סֵמֶל
יוניונפדיה
תִקשׁוֹרֶת
 Google Play כעת ב-
חָדָשׁ! הורד יוניונפדיה במכשיר אנדרואיד שלך!
חופשי
גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
 

קובץ יסודות וחקירות

מַדָד קובץ יסודות וחקירות

קובץ יסודות וחקירות השלם הוא ספר המכיל ליקוט מקיף של יסודות וחקירות תורניים המבוססים על ספרי הראשונים והאחרונים. [1]

89 יחסים: מעשה קניין, מצווה לקיים דברי המת, משתרשי ליה, מתעסק, מלאכת משרטט, מלאכת מחשבת, מלאכת קורע, מלאכת חורש, מחילה (משפט עברי), מופנה, מי שפרע, מיגו, אנן סהדי, אחריות נכסים, אומדנא, אונס (הלכה), אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אין איסור חל על איסור, אין ספק מוציא מידי ודאי, אין הולכין בממון אחר הרוב, ספק (הלכה), ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לקולא, סימנים (הלכה), עבד עברי, עבד כנעני, עביד איניש דינא לנפשיה, עדים זוממים, פרדוקס, פרדוקס קידוש החודש, פלגינן דיבורא, צמצום (הלכה), קניין משיכה, קניין רכוב, קניין חליפין, קניין חזקה, קידושין, רב פפא, רב חסדא, רבי עקיבא, רבי ירמיה, רבי יוסי, רבי יוחנן, רוב (הלכה), שב ואל תעשה, שותפות (משפט עברי), שודא דדייני, שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, שינוי (משפט עברי), שינוי (הלכה), ..., תנאי (הלכה), תפיסה (משפט עברי), תרי ותרי, תשלומי ארבעה וחמישה, תשלומי כפל, תשלומים (משפט עברי), תוך כדי דיבור, טומאה וטהרה, זיקה (ייבום), חצי שיעור, חלות, חזקת מטלטלין, חזקת שליח עושה שליחותו, חזקת הגוף, חזקת הדין, חזקת כשרות, חזקה (הלכה), באין כאחד, ברי ושמא, ברירה (הלכה), בריה (הלכה), גרמא בנזיקין, גזל (משפט עברי), דאורייתא ודרבנן, דבר שלא בא לעולם, דינא דמלכותא דינא, המוציא מחברו עליו הראיה, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, הודאת בעל דין, היזק שאינו ניכר, כאן נמצאו וכאן היו, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, יעקב אלעזר כהנא שפירא, ירושה (משפט עברי), יהא מונח עד שיבוא אליהו, ייאוש (משפט עברי), ייאוש שלא מדעת, ייבום וחליצה. להרחיב מדד (39 יותר) »

מעשה קניין

במשפט העברי, מעשה קניין הוא מעשה ההופך אדם לבעלים של נכס או חפץ.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומעשה קניין · ראה עוד »

מצווה לקיים דברי המת

מצווה לקיים דברי המת הוא כלל תלמודי הקובע שיש לקיים את רצון המת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומצווה לקיים דברי המת · ראה עוד »

משתרשי ליה

במשפט העברי, משתרשי ליה הוא כינוי הלכתי לנימוק משפטי-עברי לפיו קיים חיוב תשלומין משפטי לאדם שגרם לאדם אחר חיסכון כספי על ידי כספו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומשתרשי ליה · ראה עוד »

מתעסק

מתעסק הוא מושג הלכתי המתייחס לאדם העושה מעשה בלי כוונה לעשותו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומתעסק · ראה עוד »

מלאכת משרטט

מלאכת משרטט היא אחת מל"ט מלאכות שבת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומלאכת משרטט · ראה עוד »

מלאכת מחשבת

מלאכת מחשבת הוא שם כולל לַתְנָאִים בהם ל"ט אבות מלאכה ותולדותיהם אסורים להיעשות מדאורייתא בשבת ויום טוב.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומלאכת מחשבת · ראה עוד »

מלאכת קורע

הקורע. לדעת הרמב"ם גם קריעה שאינה על מנת לתפור, אסורה בשבת כשהיא נעשית לשם השגת תועלת כלשהי מְלֶאכֶת הַקּוֹרֵעַ היא אחת מהל"ט אבות מלאכה האסורות בשבת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומלאכת קורע · ראה עוד »

