סֵמֶל
יוניונפדיה
תִקשׁוֹרֶת
 Google Play כעת ב-
חָדָשׁ! הורד יוניונפדיה במכשיר אנדרואיד שלך!
חופשי
גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
 

תלמוד תורה (מצווה)

מַדָד תלמוד תורה (מצווה)

אדוארד פרנקפורט, ויכוח בלימוד מצוות תלמוד תורה היא מצוות עשה המשמעותית ביותר הנמנית בתרי"ג מצוות, המצווה את האדם ללמוד תורה (שבכתב ושבעל פה) וללמדה לאחרים. [1]

501 יחסים: מ"ח קנייני תורה, מאיר מאזוז, מאיר רוטנברג, מאיר ליכטנשטיין, מנשה שהרבני, מנחם מנדל שניאורסון, מנדל ג'ון דינס, מנורת המאור (אבוהב), מניין המצוות על פי ספר החינוך, מניין המצוות על פי הרמב"ם, מסע המושבות, מסעות בנימין השלישי, מסכת פאה, מעמד האישה - משפט ושיפוט, מסורת ותמורה, מעמד האישה ביהדות, מערת רבי שמעון בר יוחאי, מעורב ירושלמי (סדרת טלוויזיה), מעיין שטוב, מצוות עשה, מצוות עשה שהזמן גרמן, מצוות צריכות כוונה, מצוות לאו להנות נתנו, מרד בר כוכבא, מרדכי מלצר, מרדכי אלטשולר, מרדכי אלון, מרדכי אוירבך, מרדכי שרעבי, מרדכי בן יחזקאל, משנה תורה, משה אוירבך, משה איררה, משה סולובייצ'יק (ציריך), משה קול, משה דוד בקשט, מת"ן - מכון תורני לנשים, מלמד, מלאכת חורש, מלחמת היצר, מלכה פיוטרקובסקי, מלכה בינה, מבצעי הרבי מחב"ד, מגיד (מאגיה), מדרשת עין הנציב, מדרשת שיל"ת, מדרשת בינת, מדרשה, מדרשה תורנית לנשים, מדרשיית נעם, מורטון קליין, ..., מוזיקה יהודית, מכניסי רחמים, מכללת אופקים, מכללת אורות ישראל, מכללת ליפשיץ, מכינת צהלי, מילה (ניתוח), מיכאל קוסטא, מיכאל שטרייכר, אמונת חכמים, אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ארפד גוט, ארבעת המינים, אריה שטרן, אריה ליב פרומקין, אריה דרעי, אשרי תמימי דרך, אלעזר, אלעזר רוקח (רב), אלעזר בן חרסום, אלטער בחור, אלי ויזל, אלינור מיכאל, אליעזר מלמד, אליעזר שיין, אליעזר בן-יהודה, אלישבע בסביץ', אליהו מזרחי, אליהו קלצקין, אליהו זאב לוין אפשטיין, אליהו בכור חזן, אחוזם, אברך, אברהם אלקנה כהנא שפירא, אברהם אדגך, אברהם פריצול, אברהם פילוסוף, אברהם צוקרמן, אברהם בורנשטיין, אברהם גרוסמן, אברהם גייגר, אברהם הרופא פורטלאונה, אברהם יצחק הכהן קוק, אברהם ישעיהו קרליץ, אבלות (יהדות), אבהות, אבות ובנים (מסגרת לימודית), אגודת אחוה, אדוארד פרנקפורט, אהרן אייזנברג, אהרן ששון, אהרן ליכטנשטיין, אהרן הראל (רב), אהרן יששכר דוידס, אהרן יהודה לייב שטינמן, אהרון טרופ, אונאת דברים, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אורחות צדיקים, אורות התורה, אוריינות, אולפנה, אין מעבירין על המצוות, איסור לימוד תורה לנוכרי, אילן אלהרר, איגרת הרמב"ן, איישישוק, נאמני תורה ועבודה, נעם-צביה, נער מקהלה, נפש החיים, נפיחה, נשים יהודיות באירופה של ימי הביניים, נתן פרג'ון, נתן צבי פרידמן, נתן בוקובזה, נתן יהודה לייב מינצברג, נתיבות עולם, נחלים, נחום טברסקי, נבי ימין, נהרדעא (פירושונים), נוער מזרחי, נווה יעקב (מושבה), נישואים בהלכה, ניטל, סמינר בית יעקב, סעדיה בן אור, ספר תורה, ספר תורה שנפל, ספר גיא חיזיון, ספרות תורנית, ספרייה, ספרייה תורנית, סרבנות גט, סטטוס קוו (ישראל), סוכות, סיפור פשוט, סיום מסכת, עמנואל אטקס, עם הארץ, עקבי הצאן, עקיבא אריה ויס, עקיבא איגר, עקיבא הכרמי, עשרת הרוגי מלכות, עלילת דמשק, עזרא הסופר, עזריאל הילדסהיימר, עונג שבת, עוסק במצווה פטור מן המצווה, עופר שלמה גיסין, פנחס אליהו הורביץ, פניני הלכה, פפוס בן יהודה (השני), פרנס היום, פרנסה מלימוד תורה, פרשת האי היווני, פרשת ואתחנן, פרדס רימונים, פג'ר (תפילה), פורים, פינחס דוד הורוביץ, צניעות (יהדות), צעירי מזרחי, צבי פסח פרנק, צבי גרץ, צידוק הדין, קמחא דפסחא, קריאת שמע, קלונימוס קלמיש שפירא, קהילת אורות התורה, קהילת יהודי קוטנו, קהילת יהודי בוניהאד, קול המשנה, קולנוע חרדי, רמח"ל, רמב"ם, ראובן אלבז, רפאל מלדולה (רב בלונדון), רש"ר הירש, רב (אמורא), רב חסדא, רב יהודה בר שילא, רבא, רבי אלעזר בן שמוע, רבי עקיבא, רבי שמעון בן מנסיא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי טרפון, רבי חנינא בן תרדיון, רבי ישמעאל, רבי יוסי בן קיסמא, רוזני וילנה, ריש לקיש, שמעון הצדיק, שמחה בלאס, שמחה בונם סופר, שמואל הלר, שמוליק בן שלום, שאר כסות ועונה, שנאת ישראל בעולם היווני-רומי, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, שני וחמישי, שניאור זלמן ביחובסקי, שערי תשובה, שרגא פייבל מנדלוביץ', שרגא פייבל פרנקל, שרגא פייבל קלעי, שרה שנירר, שריפת התלמוד, שלמה פפנהיים, שלמה שנהוד, שלמה שפירא (דיין), שלמה זלמן אהרנרייך, שלמה זלמן פינס, שלמה זלמן ליפשיץ, שלמה בן יעיש, שלמה גורן, שלום מוסקוביץ', שלום סעדיה גמליאל, שלום הדאיה, שלושת ימי ההגבלה, שטר (משפט עברי), שטר חוב (הלכה), שטיסל, שטיבל, שחור כחול-לבן, שבעה, שבת, שבתאי קשב קלוגמן, שבועות, שומן (עיר), שום, שולחן ערוך הרב, שילה רפאל, שילוש, שיטת ברקאי, תפילת שחרית, תפילת בית המדרש, תקנות אושא, תקנות שו"ם, תשעה באב, תלמוד תורה (מצווה), תלמוד תורה (פירושונים), תלמוד תורה מורשה, תלמוד תורה ארץ המוריה, תלמוד תורה המסורה, תלמיד חכם, תחום שבת, תומר דבורה, תורתו אומנותו, תורה (פירושונים), תורה מציון (ארגון), תורה שבעל-פה, תורה לשמה, תורה ועבודה, תינוקות של בית רבן, תיקון עולם, לנדסמנשאפט, לשמה, לימודי חול, ליל תיפח, ליטאים (זרם), ט"ו באב (מועד), טנק המבצעים של חב"ד, טקסי ילדות (ספר), טבילת עזרא, טורקה, טובה סנהדראי, טובה ליכטנשטיין, ז' בתמוז, ז'ידיק, זמני היום בהלכה, זרוע, לחיים וקיבה, זלמן לביוש, זכריה זרמתי, זכריה באומל, חנה שפיצר, חנה טאו, חנה הנקין, חסידות בוסטון, חק לישראל, חרדים מודרניים, חרדים לאומיים, חלאקה, חזקיהו, חבר (הלכה), חברת הלומדים, חברותא, חגי ישראל ומועדיו, חורב (רשת חינוך), חינוך תורני, חילול השם, חיה'לה קאולה, חיים מרדכי רולר, חיים משה אלישר, חיים מוולוז'ין, חיים אמסלם, חיים נחמן שפירא, חיים שיבא, חיים יעקב מישקינסקי, חיים יעקב גולדוויכט, חיים יהודה אריה וייל, חייקה קלינגר, חייקה גרוסמן, בן, בן ציון טבגר, בני עקיבא, בנימין אביעד, בנימין אוראל, בנימין זאב בנדיקט, ברנהרד גולדמן, ברל ברודר, ברוך משקלוב, ברוך אידלשטיין, ברוך שמואל דויטש, ברוך יוסף פייבלזון, ברכה, ברכות התורה, בדיקת חמץ, בית סוהר מעשיהו, בית דין של מעלה, בית המדרש לרבנים בז'יטומיר, בית החרושת שולץ, בית הכנסת זיכרון משה, בית הכנסת בניי-סיר-סן, בית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט, בית הכנסת בהורדנה, בית הכנסת החורבה, בית הכנסת ישורון, בית יעקב, בית יעקב הישן, ביל"ו, ביטול תורה, גן אור, גרשון ברגסון, גזל שינה, גזירות אדריאנוס, גבאי, גבריאל הנדלר, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, גוי, גיוס בני ישיבות, דתיים לאומיים, דברי תורה, דורש ציון, דוב ליאור, דוד אלקיים, דוד אבוחצירא, דוד אידלסון, דוד פרישמן, דוד פינטו, דוד צמח, דוד צבי מילר, דוד קאפח, דוד קאהן, דוד חי הכהן, דוד בן שמעון, דוד ביגמן, דוד ד'אור, דוד דוידוב, המרכז האקדמי לב, האושפיזין, הסכם יששכר וזבולון, העדה החרדית, הפלס (יומון), הפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות (2014), הפועל המזרחי, הפיגוע במעלות, הקהילה היהודית ברקסינגן, הקונסיסטוריה היהודית של וסטפליה, הר נוף, הר ברכה, הרחקות דרבנו תם, השועל והדגים, השכלה, התמד, התמדה (לימוד תורה), התרמה, הלל לומד תורה, הלכה, הזורעים, הבא להורגך השכם להורגו, הגאון מווילנה, הגימנסיה הריאלית העברית בקובנה, הגיית העברית, הגייה, הגייה תימנית, הכנסת כלה, הישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן, היישוב, היישוב הישן, כנסת הגדולה, כפר צבי סיטרין, כבתה אין זקוק לה, כולל אברכים, כוונה (יהדות), כיסוי ראש לנשים (הלכה), י' באייר, י' בחשוון, ימי בין המצרים, ימין משה, ינוקא, יעקב פרלשטיין, יעקב פרידמן (אדמו"ר), יעקב לסלוי, יעקב בן אשר, יעקב כלפון, יעקב יצחקי, יצחק מרעלי, יצחק משה אלבוגן, יצחק אשר טברסקי, יצחק ספיבק, יצחק סבאג, יצחק סירקין, יצחק למפרונטי, יצחק זלר, יצחק גנירם (אקלה), יצחק גולדמן, יצחק דלויה, יצחק הלוי הורוביץ, יצחק הוטנר, יצחק יעקב ריינס, יציאה מארץ ישראל (הלכה), ישנה בחיק ילדות, ישעיה פיק ברלין, ישראל מאיר לוינגר, ישראל מאיר הכהן, ישראל מרדכי טברסקי, ישראל משה חזן, ישראל אלתר, ישראל קפלן (מחנך), ישראל גורי, ישיבת מקור חיים, ישיבת אור עציון, ישיבת נר ישראל, ישיבת נהריה, ישיבת נובהרדוק, ישיבת פאר רוקאוואי, ישיבת תפארת ירושלים, ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בישראל, ישיבת תורת החיים, ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין, ישיבת בני צבי, ישיבת דרך חיים, ישיבת דרך השם, ישיבת ההסדר שעלבים, ישיבת היישוב החדש, ישיבת וולוז'ין, ישיבת ירושלים לצעירים, ישיבה, ישיבה (פירושונים), ישיבה קטנה לאומית, ישיבה תיכונית, ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש, יחסי אישות (הלכה), יחזקאל פנט (אדמו"ר), יחיא חייבי, יחיאל מאיר מגוסטינין, יחיאל מיכל פוחצ'בסקי, יחיאל מיכל שלזינגר, יחיאל הופר, יבנה (רשת חינוך), יהדות מרוקו, יהדות רקונסטרוקציוניסטית, יהדות ליטא, יהדות חרדית, יהדות בבל, יהדות ג'רבה, יהדות יאשי, יהודה קולודצקי, יהודה ליב אפל, יהודה גרשוני, יהוה, יום טוב ראשון (סוכות), יום הכיפורים בבית המקדש, יונה עמנואל, יוסף אלכסנדר זמלמן, יוסף סוסו הכהן, יוסף פאור, יוסף פרל, יוסף צבי קרליבך, יוסף רוזין, יוסף שלום אלישיב, יוסף חזן, יוסף חיים מבגדאד, יורה דעה, יוחנן טברסקי, 19 באפריל, 25 בדצמבר. להרחיב מדד (451 יותר) »

מ"ח קנייני תורה

מ"ח קנייני תורה הן ארבעים ושמונה דברים המוזכרים בפרק שישי ('קנין תורה') ממסכת אבות, שעל ידם יכול אדם להשתלם בלימוד התורה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומ"ח קנייני תורה · ראה עוד »

מאיר מאזוז

ההילולא של ישיבת כסא רחמים ה'תשע"ח (2018), במעמד כ-8,000 איש. הרב מאיר ניסים מאזוז (מכונה נאמ"ן; נולד בי"ג בניסן ה'תש"ה, 27 במרץ 1945) הוא פוסק ספרדי, ראש "ישיבת כסא רחמים" ומוסדותיה בבני ברק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומאיר מאזוז · ראה עוד »

מאיר רוטנברג

מאיר רוטנברג (1895–1992), בלשן עברי, חוקר מקרא ופרשן תנ"ך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומאיר רוטנברג · ראה עוד »

מאיר ליכטנשטיין

הרב ד"ר מאיר אליהו ליכטנשטיין (נולד ב-8 במאי 1964, כ"ו באייר תשכ"ד) הוא רב קהילת "אוהל יונה מנחם" בבית שמש.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומאיר ליכטנשטיין · ראה עוד »

מנשה שהרבני

הרב מנשה סלמאן שהרבני (4 ביוני 1881, ז' בסיוון ה'תרמ"א - 21 באוגוסט 1960, כ"ח באב ה'תש"ך) היה פרשן מקרא, מחנך ושד"ר, פייטן ומשורר, ורבן של הקהילות היהודיות באבאדאן ומחמרה שבכורדיסטן האיראנית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומנשה שהרבני · ראה עוד »

מנחם מנדל שניאורסון

רבי מנחם מנדל שניאורסון (בכתיב יידי: מנחם מענדל שניאורסאהן; י"א בניסן תרס"ב, 18 באפריל 1902 – ג' בתמוז תשנ"ד, 12 ביוני 1994) כיהן כאדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד משבט ה'תשי"א (1951) ועד פטירתו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומנחם מנדל שניאורסון · ראה עוד »

מנדל ג'ון דינס

ג'יימס גרהאם בשנות ה-50 של המאה ה-19, צולם על ידי מנדל ג'ון דינס מנדל ג'ון דינֶס (Mendel Diness, 1827 – 1 בדצמבר 1900) היה הצלם המקצועי הראשון שקבע את מושבו בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומנדל ג'ון דינס · ראה עוד »

מנורת המאור (אבוהב)

ספר מנורת המאור הוא ספר מוסר אשר חיבר רבי יצחק אבוהב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומנורת המאור (אבוהב) · ראה עוד »

מניין המצוות על פי ספר החינוך

מניין תרי"ג מצוות על פי ספר החינוך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומניין המצוות על פי ספר החינוך · ראה עוד »

מניין המצוות על פי הרמב"ם

מניין תרי"ג מצוות לפי הרמב"ם הוא מניין כל מצוות התורה, (תרי"ג) שכלולים מ'רמ"ח מצוות עשה' ו'שס"ה מצוות לא תעשה', שלפי דעתו של הרמב"ם דווקא הם כלולים בתרי"ג המצוות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומניין המצוות על פי הרמב"ם · ראה עוד »

מסע המושבות

הרב קוק, יוזם מסע הרבנים הרב זוננפלד, עמד בראש מסע הרבנים יחד עם הרב קוק "מסע המושבות" או "מסע הרבנים" הוא כינוי למסע שערכה קבוצת רבנים ביישובים החדשים בצפון הארץ: המושבות והקבוצות אשר הוקמו בארץ ישראל על ידי אנשי העליות הראשונות, משנת תרמ"ב 1882.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומסע המושבות · ראה עוד »

מסעות בנימין השלישי

"מסעות בנימין השלישי" היא סאטירה עברית מאת הסופר מנדלי מוכר ספרים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומסעות בנימין השלישי · ראה עוד »

מסכת פאה

מסכת פֵּאָה היא המסכת השנייה בסדר זרעים לאחר מסכת ברכות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומסכת פאה · ראה עוד »

מעמד האישה - משפט ושיפוט, מסורת ותמורה

מעמד האישה: משפט ושיפוט, מסורת ותמורה הוא ספר עיון מאת השופט פרופ' מנחם אלון (המשנה ה-11 לנשיא בית המשפט העליון), העוסק במעמד האישה כפי שהוא מתבטא במשפט העברי ובחוק במדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומעמד האישה - משפט ושיפוט, מסורת ותמורה · ראה עוד »

מעמד האישה ביהדות

מרים הנביאה, מאת אנסלם פוירבאך, 1862. יפיפיות. מעמד האישה ביהדות עבר תמורות ושינויים במהלך הדורות, והושפע הן מתהליכים פנימיים ביהדות והן מתהליכים חיצוניים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומעמד האישה ביהדות · ראה עוד »

מערת רבי שמעון בר יוחאי

פתח המערה המערה בה התחבא הרשב"י על פי המסורת שילוט הסבר בפתח מערת הרשב"י מערת רבי שמעון בר יוחאי היא מערה עתיקה בפקיעין, בה לפי המסורת התחבאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר במשך 13 שנה וחברו בה את ספר הזוהר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומערת רבי שמעון בר יוחאי · ראה עוד »

מעורב ירושלמי (סדרת טלוויזיה)

"מעורב ירושלמי", סדרת דרמה ישראלית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומעורב ירושלמי (סדרת טלוויזיה) · ראה עוד »

מעיין שטוב

מעיין שטוב, 1941 מעיין שטוב לאחר שניזוק על ידי פורעים ערבים, 1947 מעיין שטוב, 2011 הסמל של "מעיין שטוב" מעיין שְטוּבּ היא חנות כלבו ותיקה בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומעיין שטוב · ראה עוד »

מצוות עשה

מִצְווֹת עֲשֵׂה היא הגדרה למכלול המצוות בתורה שציוויין 'קום ועשה'.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומצוות עשה · ראה עוד »

מצוות עשה שהזמן גרמן

מצוות עשה שהזמן גרמן הן מצוות עשה החלות רק במועדים קבועים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומצוות עשה שהזמן גרמן · ראה עוד »

מצוות צריכות כוונה

מצוות צריכות כוונה הוא כלל הלכתי שמשמעו שיש להתכוון בעת עשיית המצווה לשם קיום אותה המצווה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומצוות צריכות כוונה · ראה עוד »

מצוות לאו להנות נתנו

מצוות לאו להנות נתנו הוא כלל המובא בתלמוד ובהלכה, המלמד שההנאה הנגרמת עקב קיום מצווה, איננה נחשבת הנאה מבחינה הלכתית, ולכן אדם יכול ומחויב לקיים מצווה על אף שהדבר כרוך באיסור הנאה, למשל אדם שאסר על עצמו כל הנאה משופר, מותר לו לקיים מצוות שמיעת תקיעת שופר בראש השנה, שכן "מצוות לאו ליהנות ניתנו".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומצוות לאו להנות נתנו · ראה עוד »

מרד בר כוכבא

טטרדרכמה מכסף מימי בר כוכבא. על צדו של המטבע חזית בית המקדש כשעליה כוכב והכתובת "שמעון". על צדו השני לולב ואתרוג והכתובת "לחרות ירושלים" מרד בר כוכבא (בכתבי חז"ל: פולמוס אחרון; בלטינית: expeditio Judaica, "מסע המלחמה ליהודה") היה המרד הגדול השני והאחרון של יהודי ארץ ישראל נגד שלטון האימפריה הרומית, שהתרחש בימי הקיסר אדריאנוס, בין השנים 132-136 לספירה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרד בר כוכבא · ראה עוד »

מרדכי מלצר

הרב מרדכי קלצקי הנודע בכינויו הרב מרדכי מלצר (ה'תקנ"ז, 1797 - כ"ז בסיוון ה'תרמ"ג, 2 ביולי 1883) היה ראש ישיבה ורב ליטאי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרדכי מלצר · ראה עוד »

מרדכי אלטשולר

מרדכי אלטשולר, 2009 מרדכי אַלְטְשוּלֶר (נולד ב-25 באוקטובר 1932) הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית וחתן פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת 1991.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרדכי אלטשולר · ראה עוד »

מרדכי אלון

הרב מרדכי (מוטי) אֵלון (נולד בח' בכסלו ה'תש"ך, 9 בדצמבר 1959) הוא רב ציוני דתי בולט.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרדכי אלון · ראה עוד »

מרדכי אוירבך

הרב מרדכי אוירבך (נולד באדר ה'תש"ב, מרץ 1942) הוא רב קהילת "אביר יעקב", ראש ישיבת הליכות שלמה בתל אביב ונשיא המרכז הארצי לטהרת המשפחה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרדכי אוירבך · ראה עוד »

מרדכי שרעבי

הרב מרדכי שרעבי (תרס"ח, 1908 בערך–כ' בחשוון תשמ"ד, 27 באוקטובר 1983) היה מקובל, מייסד וראש ישיבת המקובלים "נהר שלום", על שם הרב שלום שרעבי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרדכי שרעבי · ראה עוד »

