עוד »

התנגדות למילה

התנגדות למילה היא התנגדות לביצוע ניתוח מילה שגרתי בקטינים, כפי שנהוג למשל בישראל, שבה רובם הגדול של הזכרים נימולים לצורך קיום מצוות ברית מילה או בשל נורמה חברתית.

חָדָשׁ!!: מצווה והתנגדות למילה · ראה עוד »

התנגדות לזכויות להט"ב

התנגדות לזכויות להט"ב מתייחסת לתנועות, גישות ורעיונות שונים אשר מביעים התנגדות להשוואת זכויותיהם של לסביות, הומואים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים (להט"ב) לאלה הניתנות להטרוסקסואלים.

חָדָשׁ!!: מצווה והתנגדות לזכויות להט"ב · ראה עוד »

התרת נדרים

ציור של התרת נדרים בעשרה, הולנד, 1774 הַתָּרַת נְדָרִים או הֶתֵּר נְדָרִים הוא הליך בהלכה, שבו אדם שנדר נדר ומתחרט עליו יכול לבטל את נדרו.

חָדָשׁ!!: מצווה והתרת נדרים · ראה עוד »

התחיה (ספר)

הכריכה הקדמית והאחורית של הספר 'התחיה' הוא ספר הגות יהודי שנכתב על ידי משה רבפוגל ויצא לאור בשנת 2005.

חָדָשׁ!!: מצווה והתחיה (ספר) · ראה עוד »

התכוונות (פילוסופיה)

התכוונות, רצוניות או אינטנציונאליות - מושג פילוסופי הבא להבחין בין החומרי לבין הרעיוני או רוחני כתופעות רגשיות או שכלתניות של המוח.

חָדָשׁ!!: מצווה והתכוונות (פילוסופיה) · ראה עוד »

הלא הר הלא אש

הלא הר הלא אש הוא ספר שירה עברית מאת המשוררת זלדה אשר ראה אור בשנת ה'תשל"ז, 1977.

חָדָשׁ!!: מצווה והלא הר הלא אש · ראה עוד »

הלל לומד תורה

הִלֵּל לומד תורה (או הלל על גג בית המדרש) הוא סיפור מאגדות חז"ל, המתאר את אהבתו ומסירותו הרבה של הלל הזקן ללימוד התורה, עוד לפני שהיה לחכם מוכר וידוע.

חָדָשׁ!!: מצווה והלל לומד תורה · ראה עוד »

הלל ויס

פרופ' הלל ויס מדליק נר במנורת המקדש לצורכי תרגול בחנוכה תשע"ז בתרגול הדלקת המנורה וחנוכת המזבח של מכון המקדש הלל ויס (נולד בח' בניסן ה'תש"ה, 22 במרץ 1945) הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן, במחלקה לספרות עם ישראל, ראש החוג להוראת הספרות במכללת אורות ישראל ופעיל פוליטי.

חָדָשׁ!!: מצווה והלל ויס · ראה עוד »

הלכה

בתלמוד הבבלי, מהדורת וילנא הלכה היא כינוי ביהדות לכלל הדינים והמצוות שעל פיהם מצווה היהודי לנהוג.

חָדָשׁ!!: מצווה והלכה · ראה עוד »

הלכות צבא

הלכות צבא הוא התחום ההלכתי שעוסק בהתנהגות הראויה בצבא ובמלחמה, הן בהלכות ייחודיות לצבא, והן בהלכות מתחומים אחרים כפי שהן מתבטאות במסגרת הצבאית.

חָדָשׁ!!: מצווה והלכות צבא · ראה עוד »

הלכות ליל הסדר

שולחן הסדר הלכות ליל הסדר הן מקבץ הלכות, דינים ומנהגים, המבוסס בעיקר על פסקי השולחן ערוך, המורה כיצד יש לקיים את לילו הראשון של חג הפסח, המכונה "ליל הסדר".

חָדָשׁ!!: מצווה והלכות ליל הסדר · ראה עוד »

הבריגדה היהודית

חיילים יהודיים צועדים בירושלים הבריגדה היהודית (באנגלית בשמה הרשמי Jewish Brigade Group, ובעברית ידועה גם בשמות "חטיבה יהודית לוחמת" או בראשי התיבות, "חַיִ"ל", וכן בשם "הבריגדה העברית", ובפי רבים, בקיצור "הבריגדה") הייתה חטיבה בצבא הבריטי שהורכבה כולה מיהודים, בעיקר מקרב אנשי היישוב מארץ ישראל, כחלק מהתנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.

חָדָשׁ!!: מצווה והבריגדה היהודית · ראה עוד »

הבדלה

נר טיפוסי להבדלה, לצד כוס לקידוש ומגדל בשמים הבדלה היא מצווה הנעשית במוצאי שבת ויום טוב.

חָדָשׁ!!: מצווה והבדלה · ראה עוד »

הגריזם: היווצרות העולם האסלאמי

הגריזם: היווצרות העולם האסלאמי (באנגלית: Hagarism: The Making of the Islamic World; להלן: "הגריזם") הוא ספר שנוי במחלוקת שראה אור בשנת 1977; הספר, העוסק בהיסטוריה הקדומה של האסלאם, נכתב על ידי ההיסטוריונים פטרישיה קרון ומייקל קוק.