מלאכת חורש

חרישת קרקע חרישה באמצעות כלי רכב מְלֶאכֶת הַחוֹרֵשׁ היא אחת מל"ט מלאכות שבת, הנחשבות למלאכה מכיוון ששימשו למלאכת המשכן.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומלאכת חורש · ראה עוד »

מחילה (משפט עברי)

במשפט העברי, מחילה היא מעשה קנייני השייך לסוגת הקניינים הנעשים על ידי סילוק בעלות ותביעה משפטית, שהם הפקר, ייאוש, וסילוק, ויש הסוברים שהיא עצמה מדין סילוק.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומחילה (משפט עברי) · ראה עוד »

מופנה

מופנה הוא מושג בדיני גזרה שווה המתאר מצב שבו לימוד הגזרה השווה נעשה ממילים שאינן נצרכות לאף דרשה אחרת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומופנה · ראה עוד »

מי שפרע

מי שפרע הוא ביטוי של חז"ל בגמרא המתאר את סופו של אדם שאינו עומד בדיבורו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומי שפרע · ראה עוד »

מיגו

מיגוֹ היא טענה משפטית נפוצה בתלמוד, אשר תרגומה המילולי מארמית הוא "מתוך".

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ומיגו · ראה עוד »

אנן סהדי

אנן סהדי (בארמית, בעברית: אנו עדים) הוא מונח הלכתי הקובע כי בספקות בהם יש אומדנא (אומדן דעת) או חזקה ברורה, אין צורך בעדות פורמלית של שני עדים ולפי הכללים המתחייבים בהלכות עדות, אלא ניתן לסמוך על הסבירות כדי לפשוט את הספק.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואנן סהדי · ראה עוד »

אחריות נכסים

משפט העברי. לפי תקנת חכמים, לנכסי הנדל"ן של הבעל יש אחריות כלפי פריעת החוב שבכתובה לאישה. הגאונים תקנו שאחריות זו תורחב גם למטלטלין. אחריות נכסים או שעבוד נכסים, הוא מונח הלכתי-משפטי, שמשמעו שעבוד של נכסים או אחריות של אדם, היוצרים ערבות משפטית.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואחריות נכסים · ראה עוד »

אומדנא

בהלכה, אוּמְדָּנָא (בארמית, ובעברית: אומדן. לעיתים מבוטא בטעות: "אוּמְדֱנָא") היא כלי המאפשר לבצע הערכה עובדתית או במקרים אחרים לפרש כוונה של אדם - על אף שאין ראיה ישירה ומפורשת לכך.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואומדנא · ראה עוד »

אונס (הלכה)

בהלכה, אונס הוא עשיית מעשה איסור או אי-עשיית מעשה מצווה עקב תנאי כפייה, כך שניטלה מהאדם בחירתו החופשית.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואונס (הלכה) · ראה עוד »

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הוא עקרון הלכתי, הנוגע לפעולות ברכוש שמביאות לאיסור הלכתי על השימוש באותו רכוש.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו · ראה עוד »

אין איסור חל על איסור

בהלכה היהודית, הכלל אין איסור חל על איסור קובע כי לא יכולים לחול שני איסורים שונים על אותו דבר, שכן סברא היא שאין התורה באה לאסור דבר שאסור כבר, והתורה באה לאסור רק דברים המותרים.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואין איסור חל על איסור · ראה עוד »

אין ספק מוציא מידי ודאי

אין ספק מוציא מידי ודאי הוא כלל הלכתי בדיני איסורים ובדיני ממונות הקובע כי דינים הבאים מכוח ספק אינם יכולים לערער דינים הבאים מכוח הוודאי.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואין ספק מוציא מידי ודאי · ראה עוד »

אין הולכין בממון אחר הרוב

אין הולכין בממון אחר הרוב הוא עיקרון במשפט העברי, לפיו בהכרעה לגבי עובדות הנוגעות לענייני ממונות אין משמעות לרוב ולמיעוט.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ואין הולכין בממון אחר הרוב · ראה עוד »

ספק (הלכה)

ספק הוא מצב של אי ודאות.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וספק (הלכה) · ראה עוד »

ספקא דאורייתא לחומרא

ספקא דאורייתא לחומרא הוא מושג הלכתי הדן במצבים בהם יש ספק בנושא הלכתי שהלכתו מדאורייתא.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וספקא דאורייתא לחומרא · ראה עוד »