מרדכי בן יחזקאל

מרדכי בן יחזקאלתמונה להחלפה מרדכי בן יחזקאל (האלפרין) (ז' באדר תרמ"ג - כ"ט בכסלו תשל"א, 1883 – 1970) היה מורה, מסאי, סופר, פולקלוריסט וחוקר חסידות ישראלי יליד גליציה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומרדכי בן יחזקאל · ראה עוד »

משנה תורה

עמוד השער (עם נוסח ההקדמה "כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני" וכו') בכתב-יד מאויר מאשכנז, שנת ה'נ"ו (1296). שמור באוסף דוד קאופמן, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט. משנה תורה (או בשמו המלא: משנה תורה להרמב"ם) הוא חיבור הלכתי מונומנטלי שכתב הרמב"ם בגיל 32.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומשנה תורה · ראה עוד »

משה אוירבך

הרב ד"ר משה אויערבך (יידיש: אויערבאך; 3 בפברואר 1881 - 9 באפריל 1976, ד' באדר א' תרמ"א - ט' בניסן תשל"ו) היה רב ומחנך, ממייסדי החינוך הדתי בארץ ישראל, נשיא אגודת ישראל בגרמניה ומומחה בעל שם להיסטוריה יהודית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומשה אוירבך · ראה עוד »

משה איררה

הרב משה אירירה (נולד בסלוניקי בשנת תרל"ח, נפטר בתל אביב בכ"ז בסיוון תשי"ח), היה רב בסלוניקי ובסוף ימיו אב"ד בבית הדין הרבני בתל אביב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומשה איררה · ראה עוד »

משה סולובייצ'יק (ציריך)

הרב יעקב משה מרדכי סולובייצ'יק (א' בתשרי ה'תרע"ה 21 בספטמבר 1914 - י"ט באייר ה'תשנ"ה, 19 במאי 1995) היה תלמיד חכם וראש ישיבה בשווייץ.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומשה סולובייצ'יק (ציריך) · ראה עוד »

משה קול

משה קול ואלינור רוזוולט, 1962 לוחית זיכרון בגשר על שם משה קול באילת סוכנות היהודית בחברת ילדים באחד ממוסדות המחלקה במגדיאל משה קול, שני משמאל לנואם לוי אשכול בטקס ייסוד ישוב במועצה אזורית גזר, 1950 משה קול, ינואר 1966 משה קוֹל (קוֹלוֹדְנִי) (28 במאי 1911 – 7 ביולי 1989) היה מנהיג ציוני, חבר הנהלת הסוכנות, חבר הכנסת ושר בממשלות ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומשה קול · ראה עוד »

משה דוד בקשט

הרב משה דוד בקשט (ה'תרס"ב - י"ד בתשרי ה'תשמ"ג) היה מחברי הגרעין הראשון של מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומכותבי הערכים של האנציקלופדיה התלמודית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומשה דוד בקשט · ראה עוד »

מת"ן - מכון תורני לנשים

מת"ן הוא מכון לימוד תורני לנשים על שם שרה בת יצחק יעקב רעננערט, אשר עוסק בלימוד תורה על רבדיה השונים באופן מעמיק וברמה גבוהה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומת"ן - מכון תורני לנשים · ראה עוד »

מלמד

מלמד בסמרקנד, 1910. מְלַמֶד (נהגה בהברה אשכנזית, במלעיל: "מְלַמֶד", לפעמים "רבי"; ביהדות תימן, "מורי") הוא המורה של התלמידים בחדר המסורתי, המכונים תינוקות של בית רבן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומלמד · ראה עוד »

מלאכת חורש

חרישת קרקע חרישה באמצעות כלי רכב מְלֶאכֶת הַחוֹרֵשׁ היא אחת מל"ט מלאכות שבת, הנחשבות למלאכה מכיוון ששימשו למלאכת המשכן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומלאכת חורש · ראה עוד »

מלחמת היצר

מלחמת היצר הוא מונח בהגות היהודית, המתאר את המאבק התמידי בין היצר הטוב ובין היצר הרע, הנתפס כאויב מסוכן שיש להילחם עמו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומלחמת היצר · ראה עוד »

מלכה פיוטרקובסקי

מלכה פּיוּטֶרקובסקי (נולדה בתשכ"ה, 1964) היא אשת ציבור ישראלית דתית, פעילה למען זכויות נשים, מורה ומחנכת, ממובילות תהליך לימוד התורה של נשים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומלכה פיוטרקובסקי · ראה עוד »

מלכה בינה

הרבנית מלכה בינה ב-2008 מלכה בינה (Malke Bina; נולדה ב-1950) היא מייסדת מדרשת מת"ן, ומחלוצות מהפכת לימוד התורה לנשים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומלכה בינה · ראה עוד »

מבצעי הרבי מחב"ד

מבצעי הרבי מחב"ד (בחסידות חב"ד: עשרת המבצעים) היא סדרת מערכי פעילות ("מבצעים") שיזם הרבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומבצעי הרבי מחב"ד · ראה עוד »

מגיד (מאגיה)

מַגִּיד הוא מונח בקבלה היהודית המתאר כוח עליון, מלאך או נשמה של צדיק שנפטר, המתגלים לצדיק חי בחוויה מיסטית, בחלום או בהקיץ, לרוב כפועל יוצא של הרמה הרוחנית של הצדיק החי, ופעמים כתוצאה משימוש באמצעים מאגיים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומגיד (מאגיה) · ראה עוד »

מדרשת עין הנציב

ממוזער מדרשת עין הנציב היא מדרשה תורנית לנשים השוכנת בקיבוץ עין הנצי"ב ומשתייכת לתנועת הקיבוץ הדתי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומדרשת עין הנציב · ראה עוד »

מדרשת שיל"ת

מבנה המדרשה תלמידות בבית המדרש אכסניית התלמידות מדרשת שיל"ת (ראשי תיבות - "שיויתי ה' לנגדי תמיד") היא מדרשה תורנית לבנות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומדרשת שיל"ת · ראה עוד »

מדרשת בינת

מדרשת בינת היא מדרשה תורנית לנשים בשבות רחל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומדרשת בינת · ראה עוד »

מדרשה

המונח מִדְרָשָׁה משמש בישראל לתיאור מגוון רחב של מוסדות חינוך העוסקים, בדרך כלל, בחינוך בלתי פורמלי ומתמחים בתחום מסוים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומדרשה · ראה עוד »

מדרשה תורנית לנשים

לימוד בחברותא במדרשת שיל"ת מדרשה תורנית לנשים היא מוסד תורני לנשים הכולל לימוד תורה אינטנסיבי במגוון מקצועות היהדות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומדרשה תורנית לנשים · ראה עוד »

מדרשיית נעם

בית המדרש של המדרשיה, 1998 מדרשית נע"ם (נוער המזרחי) (בקיצור גם המדרשיה או מנפ"ח - ראשי תיבות של מדרשית נעם פרדס חנה) המכונה "אם הישיבות התיכוניות" היא ישיבה תיכונית שפעלה שנים רבות בפרדס חנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומדרשיית נעם · ראה עוד »

מורטון קליין

מורטון קליין (באנגלית: Morton Klein, נולד ב-1947) הוא נשיא ארגון ציוני אמריקה מאז 1994 וגם נכון ל-2017.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומורטון קליין · ראה עוד »

מוזיקה יהודית

לויים מנגנים "בכינורות ובנבלים ובמצילתיים ובכל כלי שיר בלא מספר", ולראות את זקני העם "מרקדים ואבוקות של אש בידם" ("שמחת בית השואבה", ציור מים מאת דפנה לבנון) מוזיקה יהודית, המורשת המוזיקלית של העם היהודי לדורותיו, כוללת הן מוזיקה ליטורגית והן מוזיקה אמנותית ופופולרית, וכן מגוון קצבים וצלילים שהושפעו מתרבויות מוזיקליות שונות לאורך תקופה של 3,000 שנה, החל מהתרבות המזרח תיכונית העתיקה, ובהמשך בתרבויות השונות בארצות התפוצה שבהן היה העם היהודי מפוזר במשך כ-2,000 שנה, ועד הקמת מדינת ישראל וימינו אלה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומוזיקה יהודית · ראה עוד »

מכניסי רחמים

מַכְנִיסֵי רַחֲמִים הוא פיוט לימים נוראים, הנאמר על ידי קהילות שונות בעם ישראל במהלך או לאחר תפילת הסליחות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומכניסי רחמים · ראה עוד »

מכללת אופקים

מכללת אופקים (נקראת גם סמינר אופקים) היא מכללה תורנית לבנות הממוקמת בעיר אופקים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומכללת אופקים · ראה עוד »

מכללת אורות ישראל

סמליל המכללה מכללת אורות ישראל היא מכללה להכשרת מורים ציונית-דתית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומכללת אורות ישראל · ראה עוד »

מכללת ליפשיץ

ממוזער ממוזער מכללת ליפשיץ היא מכללה אקדמית דתית לחינוך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומכללת ליפשיץ · ראה עוד »

מכינת צהלי

סמליל מכינת צהלי מכינת צהלי ע"ש תמר אריאל, היא מכינה קדם צבאית המיועדת לבנות דתיות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומכינת צהלי · ראה עוד »

מילה (ניתוח)

במדינות כחולות יותר אחוז גבוה יותר של נימולים (זכרים). מילה היא ניתוח לחיתוך וסילוק העורלה, שהיא העור העוטף ומכסה את קצה איבר המין של הזכר הערל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומילה (ניתוח) · ראה עוד »

מיכאל קוסטא

מיכאל קוֹסטָא (באנגלית: Michael Costa; כ"ה באדר תרפ"ב, 23 במרץ 1922 – י"ב באדר ב' תשנ"ב, 17 במרץ 1992) היה מחנך, סופר, פרזיטולוג, חוקר אקריות ואנטומולוג ישראלי, מרצה בסמינר הקיבוצים אורנים ופרופסור לזואולוגיה באוניברסיטת חיפה, חבר קיבוץ משמר העמק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומיכאל קוסטא · ראה עוד »

מיכאל שטרייכר

מסגרת מיכאל דב (מייקל) שטרייכר (נולד: 1960 לערך) הוא זמר יהודי חרדי אמריקאי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ומיכאל שטרייכר · ראה עוד »

אמונת חכמים

אמונת חכמים הוא מושג רווח ביהדות המתאר (בדרך כלל) אמונה בסמכותם ובעליונותם הרוחנית והאינטלקטואלית של תלמידי-חכמים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואמונת חכמים · ראה עוד »

אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא

אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ארמית (פרוש: הסקת השמועה לפי ההלכה) או בקיצור אליבא דהלכתא, היא אחת מדרכי הלימוד של התורה שבעל פה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא · ראה עוד »

ארפד גוט

ארפד גוט (Arpad Gut; 22 בפברואר 1877, ח' באדר תרל"ז – 24 במאי 1948, ט"ו באייר תש"ח) היה מהנדס יהודי-הונגרי שפעל בארץ ישראל בתחילת המאה ה-20 ותכנן מבנים חשובים רבים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וארפד גוט · ראה עוד »

ארבעת המינים

כותל המערביארבעת המינים הם אתרוג, לולב, הדס וערבה, שנטילתם היא אחת ממצוות חג הסוכות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וארבעת המינים · ראה עוד »

אריה שטרן

הרב אריה שטרן (נולד י"א בכסלו ה'תש"ה, 27 בנובמבר 1944) הוא רבה הראשי האשכנזי של ירושלים, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל וראש מכון הלכה ברורה ובירור הלכה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואריה שטרן · ראה עוד »

אריה ליב פרומקין

הרב אריה לייב פרומקין הרב אריה ליב פְרוּמְקִין (תר"ה, 1845 – ח' בסיוון תרע"ו, 1916) היה רב ומורה, מחבר ספרים וחוקר תולדות ארץ ישראל, ממייסדי המושבה פתח תקווה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואריה ליב פרומקין · ראה עוד »

אריה דרעי

קהילה הנוצרית בקבלת הפנים המסורתית לציון ראש השנה האזרחית, דצמבר 2017 אריה מכלוף דרעי (נולד בט' באדר א' ה'תשי"ט, 17 בפברואר 1959) הוא פוליטיקאי ישראלי, שנמנה עם מייסדי תנועת ש"ס ומכהן מטעמה כשר הפנים, כשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וכחבר הקבינט המדיני ביטחוני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואריה דרעי · ראה עוד »

אשרי תמימי דרך

אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ הוא מזמור בספר תהילים, ונקרא גם תמניא אפי (בארמית: שמונה פנים) או אלפא ביתא על שם מבנהו, הוא המזמור הארוך ביותר בספר תהלים והפרק הארוך ביותר בתנ"ך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואשרי תמימי דרך · ראה עוד »

אלעזר

קטגוריה:שמות פרטיים עבריים קטגוריה:שמות משפחה עבריים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלעזר · ראה עוד »

אלעזר רוקח (רב)

רבי אלעזר רוֹקֵחַ (תמ"ה, 1685-כ"ז בתשרי תק"ב, 1741; מכונה גם המעשה רוקח על שם ספרו המפורסם (אין להתבלבל בינו לבין רבי אלעזר מוורמייזא, בעל "ספר הרקח", מחסידי אשכנז של ימי הביניים). היה רב בקהילות ראקוב, טרנוב, ברודי, אמשטרדם וצפת, ואבי משפחת רוקח שבין צאצאיה נמנים אדמו"רי חסידות בעלז ואישים ידועים רבים. נולד בקרקוב שבגליציה לשמואל שמלקה. בשנת תק"א (1740) עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, ובה נפטר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלעזר רוקח (רב) · ראה עוד »

אלעזר בן חרסום

רבי אלעזר בן חרסום היה כהן גדול בתקופת בית המקדש השני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלעזר בן חרסום · ראה עוד »

אלטער בחור

אלטער בחור (מיידיש: אלטער בחור (נהגה: אַלטֶר בּוֹחֶר), או עלטערער בוחר; בתרגום מילולי "בחור מבוגר") הוא כינוי בציבור החרדי האשכנזי לבחור ישיבה שנשאר רווק בגיל מבוגר יחסית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלטער בחור · ראה עוד »

אלי ויזל

אליעזר "אלי" ויזֶל (באנגלית: Eliezer "Elie" Wiesel; ט"ז בתשרי ה'תרפ"ט, 30 בספטמבר 1928 – כ"ו בסיוון ה'תשע"ו, 2 ביולי 2016) היה עיתונאי, פילוסוף, אינטלקטואל וסופר יהודי רומני-אמריקאי ניצול השואה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלי ויזל · ראה עוד »

אלינור מיכאל

אלינור מיכאל (פכט) (נולדה ב-ז' אדר א' ה'תשמ"ו 15 בפברואר 1986 בהרצליה) היא שחקנית, תסריטאית ובמאית חרדית- ישראלית, בעלת תשובה מחסידות חב"ד, מנהלת בית הספר למשחק ואמנויות הבמה לנשים חרדיות "האנסמבל" מבית מנהל קהילתי "אשכולות".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלינור מיכאל · ראה עוד »

אליעזר מלמד

הרב אליעזר מלמד (נולד בי"ד בתמוז תשכ"א, 28 ביוני 1961) הוא רב היישוב הר ברכה, מחבר סדרת ספרי ההלכה פניני הלכה, ובעל טור קבוע בשם 'רביבים' בעיתון בשבע.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליעזר מלמד · ראה עוד »

אליעזר שיין

אליעזר שיין אליעזר שיין (נכתב גם שין; 2 בדצמבר 1880 – 11 באפריל 1931) היה מחנך עברי יליד בוברויסק, איש העלייה השלישית, מורה למתמטיקה ופעיל ציוני סוציאליסטי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליעזר שיין · ראה עוד »

אליעזר בן-יהודה

אליעזר בן-יהודה (כ"א בטבת תרי"ח, 7 בינואר 1858 – כ"ו בכסלו תרפ"ג, 16 בדצמבר 1922) היה מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, והדמות המזוהה ביותר עם תהליך זה; מייסד ועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון "הצבי" וכתב העת השקפה, ומחבר מילון בן-יהודה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליעזר בן-יהודה · ראה עוד »

אלישבע בסביץ'

אלישבע בסביץ' אלישבע (בורשטין) בסביץ' (פינסק, רוסיה, 1856 – צידון, לבנון, 26 במאי 1936), הייתה מורה, מחנכת, עיתונאית, סופרת וממנהיגות מועצת הפועלות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואלישבע בסביץ' · ראה עוד »

אליהו מזרחי

רבי אליהו מזרחי (הרא"ם; 1435–1526,רפ"ו) היה פוסק הלכה, איש מדע, ומדינאי יהודי-טורקי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליהו מזרחי · ראה עוד »

אליהו קלצקין

רבי אליהו קלצקין (קלאצקין; ברוסית: Елья Кляцкин; כ"ב באב תרי"ב, אוגוסט 1852, אושפול, פלך קובנה, רוסיה (ליטא) – י"ז באייר תרצ"ב, מאי 1932, ירושלים) היה רב ופוסק הלכה, רבה של לובלין ושל קהילות רבות נוספות, ומחשובי הפוסקים בדורו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליהו קלצקין · ראה עוד »

אליהו זאב לוין אפשטיין

אליהו זאב לוין אפשטיין אליהו זאב לוין אפשטיין (28 ביולי 1864, כ"ד בתמוז תרכ"ד, וולקוביסק, פולין הרוסית – 18 ביולי 1932, י"ד בתמוז תרצ"ב, רחובות) היה מו"ל עברי, מחנך וממייסדי רחובות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליהו זאב לוין אפשטיין · ראה עוד »

אליהו בכור חזן

רבי אליהו בכור חזן (תר"ח, 1848 - תרס"ח, 1908) היה שד"ר יהודי-טורקי, אב בית דין בירושלים, חכם באשי ורבה הראשי של טריפולי שבלוב, רבה הראשי של אלכסנדריה שבמצרים ומחבר הספר "תעלומות לב" וספרים נוספים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואליהו בכור חזן · ראה עוד »

אחוזם

אחוזם (אֲחֻזָּם) הוא מושב עובדים, מדרום לקריית גת, המשתייך לתנועת הפועל המזרחי, ובו מתגוררים תושבים דתיים וחילוניים כאחד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואחוזם · ראה עוד »

אברך

אַבְרֵךְ הוא כינוי מקובל בעולם הישיבות (הן החרדי והן הציוני דתי) לצעיר בשנים הראשונות אחרי חתונתו, אשר מקדיש חלק ניכר מיומו ללימוד תורה בישיבה או בכולל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברך · ראה עוד »

אברהם אלקנה כהנא שפירא

הרב אברהם שפירא ליד הספרייה בישיבת מרכז הרב יחד עם הרב צבי יהודה הכהן קוק בנימין נתניהו מתארח בסוכתו של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא (כונה בפי תלמידיו "רֵבּ אברוֹם"; י"ד באייר ה'תרע"א - ט"ו בתשרי ה'תשס"ח, 12 במאי 1911 - 27 בספטמבר 2007) היה הרב הראשי לישראל בשנים ה'תשמ"ג-ה'תשנ"ג, דיין בבית הדין הגדול וראש ישיבת מרכז הרב מאז פטירת הרצי"ה קוק בתשמ"ב, ועד פטירתו שלו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם אלקנה כהנא שפירא · ראה עוד »

אברהם אדגך

אברהם אדגך (געז: አቡርሃም አድገሀ; 1910–1975) אחד מילדי פייטלוביץ', היה בעל תפקידים בממשלה האתיופית ופעל למען ביתא ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם אדגך · ראה עוד »

אברהם פריצול

הרב אברהם בן מרדכי פריצול (או: אברהם פריסול. בלועזית: Farissol) - (נולד בשנת ה'רי"א או ה'רי"ב (1450-1451) באביניון שבצרפת, נפטר לא לפני שנת ה'רפ"ו (1526-1525) בפרארה שבאיטליה), היה תלמיד חכם איטלקי, איש אשכולות של תקופת הרנסאנס.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם פריצול · ראה עוד »

אברהם פילוסוף

הרב אברהם פילוסוף (אוגוסט 1864–21 ביולי 1940) היה איש ציבור ירושלמי, ראש ישיבת תפארת ירושלים, מנהל ונשיא בית היתומים הספרדי, חבר ועד העדה הספרדית בירושלים, אב בית הדין של העדה בעיר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם פילוסוף · ראה עוד »

אברהם צוקרמן

הרב אברהם צוקרמן (ח' בחשוון ה'תרע"ו, 2 באוקטובר 1915 - ט"ז בחשוון ה'תשע"ד, 20 באוקטובר 2013) היה ראש ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה וראש מרכז ישיבות בני עקיבא.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם צוקרמן · ראה עוד »

אברהם בורנשטיין

רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב (כ"ה בתשרי ה'תקצ"ט, 14 באוקטובר 1838- י"א באדר א' ה'תר"ע, 20 במרץ 1910), היה אדמו"ר ומייסד חסידות סוכטשוב, מחבר הספרים: "אגלי טל" ו"אבני נזר".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם בורנשטיין · ראה עוד »

אברהם גרוסמן

אברהם גרוסמן (נולד ב-10 במרץ 1936) הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 1999 וזוכה פרס ישראל בחקר ההיסטוריה היהודית לשנת 2003.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם גרוסמן · ראה עוד »

אברהם גייגר

ד"ר אברהם גַיְיגֶר (גרמנית: Abraham Geiger; כ' באייר תק"ע, 24 במאי 1810 – י"ב בחשוון תרל"ה, 23 באוקטובר 1874) היה מגדולי חכמת ישראל ותורם חשוב לביקורת המקרא והתלמוד, אביה הרוחני של היהדות הרפורמית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם גייגר · ראה עוד »

אברהם הרופא פורטלאונה

רב אברהם הרופא פורטלאונה (שער אריה) (א' בניסן ה'ש"ב (1542) - כ"ט בתמוז ה'שע"ב) היה רב ורופא באיטליה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם הרופא פורטלאונה · ראה עוד »

אברהם יצחק הכהן קוק

הרב אברהם יצחק הכהן קוּק (ט"ז באלול ה'תרכ"ה, 7 בספטמבר 1865 - ג' באלול ה'תרצ"ה, 1 בספטמבר 1935. מכונה גם הראי"ה) היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם יצחק הכהן קוק · ראה עוד »