חָדָשׁ!!: מצווה והגריזם: היווצרות העולם האסלאמי · ראה עוד »

הגשה

תיאור הגשת הקומץ המונח בתוך כלי השרת, לקרנה הדרומית מערבית של מזבח החיצון תיאור מקום ההגשה בקרנה הדרומית מערבית של המזבח. (המזבח ממוקם בשרטוט בצד צפון, כדעת רבי יוסי) הגשה היא אחת מהפעולות המתבצעות בקורבן מנחה, כהכנה לקמיצה.

חָדָשׁ!!: מצווה והגשה · ראה עוד »

הגדה קיבוצית לפסח

עטיפת הגדה של פסח בנוסח קיבוצי בהוצאת שיטים - מכון החגים של התנועה הקיבוצית הגדה קיבוצית היא כינוי כולל לשלל הגדות של פסח שיצאו בהוצאות מחודשות ושונות מההגדה האורתודוקסית המסורתית, ונקראו במהלך ליל הסדר, בעיקר (אך לא רק) בחוגי התנועה הקיבוצית בארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה והגדה קיבוצית לפסח · ראה עוד »

הגדה של פסח

הגדות מודרניות על שולחן הסדר. קיום מצוות סיפור יציאת מצרים על ידי הרבנים בבני ברק, מתוך הגדה שנדפסה בברלין בשנת 1740 הַגָּדָה שֶׁל פֶּסַח (נקראת גם אגדתא דפסחא בפי יהודי תימן) היא קובץ מדרשים, מזמורי תהילים, דברי חז"ל, ברכות, תפילות ופיוטים, שנוצר כדי לאומרו בליל הסדר - הלילה הראשון של חג הפסח מסביב לסעודת החג, לקיים את מצוות "והגדת לבנך" וסיפור יציאת מצרים.

חָדָשׁ!!: מצווה והגדה של פסח · ראה עוד »

הדלקת נרות חנוכה

חנוכיה מונחת מול החלון בקבר רחל. נרות חנוכה דולקים בחושך הדלקת נרות חנוכה היא מצווה מדרבנן להדליק נר בכל לילה משמונת ימי החנוכה כדי לפרסם את ניצחון המכבים ונס פך השמן.

חָדָשׁ!!: מצווה והדלקת נרות חנוכה · ראה עוד »

הדלקת הנרות במקדש

כתב יד מהמאה ה-13 שבו מופיע ציור ומתחתיו כתוב "זה המנורה ואהרן הנותן שמן בנרות". הדלקת הנרות במקדש היא מצווה מדאורייתא שקוימה מדי ערב בבית המקדש בנרות של מנורת שבעת הקנים, ומדי בוקר בהדלקת נר התמיד והטבת יתר הנרות והכנתם להדלקה.

חָדָשׁ!!: מצווה והדלקת הנרות במקדש · ראה עוד »

הו"ד - הומוסקסואלים דתיים

הו"ד - הומוסקסואלים דתיים הוא עמותה של הומוסקסואלים דתיים בישראל שהקים הרב רון יוסף ב-1 בפברואר 2008.

חָדָשׁ!!: מצווה והו"ד - הומוסקסואלים דתיים · ראה עוד »

הורקנוס לבית טוביה

כתב ארמי. הורקנוס לבית טוביה היה בנו הצעיר של יוסף בן טוביה, גובה המסים באזור ארץ ישראל שחי בתקופת בית שני תחת השלטון ההלניסטי.

חָדָשׁ!!: מצווה והורקנוס לבית טוביה · ראה עוד »

הורות

תמונה מ-1910 של זוג הורים ובתם. אב ובנו אם ובנה, 2007 אב ובנותיו אב ובניו בגיאנה הצרפתית, 1979 המונח הורות מתאר את הפעילות בתוך המשפחה הכרוכה בגידולו של ילד עד להפיכתו לאדם עצמאי.

חָדָשׁ!!: מצווה והורות · ראה עוד »

הושענא

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה והושענא · ראה עוד »

הושענות

אמירת הושענות בבית כנסת בעפרה. אחד המתפללים מחזיק ספר תורה ליד הבימה ושאר המתפללים מקיפים את הבימה עם לולביהם תחרות ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת 2014) הושענות הוא כינוי למצווה שנהגה בבית המקדש בחג הסוכות, ובה היו סובבים את מזבח העולה וזוקפים ערבות בצדיו.

חָדָשׁ!!: מצווה והושענות · ראה עוד »

הוכחה בדרך השלילה

הוכחה בדרך השלילה, ידועה גם בשם הוכחה עקיפה או (שיטת ה-) אֵלִימִינַצְיָה (בלטינית: Reductio ad absurdum – רֶדּוּקְצְיוֹ אַדּ אַבְּסוּרְדּוּם - רדוקציה לאבסורד.R.A) היא טכניקת הוכחה, המשמשת במתמטיקה, בלוגיקה ובפילוסופיה, במסגרתה מוכיחים ששלילת ההנחה המבוקשת היא סתירה (אבסורד), ועל כן ההנחה נכונה.