ספקא דרבנן לקולא

ספקא דרבנן לקולא, הוא מושג הלכתי הדן במצבים בהם יש ספק מציאותי בחיוב הלכתי מדרבנן.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וספקא דרבנן לקולא · ראה עוד »

סימנים (הלכה)

ארנק ייחודי, מהווה סימן בהלכה, סימנים הם אמצעי בירור במקום ספק.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וסימנים (הלכה) · ראה עוד »

עבד עברי

בהלכה, עבד עברי הוא אחד מהשניים: או יהודי נזקק, שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לקיים את עצמו והוא מוכר עצמו לעבד, או גנב שאינו מסוגל להשיב את הרכוש הגנוב או עלותו, ונמכר לעבדות לצורך תשלום החוב.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ועבד עברי · ראה עוד »

עבד כנעני

בהלכה היהודית, עבד כנעני (או שפחה כנענית, המקבילה הנשית) הוא גוי שנמכר ליהודי לעבדות.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ועבד כנעני · ראה עוד »

עביד איניש דינא לנפשיה

עביד איניש דינא לנפשיה (בארמית: עושה אדם דין לעצמו) הוא דיון הלכתי בשאלה האם אדם יכול ליטול את החוק לידיו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ועביד איניש דינא לנפשיה · ראה עוד »

עדים זוממים

במשפט העברי עדים זוממים הם שני עדים שעדותם התבררה כעדות שקר, בשל העובדה כי עדים אחרים העידו עליהם שכלל לא היו במקום או בזמן האירוע עליו העידו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ועדים זוממים · ראה עוד »

פרדוקס

פרדוקס (מיוונית עתיקה: παράδοξος – פרדוקסוס) סדרה של טענות, שמוכיחה כי ידיעותיו או אמונותיו של האדם סותרות זו את זו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ופרדוקס · ראה עוד »

פרדוקס קידוש החודש

פרדוקס קידוש החודש הוא פרדוקס המבוסס על ההלכה היהודית בנושא קידוש החודש.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ופרדוקס קידוש החודש · ראה עוד »

פלגינן דיבורא

במשפט עברי, פָּלְגִינַן (בארמית: אנו מחלקים) הוא כלל לפיו במקרים מסוימים ניתן לחלק עדות או הודאה של בעל דין שניתנה בבית דין לחלקים, ואת חלקם לקבל ואת האחרים לדחות.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ופלגינן דיבורא · ראה עוד »

צמצום (הלכה)

בהלכה, צמצום הוא מונח המתייחס לדיוק האנושי ולמגבלותיו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וצמצום (הלכה) · ראה עוד »

קניין משיכה

במשפט העברי, קניין משיכה הוא סוג של קניין, ההופך אדם לבעלים של חפץ מסוים.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וקניין משיכה · ראה עוד »

קניין רכוב

שיטת הרמב"ם: רכוב קונה, גם אם אינו אוחז במוסירה יושב בקרון קניין "רכוב על גבי בהמה" הוא קנין במשפט העברי, המקנה בעלות על בעל חיים לאדם הרוכב עליו, כאשר הוא עושה זאת במטרה לקנותה מהפקר או מאדם אחר המוכר לו אותה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וקניין רכוב · ראה עוד »

קניין חליפין

קניין חליפין (או קניין סודר) הוא קניין רווח במשפט העברי, המבוסס על פעולת חליפין של שני חפצים.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וקניין חליפין · ראה עוד »

קניין חזקה

אדם נועל את דלת ביתו במפתח, קניין השנוי במחלוקת בין הראשונים התקנת מנעול בדלת נחשבת למעשה קניין לפי כל הדעות גידור היא אחת מהדרכים העיקריות להראות בעלות גם תעלה המקיפה ותוחמת את הנכס יכולה להראות בעלות במשפט העברי, קניין חזקה היא דרך לקנות נכס (בשונה מהחזקה שמהווה רק ראייה) על ידי פעולה מעשית בגוף הנכס (כגון חפירה בקרקע).