אברהם ישעיהו קרליץ

הרב אברהם ישעיהו קָרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו, היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואברהם ישעיהו קרליץ · ראה עוד »

אבלות (יהדות)

מצבה ב-"new Jewish section" בבית הקברות אוקלנד, באטלנטה, שבג'ורג'יה, ארצות הברית. בהלכה, אֲבֵלוּת היא מצב הלכתי של האָבֵל, מי שמת אחד מקרובי משפחתו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואבלות (יהדות) · ראה עוד »

אבהות

אב ובנו אב ובתו אב ובנו, בישראל אבהות היא הורות ביולוגית, חברתית, או סוציולוגית, להורה ממין זכר של ילד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואבהות · ראה עוד »

אבות ובנים (מסגרת לימודית)

"אָבוֹת וּבָנִים" היא מסגרת שבועית קהילתית ללימוד תורה, שבה מתאספים יחד אבות ובנים לשעת לימוד שבועית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואבות ובנים (מסגרת לימודית) · ראה עוד »

אגודת אחוה

אגודת אחוה העולמית היא אגודת סתרים דתית שנוסדה בשנת תרנ"ה (1895) ומטרתה עזרה הדדית וקיום ממשי של מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואגודת אחוה · ראה עוד »

אדוארד פרנקפורט

אדוארד סלומון פרנקפוֹרט (הולנדית: Eduard Salomon Frankfort; 21 ביוני 1864 – 19 באוגוסט 1920) היה צייר יהודי-הולנדי שפעל במחצית השנייה של המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואדוארד פרנקפורט · ראה עוד »

אהרן אייזנברג

אהרן אליהו אייזנברג (14 בנובמבר 1863, ג' בכסלו תרכ"ד – 23 בספטמבר 1931, י"ב בתשרי תרצ"ב) היה מראשוני "חובבי ציון" ברוסיה, חלוץ, איש העלייה הראשונה, ממקימי המושבה רחובות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרן אייזנברג · ראה עוד »

אהרן ששון

אהרן ששון (רביעי משמאל) עם קבוצת פעילים ציונים ואנשי ציבור יהודים-עיראקים, בגדאד, 1922.שבהם: ד"ר אריאל בן ציון (בעמידה), עו"ד סלמן שינה (ראשון משמאל) והרב ראובן פתייה (שלישי משמאל) אהרן ששון ("המורה"; 1872, בגדאד – 1962, ירושלים) היה מחנך ומשורר יהודי-עיראקי, הנחשב לאחד מאבות הציונות בעיראק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרן ששון · ראה עוד »

אהרן ליכטנשטיין

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין (כ"ח באייר ה'תרצ"ג, 23 במאי 1933, צרפת - א' באייר ה'תשע"ה, 20 באפריל 2015, ישראל) היה ראש ישיבת הר עציון באלון שבות, חתן פרס ישראל לספרות תורנית ודוקטור לספרות אנגלית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרן ליכטנשטיין · ראה עוד »

אהרן הראל (רב)

הרב אהרן (ארל'ה) הראל (נולד ה' באייר תשל"ד, 27 באפריל 1974) הוא ראש הישיבה התיכונית לב חדש בשילה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרן הראל (רב) · ראה עוד »

אהרן יששכר דוידס

הרב אהרן יששכר דָוִידס (Aäron Barend Davids; ח' באלול תרנ"ה-החצי הראשון של אדר תש"ה; 28 באוגוסט 1895-החצי השני של פברואר 1945) היה רב בהולנד וממנהיגי תנועת המזרחי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרן יששכר דוידס · ראה עוד »

אהרן יהודה לייב שטינמן

קברו של הרב שטיינמן בבית הקברות פוניבז' בבני ברק הרב אהרן יהודה לייב שטינמן ("הגראי”ל"; י"ד בחשוון ה'תרע"ה, 3 בנובמבר 1914 - כ"ד בכסלו ה'תשע"ח, 12 בדצמבר 2017) היה רב חרדי-ליטאי ישראלי, ממנהיגיו הבולטים של הציבור החרדי במפנה המאה ה-21.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרן יהודה לייב שטינמן · ראה עוד »

אהרון טרופ

הרב אהרון טרופ הוא ראש ישיבת בני צבי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואהרון טרופ · ראה עוד »

אונאת דברים

בהלכה היהודית, אונאת דברים הוא איסור לצער אדם בדיבור ולפגוע בו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואונאת דברים · ראה עוד »

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון היא אוניברסיטה השוכנת בעיר אריאל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואוניברסיטת אריאל בשומרון · ראה עוד »

אורחות צדיקים

אורחות צדיקים הוא אחד מספרי המוסר החשובים ביהדות, הגם כי זהות מחברו אינה ידועה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואורחות צדיקים · ראה עוד »

אורות התורה

אורות התורה הוא ספר בן שלושה עשר פרקים על ערך התורה, לימודה והדרכתה, שליקט הרב צבי יהודה הכהן קוק מכתבי אביו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואורות התורה · ראה עוד »

אוריינות

שיעורי אוריינות בעולם לפי מדינות האוריינות כוללת בין היתר את יכולת הקריאה והבנת הנקרא. חייל קורא ספר אוֹריינות, במשמעותה הבסיסית, היא היכולת לקרוא ולכתוב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואוריינות · ראה עוד »

אולפנה

הכניסה לאולפנת "סגולה" בקריית מוצקין אוּלְפָּנָה היא בית ספר תיכון לבנות בזרם הממלכתי-דתי, שבו ניתן תגבור של לימודי תורה ופעילויות חברתיות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואולפנה · ראה עוד »

אין מעבירין על המצוות

אין מעבירין על המצוות הוא כלל הלכתי המצוטט בתלמוד בשם ריש לקיש, באשר לקדימות בעשיית מצוות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואין מעבירין על המצוות · ראה עוד »

איסור לימוד תורה לנוכרי

בספרות חז"ל, לימוד תורה לנוכרי הוא דין הלכתי, שלפיו אסור ללמד תורה, למעט דיני שבע מצוות בני נח, לאדם שאינו יהודי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואיסור לימוד תורה לנוכרי · ראה עוד »

אילן אלהרר

אילן אלהרר (נולד ב-1970) הוא כדורגלן עבר ישראלי, ששיחק בעמדת הבלם בבית"ר ירושלים ומכבי יבנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואילן אלהרר · ראה עוד »

איגרת הרמב"ן

אגרת הרמב"ן ליד פתח בית הכנסת איגרת הרמב"ן בחברון אגרת הרמב"ן הוא מכתב המיוחס לרמב"ן, שעל פי הייחוס נכתב לבנו נחמן ששהה בקטלוניה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואיגרת הרמב"ן · ראה עוד »

איישישוק

איישישוק (כך ביידיש, לעיתים אישישוק או איישישאק; בליטאית: Eišiškės, בפולנית: Ejszyszki, ברוסית: Эйшишки) היא עיר מחוז משנה שיילצ'נינקי שבמחוז וילנה בליטא (כ-60 ק"מ דרום-דרום-מערבית לוילנה), על גבול בלארוס.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ואיישישוק · ראה עוד »

נאמני תורה ועבודה

230px נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית דתית שמטרתה המוצהרת היא קידום תפיסת "תורה ועבודה" וערכי יהדות ליברלית, ציונית ומוסרית בציבור הדתי ובחברה הישראלית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונאמני תורה ועבודה · ראה עוד »

נעם-צביה

רשת נעם-צביה (נקראת גם מרחביה) היא רשת חינוך ציונית-דתית, המחנכת בנים ובנות בנפרד ברמה תורנית גבוהה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונעם-צביה · ראה עוד »

נער מקהלה

נער מקהלה הוא חבר במקהלה כנסייתית נוצרית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונער מקהלה · ראה עוד »

נפש החיים

נפש החיים הוא ספר קבלי למחצה שנכתב בידי הרב חיים מוולוז'ין, גדול תלמידיו של הגאון מווילנא, אב"ד העיר וולוז'ין ומייסד ישיבת וולוז'ין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונפש החיים · ראה עוד »

נפיחה

נפיחה (בסלנג: פְלוֹץ, נאד או פוּק) היא פליטת גזים דרך פי הטבעת כתוצר לוואי של פעולת מערכת העיכול.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונפיחה · ראה עוד »

נשים יהודיות באירופה של ימי הביניים

מעמד האישה ביהדות עבר שינויים ותמורות במהלך הדורות, והושפע הן מתהליכים פנימיים ביהדות והן מתהליכים חיצוניים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונשים יהודיות באירופה של ימי הביניים · ראה עוד »

נתן פרג'ון

הרב נתן חוויטה (- 'לוויתן') פרג'ון (1910, ג'רבה - כ"ב באדר א' ה'תשי"ט, 29 במרץ 1959, אשקלון) היה רבה הראשי הספרדי הראשון של העיר אשקלון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונתן פרג'ון · ראה עוד »

נתן צבי פרידמן

נתן צבי פרידמן (כ"ה בתמוז תרע"ד; 21 ביולי 1914 - ו' באלול תשנ"ג; 23 באוגוסט 1993) היה רב, סופר וחוקר; מוותיקי רבני בני ברק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונתן צבי פרידמן · ראה עוד »

נתן בוקובזה

הרב נתן בוקובזה (ל' באב ה'תשכ"ג, 20 באוגוסט 1963 - י' בניסן ה'תשס"ו, 8 באפריל 2006) היה מקובל ודרשן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונתן בוקובזה · ראה עוד »

נתן יהודה לייב מינצברג

הרב נתן יהודה לייב מינצברג, (מכונה הרב לייבל, נולד בי"ב באדר ב' ה'תש"ג, 19 במרץ 1943) הוא ראש ישיבת המתמידים ומנהיגה הרוחני של קהילת קהל עדת ירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונתן יהודה לייב מינצברג · ראה עוד »

נתיבות עולם

נתיבות עולם הוא ספר שכתב המהר"ל מפראג, העוסק בענייני מידות ומוסר, אשר יצא בשנת 1595.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונתיבות עולם · ראה עוד »

נחלים

נְחָלִים הוא מושב דתי הצמוד לעיר פתח תקווה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונחלים · ראה עוד »

נחום טברסקי

נחום טברסקי נחום טְבֶרְסקי (ט"ו בחשוון תרמ"ה, 3 בנובמבר 1884, סְקְוִוירַה, פלך קייב, רוסיה (אוקראינה) – 10 באוקטובר 1953, תל אביב) היה איש העלייה השנייה, עסקן ציוני ומו"ל ישראלי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונחום טברסקי · ראה עוד »

נבי ימין

מבנה הקבר, 10/07סביל בחזית המתחם, 10/07 נבי ימין הוא אתר הנחשב כקברו של בנימין בן יעקב המצוי במזרח כפר סבא סמוך למושב נווה ימין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונבי ימין · ראה עוד »

נהרדעא (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונהרדעא (פירושונים) · ראה עוד »

נוער מזרחי

נוער מזרחי (נע"ם) הייתה תנועת הנוער של תנועת המזרחי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונוער מזרחי · ראה עוד »

נווה יעקב (מושבה)

המושבה נווה יעקב בשנת 1925 פסגת זאב צפון נווה יעקב (בהתחלה כפר עברי או הכפר העברי) הייתה מושבה יהודית, שהוקמה כ-7 ק"מ מצפון לירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונווה יעקב (מושבה) · ראה עוד »

נישואים בהלכה

נישואים נחשבים בהלכה לדרך היחידה בה ניתן לקיים את מצוות פרו ורבו, ולכן מקובל לראות בהם חובה על כל אדם יהודי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ונישואים בהלכה · ראה עוד »

ניטל

נִיטָל או נִיתָּל (נהגה "ניטְל", בשווא נח), וכן ניטל נאַכט (ביידיש: "ליל ניטל") או בלינדע נאַכט (ביידיש: "לילה עיוור"), הוא כינויו של ליל חג המולד בפי יהודים מארצות אשכנז, הנוהגים בין היתר להימנע בו מלימוד תורה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וניטל · ראה עוד »

סמינר בית יעקב

הדר בחיפה סמינר בית יעקב הוא מוסד לימודים לבנות חרדיות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסמינר בית יעקב · ראה עוד »

סעדיה בן אור

הרב סעדיה בן אור (דוראני, א' באדר ה'תרע"ד, 27 בפברואר 1914 - ה' באדר א' ה'תשנ"ז, 12 בפברואר 1997) היה רב ומקובל תימני-ישראלי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסעדיה בן אור · ראה עוד »

ספר תורה

יד מצביעה על פסוקי חג הסוכות. ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וספר תורה · ראה עוד »

ספר תורה שנפל

דין ספר תורה שנפל הוא מכלול ההלכות וההנהגות, הנוגעות ליחיד או לציבור, שהפילו, או שהיו נוכחים, בעת שספר תורה נפל ארצה, וכולל תענית, מתן צדקה ולימוד תורה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וספר תורה שנפל · ראה עוד »

ספר גיא חיזיון

ככיכת הספר בהוצאת מרכז זלמן שזר ספר גיא חיזיון הוא ספר פילוסופי-קבלי שנכתב בשנת 1578 על ידי אברהם בן חנניה יגל במתכונת של אוטוביוגרפיה המשלבת מסע אלגורי בעולמות עליונים של המחבר ורוח אביו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וספר גיא חיזיון · ראה עוד »

ספרות תורנית

ארון ספרי יהדות בבית הכנסת הגדול בעפולה ספרייה תורנית בבית מדרש ספרות תורנית היא מכלול הספרים העוסקים בכל היבטיה השונים של תורת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וספרות תורנית · ראה עוד »

ספרייה

ספרייה היא מקום בו נאספים בצורה מסודרת ספרים ומקורות מידע נוספים (כגון כתבי עת, עיתונים, והקלטות אודיו ווידאו), במטרה לשמר אותם ולאפשר שימוש יעיל בהם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וספרייה · ראה עוד »

ספרייה תורנית

ספרייה תורנית (הקרויה לעיתים קרובות "אוצר הספרים") היא ספרייה המכילה ספרי קודש יהודיים וספרי עזר אשר נוצרה כדי לאפשר לימוד תורה כמצווה דתית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וספרייה תורנית · ראה עוד »

סרבנות גט

סרבנות גט הוא מצב שבו אדם נשוי מסרב לסיים את נישואיו על ידי גט כפי שקובעת ההלכה, אף על פי שהנישואים אינם מתממשים בפועל, ובכך הבעל מונע מאשתו או מונעת האישה מבעלה להינשא לאחר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסרבנות גט · ראה עוד »

סטטוס קוו (ישראל)

הסדר הסטטוס קוו בישראל התבסס במסגרת המוסדות הלאומיים בארץ ישראל בתקופת היישוב והוא נמשך עד ימינו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסטטוס קוו (ישראל) · ראה עוד »

סוכות

יהודים מתפללים בחג הסוכות עם ארבעת המינים. ציור של ליאופולד פיליצ'ובסקי, 1894 סֻכּוֹת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, בין ט"ו לכ"א בתשרי, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסוכות · ראה עוד »

סיפור פשוט

סיפור פשוט הוא רומן נודע מאת הסופר העברי ש"י עגנון, המתאר את מסכת לבטיו של בחור צעיר בקהילה יהודית בעיר קטנה במזרח אירופה על רקע שלל מנהגיה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסיפור פשוט · ראה עוד »

סיום מסכת

נוסח ה"הדרן" ותפילה לעילוי נשמה, בסדר משניות מהמאה ה-19 העתק כתב יד מספריית יוהנס רויכלין סיום מסכת הוא טקס חגיגי הנערך לרוב בציבור, המציין סיום שלב משמעותי של תלמוד תורה, לרוב סיום מסכת גמרא או סדר משניות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וסיום מסכת · ראה עוד »

עמנואל אטקס

עמנואל אטקס עמנואל אֶטְקֶס (Etkes; נולד ב-1939) הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים וחתן פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת 2010.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועמנואל אטקס · ראה עוד »

עם הארץ

עַם הָאָרֶץ הוא כינוי מתקופת בית שני למעמד חברתי של יהודים שלא היו בקיאים בהלכה ובדינים, בניגוד למעמד החברים שהיו בקיאים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועם הארץ · ראה עוד »

עקבי הצאן

שער הספר עקבי הצאן במהדורתו הראשונה עקבי הצאן הוא הספר הראשון שהוציא הרב אברהם יצחק הכהן קוק בארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועקבי הצאן · ראה עוד »

עקיבא אריה ויס

עקיבא אריה ויס אחד העם בתל אביב לוחית זיכרון על ביתו של עקיבא אריה ויס ברחוב הרצל 2 בתל אביב בית המגורים שתכנן ויס ברחוב מזא"ה אחוזבית ויס. עקיבא אריה וַיְס (כ"ז בכסלו תרכ"ט, 11 בדצמבר 1868 – 23 במאי 1947) היה פעיל ציוני, אדריכל ומתכנן ערים, יוזם ומייסד העיר העברית הראשונה אחוזת בית, שלימים תהיה תל אביב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועקיבא אריה ויס · ראה עוד »

עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר. ציור במוזיאון וולף באייזנשטט רבי עֲקִיבָא (גינְז) אֵיגֶר (מכונה בקיצור גם: רעק"א, רע"א או רע"ק איגר; א' בחשוון ה'תקכ"ב, 29 באוקטובר 1761 – י"ג בתשרי ה'תקצ"ח, 12 באוקטובר 1837) היה רב, ראש ישיבה ופוסק הלכה רב-השפעה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועקיבא איגר · ראה עוד »

עקיבא הכרמי

הרב עקיבא הכרמי (ח' בשבט תרפ"ו, 23 בינואר 1926 - י"ד באב תשע"ה, 30 ביולי 2015) היה רבה של שכונת קריית שמואל שבקריות במשך כשישים שנה וראש כולל האברכים "הישיבה הרמה בקריות".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועקיבא הכרמי · ראה עוד »

עשרת הרוגי מלכות

עשרת הרוגי מלכות הוא כינוי לעשרה תנאים שהוצאו להורג באכזריות על ידי השלטון הרומאי בארץ ישראל באשר לא סרו למשמעתם, והמשיכו ללא מורא לקיים את מצוות התורה וללמד אותה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועשרת הרוגי מלכות · ראה עוד »

עלילת דמשק

עלילת הדם בדמשק הייתה עלילת דם שהתחוללה בדמשק בשנת 1840 ה'ת"ר, וחוללה זעזוע גדול בקרב יהדות העולם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועלילת דמשק · ראה עוד »

עזרא הסופר

עֶזְרָא הַסּוֹפֵר (חי במאה ה-5 לפנה"ס) היה ממנהיגי היהודים בימי שיבת ציון ובתחילת תקופת בית שני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועזרא הסופר · ראה עוד »

עזריאל הילדסהיימר

הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר (כ"ז באייר תק"ף, 11 במאי 1820 – ד' בתמוז תרנ"ט, 12 ביולי 1899) היה ממנהיגי אסכולת תורה עם דרך ארץ, או 'נאו-אורתודוקסיה', בגרמניה ומייסד בית המדרש לרבנים בברלין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועזריאל הילדסהיימר · ראה עוד »

עונג שבת

עונג שבת הוא מצווה מדברי נביאים להתענג בשבת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועונג שבת · ראה עוד »

עוסק במצווה פטור מן המצווה

העוסק במצווה פטור מן המצווה הוא כלל הלכתי ביהדות, הקובע פטור מביצוע מצוות, עקב היות האדם טרוד בביצוע מצווה אחרת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועוסק במצווה פטור מן המצווה · ראה עוד »

עופר שלמה גיסין

הרב עופר שלמה גיסין (נולד בשנת 1959) הוא מרצה ליהדות חסיד ברסלב, עורך סדרה מכתבי רבי נחמן מברסלב, יזם בתחום ההיי-טק והמוזיקה היהודית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ועופר שלמה גיסין · ראה עוד »

פנחס אליהו הורביץ

ר' פנחס אליהו הורביץ (ב' באייר ה'תקכ"ה, 23 באפריל 1765, לבוב - י"ט בניסן ה'תקפ"א, 21 באפריל 1821, קרקוב) היה רב, מקובל ומחבר ספרים שהתפרסם בזכות ספרו התורני רחב היריעה ספר הברית השלם הכולל "כל החכמות והידיעות אשר מעולם", ותוכו רצוף חידושי תורה, מוסר השכל וחכמת האמת, שהפך מיד לרב מכר בקרב עם ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופנחס אליהו הורביץ · ראה עוד »

פניני הלכה

פניני הלכה היא סדרת ספרים הלכתית בהוצאת מכון הר ברכה שכתב הרב אליעזר מלמד ובה שישה עשר כרכים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופניני הלכה · ראה עוד »

פפוס בן יהודה (השני)

פַּפּוּס בֶּן יְהוּדָה (השני) היה בן הדור השני והשלישי של התנאים (המאה ה-2 – המאה ה-3).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופפוס בן יהודה (השני) · ראה עוד »

פרנס היום

פרנס היום הוא כינוי שנעשה בו שימוש בשיח הדתי-חרדי, לתורם בעבור החזקת ישיבה או בית מדרש, שנדב את הוצאות המקום, ליום אחד בשנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופרנס היום · ראה עוד »

פרנסה מלימוד תורה

שאלת הפרנסה מלימוד תורה היא שאלה השנויה במחלוקת בין חכמי ההלכה: האם מותר לאדם לקבל שכר בתמורה ללימוד התורה או להוראתה? היו בקרב חז"ל מי שהתנגדו לא רק לכך שאדם יתפרנס ישירות מעיסוקו בתורה, אלא גם לכך שיפיק ממנו תועלת חומרית אחרת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופרנסה מלימוד תורה · ראה עוד »

פרשת האי היווני

פאטרוקלוס - מבט מכף סוניון פרשת האי היווני מתייחסת לסדרה של אירועים שקרו בין השנים 1998-2001, בהם הועלו חשדות למעשי שחיתות אצל בכירים במדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופרשת האי היווני · ראה עוד »

פרשת ואתחנן

שמע ישראל, תחילת קריאת שמע, מתוך הסידור פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופרשת ואתחנן · ראה עוד »

פרדס רימונים

פרדס רימונים הוא חיבור קבלי מקיף שחיבר הרב משה קורדובירו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופרדס רימונים · ראה עוד »

פג'ר (תפילה)

פג'ר (בערבית: فجر - מילולית "שחר") היא התפילה הראשונה ביום מבין חמש התפילות של המוסלמים אשר יחדיו מרכיבות את הצלאה, אחד מחמשת עמודי האסלאם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופג'ר (תפילה) · ראה עוד »

פורים

אוזני המן, המאכל המסורתי בפורים חג פּוּרִים הוא אחד מחגי ישראל שנחוג בי"ד באדר ("פורים דפרזים") או בט"ו באדר (בירושלים וביתר הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון; "פורים דמוקפים" או "שושן פורים").