חָדָשׁ!!: מצווה והוכחה בדרך השלילה · ראה עוד »

הכנסת אורחים

הכנסת אורחים היא ערך חשוב בתרבויות שונות הנוגע לאירוח אדם שהזדמן למקום זר.

חָדָשׁ!!: מצווה והכנסת אורחים · ראה עוד »

הכנסת כלה

הכנסת כלה היא המצווה לסייע לחתן ולכלה כדי שיוכלו להינשא, כחלק ממצוות גמילות חסדים, וכן ללוות את החתן והכלה לחופה ולשמחם, כחלק ממצוות ואהבת לרעך כמוך.

חָדָשׁ!!: מצווה והכנסת כלה · ראה עוד »

הכשר מצווה

שזירת חוטי ציצית היא "הכשר מצווה". הֶכְשֵׁר מִצְוָה הוא מושג הלכתי שמשמעותו: מעשה שהוא עצמו אינו מצווה אלא הוא הכנה והכשרה של דבר מסוים כדי שיתאפשר על ידו לקיים את המצווה.

חָדָשׁ!!: מצווה והכשר מצווה · ראה עוד »

הינוקא מכפר סכנין

הינוקא מכפר סכנין הוא כינויו של ילד קדוש מתקופת התנאים המוזכר בזוהר בכמה מקומות, הוא היה בנו של רב המנונא סבא, שמו אינו ידוע ומוזכר רק כ"הינוקא".

חָדָשׁ!!: מצווה והינוקא מכפר סכנין · ראה עוד »

היזק שאינו ניכר

היזק שאינו ניכר הוא סוגת נזקים בהלכה, בה לא ניכרים סימני ההיזק בגוף החפץ הניזוק, והנזק אינו אלא בפן ההלכתי.

חָדָשׁ!!: מצווה והיזק שאינו ניכר · ראה עוד »

הידור מצווה

ארבעת המינים כשהם מאוגדים יחדיו זהו הידור מצווה. הידור מצווה הוא עיקרון הלכתי הקובע כי יש לקיים מצווה באופן נאה ומהודר.

חָדָשׁ!!: מצווה והידור מצווה · ראה עוד »

היכל שלמה

היכל שלמה הוא מבנה ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים, בצמוד לבניין בית הכנסת הגדול, אשר שימש בעבר ללשכות הרבנים הראשיים לישראל ומשכנם של בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית.

חָדָשׁ!!: מצווה והיכל שלמה · ראה עוד »

ויקרא

סֵפֶר וַיִּקְרָא הוא הספר השלישי מחמשת חומשי תורה.

חָדָשׁ!!: מצווה וויקרא · ראה עוד »

וידוי (יהדות)

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה, והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה.

חָדָשׁ!!: מצווה ווידוי (יהדות) · ראה עוד »

ויואל משה

ויואל משה הוא ספר שחובר על ידי האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים, ובו הוא פורש את משנתו האנטי ציונית.

חָדָשׁ!!: מצווה וויואל משה · ראה עוד »

ויכוח פדובה

ויכוח פדובה הוא ויכוח-דת שנערך בעיר פדובה, איטליה בשנת 1612 והוא מהוויכוחים המאוחרים והפחות-ידועים בהיסטוריוגרפיה של ויכוחי-הדת.

חָדָשׁ!!: מצווה וויכוח פדובה · ראה עוד »

ויכוח טורטוסה

ויכוח דתי בין מלומדים נוצרים ויהודים, חיתוך עץ של יוהאן פון ארמסשהיים מ-1483 ויכוח טורטוסה היה אחד מהוויכוחים המפורסמים שהתנהלו בימי הביניים בין יהודים לנוצרים.

חָדָשׁ!!: מצווה וויכוח טורטוסה · ראה עוד »

כניסת שבת

מכריז על כניסת השבת, באמצעות נגינה על חצוצרה, ברחובות העיר תל אביב' 1935 כניסת שבת הוא פרק זמן שלפני רדת החשיכה ביום שישי, שבו מתחילה השבת.

חָדָשׁ!!: מצווה וכניסת שבת · ראה עוד »

כניסה להר הבית (הלכה)

מבט על הר הבית מכיוון דרום. בלב הרחבה - כיפת הסלע. בדרום הרחבה - מסגד אל אקצא (הכיפה הכסופה). למרגלות הר הבית, מדרום - הגן הארכאולוגי ירושלים. כניסה להר הבית על פי ההלכה כוללת דינים מיוחדים, סייגים ואיסורים.

חָדָשׁ!!: מצווה וכניסה להר הבית (הלכה) · ראה עוד »

כפייה אנטי-דתית בישראל

כפייה אנטי-דתית היא הטלה כפויה של נורמה הנוגדת מצווה או נוהג דתי, על הציבור או על חלק ממנו, תוך פגיעה בחופש הדת או במצפון של אותם אנשים.