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וקניין חזקה · ראה עוד »

קידושין

קידושין או אירוסין (בכתיב המקראי: ארושין), בהלכה, שלב ראשון מתוך שניים במיסוד הנישואים.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וקידושין · ראה עוד »

רב פפא

מערת רב פפא בהר שנאן - פנים המערה (תשע"ב 2011) רב פָּפָּא (ד'נ"ו (296) - 370 או ד'קל"ו 376) נמנה עם הדור החמישי של אמוראי בבל במאה ה-4.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורב פפא · ראה עוד »

רב חסדא

רב חִסְדָא הכהן, היה אמורא בבלי אשר חי בדור השני והשלישי של תקופת האמוראים, במאה השלישית והרביעית.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורב חסדא · ראה עוד »

רבי עקיבא

מתחם קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה רבי עקיבא בן יוסף (רבי עקיבא, לעיתים נכתב רַבִּי עֲקִיבָה) (50 לספירה, ג'תת"י - 136 לספירה, ג'תתצ"ו) היה תנא ארץ ישראלי, בן הדור השלישי של התנאים, מגדולי חכמי ישראל.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורבי עקיבא · ראה עוד »

רבי ירמיה

רבי ירמיה היה מגדולי האמוראים בארץ־ישראל בדור הרביעי.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורבי ירמיה · ראה עוד »

רבי יוסי

ציונו של רבי יוסי, יחד עם אביו רבי חלפתא רבי יוסי - ובשמו המלא: רבי יוסי בן חלפתא - מגדולי התנאים בדור הרביעי.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורבי יוסי · ראה עוד »

רבי יוחנן

רבי יוחנן (מכונה גם בר נפחא; 180 - שנת 280) היה גדול אמוראי ארץ ישראל בדור השני.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורבי יוחנן · ראה עוד »

רוב (הלכה)

רוב הוא מושג המשפיע על נידונים הלכתיים לרוחב המשפט העברי, ישנם מצבים בהם עצם הימצאות רוב הוא תנאי מספיק כדי להכריע את הדין, ישנם מצבים בהם הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק, וישנם מצבים בהם אין הרוב משפיע על הדין, כדוגמת "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" שבו בפירוש מבטלים את השפעת הרוב.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ורוב (הלכה) · ראה עוד »

שב ואל תעשה

שב ואל תעשה הוא מושג המוזכר בתלמוד ובספרי הפוסקים, והפך נפוץ כביטוי גם בעברית החדשה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ושב ואל תעשה · ראה עוד »

שותפות (משפט עברי)

במשפט העברי, שותפות היא בעלות משותפת של שני אנשים על נכס או בעסק.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ושותפות (משפט עברי) · ראה עוד »

שודא דדייני

שׁוּדָא דְּדַיָּנֵי היא הכרעה במשפט העברי, הנעשית במקום שממון מסוים מוטל בספק, ולא ניתן לברר של מי הוא, וככל הנראה גם לא יהיה ניתן לברר עוד של מי הוא.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ושודא דדייני · ראה עוד »

שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא

שַוְויֵהּ אַנַפְשֵיהּ חֲתִּיכָה דְאִיסוּרָא (ארמית: עשאו על עצמו חתיכה של איסור) הוא מונח תלמודי המבטא סיטואציה בה אדם מחיל איסור אובייקטיבי - לכאורה - אך שבפועל חל רק כלפי עצמו, בעקבות טענה חסרת ראיות אותה טען לזכותו בבית-דין.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ושוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא · ראה עוד »

שינוי (משפט עברי)

שינוי הוא קניין במשפט העברי, המקנה חפץ לגנב או גזלן, וגורם לכך שהחפץ נחשב שלהם כדי שגם אם יאבד או מחירו ירד לאחר הגניבה, יחויבו לשלם עליו כמחירו המלא.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ושינוי (משפט עברי) · ראה עוד »

שינוי (הלכה)

המוציא כלאחר ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפקו, באזנו, ובשערו, ובפונדתו ופיה למטה, בין פונדתו לחלוקו, ובשפת חלוקו, במנעלו, בסנדלו - פטור, שלא הוציא כדרך המוציאין עשיית פעולה שלא כדרכה נקראת בהלכה "שינוי".