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופורים · ראה עוד »

פינחס דוד הורוביץ

רבי פינחס דוד הלוי הורוביץ ("הרבי מבוסטון") (אלול תרל"ו-ח' בכסלו תש"ב; 1876–1941) היה האדמו"ר הראשון בשושלת אדמו"רי בית באסטאן, שעמד בראשה משנת תרע"ד (1914) ועד לפטירתו בשנת תש"ב (1941).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ופינחס דוד הורוביץ · ראה עוד »

צניעות (יהדות)

צניעות במשמעה הרחב מייצגת אופן התנהגות מוסרית שעיקרה הימנעות מהתנהגות מוחצנת האמורה להעיד על תכונותיו של האדם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וצניעות (יהדות) · ראה עוד »

צעירי מזרחי

צעירי מזרחי היה ארגון של צעירים חברי המזרחי שנוסד בפולין בשנת 1918.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וצעירי מזרחי · ראה עוד »

צבי פסח פרנק

הרב צבי פסח פְרַנְק (נכתב גם פראנק, כ"א בטבת תרל"ג, 20 בינואר 1873 - כ"א בכסלו תשכ"א, 10 בדצמבר 1960) היה דיין, אב בית דין, פוסק, ממייסדי הרבנות הראשית, חבר במועצת הרבנות הראשית ורבה הראשי האשכנזי של ירושלים בין השנים תרצ"ו-תשכ"א (1960-1936).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וצבי פסח פרנק · ראה עוד »

צבי גרץ

צבי גרץ קברו של גרץ בבית הקברות היהודי העתיק בברסלאו צבי (היינריך) הירש גְרֶץ (בגרמנית: Heinrich Hirsch Graetz; 31 באוקטובר 1817 – 7 בספטמבר 1891),היה מההיסטוריונים היהודים הבולטים ביותר במאה ה-19 ואיש מחשבת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וצבי גרץ · ראה עוד »

צידוק הדין

צידוק הדין הוא שמה של תפילה שהאבלים נוהגים לומר בבית הקברות אחרי קבורת הנפטר, ובה הם מקבלים עליהם את הדין, ומצדיקים את אשר נגזר עליהם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וצידוק הדין · ראה עוד »

קמחא דפסחא

חלוקת קמחא דפסחא בניו יורק, 1908 חלוקת קמחא דפסחא בירושלים 2013 קִמְחָא דְפִסְחָא (בארמית: קמח לפסח, כלומר קמח להכנת מצות, נקרא גם בשם "מעות חיטין") היא מגבית צדקה מיוחדת הנהוגה לקראת חג הפסח, במסגרתה אוספים מהתושבים כסף או מזון על מנת לחלק לעניים מצרכים לפסח.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקמחא דפסחא · ראה עוד »

קריאת שמע

מזוזה - חלק מקריאת שמע קריאת שמע (במקורות עתיקים: 'קריית שמע') היא מצווה מהתורה המהווה אחת מהמצוות המרכזיות בחיי השגרה היהודיים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקריאת שמע · ראה עוד »

קלונימוס קלמיש שפירא

רבי קלונימוס קלמיש שפירא - האדמו"ר מפיאסצנה (י"ד בתמוז ה'תרמ"ט - ד' בחשוון ה'תש"ד; 13 ביולי 1889 - 2 בנובמבר 1943) היה אדמו"ר שפעל בפולין בין שתי מלחמות העולם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקלונימוס קלמיש שפירא · ראה עוד »

קהילת אורות התורה

קהילת אורות התורה היא מרכז רוחני ציוני דתי בשכונת אורות התורה בעיר בת ים, בראשות הרב דוד חי הכהן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקהילת אורות התורה · ראה עוד »

קהילת יהודי קוטנו

קהילת יהודי קוטנו היא הקהילה היהודית בעיר קוטנו שבפולין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקהילת יהודי קוטנו · ראה עוד »

קהילת יהודי בוניהאד

צפורה ויעקב גלנדוואר ממכובדי הקהילה היהודית 221x221 פיקסלים הקהילה היהודית בבוניהאד (בהונגרית: Bonyhád) שבמחוז טולנה בדרום הונגריה, שהיוותה כ-15% מכלל אוכלוסיית העיר, התקיימה החל מהמאה ה-18 עד להשמדתה בשואה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקהילת יהודי בוניהאד · ראה עוד »

קול המשנה

קול המשנה הוא מפעל לעידוד ושינון המשנה באמצעות מערכת קולית בטלפון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקול המשנה · ראה עוד »

קולנוע חרדי

נשים נערכות לצפייה בסרט חרדי באולם סמינר '''בית מלכה''' בירושלים הקולנוע החרדי החל להתפתח בסוף המאה ה-20 ובתחילתה של המאה ה-21.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וקולנוע חרדי · ראה עוד »

רמח"ל

רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל (ה'תס"ז, 1707 – כ"ו באייר ה'תק"ו, 16 במאי 1746) היה מקובל, סופר, חוקר רטוריקה ומשורר יהודי-איטלקי במאה השמונה עשרה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורמח"ל · ראה עוד »

רמב"ם

רבי משה בן מימוּן (נולד: י"ד בניסן ד'תתצ"ה או ד'תתצ"ח, 1135 או 1138, נפטר: כ' בטבת ד'תתקס"ה, 13 בדצמבר 1204; מכונה גם בראשי תיבות רמב"ם, בערבית מוכר כמוסא בן מימון, ובלשונות אירופה כמיימונידס) היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש אשכולות, מדען, רופא, חוקר ומנהיג.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורמב"ם · ראה עוד »

ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז (נולד בט"ו בסיוון ה'תש"ד, 6 ביוני 1944) הוא חבר מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס, ראש ישיבת אור החיים המיועדת לחוזרים בתשובה, רב שכונת בית ישראל ופעיל מרכזי בתנועת התשובה בישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וראובן אלבז · ראה עוד »

רפאל מלדולה (רב בלונדון)

רפאל בן משה חזקיה מלדולה (1754 - 1 ביוני 1828) היה רבה של קהילת יהודי ספרד ופורטוגל בלונדון, בעל ספר הלכות הנישואים "חופת חתנים".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורפאל מלדולה (רב בלונדון) · ראה עוד »

רש"ר הירש

הרב שמשון בן רפאל הירש (רש"ר הירש, בגרמנית: Samson Raphael Hirsch; כ"ד בסיוון ה'תקס"ח, 20 ביוני 1808 – כ"ז בטבת ה'תרמ"ט, 31 בדצמבר 1888) היה רב גרמני, מאבות הנאו-אורתודוקסיה במאה ה-19.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורש"ר הירש · ראה עוד »

רב (אמורא)

אבא בר איבו (175 לערך - 247; נודע בתלמוד בפשטות בכינוי רב, ומכוּנה גם אבא אריכא, כנראה בגלל שהאריך ימים) (יותר נראה שנקרא כך משום שהיה גבוה) היה חכם תלמודי מחשובי האמוראים, ומייסד ישיבת סורא.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורב (אמורא) · ראה עוד »

רב חסדא

רב חִסְדָא הכהן, היה אמורא בבלי אשר חי בדור השני והשלישי של תקופת האמוראים, במאה השלישית והרביעית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורב חסדא · ראה עוד »

רב יהודה בר שילא

רב יהודה בר שילא הוא אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורב יהודה בר שילא · ראה עוד »

רבא

רָבָא (280 בקירוב - 355), היה מראשי הדור הרביעי של אמוראי בבל במאה הרביעית, ולפי גירסת הילקוט שמעוני נמנה ככהן (ראה למטה). מפורסם במחלוקותיו המרובות בגמרא עם אביי, שבהן נפסקה ההלכה על פיו כמעט בכל מחלוקת. דיוניהם ידועים בשם "הוויות אביי ורבא", ו"הם שיא בדרכי העיון של ההלכה והמשפט התלמודי". אביו היה רב יוסף בר חמא, ורבו המובהק היה רב נחמן. לאחר פטירתו של אביי עברה ישיבת פומבדיתא, שהייתה המרכז לפעילות ההלכתית באותה העת, למחוזא, עירו של רבא, והוא כיהן בה 14 שנה כראש הישיבה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבא · ראה עוד »

רבי אלעזר בן שמוע

רבי אלעזר בן שמוע (הוא מי שמכונה "רבי אלעזר" סתם, בדרך כלל, במשנה ובברייתות) היה תנא בדור הרביעי - באמצע המאה השנייה לספירה, כהן, והיה בעל השפעה מרובה על המשכיות מסירת התורה שבעל פה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי אלעזר בן שמוע · ראה עוד »

רבי עקיבא

מתחם קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה רבי עקיבא בן יוסף (רבי עקיבא, לעיתים נכתב רַבִּי עֲקִיבָה) (50 לספירה, ג'תת"י - 136 לספירה, ג'תתצ"ו) היה תנא ארץ ישראלי, בן הדור השלישי של התנאים, מגדולי חכמי ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי עקיבא · ראה עוד »

רבי שמעון בן מנסיא

רבי שמעון בן מנסיא היה תנא בדור החמישי, תלמידו של רבי מאיר, חבר ב'קהלא קדישא' שבירושלים, בן תקופתו ומוקירו של רבי יהודה הנשיא ובני ביתו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי שמעון בן מנסיא · ראה עוד »

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי (או בן יוֹחַי, מכונה בקיצור רשב"י) (ג'תת"ל ≈ 67 לספירה בערך - ג'תתקכ"ג ≈ 160 לספירה בערך) היה תנא בן הדור הרביעי ותלמידו של רבי עקיבא.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי שמעון בר יוחאי · ראה עוד »

רבי טרפון

רבי טרפון הוא תנא, ממשפחת כהנים המיוחסים לעזרא הסופר שחי בדור שאחרי המרד הגדול (הדור השני).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי טרפון · ראה עוד »

רבי חנינא בן תרדיון

בֶּנוֹ אֶלְקָן ביצירתו - מנורת הכנסת רבי חנינא בן תרדיון היה מחשובי התנאים בדור מרד בר כוכבא ולאחריו, אחד מעשרת הרוגי מלכות ואביה של ברוריה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי חנינא בן תרדיון · ראה עוד »

רבי ישמעאל

קבר התנא רבי ישמעאל בעל הברייתות רבי ישמעאל בן אלישע, מגדולי הדור השלישי של התנאים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי ישמעאל · ראה עוד »

רבי יוסי בן קיסמא

מירון- מערת קבורה במירון המיוחסת לרבי יוסי בן קיסמא רבי יוסי בן קיסמא היה תנא בדור השלישי של תקופת התנאים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורבי יוסי בן קיסמא · ראה עוד »

רוזני וילנה

רוזני וילנה היה ארגון של קהילות ליטא רוסיה ופולין לאיסוף כספים עבור מפעלים יהודיים משותפים, בראשם תמיכה ביהודי ארץ ישראל באמצעות כספי החלוקה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ורוזני וילנה · ראה עוד »

ריש לקיש

ריש לקיש או רבי שמעון בן לקיש (בר"ת: ר"ל או רשב"ל) היה מגדולי אמוראי ארץ ישראל בדור השני לאמוראים, במחצית השנייה של המאה השלישית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וריש לקיש · ראה עוד »

שמעון הצדיק

קבר שמעון הצדיק כיום מערת שמעון הצדיק בירושלים, 2007. (לפני השיפוצים הנרחבים במקום) שמעון הצדיק הוא כינוי שנקשר, לפי המחקר, לשתי דמויות, סב ונכדו, שהיו כהנים גדולים מבית חוניו בתקופת בית שני בירושלים, במאה השלישית לפני הספירה, הם שמעון הראשון בן חוניו הראשון, ושמעון השני בן חוניו השני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושמעון הצדיק · ראה עוד »

שמחה בלאס

שמחה בְּלַאס (27 בנובמבר 1897 – 18 ביולי 1982) היה מהנדס מים ישראלי, פעיל ציוני, מתכנן מפעלי מים עיקריים של היישוב בשנות ה-30 ובשנות ה-40, ממייסדי מקורות ויוזם תוכניותיה עד למוביל הארצי, "יועץ הממשלה לענייני המים" בישראל בשנותיה הראשונות, מייסד תה"ל, ראש המתכננים של מוביל המים הארצי, יוזם ההשקיה בטפטוף וממציא הטפטפות, יחד עם בנו ישעיהו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושמחה בלאס · ראה עוד »

שמחה בונם סופר

השבט סופר הרב שמחה בונם סופר בית המדרש בו למד השבט סופר ואביו. רבי שמחה בונם סופר (שרייבר) (ברטיסלאבה, כ"ה בכסלו ה'תר"ג - פרנקפורט, ט"ו בכסלו ה'תרס"ז) - היה רבה של ברטיסלאבה (במקורות היהודים - "פרשבורג") וראש הישיבה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושמחה בונם סופר · ראה עוד »

שמואל הלר

הרב שמואל הלר (העליר) (תקס"ג, 1803? – תרמ"ד, 1884) היה רבה ומנהיגה של הקהילה האשכנזית בצפת במשך למעלה מארבעים שנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושמואל הלר · ראה עוד »

שמוליק בן שלום

שמוליק בן שלום (נולד באפריל 1956) מנהל את עמותות 'מדרשת ביחד - ירוחם' ו'מגשימים ביחד בנתיבות' ואת ישיבת ההסדר בירוחם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושמוליק בן שלום · ראה עוד »

שאר כסות ועונה

שאר כסות ועונה - כינוי כולל למחויבויות הבעל כלפי אשתו במשפט העברי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושאר כסות ועונה · ראה עוד »

שנאת ישראל בעולם היווני-רומי

הפילוסוף הרומי סנקה כינה את היהודים "שבט נפשע" שנאת ישראל בעולם היווני-רומי היא שנאת ישראל שהייתה קיימת בעת העתיקה בשטחי הרפובליקה והאימפריה הרומית, ובשטחי העולם ההלניסטי בקרב הפגנים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושנאת ישראל בעולם היווני-רומי · ראה עוד »

שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו

שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו הוא סיפור קצר, בן 39 פרקים, מאת ש"י עגנון, שהתפרסם לראשונה ב"לוח הארץ" לשנת תש"ז ולאחר מכן נכלל בקובץ סיפוריו סמוך ונראה שהופיע בהוצאת שוקן (תשי"א, 1950).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושני תלמידי חכמים שהיו בעירנו · ראה עוד »

שני וחמישי

שני וחמישי הם שני ימים בשבוע שבהם נהוגים ביהדות מנהגים משותפים אחדים: קריאת התורה בבתי הכנסת, אחד הנוהגים המאפיינים את ימי שני וחמישי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושני וחמישי · ראה עוד »

שניאור זלמן ביחובסקי

זיגמונט ביחובסקי אברהם אוֹסְטְשֶגָה ד"ר שניאור זלמן (זיגמונט) הכהן בּיחוֹבסקי (בפולנית: Zygmunt Bychowski; כ"ו באב תרכ"ה, 18 באוגוסט 1865, קוֹרֶץ, פלך ווהלין, האימפריה הרוסית (אוקראינה) – ד' בתשרי תרצ"ה, 19 בספטמבר 1934, ורשה, פולין) היה נוירולוג, גנטיקאי ועסקן ציבורי וחברתי יהודי פולני, חבר מועצת העיר ורשה (1923–1934), פעיל ציוני, ציר בקונגרס הציוני הראשון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושניאור זלמן ביחובסקי · ראה עוד »

שערי תשובה

שערי תשובה הוא ספרו של רבנו יונה גירונדי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושערי תשובה · ראה עוד »

שרגא פייבל מנדלוביץ'

מצבת קברו של הרב שרגא פייבל מנדלוביץ' בבית הקברות שומרי שבת בזיכרון מאיר, בני ברק הרב שרגא פייבל מנדלוביץ' (ה'תרמ"ו, 1886 - ג' באלול תש"ח, 7 בספטמבר 1948) היה רב ותלמיד חכם אמריקני, מהראשונים והבולטים במנהיגי היהדות החרדית בארצות הברית במאה העשרים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושרגא פייבל מנדלוביץ' · ראה עוד »

שרגא פייבל פרנקל

שרגא פייבל פרנקל ד"ר שרגא פייבל פרנקל (בכתיב יידי: פרענקעל; כ"ז בכסלו תרל"ו, 25 בדצמבר 1875 וסיליקוב, האימפריה הרוסית – י"ט באדר ה'תרצ"ג, 17 במרץ 1933, ניס, צרפת), שנודע בשם העט בַּר־טוֹבִיָּה, היה מורה, מתרגם, ומבקר עברי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושרגא פייבל פרנקל · ראה עוד »

שרגא פייבל קלעי

ד"ר שרגא פייבל קלעי ד"ר שרגא פייבֶל קלעי (שְליידֶר) (י"ז בחשוון תרס"ב, 30 באוקטובר 1901, בוברקה (בויבריק), גליציה, אוסטריה – י"ט בתשרי תשכ"ה, 25 בספטמבר 1964, ירושלים) היה מחנך ישראלי, מורה למתמטיקה ולפיזיקה בגימנסיה העברית בירושלים, מפקח על בתי ספר תיכונים ומנהל המחלקה לבחינות במשרד החינוך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושרגא פייבל קלעי · ראה עוד »

שרה שנירר

שרה שנירר שרה שנירר מצבת קברה בקרקוב, שהוקמה מחדש בשנת תשס"ג. שרה שֶׁנִירֶר (בכתיב יידי: שענירער; א' בתמוז תרמ"ג, 6 ביולי 1883 – כ"ו באדר א' תרצ"ה, 1 במרץ 1935) הייתה מחנכת, מורה ופעילת חינוך חרדית, סופרת יידיש ומחזאית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושרה שנירר · ראה עוד »

שריפת התלמוד

שריפת התלמוד הם אוסף מאורעות שהתרחשו באירופה בתקופת ימי הביניים והעת החדשה, של שריפת כרכים של התלמוד בידי אנשי כמורה נוצרים, לרוב בטקס פומבי תוך השתלהבות ההמונים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושריפת התלמוד · ראה עוד »

שלמה פפנהיים

"אגדת ארבע כוסות", ברלין ה'תק"ן 1790 רבי שלמה פפנהיים (או פאפנהיים, רש"פ, 1740 בערך - 2 במרץ 1814) בלשן ומשורר עברי, מן המתונים שבאנשי תנועת ההשכלה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה פפנהיים · ראה עוד »

שלמה שנהוד

שלמה שנהוד שלמה שֶנהוֹד (במקור שיינהוֹיט, נכתב גם שנהויט, שענהויט; לעיתים ש. שן; 10 באוקטובר 1912 - 28 בנובמבר 1984) היה משורר ומתרגם עברי ויידי, חתן פרס איציק מאנגר ליצירה ספרותית ביידיש לשנת 1979.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה שנהוד · ראה עוד »

שלמה שפירא (דיין)

הרב שלמה זלמן כהנא שפירא (נולד בי"ז בטבת ה'תשט"ו, 10 בינואר 1955) הוא רב ודיין דתי-לאומי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה שפירא (דיין) · ראה עוד »

שלמה זלמן אהרנרייך

הרב שלמה זלמן אהרנרייך (ט' בתמוז ה'תרכ"ג–י"א בסיוון ה'תש"ד) היה אב"ד שימלוי במחוז סילאג' בחבל טרנסילבניה, מחבר "שאלות ותשובות לחם שלמה" ועוד כארבעים חיבורים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה זלמן אהרנרייך · ראה עוד »

שלמה זלמן פינס

הרב שלמה זלמן פינס (ז' בתמוז ה'תרל"ד, 22 ביוני 1874 - י' בחשוון ה'תשט"ו, 6 בנובמבר 1954) היה למדן אוטודידקט ומחבר ספרים פורה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה זלמן פינס · ראה עוד »

שלמה זלמן ליפשיץ

הרב שלמה זלמן ליפשיץ קבר רבי שלמה זלמן ליפשיץ בבית הקברות בוורשהמצבת רבי שלמה זלמן ליפשיץ שלמה זלמן ליפשיץ (פוזנא ה'תקכ"ה 1765 - ורשה י"א בניסן ה'תקצ"ט 26 במרץ 1839, מכונה גם החמדת שלמה על שם החשוב שבספריו), הרב הראשון של ורשה ומחבר שו"ת על ארבעת חלקי שולחן ערוך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה זלמן ליפשיץ · ראה עוד »

שלמה בן יעיש

דון שלמה בן יעיש (Abenaes; בפורטוגזית: אלווארו מנדש, Alvaro Mendes; 1520–1603) היה דיפלומט, איש עסקים ואיש ציבור מבני האנוסים ששב ליהדות, והיה בעל השפעה רבה בחצרם של מלכי אירופה בני זמנו, כמו גם בחצר הסולטאן העות'מאני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה בן יעיש · ראה עוד »

שלמה גורן

הרב שלמה גורן (במקור: גורונצ'יק; כ"א בשבט ה'תרע"ח, 3 בפברואר 1918 – כ"ד בחשוון ה'תשנ"ה, 29 באוקטובר 1994) היה הרב הצבאי הראשי מקום המדינה ועד תשל"א (1971).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלמה גורן · ראה עוד »

שלום מוסקוביץ'

הרב שלום מוסקוביץ' (י"ז בכסלו תרל"ח, 1877 - כ"ב בטבת תשי"ח, 1958) היה האדמו"ר משאץ ורב העיר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלום מוסקוביץ' · ראה עוד »

שלום סעדיה גמליאל

הרב שלום סעדיה גמליאל (כונה בתימן: מארי סאלם סעיד אלג'מל; ז' בניסן ה'תרס"ז, 22 במרץ 1907 - ו' בתמוז ה'תשס"א 27 ביוני 2001) היה רב וסופר מיהודי תימן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלום סעדיה גמליאל · ראה עוד »