חָדָשׁ!!: מצווה וכפייה אנטי-דתית בישראל · ראה עוד »

כפייה דתית בישראל

כפייה דתית היא הטלת נורמה דתית בכפייה על הציבור או חלקיו, תוך פגיעה בחופש הדת, בחופש מדת או במצפון של הציבור או של הפרט.

חָדָשׁ!!: מצווה וכפייה דתית בישראל · ראה עוד »

כתובת תאודוטוס בן וטנוס

כתובת תאודוטוס בן וטנוס. נמצאת באגף לארכאולוגיה במוזיאון ישראל כתובת תאודוטוס בן וטנוס היא לוח אבן חקוק ביוונית, הנקרא על שם האיש המוזכר בה.

חָדָשׁ!!: מצווה וכתובת תאודוטוס בן וטנוס · ראה עוד »

כל נדרי

תפילת כל נדרי, שנות ה-50 המאה ה-20, טורונטו צילום נוסח תפילת כל נדרי, הפותחת את יום הכיפורים, מתוך מחזור מחזור ורמייזא (המאה ה-13) כָּל נִדְרֵי היא תפילה הנאמרת לפני תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים, הכוללת הכרזה על ביטול נדרים ושבועות של ציבור המתפללים.

חָדָשׁ!!: מצווה וכל נדרי · ראה עוד »

כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו

כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו הוא כלל הלכתי בתלמוד הקובע עיקרון מהותי לחלק מהמצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה וכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו · ראה עוד »

כל ישראל ערבים זה בזה

"כל ישראל עֲרֵבִים זה בזה" הוא ביטוי שטבעו חז"ל, ומובנו המקורי הוא שכל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו.

חָדָשׁ!!: מצווה וכל ישראל ערבים זה בזה · ראה עוד »

כבוד המת

בהלכה, כבוד המת הוא עיקרון הלכתי האומר כי יש לשמור על כבודו של אדם מת.

חָדָשׁ!!: מצווה וכבוד המת · ראה עוד »

כביצה

כביצה הוא יחידת מידה לנפח של מוצקים שנהגה בתקופת חז"ל, וכמו כן הוא אחד משיעורי תורה בעל משמעות במספר תחומים הלכתיים.

חָדָשׁ!!: מצווה וכביצה · ראה עוד »

כהן מוחזק

מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי. ברכת כהנים היא אחת הראיות לכך שאדם הוא כהן כהן מוחזק (או כהני חזקה) הוא אדם שייחוסו המשפחתי ככהן מבוסס על חזקה אך לא על בירור ודאי.

חָדָשׁ!!: מצווה וכהן מוחזק · ראה עוד »

כוחם של חז"ל להחיות ולהמית בדיבורם

הכוח להחיות ולהמית מיוחס לחכמים אחדים בכמה מאגדות התלמוד ובמדרש.

חָדָשׁ!!: מצווה וכוחם של חז"ל להחיות ולהמית בדיבורם · ראה עוד »

כוונה (יהדות)

כוונה היא מחשבה פנימית של האדם, המניעה אותו לבצע פעולות או מעשים מסוימים.

חָדָשׁ!!: מצווה וכוונה (יהדות) · ראה עוד »

כיסוי הדם

כיסוי הדם היא המצווה לכסות בעפר את הדם של עוף או חיה טהורה, לאחר שחיטתם.

חָדָשׁ!!: מצווה וכיסוי הדם · ראה עוד »

כיבוד אב ואם

כיבוד אב ואם היא מצוות עשה דאורייתא, הדיבר החמישי בעשרת הדיברות.

חָדָשׁ!!: מצווה וכיבוד אב ואם · ראה עוד »

ימות המשיח

ביהדות, ימות המשיח הוא שם כללי לתקופת בואו של מושיע באחרית הימים, שהוא לפי האמונה מלך מבית דוד (מזרע דוד המלך), אשר יגאל את עם ישראל וימלוך עליהם בדרך התורה.

חָדָשׁ!!: מצווה וימות המשיח · ראה עוד »

ימימה אביטל

ימימה אביטל (15 באוגוסט 1929 (ט' באב תרפ"ט), קזבלנקה - 11 במאי 1999 (כ"ה באייר תשנ"ט), הרצליה) הייתה מורה רוחנית, מיסטיקנית דתית קבלית, שפיתחה תורה מיסטית המכונה "לימוד חשיבה הכרתית" או "שיטת ימימה".

חָדָשׁ!!: מצווה וימימה אביטל · ראה עוד »

יעקב רוזנהיים

יעקב רוזנהיים (חשוון תרל"א, נובמבר 1870 – ח' בחשוון תשכ"ו, 3 בנובמבר 1965) היה ממייסדי אגודת ישראל ומנהיגה הראשון.

חָדָשׁ!!: מצווה ויעקב רוזנהיים · ראה עוד »

יעקב הקרקסאני

יעקב בן יצחק אל־קרקסאני (אבו יוסף יעקובּ) היה חכם קראי בן המחצית הראשונה של המאה ה-10 בקירוב.