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ושינוי (הלכה) · ראה עוד »

תנאי (הלכה)

תנאי הוא דין תלמודי המגביל מעשה קנייני והלכתי וכובל אותו לקיום התנאי, כך שאם התנאי לא התקיים, המעשה יתבטל.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותנאי (הלכה) · ראה עוד »

תפיסה (משפט עברי)

במשפט העברי, תפיסה היא השתלטות של אחד מבעלי הדין על החפץ נשוא הדיון, במקרה שבית הדין אינו יכול להכריע בדין, בגלל העדר הכרעה הלכתית ברורה, העדר ראיות או חוסר סמכות.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותפיסה (משפט עברי) · ראה עוד »

תרי ותרי

תרי ותרי הוא שמה של דילמה הלכתית, כאשר זוג עדים אחד מעיד בעניין מסוים ובא זוג עדים נוסף ומעיד עדות העומדת בסתירה לעדותם של הראשונים.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותרי ותרי · ראה עוד »

תשלומי ארבעה וחמישה

בדין העברי, תשלומי ארבעה וחמישה הם תשלומי קנס המושתים על מי שגנב שור או שה, וטבח או מכר את הגניבה לפני שנתפס.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותשלומי ארבעה וחמישה · ראה עוד »

תשלומי כפל

תשלומי כפל בהלכה, הם תשלומי קנס בהם מחויב גנב או שומר פיקדון שטען בשבועת שקר שנגנבה על מנת להיפטר והוכח שהחפץ עודנו ברשותו, שבתוספת להחזרת עצם הגניבה עליו לשלם שנית כפי ערכה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותשלומי כפל · ראה עוד »

תשלומים (משפט עברי)

שיטת התשלומים במשפט העברי קובעת כי תשלום עבור חוב, נזק, לקדש אישה או כל תשלום אחר המושת על האדם, לא חייב להעשות באמצעות כסף ממש, אלא ניתן לשלמו באמצעות כל דבר בעל ערך.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותשלומים (משפט עברי) · ראה עוד »

תוך כדי דיבור

בהלכה היהודית, תוך כדי דיבור הוא כלל האומר כי יש תוקף לביטול, המשך או השלמה של אמירה קודמת אם האמירה העוקבת באה תוך פרק זמן קצר ביותר לאחר אמירת הדיבור הראשון (פרק הזמן החוקי הוא כזמן אמירת המשפט הקצר "שלום עליך רבי").

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ותוך כדי דיבור · ראה עוד »

טומאה וטהרה

טוּמאה היא הגדרה למצב שבו נמצא אדם או חפץ בעקבות התרחשות מסוימת, שבגללו נאסר על פי ההלכה על אותו פרט טמא להתקרב לכל דבר קודש.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וטומאה וטהרה · ראה עוד »

זיקה (ייבום)

זיקה הוא מושג תלמודי בהלכות ייבום השנוי במחלוקת, ומהותו קשר בין היבם (אחיו של הנפטר) ליבמה שנפלה לפניו לייבום - עוד לפני הייבום, הנובע מהקשר של היבמה לבעלה שנפטר.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וזיקה (ייבום) · ראה עוד »

חצי שיעור

בהלכה היהודית, חצי שיעור היא אכילת מאכל האסור לאכילה בכמות מועטה, כמות הפחותה מהשיעור הדרוש לחיוב, לדוגמה אכילה של פחות מכזית חזיר.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחצי שיעור · ראה עוד »

חלות

חָלוּת (לעיתים מבוטא, בטעות, כחַלוֹת) הוא ביטוי תלמודי המקובל בעולם הישיבות, המתאר את היווצרותו ותחילת תחולתו של דין או סטטוס, משפטי או הלכתי.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחלות · ראה עוד »

חזקת מטלטלין

חזקת מטלטלין היא חזקה המעניקה חזקת ממון לכל אדם שאוחז או לבוש בחפץ או בבגד כל שהוא באופן של בעלות חזקת מטלטלין (מוזכרת לרוב כחזקה כל שתחת יד אדם הרי הוא שלו) היא חזקה בהלכה היהודית, שמשמעותה היא שבאופן רגיל, כל מה שאדם אוחז שייך לו, כל זמן שלא יוכח אחרת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחזקת מטלטלין · ראה עוד »

חזקת שליח עושה שליחותו

בהלכה, חזקת שליח עושה שליחותו (או: חזקה שליח עושה שליחותו) הוא אחד מכללי החזקות, לפיו יש להניח ששליח שהתבקש לבצע פעולה מסוימת - אכן ביצע אותה, גם אם השליח לא שב והודיע למשלחו על ביצוע השליחות.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחזקת שליח עושה שליחותו · ראה עוד »

חזקת הגוף

חזקת הגוף היא מונח הלכתי המתאר חזקה הקובעת כי במקרה ובו יש ספק במצבו הפיזי של גוף, יש להניח כי המצב הבסיסי לא השתנה, וזאת כל זמן שלא הוכח אחרת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחזקת הגוף · ראה עוד »

חזקת הדין

בהלכה, חזקת הדין היא אחת ממיני החזקות, שבה משתמשים בהלכה (אך אינה שימושית במשפט העברי).