שלום הדאיה

הרב שלום הדאיה (ה'תרכ"ד, 1864 - י"ג בכסלו ה'תש"ה, 30 באוקטובר 1944) היה דיין ומקובל, ראש ישיבת המקובלים בית אל ומגדולי חכמי ארם צובא וירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלום הדאיה · ראה עוד »

שלושת ימי ההגבלה

שלושת ימי ההגבלה הם שלושת הימים שלפני מתן תורה (חג השבועות), בהם הכינו בני ישראל את עצמם לקבלת התורה בהר סיני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושלושת ימי ההגבלה · ראה עוד »

שטר (משפט עברי)

שטר הוא מסמך הלכתי, המשמש בדרך כלל כראייה על זכויותיו של המחזיק בו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושטר (משפט עברי) · ראה עוד »

שטר חוב (הלכה)

במשפט העברי, שטר חוב הוא מסמך התחייבות עליו חותם אדם הלווה כסף מחברו, ומשמש כראייה לחבותו של הלווה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושטר חוב (הלכה) · ראה עוד »

שטיסל

שטיסל היא סדרת דרמה ישראלית העוסקת בקורותיה של משפחת שטיסל החרדית המתגוררת בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושטיסל · ראה עוד »

שטיבל

השטיבל (ביידיש: בית קטן) הוא כינוי לבית כנסת קטן יחסית המשמש חסידים לתפילה, ללימוד תורה וכמקום מפגש לקהילה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושטיבל · ראה עוד »

שחור כחול-לבן

"שחור כחול-לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל" הוא ספר עיון מאת ד"ר חיים זיכרמן העוסק בחברה החרדית בישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושחור כחול-לבן · ראה עוד »

שבעה

שבעה הוא מנהג אבלות יהודי החייבים בו שבעת קרובי הנפטר במשך שבעת הימים מאז הלווית קרובם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושבעה · ראה עוד »

שבת

נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש. שתי חלות מכוסות שבר מחורבת עוצה של כן לנר שבת שעליו חרותה המילה "שבת" נמצא בשכבה 8, מתוארך לשנים 340–410 לספירה הַשַׁבָּת היא יום מנוחה וקדושה שבועי לעם ישראל, המועד הראשון במועדים הקבועים מהתורה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושבת · ראה עוד »

שבתאי קשב קלוגמן

שבתאי קשב קלוגמן (ספטמבר 1898 - 1 באוגוסט 1992; מוכר בשם העט ק. שבתאי) היה עיתונאי ישראלי, לפני הקמת מדינת ישראל פרסם בעיתונות העברית בפולין, מולדתו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושבתאי קשב קלוגמן · ראה עוד »

שבועות

חג השבועות (המכונה במקרא גם חג הקציר או יום הביכורים) הוא חג ביהדות, השני מבין שלוש הרגלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושבועות · ראה עוד »

שומן (עיר)

אנדרטת אבות המדינה הבולגרית מצודת שומן מצודת שומן-מבט על כנסייה בשומן בניין בית המשפט המחוזי בעיר בית העלמין היהודי בשומן לאחר שחולל על ידי נאו-נאצים ב-2010 שוּמֶן (בבולגרית: Шумен) היא עיר בצפון מזרח בולגריה בירתו של מחוז שומן וממוקמת 301 קילומטרים מהבירה סופיה, כ-80 ק"מ מערבית לוארנה, 18 ק"מ מערבית למדרה ו-19 ק"מ דרומית לפרסלב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושומן (עיר) · ראה עוד »

שום

שוק שום שום סגול טרי שום הגינה או בקיצור שוּם (שם מדעי: Allium sativum) הוא מין בסוג שום שבמשפחת השומיים, והוא פקעת (גאופיט).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושום · ראה עוד »

שולחן ערוך הרב

סט "שולחן ערוך הרב" המהדורה החדשה עמוד השער של הוצאת תרנ"ה בווארשא שולחן ערוך הרב (נקרא גם שולחן ערוך אדמו"ר הזקן או שו"ע הגר"ז) הוא ספר הלכה שנכתב בידי רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, שנודע בכינויים "האדמו"ר הזקן", "בעל התניא" ו"הרב".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושולחן ערוך הרב · ראה עוד »

שילה רפאל

הרב שילה רפאל (1940 - 6 בנובמבר 1994) היה דיין ופוסק, אב בית דין בירושלים ורב שכונת קריית משה בעיר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושילה רפאל · ראה עוד »

שילוש

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושילוש · ראה עוד »

שיטת ברקאי

שיטת ברקאי היא תוכנית לימודים תורנית, שיוצריה דוגלים בשימוש בכללים המופיעים בספרות חז"ל ובדרכו של הראי"ה קוק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ושיטת ברקאי · ראה עוד »

תפילת שחרית

תפילת שחרית בבית הכנסת באשתמוע תפילת שחרית היא התפילה הנערכת בבוקר, והיא הארוכה מבין תפילות היום.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותפילת שחרית · ראה עוד »

תפילת בית המדרש

תפילת בית המדרש היא זוג תפילות יהודיות, שנועדו להיאמר עם הכניסה לבית מדרש לצורך לימוד תורה ועם היציאה ממנו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותפילת בית המדרש · ראה עוד »

תקנות אושא

תקנות אושא הן תקנות שתיקנה הסנהדרין בעיר אושא, אחרי שגלתה מירושלים בעקבות חורבן בית המקדש השני ושינתה את מיקומה מספר פעמים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותקנות אושא · ראה עוד »

תקנות שו"ם

תקנות שו"ם הן תקנות קהילתיות מקיפות בענייני ציבור, בענייני ממונות ובעניינים נוספים, אשר תוקנו במאה ה-12 ובמאה ה-13 על ידי רבנים ופרנסים מקהילות שו"ם, הקהילות האשכנזיות הגדולות שעל גדות נהר ריין: '''ש'''פיירא, '''ו'''רמייזא ו'''מ'''גנצא (כיום: שפייר, וורמס ומיינץ).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותקנות שו"ם · ראה עוד »

תשעה באב

שולחן לחם הפנים חורבן בית המקדש בציורו של פרנצסקו האייז, (ונציה 1867) כותל המערבי בליל תשעה באב (2008) תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן, אשר מקורו בדברי הנביאים ונקבע במשנה לציון חורבן בתי המקדש - חורבן בית ראשון בשנת ג'של"ח (422 לפנה"ס) לפי המסורת היהודית בידי צבאו של נבוכדנצר השני מלך בבל, וחורבן בית שני בשנת 70 לספירה בידי הצבא הרומי ובראשו המצביא טיטוס.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותשעה באב · ראה עוד »

תלמוד תורה (מצווה)

אדוארד פרנקפורט, ויכוח בלימוד מצוות תלמוד תורה היא מצוות עשה המשמעותית ביותר הנמנית בתרי"ג מצוות, המצווה את האדם ללמוד תורה (שבכתב ושבעל פה) וללמדה לאחרים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותלמוד תורה (מצווה) · ראה עוד »

תלמוד תורה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותלמוד תורה (פירושונים) · ראה עוד »

תלמוד תורה מורשה

תלמוד תורה מורשה הוא תלמוד תורה שהוקם בירושלים בברכתו ועידודו של הרצי"ה קוק על ידי אחדים מתלמידיו בישיבת מרכז הרב, ובראשם הרב עודד וולנסקי, הרב יעקב לבנון, הרב בנימין אייזנר, הרב אריה קורן, הרב יהושע רוזן והרב הלל פלסר, שמנהל את המוסד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותלמוד תורה מורשה · ראה עוד »

תלמוד תורה ארץ המוריה

ממוזער ממוזער תלמוד תורה ארץ המוריה הוא תלמוד תורה ציוני דתי בשכונת הר חומה בירושלים, המפעיל גם בית ספר לבנות ומנהל גני ילדים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותלמוד תורה ארץ המוריה · ראה עוד »

תלמוד תורה המסורה

תלמוד תורה 'אהבת תורה - המסורה' היה במשך תקופה ארוכה תלמוד תורה הגדול ביותר בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותלמוד תורה המסורה · ראה עוד »

תלמיד חכם

ביהדות תלמיד חכם הוא יהודי שלמד מחכמים רבניים, ולו ידע ובקיאות בספרות התורנית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותלמיד חכם · ראה עוד »

תחום שבת

בהלכה, תחום שבת (או תחום סתם) הוא השטח שבו מותר לאדם להלך ברגליו בשבת, ביום הכיפורים וביום טוב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותחום שבת · ראה עוד »

תומר דבורה

שער הספר ""תומר דבורה" במהדורה הראשונה, ונציה שמ"ט תומר דבורה הוא ספר מוסר קבלי, שכתב המקובל רבי משה קורדובירו (הרמ"ק) באמצע המאה ה-16 בצפת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותומר דבורה · ראה עוד »

תורתו אומנותו

תורתו אֻמָּנותו הוא מונח המתאר אדם שלימוד תורה (תורתו) הוא עיסוקו העיקרי (אומנותו - מקצועו).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותורתו אומנותו · ראה עוד »

תורה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותורה (פירושונים) · ראה עוד »

תורה מציון (ארגון)

תנועת תורה מציון הוקמה בשנת 1994 במטרה לחזק את קהילות היהודיות בעולם ואת הקשר שלהן לארץ ישראל ולתורת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותורה מציון (ארגון) · ראה עוד »

תורה שבעל-פה

ששה סדרי המשנה על רקע מעמד הר סיני, על פי מסורת חז"ל. תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה (ובראשי תיבות - תושב"ע) הוא מונח חז"לי למכלול הפירושים וההלכות שאינם כתובים בתורה שבכתב, ואשר עברו במסורת או התחדשו על ידי חכמים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותורה שבעל-פה · ראה עוד »

תורה לשמה

לימוד לִשְמָהּ או לימוד תורה לִשמה הוא ביטוי מעולם בית המדרש היהודי, המתייחס ללימוד ללא אינטרסים זרים ללימוד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותורה לשמה · ראה עוד »

תורה ועבודה

חרדים עובדים למחייתם בחברת B&H - ניו יורק תורה ומלאכה (עבודה) הוא מונח המבטא את הקשר בין לימוד התורה ובין העבודה לצורך פרנסה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותורה ועבודה · ראה עוד »

תינוקות של בית רבן

עיירה היהודית נובוגרוידק (כיום בלארוס), 1930, מספר שנים לפני שנכחדה. תינוקות של בית רבן (בראשי תיבות: תשב"ר) הוא כינוי לילדים הלומדים תורה אצל מלמדי תינוקות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותינוקות של בית רבן · ראה עוד »

תיקון עולם

תיקון עולם הוא ההגנה והטיפוח של אורחות החיים של האנושות; בעברית החדשה משמעותו שיפור, תמורה ואף מהפכה בחיי האנושות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ותיקון עולם · ראה עוד »

לנדסמנשאפט

לַנדסמַנשַאפט (ביידיש: לאנדסמאנשאפֿט – איגוד יוצאי עיר; ברבים לאנדסמאנשאפֿטן, ומכאן באנגלית: Landsmanshaftn) הוא ארגון סיוע הדדי ונדבנות של מהגרים יהודים יוצאי אותה עיר או אותו אזור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ולנדסמנשאפט · ראה עוד »

לשמה

"לשמה" הוא ביטוי בדת ובהלכה המתייחס למספר רבדים בהם נעשה מעשה הפולחן/מצווה לשמו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ולשמה · ראה עוד »

לימודי חול

לימודי חול ביהדות הדתית, ובפרט ביהדות החרדית, הם לימודים שאינם לימודי קודש, העוסקים בתורה שבכתב (תנ"ך) ובתורה שבעל פה (משנה ותלמוד ומפרשיהם, הלכה, אגדה וקבלה), אלא עוסקים בהשכלה כללית, כגון לימודי מתמטיקה ואנגלית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ולימודי חול · ראה עוד »

ליל תיפח

ביהדות, ליל תיפח הוא כינוי לליל יום ההולדת ה-20 של גברים רווקים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וליל תיפח · ראה עוד »

ליטאים (זרם)

ליטאים הוא כינויה הנפוץ של תת-קבוצה ביהדות החרדית, הכוללת חרדים אשכנזים שאינם חסידים או "ירושלמים" צאצאי בני היישוב הישן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וליטאים (זרם) · ראה עוד »

ט"ו באב (מועד)

ביהדות, ט"וּ באב (חמישה עשר בחודש אב) מצוין כיום מועד של שמחה בסימן של פיוס ואהבה בעם ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וט"ו באב (מועד) · ראה עוד »

טנק המבצעים של חב"ד

טנק המבצעים בגולדרס גרין בלונדון טנק המבצעים בחזית המרכז היהודי-קהילתי במוסקבה, יולי 2013 הטנקים ברחבת הכותל המערבי בסיומה של השיירה השנתית בחנוכה - ה'תשס"ט 'טנק מבצעים' בניו יורק טנק המבצעים (או "טנק מצוות", מוכר בציבור הישראלי גם בשם "ניידת חב"ד") הוא כינוי לכלי רכב המשמש את חסידי חב"ד לצורך הפצת יהדות והפצת מבצעי הרבי מחב"ד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וטנק המבצעים של חב"ד · ראה עוד »

טקסי ילדות (ספר)

טקסי ילדות, חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים הוא כותר ספרו של פרופ' איבן (ישראל) מרקוס, מופקד הקתדרה להיסטוריה יהודית על שם פ' רוז באוניברסיטת ייל בארצות הברית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וטקסי ילדות (ספר) · ראה עוד »

טבילת עזרא

טבילת עזרא היא טבילה שתיקן עזרא הסופר למי שנטמא בטומאת קרי, ורוצה ללמוד תורה או להתפלל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וטבילת עזרא · ראה עוד »

טורקה

טוּרקה (באוקראינית: Турка; בפולנית: Turka; ביידיש: טארקע) היא עיירה בחבל לבוב שבמערב אוקראינה על גדתו של נהר סטרי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וטורקה · ראה עוד »

טובה סנהדראי

טובה סַנְהֶדְראי-גולדרייך (לעיתים: סנהדראית; 23 בספטמבר 1906, טרנופול – 31 באוגוסט 1993, ירושלים) הייתה פעילה מרכזית בזרם הציונות הדתית והסוציאליסטית בישראל, ממייסדות ארגון הפועלות של הפועל המזרחי ומראשותיו, חברת הכנסת מטעם סיעת מפד"ל (האישה הדתייה הראשונה שנבחרה לכנסת), יו"ר תנועת אמונה ומייסדת הארגון הראשון לשירות לאומי לבנות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וטובה סנהדראי · ראה עוד »

טובה ליכטנשטיין

טובה ליכטנשטיין (נולדה בשנת 1935) היא דוקטור לעבודה סוציאלית ומרצה לשעבר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וטובה ליכטנשטיין · ראה עוד »

ז' בתמוז

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וז' בתמוז · ראה עוד »

ז'ידיק

ז'ידיק (בליטאית: Židikai, ז'דיקאי; בז'מאיצ'ו: Žėdėkā, ז'דקה; בפולנית: Żydyki, ז'ידיקי; ביידיש: זשידיק) היא עיירה במחוז משנה מז'ייקי במחוז טלז בצפון מערב ליטא.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וז'ידיק · ראה עוד »

זמני היום בהלכה

זמני היום בהלכה הוא כינוי לזמנים שונים במהלך היממה, הנוגעים לקיום מצוות או איסורים שונים התלויים בזמן מסוים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וזמני היום בהלכה · ראה עוד »

זרוע, לחיים וקיבה

זרוע של בהמה טהורה שנשחטה כהלכה לשון (לחי) ספל מלא קיבות מצוות זְרוֹעַ לְחָיַיִם וְקֵיבָה היא מצוות עשה מדאורייתא המחייבת את השוחט לתת לכהן חלקים מסוימים מכל בהמה טהורה שנשחטה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וזרוע, לחיים וקיבה · ראה עוד »

זלמן לביוש

זלמן לביוש (1947) אלתרמן (1957) לוחית זיכרון על ביתו של זלמן לביוש ברח' השופטים 2 בתל אביב זלמן לֶבּיוּש (30 בינואר 1908 – 26 באפריל 1988) היה שחקן ובמאי תיאטרון ישראלי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וזלמן לביוש · ראה עוד »

זכריה זרמתי

הרב זכריה זרמתי (נולד בשנת ה'תשכ"ד, 1964) הוא פוסק הלכה ומשורר, מייסד וראש "מכון תורת אמ"ת", עומד בראש בית דין לענייני ממונות בשכונת הר חומה בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וזכריה זרמתי · ראה עוד »

זכריה באומל

זכריה באומל (נולד ב-17 בנובמבר 1960) הוא אחד משלושת הנעדרים בקרב סולטאן יעקוב בלבנון יחד עם יהודה כץ וצבי פלדמן, אשר נפלו בשבי ב-11 ביוני 1982.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וזכריה באומל · ראה עוד »

חנה שפיצר

חנה מרים שפיצר (ז' בשבט ה'תרמ"ו, 13 בינואר 1886- י"ז בשבט ה'תשט"ו, 9 בפברואר 1955) הייתה מייסדת ומנהלת תלמוד תורה לבנות א' בירושלים, בית חנה ובית ספר רוחמה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחנה שפיצר · ראה עוד »

חנה טאו

חנה טאו (ת"ש, 1940 לערך - י' בניסן ה'תשס"ה, 19 באפריל 2005) הייתה רבנית ומחנכת בולטת בתחום לימוד תורה לנשים בציבור הדתי לאומי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחנה טאו · ראה עוד »

חנה הנקין

הרבנית חנה הנקין (נולדה ב-1946) היא מקימת וראש מדרשת נשמת, ממובילות לימוד תורה והלכה לנשים, נחשבת פורצת דרך, חלוצת לימוד התורה לנשים ואחת מתלמידות החכמים הגדולות של ימינו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחנה הנקין · ראה עוד »

חסידות בוסטון

חסידות בוסטון (באסטאן) היא חצר חסידית הנקראת על שם העיר בוסטון בארצות הברית, שבה התגורר מייסד השושלת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחסידות בוסטון · ראה עוד »

חק לישראל

"חֹק לישראל" (או בקיצור "חק") הוא מערך של חמישה ספרים הסודרים את חמשת חומשי התורה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחק לישראל · ראה עוד »

חרדים מודרניים

חרדים מודרניים הוא כינוי לאנשים המשתייכים למגזר החרדי בישראל אך פתוחים לעולם המודרני ולחברה הכללית, במידה העולה על המקובל בזרם החרדי המרכזי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחרדים מודרניים · ראה עוד »

חרדים לאומיים

חרדים־לאומיים (בראשי תיבות חרד"לים) או תורניים לאומיים הם תת־קבוצה של הציבור הדתי לאומי בישראל אשר הגדרתה סובייקטיבית וישנם ויכוחים על שמה ועל גבולותיה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחרדים לאומיים · ראה עוד »

חלאקה

מוהרא"ש מברסלב חלאקה (מערבית: حَلَقَ, חלק (ה) גילח; או ביידיש: אָפּשערן, נהגה: Opshern, לסַפר) הוא טקס תספורת יהודי, הנערך לילדים כשהם מגיעים לגיל שלוש.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחלאקה · ראה עוד »

חזקיהו

לוחמי חזקיהו המלך על חומות ירושלים. פרט מתצוגה במוזיאון מגדל דוד חִזְקִיָּהוּ היה מלך יהודה בשנים 727 לפנה"ס או 715 לפנה"ס עד 698 לפנה"ס או 686 לפנה"ס.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחזקיהו · ראה עוד »

חבר (הלכה)

חבר הוא כינוי תלמודי לאדם שקיבל על עצמו חומרות מסוימות בעיקר בענייני תרומות ומעשרות, וטומאה וטהרה, הנקראות בלשון התלמוד "דברי חברות".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחבר (הלכה) · ראה עוד »

חברת הלומדים

חברת הלומדים הוא מונח בסוציולוגיה שטבע פרופ' מנחם פרידמן, חוקר החברה החרדית, המתאר תופעה שהחלה באמצע המאה ה-20, שבמסגרתה הזרם המרכזי של החברה החרדית במדינת ישראל דוגל בהכוונת הגברים לייעד את כל חייהם ללימוד תורה בישיבות ובכוללים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחברת הלומדים · ראה עוד »

חברותא

נערים לומדים בחברותא בישיבת תורת חיים (מוסקבה) פֿאָרווערטס, בהושענא רבה ה'תרפ"ה. לימוד בחַבְרוּתָא הוא שיטת לימוד הנפוצה היום בתרבות הישיבתית- יהודית שבה זוג-לומדים קורא יחד את הטקסט ודן בו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחברותא · ראה עוד »

חגי ישראל ומועדיו

סרטונים מעגל החגים הישראלי בסדר כרונולוגי (החל מתשרי) - וידאו כרטיס ברכה לראש השנה. ביום זה מתחילים עשרת ימי תשובה, לכן מאחלים "לשנה טובה תכתבו". הפסוק בתחתית מתייחס לארבעת המינים, אותם אוחזים בחג הסוכות (ראו תמונה). חגי ישראל ומועדיו הוא כינוי לכלל החגים והמועדים היהודיים הקיימים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחגי ישראל ומועדיו · ראה עוד »

חורב (רשת חינוך)

סמלם של מוסדות "חורב". חורב, רשת מוסדות חינוך דתית לאומית הפועלת בירושלים, ובה בית ספר יסודי, ישיבה תיכונית (שבה מתקיים גם כולל) ואולפנה לבנות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחורב (רשת חינוך) · ראה עוד »

חינוך תורני

חינוך תורני הוא מסגרת חינוכית שמושם בה דגש עיקרי על לימודי קודש ועל חינוך לעבודת ה' וליראתו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחינוך תורני · ראה עוד »

חילול השם

גילוי דעת בירושלים המתריע מפני חילול השם על ידי התנהגות לא ראויה כלפי גויים, 2011 ביהדות, חילול השם הוא מצב שבו מחולל שמו של האלוהים עקב מצבם או מעשיהם של מאמיניו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחילול השם · ראה עוד »

חיה'לה קאולה

חיה'לה־קרולינה קאולה (בגרמנית: Karoline Kaulla; בכתיב העברי דאז: קוילע; ה'תצ"ט, 1739 - א' בניסן ה'תקס"ט, 18 במרץ 1809) הייתה סוכנת החצר של דוכסות וירטמברג והאישה העשירה ביותר בגרמניה בתקופתה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיה'לה קאולה · ראה עוד »