חָדָשׁ!!: מצווה ויעקב הקרקסאני · ראה עוד »

יצחק אבוהב (מנורת המאור)

רבי יצחק אבוהב (ידוע גם כרבי יצחק אבוהב הספרדי או רבי יצחק אבוהב הראשון), הוא דרשן מחכמי ספרד, שחי בראשית המאה ה-14, שכתב את הספר המפורסם "מנורת המאור".

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק אבוהב (מנורת המאור) · ראה עוד »

יצחק נחמן שטיינברג

יצחק שטיינברג, 1918 יצחק (איסאק) נחמן שטֶיינברג (ברוסית: Исаак Захарович Штейнберг; 13 ביולי 1888, דווינסק - 2 בינואר 1957, ניו יורק) היה משפטן, פוליטיקאי סובייטי ויהודי שומר מצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק נחמן שטיינברג · ראה עוד »

יצחק סטנוב

ספר "משלי אסף" מאת יצחק סטנוב, ברלין תקמ"ט 1789 יצחק (איציק) הלוי סָטָנוֹב (סאטנוב, סטאנוב, סאטאנוב; ד' באלול תצ"ב, 5 בספטמבר 1732 - 25 בדצמבר 1804) היה סופר עברי, מן הפעילים בדור המאספים של תנועת ההשכלה בברלין.

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק סטנוב · ראה עוד »

יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק

הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק (ידוע בשם הגרי"ז, או הרב מבריסק; כ' בתשרי תרמ"ז, אוקטובר 1886 - ט' בתשרי תש"ך, אוקטובר 1959) היה רבה של העיר בריסק וראש ישיבה בבריסק ואחר כך בירושלים, מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, אחרי שנת 1954.

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק זאב הלוי סולובייצ'יק · ראה עוד »

יצחק זלר

הרב יצחק זַלֶר (בכתיב יידי: זאַלער) היה רב חרדי בוורשה, מחבר ספרים תורניים.

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק זלר · ראה עוד »

יצחק דב גילת

יצחק דב גילת יצחק דב גילת (גיטלסון) (אלול תרע"ט, ספטמבר 1919 - ב' בכסלו תשנ"ח, 1 בדצמבר 1997) היה פרופסור לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן.

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק דב גילת · ראה עוד »

יצחק יעקב ריינס

הרב יצחק יעקב ריינס (י"ט בחשוון ת"ר, 1839 -י' באלול תרע"ה, 1915) היה רב ליטאי.

חָדָשׁ!!: מצווה ויצחק יעקב ריינס · ראה עוד »

יציאת מצרים

בני ישראל יוצאים ממצרים. ציור מאת דייוויד רוברטס משנת 1828. יְצִיאַת מִצְרָיִם היא, בסיפור המקראי ולפי אמונת כל הדתות האברהמיות, שחרורם של בני ישראל מעבדות לפרעה בהנהגת משה שנשלח על ידי אלוהים.

חָדָשׁ!!: מצווה ויציאת מצרים · ראה עוד »

יציאה בשאלה

יציאה בשאלה (הנקראת גם "יציאה לשאלה" ו"חזרה בשאלה") הוא ביטוי בשפה העברית המתייחס לתהליך בו יהודי דתי משנה את אורח חייו ואמונותיו, לאורח חיים חילוני באופיו.

חָדָשׁ!!: מצווה ויציאה בשאלה · ראה עוד »

יראת השם

ביהדות, יראת השם או יראת שמים היא מצווה לירא את האל.

חָדָשׁ!!: מצווה ויראת השם · ראה עוד »

ירושלים

יְרוּשָׁלַיִם (או أُورُشَلِيم) היא עיר הבירה של מדינת ישראל והעיר הגדולה ביותר בה, עם 882,652 תושבים (נכון לשנת 2016).

חָדָשׁ!!: מצווה וירושלים · ראה עוד »

ירושלים בתקופת בית שני

מראה העיר על פי דגם ירושלים בסוף ימי בית שני המוצב במוזיאון ישראל העיר ירושלים בתקופת בית שני הייתה בירתן של יחידות מדיניות שונות שבסיסן באזור יהודה (פחוות יהודה הפרסית, ממלכת החשמונאים העצמאית, פרובינקיית יהודה הרומאית), ברוב התקופה של שש־מאות השנים שבין 538 לפנה"ס ועד 70 לספירה, תקופה המקבילה (בהבדלים קלים) לתקופה ההיסטורית בתולדות עם ישראל וארץ ישראל המכונה תקופת בית שני.

חָדָשׁ!!: מצווה וירושלים בתקופת בית שני · ראה עוד »

ירושלים בהלכה

אזורי הקדושה השונים בהר הבית, לפי השיטה המרכזית הממקמת את קודש הקדשים במקום כיפת הסלע. עיר העתיקה בהלכה ישנם דינים מיוחדים לעיר ירושלים, הנובעים מקדושתה ומהמצוות הרבות שיש לקיים דווקא בה.