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחזקת הדין · ראה עוד »

חזקת כשרות

חזקת כשרות בהלכה היהודית היא חזקה הקובעת כי כל יהודי שומר תורה ומצוות אמין להעיד, כל עוד לא הוכח ההפך.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחזקת כשרות · ראה עוד »

חזקה (הלכה)

חֲזָקָה היא סוג של כלל הלכתי המתבסס על הנחת סבירות, בין אם בנוגע לעולם הטבע ובין אם בנוגע לנפש האדם, כדי להכריע מצבי ספק.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וחזקה (הלכה) · ראה עוד »

באין כאחד

בָּאִין כְּאֶחָד, או "גִּטּוֹ וְיָדוֹ בָּאִין כְּאֶחָד" ו-"גִּטָּהּ וַחֲצֵרָהּ בָּאִין כְּאֶחָד", הוא פתרון לפרדוקס הלכתי, העוסק בחלות פעולה אשר קיומה מבוסס על תוצאתה שלה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ובאין כאחד · ראה עוד »

ברי ושמא

בָּרִי וְשֶׁמָּא (בארמית: "וודאי וייתכן") מתייחס למצב הנדון במשפט העברי בו צד אחד בדיני ממונות טוען טענה ודאית והצד השני טוען טענה מסופקת.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וברי ושמא · ראה עוד »

ברירה (הלכה)

בְּרֵירָה היא כינוי הלכתי למתן משמעות בזמן הווה לפעולה שהתבצעה בעבר (באופן רטרואקטיבי).

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וברירה (הלכה) · ראה עוד »

בריה (הלכה)

האוכל פרי שלם כברייתו, ייתכן שצריך לברך ברכה אחרונה בהלכה היהודית, בריה הוא כינוי לדבר שלם כשהוא באותו מצב בו נברא, ולא השתנה, הן לבעל חיים, הן לצומח או לכל דבר אחר.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ובריה (הלכה) · ראה עוד »

גרמא בנזיקין

המושג גרמא בנזיקין במשפט העברי פירושו היזק הנעשה באופן עקיף ולא באופן ישיר, ואשר על כן אין על המזיק חיובי נזקין, ולא ניתן לחייבו בדיני אדם.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וגרמא בנזיקין · ראה עוד »

גזל (משפט עברי)

גזל הוא מצוות לא תעשה מן התורה שעניינו הוא לקיחת חפץ מבעליו בכוח, שלא ברשות הבעלים.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וגזל (משפט עברי) · ראה עוד »

דאורייתא ודרבנן

דְּאוֹרָיְתָא (או: מִדְּאוֹרָיְתָא; בעברית: "של התורה") וּדְרַבָּנָן (או: מִדְּרַבָּנָן; בעברית: "של רבותינו") הן שתי הגדרות של שני מקורות אפשריים להוראות הלכתיות ביהדות.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ודאורייתא ודרבנן · ראה עוד »

דבר שלא בא לעולם

דבר שלא בא לעולם הוא מושג תלמודי המתאר התחייבות אדם כלפי חפץ שאינו קיים עדיין או שלא נמצא בבעלותו, דבר הגורם לבעייתיות בנוגע ליכולת האדם להחיל בחפץ חלות כלשהי, כדוגמת מכירה, הקדשה ומעשר.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ודבר שלא בא לעולם · ראה עוד »

דינא דמלכותא דינא

כתרו של רודולף השני, קיסר אוסטריה. הכתר סימל את כוחה וסמכותה של המלכות בעת הקדומה. דינא דמלכותא דינא הוא מושג הלכתי בתחום המשפט העברי שתרגומו מהשפה הארמית הוא: "דין המלכות - דין".