חיים מרדכי רולר

הרב חיים מרדכי רולר (כ"ח באדר תרכ"ח, 1868-מוצ"ש ט' בחשוון תש"ז, אוקטובר 1946) היה הרב של טרגו ניאמץ במשך כיובל שנים, מחבר שו"ת "באר חיים מרדכי".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים מרדכי רולר · ראה עוד »

חיים משה אלישר

הרב חיים משה אלישר (חמ"א; ג' בשבט ה'תר"ה, 11 בינואר 1845, ירושלים - ד' בשבט ה'תרפ"ד, 10 בינואר 1924, ירושלים) היה הראשון לציון, ומרבני ירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים משה אלישר · ראה עוד »

חיים מוולוז'ין

הרב חיים איצקוביץ, ידוע יותר בשם רבי חיים מוולוז'ין (ז' בסיוון ה'תק"ט, 24 במאי 1749 - י"ד בסיוון ה'תקפ"א, 14 ביוני 1821), היה תלמיד בולט של הגאון מווילנה, מייסדה של ישיבת עץ חיים, המוכרת כישיבת וולוז'ין - "אם הישיבות", ורב העיירה וולוז'ין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים מוולוז'ין · ראה עוד »

חיים אמסלם

הרב חיים (אמיל) אמסלם (נולד בי' בתשרי ה'תש"ך, 12 באוקטובר 1959; אוראן, אלג'יריה) הוא ראש תנועת עם שלם, לשעבר חבר הכנסת מטעם מפלגת ש"ס בשנים 2007–2013.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים אמסלם · ראה עוד »

חיים נחמן שפירא

פרופ' חיים נחמן שפירא פרופ' חיים נחמן שפירא (בליטאית: Chaimas Nachmanas Šapira; 1895 - 8 בדצמבר 1943) היה מחנך, מרצה באוניברסיטה הליטאית בקובנה, חוקר הספרות והפילוסופיה העברית, חוקר מדעי המזרח, מחבר ספרי עיון ומתרגם יהודי ופעיל ציוני, בין היתר, חבר הוועד המרכזי של רשת "תרבות" בליטא.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים נחמן שפירא · ראה עוד »

חיים שיבא

חיים שיבא (מימין) מלווה את אלינור רוזוולט בעת ביקורה בבית החולים תל השומר חיים שיבָּא (1908 - 10 ביוני 1971) היה רופא ישראלי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים שיבא · ראה עוד »

חיים יעקב מישקינסקי

הרב חיים יעקב מישקינסקי הרב חיים יעקב מישְקינסקי (ה'תרמ"ג, 1883 - כ"ב בחשוון ה'תש"ג, 2 בנובמבר 1942) היה רב ליטאי, רבן של שטאבין, קנישין וסוויסלוץ'.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים יעקב מישקינסקי · ראה עוד »

חיים יעקב גולדוויכט

הרב חיים יעקב גולדוויכט בצעירותו (מאחור), שני משמאל: הרב יצחק ברוכסון, אביה החורג של אשתו רחל מרים הרב חיים יעקב גולדוויכט (ד' באלול ה'תרפ"ה, 24 באוגוסט 1925) - ז' באדר א' ה'תשנ"ה, 6 בפברואר 1995) מייסד וראש הישיבה הראשון של ישיבת כרם ביבנה. קיבל בשם "מפעל ישיבות ההסדר" את פרס ישראל לשנת ה'תשנ"א.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים יעקב גולדוויכט · ראה עוד »

חיים יהודה אריה וייל

הרב ד"ר חיים יהודה אריה וייל (תרכ"ו, 1866-כ' בחשוון תש"ד, 18 בנובמבר 1943) היה רב בגרמניה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחיים יהודה אריה וייל · ראה עוד »

חייקה קלינגר

חייקה קלינגר, בנדין, 1939 חַייקָה קלינגֶר (בפולנית: Chajka Klinger; 25 בספטמבר 1917 – 18 באפריל 1958) הייתה ממנהיגות הארגון היהודי הלוחם בבנדין, נחקרה בעינויים על ידי הגסטפו, נמלטה והייתה הראשונה מקרב לוחמי הגטאות שהגיעו לארץ ישראל, ועמה יומניה המהווים עדות אותנטית ראשונית על מרד הגטאות בוורשה ובבנדין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחייקה קלינגר · ראה עוד »

חייקה גרוסמן

חייקה גרוסמן בתמונה מתוך תעודת הזיהוי המזויפת שלה, בסביבות 1941 חייקה גרוסמן עם בעלה מאיר ובתה הבכורה, לאה. תחילת שנות ה-50 חַייקָה גרוסמן-אוֹרְקין (20 בנובמבר 1919, ביאליסטוק, פולין – 26 במאי 1996, קיבוץ עברון, ישראל) הייתה מנהיגה ציונית, מראשי תנועת השומר הצעיר בתקופת מלחמת העולם השנייה, פרטיזנית וחברת מחתרת בגטאות ליטא ופולין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וחייקה גרוסמן · ראה עוד »

בן

ג'ורג' הרברט ווקר בוש ובנו ג'ורג' ווקר בוש פקיסטני ובנו במשפחה, בן הוא יחס שארות הקושר (זכר) אל הוריו (המושג המקביל לנקבה הוא בת).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובן · ראה עוד »

בן ציון טבגר

בן ציון טבגר (ברוסית: Бенцион Аронович Тавгер, Tavger B A, י"א באב תר"ץ, 5 באוגוסט 1930 – י"ב באב, תשמ"ג, 22 ביולי 1983) היה פיזיקאי, פעיל למען העלייה מברית המועצות ופעיל מרכזי במאבק למען ההתיישבות היהודית בחברון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובן ציון טבגר · ראה עוד »

בני עקיבא

בני עקיבא היא תנועת נוער בינלאומית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובני עקיבא · ראה עוד »

בנימין אביעד

הרב בנימין אביעד (ה'תר"ץ, 1930 – י"ט באלול ה'תשס"ד, ספטמבר 2004) היה רב מועצה אזורית שפיר וחבר מועצת הרבנות הראשית (תשל"ג–תשמ"ג, 1973–1983).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובנימין אביעד · ראה עוד »

בנימין אוראל

מבנה מסחר ותעסוקה משנת 1939 בצומת הרחובות ארלוזורוב והרצל בחיפה, פברואר 2010 אנדרטה לזכר אבשלום פיינברג, מוצבת היום בתחומי פארק נחל חדרה, 3/12 בית רוזנפלד בבת גלים בנימין אוראל (1889 – 3 בדצמבר 1968) היה אמן, צייר, פסל ואדריכל ישראלי, שתיכנן בין השאר את תחנת החשמל בנהריים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובנימין אוראל · ראה עוד »

בנימין זאב בנדיקט

הרב פרופ' בנימין זאב בֶּנֶדִּיקְט (ד' באייר ה'תרע"ג 10 במאי 1913 – כ"ב בסיון ה'תשס"ב 2 ביוני 2002) היה רבה של האג ורבה של שכונת אחוזה בחיפה במשך 45 שנה, איש אקדמיה וחוקר במדעי היהדות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובנימין זאב בנדיקט · ראה עוד »

ברנהרד גולדמן

ברנהרד גולדמן בשנות הארבעים לחייו ד"ר ברנהרד גולדמן (Bernard Goldmann; 20 בפברואר 1842, ורשה, פולין הקונגרסאית – 23 במרץ 1901, לבוב, גליציה, האימפריה האוסטרו-הונגרית) היה נציג לבוב בבית הנבחרים של גליציה, פעיל בקהילה היהודית, פטריוט פולני, מראשי זרם המתבוללים הפרו-פולני בגליציה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברנהרד גולדמן · ראה עוד »

ברל ברודר

ברל ברודר (ביידיש: בערל בראָדער, שמו האמיתי: בער מרגליות; 1815?, פודקאמין - 1868, פלוישט או קרלסבד) היה אחד מהמשוררים העממיים והזמרים הנודדים (בדחן) הראשונים בשפת היידיש.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברל ברודר · ראה עוד »

ברוך משקלוב

ספר "יסוד עולם" לר' יצחק הישראלי תלמיד הרא"ש, נדפס עם הוספות על ידי ברוך שיק משקלוב, ברלין תקל"ז 1777 רבי ברוך שיק משקלוב (1744, תק"ד – 1808, א' באדר תקס"ח) היה רב, מקובל ודיין מן המשכילים המוקדמים, מחבר ומתרגם ספרי מדע ובהם הספר "יסודות" של אוקלידס.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברוך משקלוב · ראה עוד »

ברוך אידלשטיין

הרב ברוך בן-ציון אידלשטיין (כ' באב תרצ"ו, 8 באוגוסט 1936 – ט"ז באלול תשע"ה, 30 באוגוסט 2015) היה ראש ישיבה ציוני ישראלי שייסד את הישיבה התיכונית ישיבת בני עקיבא פרחי אהרן בקריית שמואל שבקריות מצפון לחיפה ועמד בראשותה במשך 22 שנים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברוך אידלשטיין · ראה עוד »

ברוך שמואל דויטש

הרב דויטש במוצאי שמחת תורה בישיבה הרב ברוך שמואל הכהן דויטש (נולד בי"ג בחשוון ה'תש"ג - 1942, בני ברק) חבר מועצת גדולי עולם התורה של "בני תורה".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברוך שמואל דויטש · ראה עוד »

ברוך יוסף פייבלזון

מצבת ברוך יוסף פייבלזון הרב ברוך יוסף פייבלזון (ביידיש פייוועלזאהן; 1895 תרנ"ו - 11 באוגוסט 1933 י"ט באב תרצ"ג) היה ראש ישיבת ראדין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברוך יוסף פייבלזון · ראה עוד »

ברכה

ברכת התורה מוצגת על שלט בבית-כנסת. בְּרָכָה היא תפילה קצרה שנאמרת בזמן קיום מצווה, מועד או חוויה יוצאת-דופן בחייו של אדם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברכה · ראה עוד »

ברכות התורה

ברכות התורה בהלכה, בִּרְכוֹת הַתּוֹרָה הן ברכות העוסקות בנתינת התורה ובלימוד תורה, שחובה לברכן לפני לימוד תורה, ומקובל לברכן בכל בוקר לקראת כל לימוד התורה שילמד באותו יום.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וברכות התורה · ראה עוד »

בדיקת חמץ

בדיקת חמץ בדיקת חמץ היא המצווה לחפש את החמץ בערב חג הפסח כדי לבערו מהבית, כפי שנאמר במשנה:.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובדיקת חמץ · ראה עוד »

בית סוהר מעשיהו

בית סוהר מעשֵיהו הוא מתקן כליאה לאסירים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית סוהר מעשיהו · ראה עוד »

בית דין של מעלה

ביהדות, בית דין של מעלה הוא ערכאה שמימית אשר שורשים לתפיסת קיומה מצויים כבר במקרא אולם עיקר פיתוחה בא לידי ביטוי בספרות חז"ל (בעיקר בספרות האגדה, אך גם בהקשרים משפטיים בהם קצרה ידו של הדין בערכאה הארצית ועל כן נמסר הדין לשמים, למשל בדין מיתה בידי שמים) ובתורת הסוד הקדומה והמאוחרת (הקבלה והחסידות).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית דין של מעלה · ראה עוד »

בית המדרש לרבנים בז'יטומיר

בית המדרש לרבנים בז'יטומיר, שפעל בין 1847 ל-1873, שכן בפאתי העיר ז'יטומיר שבדרום-מערב האימפריה הרוסית (באזור אוקראינה של ימינו), בתחום המושב היהודי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית המדרש לרבנים בז'יטומיר · ראה עוד »

בית החרושת שולץ

בית החרושת שולץ במרכז גטו ורשה בית החרושת שולץ (בגרמנית: Schulz Schop, בקרב תושבי גטו ורשה כונה השופ) היה מפעל לתעשיית עורות לצורכי ביגוד והנעלה לצבא גרמניה, שפעל בגטו ורשה בזמן מלחמת העולם השנייה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית החרושת שולץ · ראה עוד »

בית הכנסת זיכרון משה

חזית בית הכנסת זיכרון משה הכניסה לאחד מחדרי התפילה בית הכנסת "זיכרון משה", או שטיבלאך זיכרון מוישה הוא כינויו הנפוץ של בית הכנסת המרכזי "אהלי יעקב" בשכונת זיכרון משה בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית הכנסת זיכרון משה · ראה עוד »

בית הכנסת בניי-סיר-סן

בית הכנסת של ניי-סיר-סן במהלך הפגנה למען שחרורו של גלעד שליט בית הכנסת של ניי-סיר-סן השוכן בעיר ניי-סיר-סן באזור איל-דה-פראנס, הוא בית הכנסת העתיק ביותר בפרברי פריז.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית הכנסת בניי-סיר-סן · ראה עוד »

בית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט

בית הכנסת הארותודוקסי ברחוב קזינצי בבודפשט בית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט (בהונגרית: Kazinczy utcai Orthodox Zsinagóga) או קזינצי שול (Kazinczy Schul) הוא בית כנסת האורתודוקסי הגדול של בודפשט, המרכז הרוחני העיקרי של הקהילה היהודית האורתודוקסית בבירת הונגריה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט · ראה עוד »

בית הכנסת בהורדנה

בית הכנסת הגדול בהורודנה הוא בית הכנסת הפעיל העתיק ביותר בחבר העמים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית הכנסת בהורדנה · ראה עוד »

בית הכנסת החורבה

בית הכנסת המשוחזר בתשעה באב, 2012 בית הכנסת המשוחזר בסוכות בית הכנסת החורבה (או חורבת רבי יהודה החסיד, מכונה בקיצור החורבה) הוא בית כנסת במרכז הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, על יד כיכר החורבה ומול בית הכנסת צמח צדק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית הכנסת החורבה · ראה עוד »

בית הכנסת ישורון

יְשׁוּרוּן (במקור: יְשֻׁרוּן) הוא בית כנסת אשכנזי מרכזי בירושלים שנוסד בשנות ה-20 של המאה ה-20.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית הכנסת ישורון · ראה עוד »

בית יעקב

כיתת הבוגרות השנייה של "בית יעקב", 1934, לודז' תנועת בית יעקב היא תנועת בתי ספר חרדית לבנות, הגדולה בעולם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית יעקב · ראה עוד »

בית יעקב הישן

תלמידות בית יעקב הישן, תחילת שנות ה-20 בית יעקב הישן הוא בית ספר ותיכון חרדי בירושלים, המשתייך לחוגי העדה החרדית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ובית יעקב הישן · ראה עוד »

ביל"ו

כתב יד בצרפתית, שחובר בקושטא ב-1882 סמל ביל"ו בבית הכנסת בגדרה צריף העץ של אנשי ביל"ו, כנראה היחיד שנותר, ברחוב הראשי בגדרה רחוב על שם הארגון בשכונת קטמון בירושלים בול שהונפק בשנת 1952 לציון 70 שנה לעליית ביל"ו תנועת בִּיל"וּ הייתה ארגון צעירים יהודי ציוני אשר הוקם בא' בשבט ה'תרמ"ב, 21 בינואר 1882 בעיר חרקוב שבאוקראינה, אז חלק מהאימפריה הרוסית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וביל"ו · ראה עוד »

ביטול תורה

ביהדות, ביטול תורה הוא כינוי להימנעות מתלמוד תורה ללא סיבה מוצדקת, חרף מצוות תלמוד תורה, עליה נאמר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וביטול תורה · ראה עוד »

גן אור

שלט הכניסה ליישוב גן אור גן אור הייתה התנחלות ומושב עובדים דתי במרכז גוש קטיף אשר השתייכה למועצה אזורית חוף עזה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגן אור · ראה עוד »

גרשון ברגסון

גרשון ברגסון גרשון בֶּרגסוֹן (21 באוגוסט 1913, שרפץ, פולין הרוסית – 14 בינואר 2009, ירושלים) היה מחנך וסופר ילדים ונוער ישראלי, מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך (1971–1983), מייסד המדור לספרות ילדים במשרד החינוך וראשו ומייסד כתב העת "ספרות ילדים ונוער" ועורכו במשך יותר משלושה עשורים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגרשון ברגסון · ראה עוד »

גזל שינה

גזל שינה הוא איסור הלכתי מוסרי, המתייחס להפרעה לשינה של אדם אחר.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגזל שינה · ראה עוד »

גזירות אדריאנוס

גזירות אדריאנוס היו מכלול פעולות העונשין שהטיל הקיסר אדריאנוס על התושבים המורדים בארץ ישראל לאחר דיכוי מרד בר כוכבא, שנקראו במקורות היהודיים "גזירות השמד".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגזירות אדריאנוס · ראה עוד »

גבאי

שַמָּש תוקע בשופר בבית כנסת בתל אביב לפני כניסת יום הכיפורים, 1960 גבאי (לעיתים נקרא שַמָּש) הוא כינוי לאדם שמנהל את ענייני בית הכנסת, והוא אחראי על ניהול הצדדים הלוגיסטיים וסדרים נוספים, כמו קביעת זמני תפילה, ניהול התפילות, מינוי שליחי ציבור (חזנים), וקוראים בתורה, חלוקת העליות והכיבודים השונים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגבאי · ראה עוד »

גבריאל הנדלר

גבריאל הנדלר (נולד ב-1946 בלונדון) הוא פרופסור חבר בדימוס לחקר ביצועים והחלטות, המפורסם בעיקר בשל מאמריו בתחום תורת הרשתות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגבריאל הנדלר · ראה עוד »

גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה

גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה הוא כלל הלכתי המופיע ארבע פעמים, בתלמוד, בשם רבי חנינא, ומשמעותו היא שמי שמקיים מצווה שהוא חייב בה גדול ממי שמקיים מצווה זו אף שהוא פטור ממנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה · ראה עוד »

גוי

גוי או נוכרי הוא כינוי יהודי לכל אדם שאינו יהודי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגוי · ראה עוד »

גיוס בני ישיבות

בראשית ימי מדינת ישראל הונהג הסדר בשם "תורתו אומנותו", לפיו בני ישיבות יוכלו לדחות גיוסם לצה"ל, כדי שיוכלו להתמקד בלימוד תורה בישיבה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וגיוס בני ישיבות · ראה עוד »

דתיים לאומיים

הריקודגלים המסורתי, הנערך ברחבת הכותל ביום ירושלים, ובו משתתפים דתיים לאומיים רבים. צעדה המונית של דתיים לאומיים במהלך ריקודגלים בירושלים. דתיים־לאומיים (בקיצור: דתיים) הוא שם כולל לקבוצה בחברה הישראלית, הרואה עצמה מחויבת לשמירת ההלכה והמסורת היהודית, ובמקביל תומכת בציונות ובהשתלבות אקטיבית בחברה הכללית במדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודתיים לאומיים · ראה עוד »

דברי תורה

דברי תורה, הם כינוי לדרשה תורנית (כלומר דרשה על נושאים מארון הספרים היהודי ובפרט התורה), לעיתים דרשות אלה קצרות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודברי תורה · ראה עוד »

דורש ציון

בית הספר במשכנו ברחוב ישעיהו, 1951 דורש ציון היה תלמוד תורה, בית מדרש ובית ספר בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודורש ציון · ראה עוד »

דוב ליאור

הרב דוב ליאור, אפריל 2013, בית הרב קוק ממוזער הרב דוב ליאור (נולד בי"א בחשוון תרצ"ד, 30 באוקטובר 1933) הוא רב ציוני דתי, מן הפוסקים הבולטים בציבור הדתי לאומי וממנהיגי הזרם המכונה "חרדי לאומי".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוב ליאור · ראה עוד »

דוד אלקיים

רבי דוד אלקיים (רד"א, 1851 -1941) היה חכם, משורר, פסל, צייר, עיתונאי ומלומד יהודי ממוגדור שבמרוקו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד אלקיים · ראה עוד »

דוד אבוחצירא

הרב דוד אבוחצירא (ה'תרכ"ו, 1866 - י"ד בכסלו ה'תר"פ, 6 בדצמבר 1919) היה ממנהיגי הקהילה היהודית בתאפיללת שבמרוקו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד אבוחצירא · ראה עוד »

דוד אידלסון

דוד אידלסון (ט' באייר תרנ"א, מאי 1891 – י"ד בחשוון תשט"ו, 10 בנובמבר 1954) היה איש חינוך שהתמחה בטיפול בילדים ונוער עזובים, והיה מחלוצי החינוך הפתוח בארץ ישראל, וממייסדי "חברת הילדים" בבית אלפא.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד אידלסון · ראה עוד »

דוד פרישמן

דוד פרישמן וחיים נחמן ביאליק. ציור של לאוניד פסטרנק, ברלין 1920 דוד פרישמן (1859, זגייז', פולין – 4 באוגוסט 1922, ברלין) היה משורר, עורך, מתרגם, סופר, פיליטוניסט, מבקר אמנות ועיתונאי עברי, מחלוצי הספרות העברית המודרנית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד פרישמן · ראה עוד »

דוד פינטו

הרב דוד חנניה פינטו (נולד ב - 1950) מכהן כראש מוסדות "חברת פינטו" בארצות הברית, צרפת וארגנטינה, "אורות חיים ומשה" באשדוד ו"פניני דוד" בירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד פינטו · ראה עוד »

דוד צמח

דוד צמח (תרי"ט-1859 או 10 במרץ 1860-תר"ך – ינואר 1934, טבת תרצ"ד) היה פובליציסט ומתרגם עברי פולני בן תקופת התחייה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד צמח · ראה עוד »

דוד צבי מילר

דוד צבי מילר דוד צבי (היינריך) מילר (David Heinrich Müller; 6 ביולי 1846 – 21 בדצמבר 1912), היה פרופסור מן המניין לאפיגראפיה שמית באוניברסיטת וינה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד צבי מילר · ראה עוד »

דוד קאפח

הרב דוד קאפח (ג' בחשוון ה'תרנ"ב, 4 בנובמבר 1891 - ב' בכסלו ה'תרע"ט 6 בנובמבר 1918), ממנהיגי חברת דור דעה בתימן, בנו ותלמידו של הרב יחיא קאפח ואביו של הרב יוסף קאפח.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד קאפח · ראה עוד »

דוד קאהן

ישיבת תולדות אהרן רבי דוד קאהן (נולד בט' בטבת ה'תש"ז - 1 בינואר 1947) הוא האדמו"ר מתולדות אהרן משנת 1996, בנו השני של האדמו"ר הקודם רבי אברהם יצחק קאהן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד קאהן · ראה עוד »