חָדָשׁ!!: מצווה וירושלים בהלכה · ראה עוד »

ירוחם ליבוביץ

רבי ירוחם ליבוביץ רבי ירוחם הלוי ליבוביץ (מכונה רֶבּ ירוחם ממיר), (תרל"ד - י"ח בסיוון תרצ"ו, 1873-1936) היה המשגיח של ישיבת מיר.

חָדָשׁ!!: מצווה וירוחם ליבוביץ · ראה עוד »

ישנה בחיק ילדות

יְשֵׁנָה בְחֵיק יַלְדוּת הוא שיר של רבי יהודה הלוי, ממשוררי תור הזהב של יהדות ספרד.

חָדָשׁ!!: מצווה וישנה בחיק ילדות · ראה עוד »

ישעיה אשר זליג מרגליות

תמונה להחלפה קברו בהר הזיתים רבי יְשַׁעְיָה אָשֵׁר זֶלִיג מַרְגָּלִיּוֹת (מכונה גם הריא"ז; תרנ"ד, 1894 - כ"ז בניסן תשכ"ט 1967) היה תלמיד חכם ירושלמי, מקובל ומחבר ספרים.

חָדָשׁ!!: מצווה וישעיה אשר זליג מרגליות · ראה עוד »

ישעיהו ליבוביץ

ישעיהו ליבוביץ (נהגה: לֶיְבּוֹבִיץ'; 29 בינואר 1903, ריגה – 18 באוגוסט 1994, ירושלים) היה מדען והוגה דעות.

חָדָשׁ!!: מצווה וישעיהו ליבוביץ · ראה עוד »

ישראל מאיר הכהן

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין (י"א בשבט ה'תקצ"ט, 26 בינואר 1839 - כ"ד באלול ה'תרצ"ג, 15 בספטמבר 1933) מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה.

חָדָשׁ!!: מצווה וישראל מאיר הכהן · ראה עוד »

ישראל אנקווה

רבי ישראל אנקאווה (נהרג י"ז בתמוז ה'קנ"א, 1391), מגדולי הרבנים בספרד הנוצרית, תלמידו של הרא"ש ומחבר הספר "מנורת המאור".

חָדָשׁ!!: מצווה וישראל אנקווה · ראה עוד »

ישראל אריאל

הרב ישראל אריאל (שטיגליץ) (נולד ב-15 באוגוסט 1939) הוא ראש מכון המקדש וראש ישיבת המקדש בעיר העתיקה בירושלים, בעבר רבה של המועצה האזורית עמק יזרעאל, המושב שדה יעקב והעיר ימית.

חָדָשׁ!!: מצווה וישראל אריאל · ראה עוד »

ישראל לוי

ישראל לוי הרב ד"ר ישראל לוי (ר"י לוי; Israel Lewy; 7 בינואר 1841, אִינוֹבְרוֹצְלַב, פרובינציית פּוֹזֶן, ממלכת פרוסיה – 8 בספטמבר 1917, ברסלאו, גרמניה) היה חוקר תלמוד יהודי-גרמני, פרופסור לתלמוד בבית המדרש לרבנים בברסלאו.

חָדָשׁ!!: מצווה וישראל לוי · ראה עוד »

ישיבת הר ברכה

מראה כללי של בניין בית המדרש, 2013 ישיבת הר ברכה היא ישיבת הסדר הנמצאת בהר ברכה בשומרון.

חָדָשׁ!!: מצווה וישיבת הר ברכה · ראה עוד »

ישיבת הדר

ישיבת הדר הוקמה בעיר ניו יורק בקיץ ה'תשס"ז (2007) על ידי מכון הדר בתור הישיבה (בהקשר זה: מוסד שבו עיקר הזמן מוקדש ללימוד תורה בחברותא בבית המדרש) הראשונה בארצות הברית שבה לומדים יחד גברים ונשים.

חָדָשׁ!!: מצווה וישיבת הדר · ראה עוד »

יחסי מין

ציור מאת אדואר-אנרי אבריל (Avril) המתאר יחסי מין בין גבר ואישה יחסי מין בין גברים איור מאת לאונרדו דה וינצ'י המראה את האנטומיה של משגל בין גבר ואישה באמצעות חתך אורך של גופם יחסי מין (בסלנג: סקס) הם מגע אינטימי בין בני אדם בו מעורבים איברי המין.

חָדָשׁ!!: מצווה ויחסי מין · ראה עוד »

יחסי אישות (הלכה)

"חתונה יהודית", ציורו של יוסף ישראלס, 1903 יחסי אישות (או בלשון חז"ל: תשמיש המיטה) הם יחסי מין בעגה יהודית הלכתית.

חָדָשׁ!!: מצווה ויחסי אישות (הלכה) · ראה עוד »

יחיאל יעקבסון

הרב יחיאל מיכל יעקבסון (נולד ב-30 בדצמבר 1955) הוא מחנך חרדי, העוסק במניעת נשירה בחברה החרדית ובהדרכה בחינוך של ילדים.