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ודינא דמלכותא דינא · ראה עוד »

המוציא מחברו עליו הראיה

המוציא מחברו - עליו הראיה הוא כלל ראייתי הקובע את המידה בה צריך צד למשפט אזרחי להוכיח את טענותיו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות והמוציא מחברו עליו הראיה · ראה עוד »

הפה שאסר הוא הפה שהתיר

הפה שאסר הוא הפה שהתיר היא טענה משפטית נפוצה בתלמוד: אדם נאמן לבטל דין שנוצר על ידי טענתו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות והפה שאסר הוא הפה שהתיר · ראה עוד »

הודאת בעל דין

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי הוא כלל בדיני ממונות בהלכה, לפיו דברי אדם הנאמרים לחובת עצמו נאמנים יותר מכל דבר אחר.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות והודאת בעל דין · ראה עוד »

היזק שאינו ניכר

היזק שאינו ניכר הוא סוגת נזקים בהלכה, בה לא ניכרים סימני ההיזק בגוף החפץ הניזוק, והנזק אינו אלא בפן ההלכתי.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות והיזק שאינו ניכר · ראה עוד »

כאן נמצאו וכאן היו

כאן נמצאו וכאן היו הוא כלל הלכתי הקובע שאם התגלה מום גופני אצל אישה לאחר נישואיה, או אצל בהמה לאחר שנמכרה, מניחים בדרך כלל שהוא נולד כאן, כלומר לאחר הנישואין או המכירה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וכאן נמצאו וכאן היו · ראה עוד »

כל קבוע כמחצה על מחצה דמי

כל קבוע כמחצה על מחצה דמי הוא עקרון הלכתי בדיני ספקות, המסייג במקרים מסוימים את העקרון הרגיל בהלכה לפיו הולכים אחרי הרוב.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי · ראה עוד »

כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד הוא עקרון בהלכות עדות במשפט העברי, הקובע שעל בית הדין להתייחס אך ורק לגרסה הראשונה שנמסרת על ידי עד, כך שהעד אינו יכול לחזור בו מעדותו ולבטל את דבריו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד · ראה עוד »

יעקב אלעזר כהנא שפירא

הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא (נולד בי"ז בטבת ה'תשי"א, 26 בדצמבר 1950) הוא ראש ישיבת מרכז הרב בירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשית.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ויעקב אלעזר כהנא שפירא · ראה עוד »

ירושה (משפט עברי)

פרשת הירושה נאמרה בתורה כתשובה לבנות צלפחד. (בנות צלפחד עומדות לפני משה - איור) בהלכה, ירושה היא העברה של כל נכסי אדם שנפטר - אל יורשיו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וירושה (משפט עברי) · ראה עוד »

יהא מונח עד שיבוא אליהו

בדיני ממונות, כשנושא הדיון אינו בר הכרעה, עמדה הלכתית לפיה אין לתיתו לאף אחד מהצדדים כל עוד אין ראיות נוספות, מכונה יהא מונח עד שיבוא אליהו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות ויהא מונח עד שיבוא אליהו · ראה עוד »

ייאוש (משפט עברי)

במשפט העברי, ייאוש הוא מצב בו אדם איבד דבר מה מרכושו, והתייאש מהאפשרות שהרכוש ישוב אליו.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וייאוש (משפט עברי) · ראה עוד »

ייאוש שלא מדעת

סוגיית ייאוש שלא מדעת היא סוגיה מפורסמת בתלמוד, במסכת בבא מציעא העוסקת במעמדה ההלכתי של השבת אבדה שאין בה סימנים המחייבים להשיבה, באופן שנמצאה לפני שנודע לבעליה שאבדה וממילא עדיין לא הספיקו הבעלים להתייאש ממנה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וייאוש שלא מדעת · ראה עוד »

ייבום וחליצה

כו ט בהלכה, כאשר אדם נשוי מת בלי להשאיר אחריו צאצאים, אחיו מצווה לייבם את אשתו, כלומר לשאת אותה באמצעות ביאה.

חָדָשׁ!!: קובץ יסודות וחקירות וייבום וחליצה · ראה עוד »

מפנה מחדש כאן:

קובץ יסודות וחקירות השלם.

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/קובץ_יסודות_וחקירות

יוֹצֵאנִכנָס
היי! אנחנו בפייסבוק עכשיו! »