דוד חי הכהן

הרב דוד חי כהן (מזדהה בשם המשפחה כהן), הוא ראש ישיבת נתיבות ישראל ראש קהילת אורות התורה ורב שכונה בבת ים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד חי הכהן · ראה עוד »

דוד בן שמעון

קבר הרב דוד בן שמעון בהר הזיתים הכיתוב על המצבה רחוב על שם רבי דוד בן שמעון בירושלים, סמוך לשכונה שהקים הרב דוד בן שמעון (1826 תקפ"ד - 1879 י"ח בכסלו תר"מ) (מכונה גם הרדב"ש והצוף דב"ש), רב, תלמיד חכם ומחנך, ממייסדי ועד העדה המערבית בירושלים ומיוזמי הקמת שכונת מחנה ישראל, השכונה השנייה שנבנתה מחוץ לחומות ירושלים והראשונה שנבנתה ביוזמת תושבי ירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד בן שמעון · ראה עוד »

דוד ביגמן

הרב דוד ביגמן (נולד בדטרויט, מישיגן, ארצות הברית בתשי"ד, 1953) הוא רב אורתודוקסי מודרני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד ביגמן · ראה עוד »

דוד ד'אור

דוד ד'אור (נולד ב-2 באוקטובר 1965 כדוד נחייסי) הוא זמר-יוצר קונטרה-טנור ישראלי, בעל מוניטין בנלאומי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד ד'אור · ראה עוד »

דוד דוידוב

דוד דוידוב דוד דוידוב בצעירותו לוחית זיכרון על ביתו של דוד דוידוב ברח' שדרות יהודית 7 בתל אביב דוד דוידוב (רציק) (10 במאי 1890 – 13 בנובמבר 1975) היה שחקן, במאי וצייר ישראלי יליד רוסיה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ודוד דוידוב · ראה עוד »

המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב (לשעבר: בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, הידוע גם בראשי תיבות בג"ט) הוא מכללה אקדמית-תורנית, המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והמרכז האקדמי לב · ראה עוד »

האושפיזין

האושפיזין הוא סרט קולנוע דרמטי-קומי ישראלי משנת 2004.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והאושפיזין · ראה עוד »

הסכם יששכר וזבולון

הסכם יששכר וזבולון הוא הסכם בין אדם בעל יכולת כלכלית לתלמיד חכם עני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והסכם יששכר וזבולון · ראה עוד »

העדה החרדית

העדה החרדית היא קבוצה בתוך הציבור החרדי בישראל, המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והעדה החרדית · ראה עוד »

הפלס (יומון)

גיליון מיום 7 במאי 2017 הַפֶּלֶס הוא יומון חרדי ליטאי, שהחל להופיע ב-13 ביולי 2012.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והפלס (יומון) · ראה עוד »

הפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות (2014)

הפגנת החרדים נשים מתפללות בעצרת הפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות הייתה הפגנת מחאה ועצרת תפילה שהשתתפו בה מאות אלפי חרדים, בראשות מנהיגי היהדות החרדית בישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והפגנת החרדים נגד גיוס בני ישיבות (2014) · ראה עוד »

הפועל המזרחי

הפועל המזרחי (או בראשי תיבות: הפועמ"ז; "המזרחי" פירושו "מרכז רוחני") היא תנועה פוליטית שהתקיימה החל מ-1922, עשרים שנה אחרי ייסוד המזרחי, ועד התאחדותה עם תנועת המזרחי ב-1956 לשם הקמת המפד"ל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והפועל המזרחי · ראה עוד »

הפיגוע במעלות

הפיגוע במעלות (קרוי גם אסון מעלות או טבח מעלות) היה אירוע טרור פלסטיני שהתרחש במעלות ב-15 במאי 1974 (כ"ג באייר תשל"ד).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והפיגוע במעלות · ראה עוד »

הקהילה היהודית ברקסינגן

בית הכנסת לשעבר, המשמש את הכנסייה האוונגלית הקהילה היהודית ברקסינגן (גרמנית: Rexingen) במדינת באדן-וירטמברג בגרמניה התקיימה מאז המאה ה-16, עד לשנת 1942.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והקהילה היהודית ברקסינגן · ראה עוד »

הקונסיסטוריה היהודית של וסטפליה

300px הקונסיסטוריה הווסטפלית המלכותית לבני ישראל (בגרמנית: Königlich Westphälisches Konsistorium der Israeliten, טייטש: קאֶניגליך וועזטפֿאלישז קאָנזיזטאָריום דער איזראַעליטען) הייתה הוועד המרכזי והמפקח על יהודי ממלכת וסטפליה הנפוליאונית, שפעל מ-1808 עד 1813.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והקונסיסטוריה היהודית של וסטפליה · ראה עוד »

הר נוף

שכונת הר-נוף, 2007. ניתן לראות בחלקה התחתון של התמונה בצד ימין חלק משכונת עין כרם, ובצד שמאל חלק מבית זית. (צולם מהדסה עין כרם) הר נוף היא שכונה חרדית-דתית במערב ירושלים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והר נוף · ראה עוד »

הר ברכה

הישוב הר ברכה במבט מהאוויר. תשע"ז, 2017. בְּרָכָה או הַר בְּרָכָה, היא התנחלות ויישוב קהילתי דתי בשומרון, בשטח המועצה האזורית שומרון, מדרום לשכם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והר ברכה · ראה עוד »

הרחקות דרבנו תם

הרחקות דרבנו תם הן שורה של סנקציות שניתן להפעיל על בעל המסרב לתת גט לאשתו, הכוללות נידוי חברתי של הסרבן, איסור על עלייתו לתורה, צירופו למניין, לימודו תורה, מילת בניו, קבירת בניו בקבר ישראל, ושאר איסורים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והרחקות דרבנו תם · ראה עוד »

השועל והדגים

Ohara Koson השועל והדגים הוא משל שנאמר על ידי רבי עקיבא ומופיע בתלמוד הבבלי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והשועל והדגים · ראה עוד »

השכלה

השכלה היא ידע כללי שאדם רוכש במהלך חייו על ידי למידה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והשכלה · ראה עוד »

התמד

בפיזיקה, עקרון ההֶתְמֵד (עקרון ההתמדה או האִינֶרְצִיָּיה), קובע כי כל גוף נוטה להישאר במצב בו הוא נמצא: אם במנוחה – ישאף להישאר במקומו, ואם בתנועה – ישאף לשמור על מהירותו, (גודלה וכיוונה).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והתמד · ראה עוד »

התמדה (לימוד תורה)

התמדה או שקידה בלימוד תורה, היא הקדשת מלוא הזמן ללימוד בלא לבזבז את הזמן על דברים אחרים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והתמדה (לימוד תורה) · ראה עוד »

התרמה

לפרקונים" מתרימים את הקהל במהלך תהלוכה לאיסוף כספים לטובת מיזמי מאבק בעוני בסיאטל התרמה היא פעולה לשם איסוף תרומות, כלומר בקשת כסף, מזון או ציוד מאדם או מארגון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והתרמה · ראה עוד »

הלל לומד תורה

הִלֵּל לומד תורה (או הלל על גג בית המדרש) הוא סיפור מאגדות חז"ל, המתאר את אהבתו ומסירותו הרבה של הלל הזקן ללימוד התורה, עוד לפני שהיה לחכם מוכר וידוע.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והלל לומד תורה · ראה עוד »

הלכה

בתלמוד הבבלי, מהדורת וילנא הלכה היא כינוי ביהדות לכלל הדינים והמצוות שעל פיהם מצווה היהודי לנהוג.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והלכה · ראה עוד »

הזורעים

הַזּוֹרְעִים הוא מושב דתי, בשיפולי בקעת יבנאל שממערב לטבריה, השייך למועצה אזורית הגליל התחתון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והזורעים · ראה עוד »

הבא להורגך השכם להורגו

ביהדות, הבא להורגך השכם להורגו הוא כלל מוסרי שמשמעותו כי לאדם מותר להתגונן ולהציל את חייו במחיר חיי מי שמסכן אותו, כהגנה עצמית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והבא להורגך השכם להורגו · ראה עוד »

הגאון מווילנה

רבי אליהו בן שלמה זלמן (ט"ו בניסן ה'ת"פ, 23 באפריל 1720 – י"ט בתשרי ה'תקנ"ח, 9 באוקטובר 1797), שנודע בכינויים: הגאון מווילנה, הגאון החסיד ואף בפשטות - הגאון, או בראשי תיבות: הַגְּרָ"א (הגאון רבנו אליהו), היה פוסק, מקובל ואיש אשכולות, שבלט במעמדו החריג בתקופת האחרונים כסמכות רבנית עליונה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והגאון מווילנה · ראה עוד »

הגימנסיה הריאלית העברית בקובנה

הגימנסיה הריאלית העברית בקובנה (בשעתה נקראה: הגימנסיון הריאלי העברי בקאוּנָס או הריאל-גימנסיון העברי; בהמשך: הגמנסיון העברי הפרטי הראשון בקאונס; בליטאית: Kauno žydų realinė gimnazija, ומאוחר יותר – Kauno žydų I gimnazija; בשנותיה הראשונות נקראה גימנסיית קרליבך, Carlebach-Gymnasium, על שם מייסדה, וגם גימנסיה ריאלית יהודית,.Jüdisches Realgymnasium I.E בגרמנית) הייתה הגימנסיה העברית הראשונה שפעלה במערכת החינוך היהודית של העיר קובנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והגימנסיה הריאלית העברית בקובנה · ראה עוד »

הגיית העברית

הגיית העברית היא האופן שבו העברית באה לידי ביטוי בפי דובריה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והגיית העברית · ראה עוד »

הגייה

הֲגִיָּה של שפה היא האופן שבו השפה באה לידי ביטוי בפי דובריה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והגייה · ראה עוד »

הגייה תימנית

ההגייה התימנית (או הברה תימנית, נקראת הג'ה על ידי בני העדה) היא אופן הביטוי של השפה העברית שהתקיים בפי יהודי תימן בתקופת הביניים של העברית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והגייה תימנית · ראה עוד »

הכנסת כלה

הכנסת כלה היא המצווה לסייע לחתן ולכלה כדי שיוכלו להינשא, כחלק ממצוות גמילות חסדים, וכן ללוות את החתן והכלה לחופה ולשמחם, כחלק ממצוות ואהבת לרעך כמוך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והכנסת כלה · ראה עוד »

הישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן

בניין הישיבה הישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן או ישיבת בר-אילן, היא ישיבה תיכונית עירונית שש-שנתית בתל אביב-יפו הממוקמת בשדרות רוטשילד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן · ראה עוד »

היישוב

היישוב הוא כינוי לישות היהודית שקמה בארץ ישראל החל מהרבע האחרון של המאה ה-19, עם יציאתם של אנשי היישוב הישן מבין חומות העיר העתיקה בירושלים וייסודן של מקווה ישראל ופתח תקווה, ונמשכה בעלייה הראשונה בשנת 1881 וייסוד המושבות, וברצף היסטורי עד ליום הכרזת מדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והיישוב · ראה עוד »

היישוב הישן

מפת ארץ ישראל וסביבתה, מעשה ידי הנרי ליבו, משנת 1729 מפת ארץ ישראל, מעשי ידי י"ב אלן, משנת 1851 היישוב הישן הוא מונח המתייחס לחברה היהודית הוותיקה בארץ ישראל, אשר צמיחתה התגברה שוב ברבע האחרון של המאה ה-18 ובמשך המאה ה-19 במהלך התקופה העות'מאנית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) והיישוב הישן · ראה עוד »

כנסת הגדולה

כנסת הגדולה הייתה המוסד העליון של חכמי ישראל מימי עזרא ונחמיה ועד סמוך לכהונת שמעון הצדיק, כלומר בפרק הזמן שבין סוף נביאי ישראל האחרונים (מאז שיבת ציון) לתחילת תקופתם של ראשוני חז"ל, חכמי תקופת המשנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וכנסת הגדולה · ראה עוד »

כפר צבי סיטרין

כפר צבי סיטרין או בית צבי הוא כפר נוער שבו שוכנת ישיבה תיכונית חרדית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וכפר צבי סיטרין · ראה עוד »

כבתה אין זקוק לה

כבתה אין זקוק לה היא הלכה מהלכות הדלקת נרות חנוכה לפיה אם לאחר שהודלקו נרות החנוכה כבו הנרות, אין צורך לחזור ולהדליקם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וכבתה אין זקוק לה · ראה עוד »

כולל אברכים

כולל אברכים 'ברית יצחק' במוסקבה כולל הוא מרכז לימודים ישיבתי בו לומדים אברכים אחרי הנישואין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וכולל אברכים · ראה עוד »

כוונה (יהדות)

כוונה היא מחשבה פנימית של האדם, המניעה אותו לבצע פעולות או מעשים מסוימים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וכוונה (יהדות) · ראה עוד »

כיסוי ראש לנשים (הלכה)

פיאות וכובעים) כיסוי ראש חלקי האופייני לזרמים מקלים בציבור הדתי כיסוי ראש הוא חיוב הלכתי על נשים יהודיות שנישאו לכסות את שיער ראשן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וכיסוי ראש לנשים (הלכה) · ראה עוד »

י' באייר

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וי' באייר · ראה עוד »

י' בחשוון

פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי' חשוון היא פרשת וירא, אם בר המצוה חל בשנה המתחילה ביום חמישי, או פרשת לך לך אם בר המצוה חל בשנה המתחילה בימים שני, שלישי או שבת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וי' בחשוון · ראה עוד »

ימי בין המצרים

יהודים מתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון, באיור של גוסטב דורה למגילת איכה. יְמֵי בֵּין הַמְּצָרִים הם שלושת השבועות שבין צום שבעה עשר בתמוז (היום שבו הובקעה חומת ירושלים) לצום תשעה באב (היום שבו חרב בית המקדש).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וימי בין המצרים · ראה עוד »

ימין משה

מראה כללי של השכונה חותם "כרם משה ויהודית" בית בימין משה מדרגות בשכונה היורדות לגיא בן הינום שלט הרחוב בית ועץ בשכונה בין סמטאות ימין משה חצר מטופחת בימין משה מדרגות אבן מקוריות בשכונה הגן התוחם את ימין משה ממערב ימין משה היא שכונה ותיקה בירושלים בקרבת העיר העתיקה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וימין משה · ראה עוד »

ינוקא

ינוקא (מארמית "ינוקא", תינוק) הוא כינוי שהיה מקובל בקרב חסידי מזרח אירופה לאדמו"רים אשר הוכתרו כשאינם עוד בגיל בר מצווה (בני 13) ולעיתים כונו כך מכיוון שאינם עוד בוגרים או גדולים בתורה כדי להיות אדמ"ורים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וינוקא · ראה עוד »

יעקב פרלשטיין

יעקב פרלשטיין ומשפחתו יעקב פרלשטיין (י"ז בכסלו תרל"ט, 14 בדצמבר 1878, מאה שערים – כ"ט בחשוון תש"ב, נובמבר 1942, תל אביב) היה מבוני תל אביב ובת ים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויעקב פרלשטיין · ראה עוד »

יעקב פרידמן (אדמו"ר)

רבי יעקב פרידמן (כ"ח בחשוון תרל"ט, 24 בנובמבר 1878 – י"ח בחשוון תשי"ז, 23 באוקטובר 1956) היה האדמו"ר מהוסיאטין בין השנים תש"ט-תשי"ז ומראשי תנועת המזרחי באוסטריה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויעקב פרידמן (אדמו"ר) · ראה עוד »

יעקב לסלוי

יעקב לסלוי (20 באפריל 1896 פולין – 1987, תל אביב).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויעקב לסלוי · ראה עוד »

יעקב בן אשר

רבנו יעקב בן אשר (ה'כ"ט, 1269 בערך - ה'ק"ג, 1343), פוסק הלכה, מכונה על פי רוב "בעל הטורים" על שם ספר ההלכה שכתב, "ארבעה טורים".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויעקב בן אשר · ראה עוד »

יעקב כלפון

הרב יעקב כלפון (היכ"ל), ה'תקס"ח (1808) - י"ט באב ה'תרט"ו (3 באוגוסט 1855), היה אב בית הדין בעיר טיטואן שבמרוקו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויעקב כלפון · ראה עוד »

יעקב יצחקי

הרב יעקב יצחקי (כונה לעיתים היעב"ץ או בהררי"ץ - בן הרב יצחק; 1 בספטמבר 1846, י' באלול ה'תר"ו - 11 ביוני 1917, כ"א בסיון ה'תרע"ז) היה הרב הראשי ואב בית דין בדאגסטן שברוסיה, חוקר של ההיסטוריה של עם ישראל, ומייסד המושבה באר יעקב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויעקב יצחקי · ראה עוד »

יצחק מרעלי

הרב יצחק מרעלי (בצרפתית: Isaac Morali; 1867–1952) היה משכיל עברי מאלג'יר, משורר ופייטן, חוקר, מתרגם, דיין ומחנך, ממחיי השפה העברית באלג'יר ומראשוני מנהיגי שיטת עברית בעברית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק מרעלי · ראה עוד »

יצחק משה אלבוגן

יצחק משה אלבוגן יִצְחָק משֶׁה אֶלְבּוֹגֶן (איתמר) (בכתיב שנהג בתקופתו: עלבאָגען; בגרמנית: Ismar Elbogen; י"ט באלול תרל"ד - 1 בספטמבר 1874, שילדברג, גרמניה – כ"ט בתמוז תש"ג, 1 באוגוסט 1943, ניו יורק) היה חוקר תפילה ופיוט, פרשן מקרא, היסטוריון של העם היהודי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק משה אלבוגן · ראה עוד »

יצחק אשר טברסקי

זווהיל-צאנז הרב פרופ' יצחק (איזידור) אשר טברסקי (באנגלית: Isadore Twersky; י' בתשרי תר"ץ 14 באוקטובר 1929 - י"א בתשרי תשנ"ח 12 באוקטובר 1997) היה האדמו"ר מטולנא ופרופסור לספרות עברית ולפילוסופיה באוניברסיטת הרווארד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק אשר טברסקי · ראה עוד »

יצחק ספיבק

יצחק ספיבק יצחק ספיבק (1 במרץ 1886 – 13 במרץ 1977) היה מחנך, מתרגם, סופר ילדים ונוער ומחבר ספרי לימוד ברוסיה ובישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק ספיבק · ראה עוד »

יצחק סבאג

הרב יצחק סבאג (1888–1971) היה דיין וראש ישיבה, מגדולי רבני מרוקו במאה העשרים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק סבאג · ראה עוד »

יצחק סירקין

כיתת הציור של יצחק סירקין באולם הציור בבית הספר הריאלי, הדר הכרמל, חיפה, 1920 יצחק סירקין (1883 – 10 ביוני 1938, י"א בסיוון תרצ"ח) היה פסל, אדריכל ומורה לאמנות ביישוב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק סירקין · ראה עוד »

יצחק למפרונטי

הרב יצחק חזקיה ברבי שמואל לַמפּרוֹנטי (לעיתים נכתב לאמפרונטו; באיטלקית: Lampronti; כ"א בשבט ה'תל"ט (3 בפברואר 1679) – י"ב בכסלו ה'תקי"ז (5 בדצמבר 1756) היה רב ורופא בפדובה ופרארה, מחבר האנציקלופדיה ההלכתית הראשונה "פחד יצחק".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק למפרונטי · ראה עוד »

יצחק זלר

הרב יצחק זַלֶר (בכתיב יידי: זאַלער) היה רב חרדי בוורשה, מחבר ספרים תורניים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק זלר · ראה עוד »

יצחק גנירם (אקלה)

יצחק (אקל'ה) גנירם (23 באפריל 1945 - 28 באפריל 2016) היה ממחדשי הישוב היהודי בחברון, ממקימי בית ספר שדה כפר עציון ומראשוני ההתיישבות ברמת הגולן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק גנירם (אקלה) · ראה עוד »

יצחק גולדמן

יצחק גולדמן (בכתיב היידי, שנהג בזמנו: גאָלדמאן, גם גאָלדמאנן; ברוסית: Гольдман; בפולנית: Izaak (Icchak) Goldman; י"ד באייר תקע"ג, מאי 1813, יאשינובקה – כ"ט בטבת תרמ"ח, 13 בינואר 1888, ורשה) היה מחנך, מתרגם, מדפיס, מו"ל וצנזור עברי, מאנשי תנועת ההשכלה היהודית בוורשה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק גולדמן · ראה עוד »

יצחק דלויה

רבי יצחק דלויה (? - 1590), רב ספרדי ממגורשי ספרד, אב בית דין במרקש, מקובל, וראש קהילת המגורשים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק דלויה · ראה עוד »

יצחק הלוי הורוביץ

הרב יצחק הלוי הורוביץ (מכונה: ר' איציקל המבורגר), (תע"ה, 1715 - י' באייר תקכ"ז, 4 במאי 1767) היה למדן, מנהיג וראב"ד אה"ו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק הלוי הורוביץ · ראה עוד »

יצחק הוטנר

הרב יִצְחָק הוּטְנֶר (אדר ה'תרס"ו, 1906 - כ' בכסלו ה'תשמ"א, 28 בנובמבר 1980), שהיה מוכר גם בכינוי הפחד יצחק (על שם ספריו), היה ראש ישיבת רבינו חיים ברלין בברוקלין, וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק הוטנר · ראה עוד »

יצחק יעקב ריינס

הרב יצחק יעקב ריינס (י"ט בחשוון ת"ר, 1839 -י' באלול תרע"ה, 1915) היה רב ליטאי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויצחק יעקב ריינס · ראה עוד »

יציאה מארץ ישראל (הלכה)

יציאה מארץ ישראל הוא דיון הלכתי שעוסק בהגדרה המדויקת של מצוות יישוב ארץ ישראל: האם חלה חובה על אדם לשהות בכל רגע ורגע בארץ ישראל, או שמותר לצאת ממנה לתקופה קצרה לשם טיול בחוץ לארץ, פעילות כלכלית וכדומה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויציאה מארץ ישראל (הלכה) · ראה עוד »

ישנה בחיק ילדות

יְשֵׁנָה בְחֵיק יַלְדוּת הוא שיר של רבי יהודה הלוי, ממשוררי תור הזהב של יהדות ספרד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישנה בחיק ילדות · ראה עוד »

ישעיה פיק ברלין

רבי ישעיה פיק ברלין (ה'תפ"ה, 1725 - ח' באייר ה'תקנ"ט, 1799) היה רב, פוסק ואב בית דין.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישעיה פיק ברלין · ראה עוד »