חָדָשׁ!!: מצווה ויחיאל יעקבסון · ראה עוד »

יחיד ורבים הלכה כרבים

יחיד ורבים הלכה כרבים הוא מצווה מהתרי"ג מצוות וכלל בפסיקת ההלכה במשפט העברי, לפיו בכל מחלוקת שבין חכמי ישראל יש להכריע את ההלכה כדעת הרוב.

חָדָשׁ!!: מצווה ויחיד ורבים הלכה כרבים · ראה עוד »

יבנה (רשת חינוך)

יבנה הייתה רשת בתי ספר דתיים-ציוניים מטעם תנועת המזרחי, שפעלה בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

חָדָשׁ!!: מצווה ויבנה (רשת חינוך) · ראה עוד »

יהדות

מתפללים. את קירות בית הכנסת מעטרים סמלים של שבטי ישראל, ומעל ארון הקודש ניצבים עשרת הדיברות. כיפה, מזוזה, ישראל, ארבעת המינים, תפילין, שופר. במרכז המגן דוד: בית המקדש. היהדות היא לאום, דת ותרבות שהתפתחו באלף השני לפני הספירה אצל קבוצה אתנית שהתבססה בלבנט, באזור המכונה על שמה ארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות · ראה עוד »

יהדות מרוקו

כתובה ממרוקו יהדות מרוקו היא הקהילה היהודית הגדולה בארצות ערב, והייתה הקהילה הגדולה ביהדות ארצות האסלאם.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות מרוקו · ראה עוד »

יהדות ארצות הברית

גלוית שנה טובה, מתחת לסמל האימפריה הרוסית (נשר דו-ראשי) יהודים מאמריקה מקבלים בזרועות פתוחות מהגרים יהודים מרוסיה לבושים בלבוש מסורתי עם מטלטליהם, קו החוף האירופאי נושק לקו החוף האמריקאי. הנשר האמריקאי מחזיק כרזה בה כתוב: "ובצל כנפיך תסתירני" (תהילים י"ז) ומתחתיו קרוביהם האמריקאים - תחילת המאה ה-20 יהדות ארצות הברית היא הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם אחרי יהדות ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות ארצות הברית · ראה עוד »

יהדות צ'ילה

יהדות צ'ילה היא אחת הקהילות היהודיות בדרום אמריקה.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות צ'ילה · ראה עוד »

יהדות קראית

מזוזה קראית בית הכנסת הקראי ברמלה ממוזער רובע היהודי בירושלים היכל שלמה, בית המרכז העולמי של היהדות הקראית, ברמלה יהדות קָרָאִית, היא זרם ביהדות הנקרא גם קראות, ופרטיו ידועים בשם קראים.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות קראית · ראה עוד »

יהדות חרדית

חרדיות-ליטאיות הבולטות היהדות החרדית היא חטיבת זרמים ביהדות האורתודוקסית המתאפיינת בהקפדה רבה יחסית על שמירת מצוות וקיום ההלכה, ובשמרנות מבחינת תרבותה ואורח חייה.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות חרדית · ראה עוד »

יהדות ג'רבה

חללו הפנימי של בית הכנסת אלגריבה יהדות האי ג'רבה (שלחופי דרום תוניסיה) נחשבת לאחת מן הקהילות היהודיות העתיקות בעולם.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות ג'רבה · ראה עוד »

יהדות ישראל

יהדות ישראל מהווה את הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם, וכ-75% מכלל אוכלוסיית ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהדות ישראל · ראה עוד »

יהושע רפאל בנבנישתי

רבי יהושע רפאל בנבנישתי (ה'ש"נ בערך, 1590 - ה'תכ"ה בערך, 1665) היה מחכמי טורקיה ומנהיגי הקהילה היהודית בה במאה ה-17.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהושע רפאל בנבנישתי · ראה עוד »

יהודה רוזאניס

הרב יהודה רוזאניס (ה'תי"ז - כ"ב בניסן ה'תפ"ז) היה תלמיד חכם ופוסק טורקי נודע, חיבר ספרים שונים, המפורסם והמשפיע שבהם הוא משנה למלך על משנה תורה לרמב"ם.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהודה רוזאניס · ראה עוד »

יהודה ושומרון וחבל עזה

יהודה ושומרון וחבל עזה (יש"ע) הוא הכינוי הרשמי שנתנה מדינת ישראל לשטחים שהיו חלק מהמנדט הבריטי עד להקמת המדינה, נכבשו על ידי ירדן ומצרים במהלך מלחמת העצמאות ומאוחר יותר נכבשו בידי צה"ל במהלך מלחמת ששת הימים, למעט מזרח ירושלים שהוחל עליה החוק הישראלי.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהודה ושומרון וחבל עזה · ראה עוד »

יהודי סן ניקנדרו

המפגש הראשון בין יהודי סן ניקנדרו והחיילים היהודים מארץ ישראל ובהם אנצו סירני, שנה לפני מותו בדכאו - 1943 יהודי סן ניקנדרו הם קבוצת גרים בני משפחות איכרים מהכפר סן ניקנדרו (San Nicandro Garganico) שבנפת פוג'יה במחוז פוליה בדרום איטליה, כיום חיים חלקם בישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהודי סן ניקנדרו · ראה עוד »

יהודים-נוצרים

יהודים נוצרים או יהדות נוצרית הם מונחים שנטבעו במחקר ההיסטורי לתיאור הכיתות הנוצריות העתיקות שהתקיימו במאות הראשונות לספירה, ושילבו אמונה בישו עם מחויבות לשמירת התורה, בטרם השלמת הפילוג היהודי-נוצרי והתעצבותה של הנצרות כדת השוללת את קיום המצוות.