ישראל מאיר לוינגר

הרב ד"ר ישראל מאיר לוינגר (נולד בכ"ב בכסלו תרצ"ד, 10 בדצמבר 1933) הוא רב, וטרינר וזואולוג, מומחה לכשרות ולשחיטה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל מאיר לוינגר · ראה עוד »

ישראל מאיר הכהן

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין (י"א בשבט ה'תקצ"ט, 26 בינואר 1839 - כ"ד באלול ה'תרצ"ג, 15 בספטמבר 1933) מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל מאיר הכהן · ראה עוד »

ישראל מרדכי טברסקי

רבי ישראל מרדכי רבי ישראל מרדכי טברסקי (ז' בסיוון תרפ"ט, 15 ביוני 1929 – כ"ב בסיוון תשס"ד, 11 ביוני 2004) היה האדמו"ר מרחמסטריווקא בישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל מרדכי טברסקי · ראה עוד »

ישראל משה חזן

עטיפת ספרו של רבי ישראל משה חזן - ''''כרך של רומי'''' רבי ישראל משה חזן (נודע גם בכינוי: משי"ח 1808 איזמיר, טורקיה - 1863 צידון, לבנון) נכדו של רבי רפאל יוסף חזן, היה חבר בית הדין של רבי יעקב פינצ'י בירושלים, שד"ר בערי מערב אירופה, הרב הראשי של הערים רומא, קורפו ואלכסנדריה, מקובל, ומחבר ספרי יהדות בשיטת הוויכוח, שלט בשפות רבות ובמדעי הטבע, דגל בצורך ללמוד "חוכמות חיצוניות" במקביל ללימוד התורה מחד, ולחם ביהדות רפורמית מאידך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל משה חזן · ראה עוד »

ישראל אלתר

רבי ישראל אלתר בצעירותו צועד לימינו של אביו האמרי אמת רבי ישראל אלתר (כ"ד בתשרי תרנ"ה 24 באוקטובר 1894 - ב' באדר תשל"ז 20 בפברואר 1977) היה האדמו"ר החמישי בשושלת אדמור"י גור, משקם החסידות בארץ ישראל לאחר השואה וממנהיגי הציבור הבולטים של הציבור החרדי במדינת ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל אלתר · ראה עוד »

ישראל קפלן (מחנך)

ישראל קפלן ר' ישראל קפלן (בכתיב ארכאי: קאפלאן; ברוסית: Израиль Кaплaн; כ"ט בכסלו תר"ל, דצמבר 1869, טולצ'ין, פלך מוהילב, רוסיה (רוסיה הלבנה) – ט"ז באייר תרפ"ז, מאי 1927, תל אביב) היה מחנך עברי ברוסיה וביישוב, עסקן ציבור ופעיל ציוני ועברי, רב מטעם במינסק ובאסטרחאן, מחלוצי החינוך העברי המתוקן ברוסיה, מייסד ומנהל בתי ספר יסודיים בשיטת "עברית בעברית", חבר "המזרחי", מנהל בתי הספר של התנועה בחברון ובתל אביב, חבר אספת הנבחרים הראשונה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל קפלן (מחנך) · ראה עוד »

ישראל גורי

ישראל גוּרי (1893 – 17 בספטמבר 1965), ממייסדי מפא"י, בה נחשב סמכות מוסרית; חבר הכנסת מיום ייסודה ויושב ראש ועדת הכספים מן הכנסת השנייה ועד לכנסת החמישית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישראל גורי · ראה עוד »

ישיבת מקור חיים

ישיבת מקור חיים (השם הרשמי: מוסדות מקור חיים) היא ישיבה תיכונית השוכנת בקיבוץ כפר עציון, בנשיאותו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת מקור חיים · ראה עוד »

ישיבת אור עציון

ישיבת אור עציון הוא שמן של ישיבה תיכונית ולצדה פנימייה צבאית, ישיבת הסדר וכן של ישיבה גבוהה, כולן בראשות הרב חיים דרוקמן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת אור עציון · ראה עוד »

ישיבת נר ישראל

ישיבת נר ישראל (באנגלית: Ner Israel Rabbinical College) היא ישיבה ליטאית ותיקה בארצות הברית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת נר ישראל · ראה עוד »

ישיבת נהריה

ישיבת ההסדר נהריה (ידועה גם בשם ישיבת נהר-דעה) היא ישיבת הסדר בנהריה בה משולבים לימוד תורה ושירות צבאי במסגרת של חמש שנים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת נהריה · ראה עוד »

ישיבת נובהרדוק

ישיבת נובהרדוק הייתה ישיבה ליטאית, ששילבה בתוך לימודיה את לימוד המוסר, בדרך מיוחדת, שעליה ביססה את בניית עולמם הרוחני של חניכיה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת נובהרדוק · ראה עוד »

ישיבת פאר רוקאוואי

ישיבת פאר רוקאוואי (באנגלית: Yeshiva of Far Rockaway; ידועה גם כ"יְשִׁיבָה דֶרֶךְ אֵיתָן", Derech Ayson Rabbinical Seminary) היא ישיבה תיכונית חרדית-אמריקאית בפאר רוקאוויי שבקווינס, ניו יורק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת פאר רוקאוואי · ראה עוד »

ישיבת תפארת ירושלים

ישיבת תפארת ירושלים הייתה הישיבה הספרדית החשובה והגדולה ביותר בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת תפארת ירושלים · ראה עוד »

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בישראל

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בישראל היא ישיבה ותיקה של חסידות חב"ד במסגרת רשת ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בישראל · ראה עוד »

ישיבת תורת החיים

ישיבת תורת החיים היא ישיבה גבוהה בראשות הרב שמואל טל והרב אריאל פרג'ון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת תורת החיים · ראה עוד »

ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין

ישיבת בני עקיבא לפיד "תורת נחום" מודיעין היא ישיבת בני עקיבא השוכנת בעיר מודיעין והיא הישיבה התיכונית הגדולה בארץ.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין · ראה עוד »

ישיבת בני צבי

ישיבת בני צבי היא ישיבה תיכונית פנימייתית בבית אל, והיא חלק ממוסדות הישיבה הגבוהה בבית אל בראשות הרב זלמן מלמד.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת בני צבי · ראה עוד »

ישיבת דרך חיים

ישיבת דרך חיים היא ישיבה קטנה לאומית בראשות הרב מתניה אריאל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת דרך חיים · ראה עוד »

ישיבת דרך השם

ישיבת דרך השם היא ישיבה גבוהה חרדית-ליטאית אלטרנטיבית השוכנת בשכונת הר נוף בירושלים ומונה כ-50 תלמידים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת דרך השם · ראה עוד »

ישיבת ההסדר שעלבים

אולם בית המדרש, נובמבר 2009 ישיבת שעלבים היא ישיבת הסדר וישיבה גבוהה הנמצאת בקריית החינוך שעלבים, הישיבה ממוקמת על גבעה בקיבוץ שעלבים במרכזו של עמק איילון, ונשקפת ממנה העיר מודיעין, כביש 1 ומרחב לטרון.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת ההסדר שעלבים · ראה עוד »

ישיבת היישוב החדש

ישיבת היישוב החדש (נודעת גם בשם ישיבת הרב עמיאל) היא ישיבה תיכונית חרדית השוכנת בתל אביב; חלוצת הישיבות התיכוניות ביישוב החדש.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת היישוב החדש · ראה עוד »

ישיבת וולוז'ין

מבנה הישיבה כיום ישיבת וולוז'ין (בשמה הרשמי ישיבת עץ חיים, וכונתה תדיר אם הישיבות) הייתה הישיבה המודרנית הראשונה, ושימשה אב טיפוס למבנה הישיבות הליטאיות שבאו אחריה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת וולוז'ין · ראה עוד »

ישיבת ירושלים לצעירים

ישיבת ירושלים לצעירים שעל יד מרכז הרב (מכונה גם בקיצור ישל"צ - ראשי תיבות של "ישיבה לצעירים"), היא ישיבה תיכונית עם פנימייה בשכונת קריית משה בירושלים, בצמוד לישיבת מרכז הרב.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבת ירושלים לצעירים · ראה עוד »

ישיבה

שאנגחאי בזמן מלחמת העולם השנייה, 1942 ישיבה או מתיבתא (מארמית) היא מוסד ללימוד תורה על כל תחומיה, על פי המסורת היהודית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבה · ראה עוד »

ישיבה (פירושונים)

אין תיאור.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבה (פירושונים) · ראה עוד »

ישיבה קטנה לאומית

סמליל "איגוד הישיבות הקטנות הלאומיות" ישיבה קטנה לאומית היא ישיבה דתית לאומית לנערים בגיל בית הספר התיכון שבה נלמדים, בדומה לישיבות הקטנות החרדיות, לימודי קודש בלבד, או בשילוב לימודי חול במסלול מצומצם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבה קטנה לאומית · ראה עוד »

ישיבה תיכונית

ישיבת אדר"ת בת ים ישיבה תיכונית היא ישיבה לגיל תיכון שמשלבת לימודי קודש ולימודים תיכוניים (לימודי חול) לתעודת בגרות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבה תיכונית · ראה עוד »

ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש היא רשת ישיבות חסידות חב"ד בעולם שראשיתה בישיבת תומכי תמימים שנוסדה בט"ו באלול ה'תרנ"ז (12 בספטמבר 1897) בעיירה לובביץ' על ידי רבי שלום דובער שניאורסון, האדמו"ר החמישי בשושלת.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) וישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש · ראה עוד »

יחסי אישות (הלכה)

"חתונה יהודית", ציורו של יוסף ישראלס, 1903 יחסי אישות (או בלשון חז"ל: תשמיש המיטה) הם יחסי מין בעגה יהודית הלכתית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחסי אישות (הלכה) · ראה עוד »

יחזקאל פנט (אדמו"ר)

רבי יחזקאל פנט הרב יחזקאל פנט (דער צווייטער; בכתיב יידי: פאנעט; ב' בטבת ה'תר"ל, נימיג'אה, רומניה - כ"ב בכסלו ה'תר"צ, דז', רומניה) היה האדמו"ר מדעש, ומחבר הספר "כנסת יחזקאל".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחזקאל פנט (אדמו"ר) · ראה עוד »

יחיא חייבי

יחיא (יחיאל) חַייבּי (1911 - 21 במאי 1977) היה צלם ישראלי יליד תימן, שנודע בצילומיו האתנוגרפיים המתעדים את החיים היהודים בתימן.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחיא חייבי · ראה עוד »

יחיאל מאיר מגוסטינין

רבי יחיאל מאיר ליפשיץ (הרי"ם מגוסטינין) (ה'תקע"ו, 1816 - כ"א בשבט ה'תרמ"ח, 1888) שנודע בכינויים 'בעל התהילים' או 'היהודי הטוב מגוסטינין' היה ממנהיגי החסידות בפולין לאחר פטירת רבי מנחם מנדל מקוצק.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחיאל מאיר מגוסטינין · ראה עוד »

יחיאל מיכל פוחצ'בסקי

יחיאל מיכל פוחצ'בסקי מיכל זלמן פוחצ'בסקי או בשמו המלא ייחל (כתיב יחיאל) מִיכֶל שלמה זלמן פוחצ'בסקי (1863 בריסק ליטא - 1947, ראשון לציון, ישראל) היה איש העלייה הראשונה, מראשוני המושבה ראשון לציון, מומחה לגידול עצי פרי בכלל ולכרמי גפן בפרט.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחיאל מיכל פוחצ'בסקי · ראה עוד »

יחיאל מיכל שלזינגר

הרב יחיאל מיכל שלזינגר (י"א באב ה'תרנ"ח, יולי 1898 - ט' באדר ה'תש"ט, מרץ 1949) היה רב גרמני אשר הקים את ישיבת קול תורה בירושלים וכיהן בראשה יחד עם הרב ברוך קונשטט.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחיאל מיכל שלזינגר · ראה עוד »

יחיאל הופר

יחיאל הופר עם אשתו חנה יחיאל הוֹפֶר (בכתיב יידי: האָפער; 1906, ורשה – 26 באוקטובר 1972, יפו) היה סופר, מסאי ומשורר יידי.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויחיאל הופר · ראה עוד »

יבנה (רשת חינוך)

יבנה הייתה רשת בתי ספר דתיים-ציוניים מטעם תנועת המזרחי, שפעלה בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויבנה (רשת חינוך) · ראה עוד »

יהדות מרוקו

כתובה ממרוקו יהדות מרוקו היא הקהילה היהודית הגדולה בארצות ערב, והייתה הקהילה הגדולה ביהדות ארצות האסלאם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות מרוקו · ראה עוד »

יהדות רקונסטרוקציוניסטית

שלט הכניסה לבית המדרש לרבנים ליהדות מתחדשת (פנסילבניה, ארצות הברית) יהדות רקונסטרוקציוניסטית (באנגלית: Reconstructionist Judaism) או התנועה ליהדות מתחדשת היא זרם ביהדות המודרנית, בייחוד ביהדות ארצות הברית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות רקונסטרוקציוניסטית · ראה עוד »

יהדות ליטא

ווילנה יהדות ליטא נחשבה לאחת הקהילות היהודיות הגדולות והחשובות בקרב יהדות מזרח אירופה והמרחב האשכנזי כולו.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות ליטא · ראה עוד »

יהדות חרדית

חרדיות-ליטאיות הבולטות היהדות החרדית היא חטיבת זרמים ביהדות האורתודוקסית המתאפיינת בהקפדה רבה יחסית על שמירת מצוות וקיום ההלכה, ובשמרנות מבחינת תרבותה ואורח חייה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות חרדית · ראה עוד »

יהדות בבל

כתובה מעיראק יהדות בבל (או יהדות עיראק) היא הקהילה היהודית באזור מסופוטמיה, או עיראק כיום.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות בבל · ראה עוד »

יהדות ג'רבה

חללו הפנימי של בית הכנסת אלגריבה יהדות האי ג'רבה (שלחופי דרום תוניסיה) נחשבת לאחת מן הקהילות היהודיות העתיקות בעולם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות ג'רבה · ראה עוד »

יהדות יאשי

בית הכנסת הגדול של יאשי יהדות יאשי הייתה שנים רבות מרכז יהודי חשוב ביותר בארצות הרומניות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהדות יאשי · ראה עוד »

יהודה קולודצקי

הרב יהודה קולודצקי (ידוע בכינויו ר' יידל; 1913 - 6 במרץ 2006, ו' באדר ה'תשס"ו) היה ראש ישיבת היישוב החדש (ישיבת הרב עמיאל) בתל אביב במשך כ-60 שנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהודה קולודצקי · ראה עוד »

יהודה ליב אפל

יהודה ליב אפל יהודה לֶיְבּ אֶפֶל (בכתיב יידי: עפעל; 23 במרץ 1857, וקשנה, פלך קובנה, האימפריה הרוסית (ליטא) – 27 בנובמבר 1934, כ' בכסלו תרצ"ה, תל אביב) היה עיתונאי עברי ופעיל ציוני, מראשוני תנועת חיבת ציון בווילנה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהודה ליב אפל · ראה עוד »

יהודה גרשוני

הרב יהודה גרשוני נואם ב'כנס תורה שבעל פה', תשל"א, ירושליםתמונה להחלפה הרב יהודה גרשוני (כ"ג בתשרי תרס"ט; 21 בנובמבר 1912 - י' בשבט תש"ס; 17 בינואר 2000), המכונה ר' יוד'ל גרודנֶר, היה רב וראש ישיבה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהודה גרשוני · ראה עוד »

יהוה

בכתב עברי מודרני יהוה (יש אומרים: השם המפורש או ה' או ד' או שם הויה או שם בן ארבע אותיות או רק השם) הוא אחד משמותיו של אלוהים כפי שהוא מופיע במקרא ובספרות חז"ל, והוא השם הקדוש ביותר של האלוהים על פי המסורת היהודית.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויהוה · ראה עוד »

יום טוב ראשון (סוכות)

יום טוב ראשון של סוכות חל בט"ו בתשרי והוא היום הראשון לשבעת ימי חג הסוכות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויום טוב ראשון (סוכות) · ראה עוד »

יום הכיפורים בבית המקדש

כהן גדול בבגדי לבן ביום הכיפורים בבית המקדש נערך טקס דתי רב-רושם, בו הדמות המרכזית הייתה הכהן הגדול, שנכנס בפעם היחידה בשנה לקודש הקדשים.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויום הכיפורים בבית המקדש · ראה עוד »

יונה עמנואל

יונה עמנואל (כ"ב בכסלו תרפ"ו דצמבר 1925 - כ"ה בשבט תשס"ב פברואר 2002) היה עורך תורני, ממקימי תנועת הנוער היהודית בהולנד "השלשלת", והעורך הראשי של כתב העת "המעיין".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויונה עמנואל · ראה עוד »

יוסף אלכסנדר זמלמן

הרב יוסף אכסנדר זמלמן (נולד בערך בין תר"ס לתר"ע, תחילת המאה ה-20-י"ז בניסן תש"ג, 22 באפריל 1943) היה ממנהיגי "צעירי אגודת ישראל" ומפעילי מרד גטו ורשה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף אלכסנדר זמלמן · ראה עוד »

יוסף סוסו הכהן

תמונת הרב יוסף סוסו הכהן בבית הכנסת "בית יוסף" חזית בית הכנסת "בית יוסף" ע"ש הרב יוסף סוסו הכהן פנים בית הכנסת "בית יוסף" ע"ש הרב יוסף סוסו הכהן ארון הקודש (צילום מתיבת החזן) בבית הכנסת "בית יוסף" ע"ש הרב יוסף סוסו הכהן הרב יוסף סוסו הכהן (סיוון תרנ"א, 1891 - י"ב באייר תש"מ, 28 באפריל 1980) היה רבה הראשי של העיר גאבס וסגן ראש אבות בתי הדין בעיר הבירה תוניס.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף סוסו הכהן · ראה עוד »

יוסף פאור

יוסף פאור (בספרדית: José Faur, מבוטא כֿוֹסֶי פאור) הוא רב, פילוסוף וחוקר יהדות.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף פאור · ראה עוד »

יוסף פרל

שמאל יוסף פֶּרְל (בכתיב יידי: פערל; 10 בנובמבר 1773, תקל"ד, טרנופול, גליציה – 1 באוקטובר 1839, ת"ר, שם) היה מראשי תנועת ההשכלה היהודית בגליציה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף פרל · ראה עוד »

יוסף צבי קרליבך

לוח הנצחה בהמבורג-אלטונה עם תמונה של יוסף צבי קרליבך הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך (בגרמנית: Joseph Zwi Carlebach; כ"ב בשבט תרמ"ג, 1883 – ח' בניסן תש"ב, 26 במרץ 1942) היה מחנך ורב גרמני, רבה של המבורג, ועסקן נמרץ עבור הישיבות באירופה.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף צבי קרליבך · ראה עוד »

יוסף רוזין

הרב רוזין בצעירותו הלוויתותמונה להחלפה יוסף רוזין, תחילת המאה ה-20 הרב יוסף רוזין (מפורסם בכינוי הרוגוצ'ובר או הגאון הרוגוצ'ובי על שם עיר הולדתו; תרי"ח, 1858 - י"א באדר תרצ"ו, 1936) היה רבה של העיר דווינסק (כיום דאוגבפילס בלטביה), מחבר סדרת ספרי השו"ת והפרשנות צפנת פענח.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף רוזין · ראה עוד »

יוסף שלום אלישיב

הרב יוסף שלום אלישיב בבחרותו הרב יוסף שלום אלישיב בפדיון הבן של בנימין פינקל, בנו של הרב אריה פינקל. יושבים: מימין הרב אלישיב, באמצע הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, משמאל הרב אליעזר יהודה פינקל. ביניהם עומדים הרב אריה פינקל והרב שמואל אהרן יודלביץ הרב יוסף שלום אלישיב בעת לימוד יוסף אפרתי, והרב בן ציון קוק הרב יוסף שלום אלישיב (א' בניסן ה'תר"ע - כ"ח בתמוז ה'תשע"ב; 10 באפריל 1910 - 18 ביולי 2012) היה למדן אוטודידקט ופוסק הלכה נודע.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף שלום אלישיב · ראה עוד »

יוסף חזן

הרב יוסף רפאל חזן (מכונה היר"ח או החק"ל; ה'תק"א, 1741 - 31 באוקטובר 1820, כ"ג בחשוון ה'תקפ"א) היה פוסק הלכה, מגדולי חכמי איזמיר, חברון וירושלים שכיהן כראשון לציון לאחר שעלה לארץ ישראל.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף חזן · ראה עוד »

יוסף חיים מבגדאד

הרב יוסף חיים מבגדאד ("בן איש חי"; כ"ז באב ה'תקצ"ה, 2 באוגוסט 1835 - י"ג באלול ה'תרס"ט, 30 באוגוסט 1909) היה מקובל, דרשן, מנהיג, מחבר ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוסף חיים מבגדאד · ראה עוד »

יורה דעה

יורה דעה או בקיצור יו"ד הוא שמו של החלק השני בספר ארבעה טורים של רבי יעקב בן אשר ושל החלק המקביל לו בשולחן ערוך.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויורה דעה · ראה עוד »

יוחנן טברסקי

יוחנן טברסקי בשנות ה-40 יוחנן טבֶרסקי (כ"ה באייר תר"ס, 24 במאי 1900 – כ"ה בחשוון תשכ"ח, 28 בנובמבר 1967) היה פרופסור לתולדות עם ישראל, עיתונאי וסופר, מעורכי הוצאת "דביר".

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ויוחנן טברסקי · ראה עוד »

19 באפריל

19 באפריל הוא היום ה-109 בשנה (110 בשנה מעוברת).

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ו19 באפריל · ראה עוד »

25 בדצמבר

25 בדצמבר הוא היום ה־359 בשנה (360 בשנה מעוברת) בשבוע ה-52 בלוח הגרגוריאני.

חָדָשׁ!!: תלמוד תורה (מצווה) ו25 בדצמבר · ראה עוד »

מפנה מחדש כאן:

לימוד תורה, לימוד תורה לנשים, לימוד התורה, לימודי קודש, מצוות תלמוד תורה.

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/תלמוד_תורה_(מצווה)

יוֹצֵאנִכנָס
היי! אנחנו בפייסבוק עכשיו! »