חָדָשׁ!!: מצווה ויהודים-נוצרים · ראה עוד »

יום טוב ראשון (סוכות)

יום טוב ראשון של סוכות חל בט"ו בתשרי והוא היום הראשון לשבעת ימי חג הסוכות.

חָדָשׁ!!: מצווה ויום טוב ראשון (סוכות) · ראה עוד »

יום זה לישראל

יוֹם זֶה לְיִשְׂרָאֵל הוא פיוט הנהוג לשירו במסורת קהילות אשכנז כזמירות לסעודת ליל שבת.

חָדָשׁ!!: מצווה ויום זה לישראל · ראה עוד »

יום הולדת

ממנהגי יום ההולדת: נשיפה על נרות העוגה תוך הבעת משאלה וויקיפדיה. יום הולדת של אדם הוא היום בשנה שבו התאריך זהה לתאריך הלידה של אותו אדם.

חָדָשׁ!!: מצווה ויום הולדת · ראה עוד »

יום הכיפורים

יום הכיפורים (מכוּנה גם יום כיפור או בקצרה כיפור) הוא אחד ממועדי ישראל.

חָדָשׁ!!: מצווה ויום הכיפורים · ראה עוד »

יונה חיה בנדיקט

יונה חיה בנדיקט (תרס"א 1901 - י"ג בחשוון תשנ"ו נובמבר 1995) הייתה האישה הראשונה ביישוב העברי ששימשה כמורה למקרא.

חָדָשׁ!!: מצווה ויונה חיה בנדיקט · ראה עוד »

יוסף מדמוני

יוסף מדמוני (תעתיק מדויק: מצ'מוני; 1872–1948) היה רב יוצא תימן, יליד העיר חאפד, פרבר לצנעא בירת תימן.

חָדָשׁ!!: מצווה ויוסף מדמוני · ראה עוד »

יוסף שלמה דיין

הרב יוסף שלמה דיין (1924 – 28 ביוני 1985) היה מקובל ומאתר קברי צדיקים שנחשב לצדיק נסתר בקרב תלמידיו.

חָדָשׁ!!: מצווה ויוסף שלמה דיין · ראה עוד »

יוסף בכור שור

פירוש ר' יוסף בכור שור לתורה, מהדורת מוסד הרב קוק רבי יוסף בכור שור (נקרא גם ריב"ש או ר"י מאורליאנס), מבעלי התוספות, פרשן מקרא מקורי ופשטן, פרשן התלמוד ופייטן צרפתי בן המאה ה-12.

חָדָשׁ!!: מצווה ויוסף בכור שור · ראה עוד »

יוחנן הורקנוס הראשון

מטבע של יוחנן הורקנוס הראשון יוחנן הוּרקנוס הראשון (או יהוחנן; ביוונית Ιωάννης Υρκανός; 164 לפנה"ס בערך - 104 לפנה"ס) היה נשיא יהודה וכהן גדול בשנים 134 לפנה"ס עד 104 לפנה"ס.

חָדָשׁ!!: מצווה ויוחנן הורקנוס הראשון · ראה עוד »

ייאוש (משפט עברי)

במשפט העברי, ייאוש הוא מצב בו אדם איבד דבר מה מרכושו, והתייאש מהאפשרות שהרכוש ישוב אליו.

חָדָשׁ!!: מצווה וייאוש (משפט עברי) · ראה עוד »

יישר כוח

יישר כוח הוא ביטוי של הכרת טובה לאדם על מאמציו ותרומתו, והבעת הערכה להישגיו.

חָדָשׁ!!: מצווה ויישר כוח · ראה עוד »

ייחוד (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: מצווה וייחוד (פירושונים) · ראה עוד »

ייחוד השם

ביהדות, ייחוד השם או אמונת היחוד היא מצווה להאמין באל אחד ויחיד, בלי שום שיתוף כלל.

חָדָשׁ!!: מצווה וייחוד השם · ראה עוד »

ייבום וחליצה

כו ט בהלכה, כאשר אדם נשוי מת בלי להשאיר אחריו צאצאים, אחיו מצווה לייבם את אשתו, כלומר לשאת אותה באמצעות ביאה.

חָדָשׁ!!: מצווה וייבום וחליצה · ראה עוד »

מפנה מחדש כאן:

עשה, שמירת מצוות, מצוה, מצוות, מצווה שבין אדם למקום, מצווה מדאורייתא, מצווה מהתורה, טעמי המצוות, בין אדם למקום.

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/מצווה

יוֹצֵאנִכנָס
היי! אנחנו בפייסבוק עכשיו! »